Νομικά Κείμενα - OnlineLaw

Νομικά κείμενα που πρέπει να υπάρχουν στον ιστότοπο σας

Ασφαλίστε την πλατφόρμα σας για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας

Οι Γενικοί Όροι Πώλησης είναι η ηλεκτρονική σύμβαση με την οποία ο επαγγελματίας προσφέρει στην ιστοσελίδα του την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

Τα Πνευματικά δικαιώματα/Όροι και Προϋποθέσεις, διέπουν τη χρήση των διαφόρων λειτουργιών που προσφέρει η πλατφόρμα στους χρήστες.

Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, αφορά την ενημέρωση των υποχρεώσεων του χρήστη ενός ιστότοπου.

Η Πολιτική Απορρήτου, αποτελεί μέρος της ευθυγράμμισης της ιστοσελίδας σας με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) και είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Η Πολιτική Cookies, είναι το κείμενο που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα σας χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, καθώς και τα δικαιώματά των επισκεπτών να ελέγχουν τη χρήση τους από εσάς.

Νομικά Κείμενα - OnlineLaw

Γιατί πρέπει να αναρτήσετε στον ιστότοπο σας τα παραπάνω νομικά κείμενα ?

Το δίκαιο των καταναλωτών εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια σε όλο το φάσμα των χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη.

Είτε στο πλαίσιο των σχέσεων με τους τελικούς καταναλωτές (BtoC) είτε στις σχέσεις με τους επαγγελματίες (BtoB), η παρουσία των νομικών δηλώσεων, είναι πλέον υποχρεωτική στον ιστότοπό σας.

Η ύπαρξη κατάλληλου νομικού πλαισίου καθιστά δυνατή την αποφυγή ενδεχόμενων διαφορών πελατών ή άλλων ελέγχων. Πρόκειται επίσης για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πλατφόρμας σας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών σας.

Νομικά Κείμενα - OnlineLaw

Η Αποστολή μας

Μπορούμε να αναλάβουμε για λογαριασμό σας την κατάρτιση των παρακάτω νομικών κειμένων:

  • Η σύνταξη των Γενικών Όρων Πώλησης σύμφωνη με το νόμο
  • Αρχιτεκτονική συμβάσεων Marketplace
  • Σύνταξη νομικών κειμένων (Πνευματικά δικαιώματα/Όροι και Προϋποθέσεις, Πολιτική Απορρήτου κτλ)
  • Σύνταξη εξατομικευμένων νομικών κειμένων τόσο για “BtoC” όσο και “BtoB” ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητάς σας.
  • Μετάφραση και προσαρμογή των νομικών κειμένων σε διεθνές επίπεδο
  • Δικαστικές διαφορές (ανταγωνισμός, λογοκλοπή,κτλ)