Οι κλάσεις των εμπορικών σημάτων είναι οι εξής:

Mέταλλα Γης·
Αγάρ·
Αδιαβροχοποίησης προϊόντα χημικά για το δέρμα·
Αδιαβροχοποίησης χημικά προϊόντα υφαντικών υλών·
Αδρανοποιητές τοξικών αερίων·
Αέρια προστατευτικά συγκόλλησης·
Αέρια στερεοποιημένα βιομηχανικής χρήσης·
Άζωτο·
Αζωτούχα λιπάσματα·
Αιθάλη αίματος·
Αιθάλη για βιομηχανική ή γεωργική χρήση·
Αιθάνιο·
Αιθέρες·
Αιθέρες κυτταρίνης για βιομηχανική χρήση·
Αιθυλική αλκοόλη·
Αιθυλικός (Αιθέρας -)·
Ακατέργαστα πλαστικά υλικά·
Ακετόνη·
Ακετυλένιο·
Ακετυλενίου τετραχλωρίδιο·
Ακτίνιο·
Άλατα αλκαλικών μετάλλων·
Άλατα από μέταλλα πολύτιμα βιομηχανικής χρήσης·
Άλατα για βιομηχανικούς σκοπούς·
Άλατα για στήλες γαλβανικές·
Άλατα για το χρωματισμό μετάλλων·
Άλατα [λιπάσματα]·
Άλατα νατρίου (χημικές ενώσεις)·
Άλατα [χημικά προϊόντα]·
Άλατα χρωματοτροπής [φωτογραφία]·
Άλατα χρωμίου·
Άλατα χρωμίου·
Αλάτι ακατέργαστο·
Αλάτι συντήρησης πλην για τρόφιμα·
Αλβουμίνη [ζωική ή φυτική, πρώτη ύλη]·
Αλγινικά άλατα για βιομηχανική χρήση·
Αλγινικά άλατα για τη βιομηχανία τροφίμων·
Αλδεϋδες·
Άλευρα για βιομηχανική χρήση·
Αλκαλικά·
Αλκαλιούχα ιωδίδια·
Αλκαλοειδή·
Αλουμίνα·
Αλουμίνιο ιωδιούχο·
Αλουμίνιο οξικό·
Αλουμίνιο χλωριούχο·
Αλουμινίου στυπτηρία·
Αμαύρωσης τζαμιών (Προϊόντα κατά της -)·
Αμαύρωσης τζαμιών (Προϊόντα κατά της -)·
Αμερίκιο·
Άμμος χυτηρίου·
Αμμωνία·
Αμμωνιακό άλας·
Αμμωνιακό άλας·
Αμμωνίας στυπτηρία·
Αμμώνιο (Χλωριούχο -)·
Αμμωνοαλδεΰδη·
Αμπελιού (Προίόντα χημικά κατά των ασθενειών του -)·
Αμυλαλκοόλη·
Αμυλεστέρας οξικός·
Άμυλο για βιομηχανική χρήση·
Αμυλο πατάτας για βιομηχανική χρήση·
Άμυλο (χημικά προϊόντα για την υγροποίηση -) [προϊόντα αποκόλλησης]·
Αμυλόκολλα όχι για τη χαρτοποιία ή για οικιακή χρήση·
Αναγωγικά [αντιδραστήριες ύλες]·
Αναγωγικά μέσα για τη φωτογραφία·
Αναζωογόνησης προϊόντα χημικά για το δέρμα·
Αναφλεκτικά [πρόσθετα χημικά για καύσιμα]·
Άνθη θείου για χημική χρήση·
Άνθρακα (Τετραχλωρίδιο του -)·
Άνθρακας·
Άνθρακας για φίλτρα·
Άνθρακας οστών·
Ανθρακασβέστιο·
Ανθρακικά οξέα·
Ανθρακική (σόδα)·
Ανθρακικού οξέος άλατα·
Ανθρακόσκονη λυχνίας για βιομηχανική χρήση·
Ανθρακόσκονη λυχνίας για βιομηχανική χρήση·
Ανθρανιλικό οξύ·
Ανόργανα (- οξέα)·
Ανταλλάκτες ιόντων [χημικά προϊόντα]·
Αντιδραστήρια διασποράς των έλαιων·
Αντιδραστήρια διασποράς των έλαιων·
Αντιζηματικά·
Αντικρουστικές ουσίες για μηχανές εσωτερικής καύσης·
Αντιμόνιο·
Αντιμόνιο θειούχο·
Αντιμονίου (Οξείδιο -)·
Αντιοξειδωτικές ουσίες για χρήση στη βιομηχανία·
Αντιοξειδωτικές ουσίες για χρήση στην παρασκευή καλλυντικών·
Αντιοξειδωτικές ουσίες για χρήση στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής·
Αντιοξειδωτικές ουσίες για χρήση στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων·
Αντιψυκτικά·
Ανυδρίτες·
Άνυδρο ανθρακικό νάτριο·
Άνυδρος αμμωνία·
Απολίπανσης (Προϊόντα -) για την κατασκευή·
Απορρόφηση ελαίου (Συνθετικές ύλες για -)·
Απορρυπαντικά για κατασκευαστικές εργασίες·
Απορρυπαντικά πρόσθετα για τη βενζίνη·
Απορρυπαντικό (λουλάκι) πλυντηρίου·
Αποσκληρυντικά για τη βιομηχανία·
Αποσταγμένο ύδωρ·
Αποσυγκόλλησης (Προϊόντα -)·
Αποφυλλωτικά·
Αποχρωστική γαία για χρήση στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία·
Αραβικό κόμμι·
Άργυρος νιτρικού εστέρος·
Αργών·
Αρσενικό·
Αρσενικός (μόλυβδος)·
Αρσενικού οξείδιο·
Ασβέστιο ανθρακικό·
Άσβεστιο οξικό·
Ασβέστιο χλωριούχο·
Ασβεστίου (Άλατα -)·
Ασβεστοκυαναμίδη [λίπασμα]·
Ασβεστούχου υπολείμματος [πουρί] διαλυτικά·
Αστάτιο·
Αυτοχρωματοτροπής (χαρτί -) [φωτογραφία]·
Αφαίρεση κάρβουνου κινητήρων (Χημικά προϊόντα για την -)·
Αφίσες (Κόλλες για -)·
Αφυδάτωσης (Παρασκευάσματα -) για βιομηχανική χρήση·
Βακτηριακά παρασκευάσματα, όχι για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση·
Βακτηριολογικά παρασκευάσματα για οξοποίηση·
Βακτηριολογικά παρασκευάσματα, όχι για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση·
Βάλσαμο από διπτερόκαρπο για παρασκευή βερνικιού·
Βάριο·
Βάριο θειικό·
Βαριούχο χαρτί·
Βαρίτις·
Βαρύτης·
Βάσεις [χημικά προϊόντα]·
Βελανιδιάς κηκίδες·
Βενζοϊκό οξύ·
Βενζοϊκό σουλφινίδιο·
Βενζόλη·
Βενζόλιο·
Βενζόλιο (Οξέα με βάση το -)·
Βενζόλιο (Παράγωγα από -)·
Βεντονίτης·
Βερκέλιο·
Βιθερίτης·
Βιολογικά παρασκευάσματα όχι για ιατρική και κτηνιατρική χρήση·
Βιοχημικοί καταλύτες·
Βισκόζη·
Βισμούθιο·
Βισμούθιο (Βασικό νιτρικό-) για χρήση χημική·
Βισμούθιου (Βασικό άλας γαλλικού οξέος του -)·
Βιταμίνες για τη βιομηχανία τροφίμων·
Βιταμίνες για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων·
Βιταμίνες για χρήση στην παρασκευή καλλυντικών·
Βιταμίνες για χρήση στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής·
Βιτριόλι·
Βλάστηση λαχανικών (Προϊόντα ανάσχεσης -)·
Βλαστοκύτταρα, εκτός από αυτά που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση·
Βοηθητικά υγρά για απόξεσης προϊόντα·
Βολφραμικό οξύ·
Βόραξ·
Βορικό οξύ για βιομηχανική χρήση·
Βορίου ενώσεις·
Βουλκανισμού (Προϊόντα -)·
Βρώμιο για χημική χρήση·
Βυρσοδεψίας ξύλο·
Βυρσοδεψίας προϊόντα δερμάτων·
Βωξίτης·
Γαδολίνιο·
Γαίες σπάνιες·
Γαλακτικό (- οξύ)·
Γαλακτώματα φωτογραφικά·
Γαλακτωματοποιητές·
Γαλβάνωση (προϊόντα -ης)·
Γάλλιο·
Γαλλοδεψικό οξύ·
Γαλλοδεψικό οξύ·
Γαμβίρ·
Γέλες ηλεκτροφόρησης·
Γη διατομοειδών·
Γη διατομοειδών·
Γκουανό (λίπασμα από περιττώματα θαλάσσιων πουλιών)·
Γλουταμινικό οξύ για βιομηχανική χρήση·
Γλουτένη για βιομηχανική χρήση·
Γλουτένη για τη βιομηχανία τροφίμων·
Γλουτένη [κόλλα] πλην χαρτοπωλείου ή οικιακής χρήσης·
Γλυκαντικές τεχνητές ύλες [χημικά παρασκευάσματα]·
Γλυκερίδια·
Γλυκερίνη βιομηχανικής χρήσης·
Γλυκόζη για βιομηχανική χρήση·
Γλυκόζη για τη βιομηχανία τροφίμων·
Γλυκοζίτες·
Γλυκόλη·
Γλυκόλη (αιθέρες -ης)·
Γνάφευση (προϊόντα -ης) για την υφαντουργία·
Γναφέων (Υλικά -)·
Γονίδια σπόρων για γεωργική παραγωγή·
Γραφένιο·
Γραφίτης βιομηχανικής χρήσης·
Γυαλί διαλυτό [υδρύαλος]·
Γυαλί (ουσίες αδιαφάνειας για -)·
Γύψος για χρήση ως λίπασμα·
Δένδρων (υλικά πλήρωσης για κοιλότητες -) [δασοκομία]·
Δεξτρίνη·
Δέρμα (Κόλλες για το -)·
Δέρματα, προιόντα δέψης – κατεργασίας αυτών·
Δέρματα, προιόντα δέψης – κατεργασίας αυτών·
Διαβρωτικά παρασκευάσματα·
Διαγνωστικά (Παρασκευάσματα -) όχι για χρήση ιατρική ή κτηνιατρική·
Διαζοευαισθητοποιημένα χαρτιά·
Διαζοευαισθητοποιημένα χαρτιά·
Διαλύματα βερνικιών·
Διαλύματα για κυανοτυπίες·
Διαπότηση (προϊόντα -ης) [λευκαντικό]·
Διαπότιση (προϊόντα -ης) [βαφείου]·
Διαπότιση (προϊόντα -ης) για την υφαντουργία·
Διασποράς πετρέλαιου προϊόντα·
Διαστάση για βιομηχανική χρήση·
Διαύγασης μούστου (Προϊόντα -)·
Διήθηση αερίου (Προϊόντα -ης -)·
Διηθητικές (ύλες -) [ορυκτές ύλες]·
Διηθητικές (ύλες -) [πλαστικές ακατέργαστες ύλες]·
Διηθητικές (ύλες -) [φυτικές ύλες]·
Διηθητικές (ύλες -) [χημικά προϊόντα]·
Διθειάνθρακας·
Διογκωμένος άργιλος για ανάπτυξη υδροπονικών εγκαταστάσεων [υποστρώματα]·
Διοξείδιο τιτανίου για χρήση βιομηχανική·
Διοξείδιο του μαγγανίου·
Δίσκων (Προϊόντα για την ανανέωση ακουστικών -)·
Διττανθρακικό νάτριο [σόδα] για χρήση χημική·
Διχλωριούχος κασσίτερος·
Διχρωμικό vάτριo·
Διχρωμικό κάλιο·
Δολομίτης για βιομηχανική χρήση·
Δοχεία τύρφης για την φυτοκαλλιέργεια·
Δυσπρόσιο·
Εκχυλίσματα τσαγιού για τη βιομηχανία τροφίμων·
Εκχυλίσματα τσαγιού για χρήση στην παρασκευή καλλυντικών·
Εκχυλίσματα τσαγιού για χρήση στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων·
Έλαια βυρσοδέψησης των δερμάτων·
Έλαια βυρσοδέψησης των δερμάτων·
Έλαια βυρσοδεψίας·
Έλαια μετάδοσης κίνησης·
Έλαια συντήρησης τροφίμων·
Ελαϊκό (- οξύ)·
Εμποτισμό (προϊόντα χημικά για τον – του δέρματος)·
Εμφάνισης μέσα φωτογραφικά·
Ενεργές ουσίες επιφανείας·
Ενεργοποιημένοι άνθρακες·
Ένζυμα για βιομηχανική χρήση·
Ένζυμα για τη βιομηχανία τροφίμων·
Ένζυμα για χημική χρήση·
Ενζυματικά (Παρασκευάσματα -) βιομηχανικής χρήσης·
Ενζυμικά παρασκευάσματα για τη βιομηχανία τροφίμων·
Ενισχυτικά πρόσθετα, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση·
Ένυδρα άλατα·
Ενώσεις του αργυραδάμαντα·
Επαργύρωση (Διαλύματα για την -)·
Επιβραδυντές για πυρηνικούς αντιδραστήρες·
Επίστρωση με χούμο·
Επιταχυντές βουλκανισμού·
Επιφανειακό έδαφος·
Έρβιον·
Ερυσίβη (χημικά προϊόντα καταπολέμισης της -ης)·
Εστέρες·
Εστέρες κυτταρίνης για βιομηχανική χρήση·
Ευαισθητοποιημένες πλάκες για όφσετ·
Ευαισθητοποίησης φωτογραφικές πλάκες·
Ευαισθητοποίησης φωτογραφικές πλάκες·
Ευρώπιο·
Εύτηκτες ύλες συγκόλλησης·
Εύτηκτες ύλες συγκόλλησης·
Ζαχαρίνη·
Ζελατίνη βιομηχανικής χρήσης·
Ζελατίνη για τη φωτογραφία·
Ζιρκονία [διοξείδιο του ζιρκονίου]·
Ζυμομήκυτες γαλακτικοί χημικής χρήσης·
Ζυμομύκητες (γαλακτικοί) για βιομηχανική χρήση·
Ζυμομύκητες (γαλακτικοί) για τη βιομηχανία τροφίμων·
Ζωική λευκωματίνη [πρώτη ύλη]·
Ζωικός άνθρακας·
Ζωικός άνθρακας·
Ζωικού άνθρακα (Παρασκευάσματα -)·
Ηλεκτρισμός στατικός (προϊόντα κατά του -ού -ού) μη οικιακής χρήσης·
Ήλιο·
Θαλασσινό νερό για βιομηχανική χρήση·
Θάλιο·
Θειικά άλατα·
Θειικός αιθέρας·
Θείο·
Θειουρία·
Θειούχο οξύ·
Θειούχο οξύ·
Θερμαντικά ηλεκτρικά σώματα (Χημικά προϊόντα καθαρισμού για -)·
Θόριο·
Θούλιο·
Θυμόλη για βιομηχανική χρήση·
Ιζήματα για διευκόλυνση γεώτρησης·
Ιξός[παγίδευση πουλιών]·
Ισότοπα βιομηχανικής χρήσης·
Ιχθυόκολλα, πλην αυτής για χαρτικά, για οικιακή ή εδώδιμη χρήση·
Ιχνοστοιχεία (παρασκευάσματα -ων) για φυτά·
Ιωδικό (- οξύ)·
Ιώδιο (άλατα -ου)·
Ιώδιο χημικής χρήσης·
Καζεΐνη για βιομηχανική χρήση·
Καζεΐνη για τη βιομηχανία τροφίμων·
Καθάρισμα υφαντικών υλών πριν από βαφή (Προϊόντα για -)·
Καθαρισμό ελαίων (Προϊόντα για τον -)·
Καϊνίτης·
Καίσιο·
Κάλιο·
Κάλιο ανθρακικό (ποτάσα)·
Κάλιο διοξαλικό·
Κάλιο όξινο οξαλικό·
Καλιφόρνιο·
Καλλιέργειες βιολογικού ιστού, εκτός από αυτές που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση·
Καλλιέργειες μικροοργανισμών (εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση)·
Καλλιέργειες μικροοργανισμών (εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση)·
Καλομέλανο (χλωριούχος υδράργυρος)·
Κάλτσες γυναικείες (Προϊόντα για την παρεμπόδιση πόντων στις -)·
Κάμφορα για τη βιομηχανία·
Καολίνη·
Καουτσούκ (Προϊόντα συντήρησης -)·
Καρβίδιο·
Καρβίδιο πυριτίου (πρώτη ύλη)·
Καρβονύλιο για την προστασία των φυτών·
Κασσιόπιο [Λουτήτιο]·
Καταλύτες·
Κατεχόνιον·
Καύσιμα για ατομικές μπαταρίες·
Καυσίμων (Προϊόντα εξοικονόμησης -)·
Καυστικές ύλες για βιομηχανική χρήση·
Καυστικό αλκάλιο·
Καυστικό κάλιο·
Καυστικό νάτριο για βιομηχανική χρήση·
Κεμπράχο για χρήση βιομηχανική·
Κεραμικά εφυαλώματα·
Κεραμικά υλικά σε ιδιαίτερη μορφή, για χρήση ως μέσων για φίλτρα·
Κεραμικές συνθέσεις για περίτηξη [κόκκοι και σκόνες]·
Κερί για εμβολιασμό δένδρων·
Κέριο·
Κετόνες·
Κηκιδικό οξύ για την παρασκευή μελάνης·
Κιούριο·
Κιτρικό οξύ για βιομηχανική χρήση·
Κλωστουφαντουργικά (προϊόντα χημικά για ενίσχυση των -ων)·
Κόλλα για την επιδιόρθωση σπασμένων αντικειμένων·
Κόλλα για χρήση στην κλωστοϋφαντουργία·
Κόλλα [μεταλλουργία]·
Κολλαγόνο για βιομηχανική χρήση·
Κόλλες για δέρμα·
Κόλλες για ταπετσαρίες·
Κόλλες για υποδήματα·
Κόλλες κολλαρίσματος·
Κολλόδιο·
Κολλώδεις ουσίες για χρήση στη βιομηχανία·
Κολλώδεις ουσίες για χρήση στη βιομηχανία·
Κόμμι [κόλλες] για βιομηχανική χρήση·
Κρέατος (Προϊόντα για το κάπνισμα -)·
Κριεζότο για χημική χρήση·
Κρόκου·
Κροτωνική αλδεΰδη·
Κρυογενικά παρασκευάσματα·
Κρυπτόν·
Κυανούχα·
Κυμένιο·
Κυτταρίνη·
Κυτταρίνη οξική ακατέργαστη·
Λακτόζη για βιομηχανική χρήση·
Λακτόζη για τη βιομηχανία τροφίμων·
Λακτόζη [πρώτη ύλη]·
Λανδάνιο·
Λεκιθίνη για βιομηχανική χρήση·
Λεκιθίνη για τη βιομηχανία τροφίμων·
Λεκιθίνη [πρώτες ύλες]·
Λεύκανση ελαίων (Προϊόντα για τη -)·
Λεύκανση λιπών (Προϊόντα για τη -)·
Λεύκανσης (προίόντα -) [για αποχρωματισμό] για τη βιομηχανία·
Λευκωματίνη (αλβουμίνη) βύνης·
Λευκωματίνη ιωδιούχος·
Λευκωματούχο χαρτί·
Λίθιο·
Λίθιο [οξείδιο του λιθίου]·
Λιπαρά (Οξέα -)·
Λιπάσματα·
Λιπάσματα·
Λιπάσματα·
Λιπάσματα από ιχθυάλευρα·
Λιπάσματα ζωικής προέλευσης·
Λίπη (προϊόντα διαχωρισμού -ών)·
Μαγγανικό άλας·
Μάγκλη η ριζοφόρα (φλοιοί -ης -ας) βιομηχανικής χρήσης·
Μαγνήσιο (Ανθρακικά άλατα -)·
Μαγνήσιο (Χλωριούχο -)·
Μαγνησίτης·
Μαλάκωμα κρέατος (Προϊόντα για το -) για βιομηχανική χρήση·
Μεθάνιο·
Μεθυλαλκοόλη·
Μεθυλικό βενζόλιο·
Μεθυλικό βενζόλιο·
Μεθυλικό βενζόλιο·
Μεθυλικός (- αιθέρας)·
Μείγματα για την παρασκευή συνθετικών κεραμικών υλών·
Μέσα εμβάπτισης για γαλβανισμό·
Μέσα εμβάπτισης στερεωτικά [φωτογραφία]·
Μέσα πλήρωσης για αμαξώματα αυτοκινήτων·
Μέσα πυροπροστασίας·
Μετάδοσης κίνησης υγρά·
Μέταλλα αλκαλικά·
Μεταλλοειδή·
Μίγματα για πυροσβεστήρες·
Μολύβδου (Οξικό άλας -)·
Μοσχεύματα δένδρων (προϊόντα κολλώδη)·
Μπύρας (Προϊόντα διαύγασης και συντήρησης της -)·
Μυρμηκικό (Οξύ -)·
Νανόσκονη για βιομηχανική χρήση·
Νάτριο·
Ναφθαλίνη·
Νεοδύμιο·
Νέον·
Νιτρικό αμμώνιο·
Νιτρικό κάλιο·
Νιτρικό οξύ·
Νιτρικοί εστέρες·
Ξεκαλουπώματος (Προϊόντα για τη διευκόλυνση του -)·
Ξένον·
Ξηρός πάγος [ανθρακικός]·
Ξυλίνιο·
Ξυλίνιο·
Ξυλόπνευμα (προϊόντα απόσταξης)·
Ξυλοπολτός·
Οινική αλκοόλη·
Οινόπνευμα·
Οίνου μέσα διαύγασης·
Ολιβίνη (χημικό προϊόν)·
Όλμιο (μέταλλο σπανίων γαιών)·
Οξαλικό (- οξύ)·
Οξαρικό άλας·
Οξέα·
Οξέα (Χημικές συνθέσεις αντοχής στα -)·
Οξείδιο μολύβδου·
Οξείδιο του κοβαλτίου για βιομηχανική χρήση·
Οξείδιο του χρωμίου·
Οξεϊκόν οξύ (οξύ εκ ξύλου)·
Οξικά άλατα [χημικά προϊόντα]·
Οξικός ανυδρίτης·
Οξινισμένο ύδωρ για επαναφόρτιση συσσωρευτών·
Όξινο τρυγικό κάλιο για βιομηχανική χρήση·
Όξινο τρυγικό κάλιο για τη βιομηχανία τροφίμων·
Όξινο τρυγικό κάλιο για χημική χρήση·
Οξύ οξεϊκό διαλυμένο·
Οξυγόνο·
Ορμόνες επίσπευσης της ωρίμανσης των φρούτων·
Ορυκτό (- άλας)·
Ουράνιο·
Ουρανίου (Νιτρικό άλας του -)·
Ουρανίου (Οξείδιο του -)·
Ουσίες αποσκλήρυνσης ύδατος·
Ουσίες αφαίρεσης βερνικιού·
Παλλάδιο (Χλωριούχο -)·
Παράγωγα κυτταρίνης [χημικά προϊόντα]·
Παρασκευάσματα αποκαθαλάτωσης, όχι για οικιακή χρήση·
Παρασκευάσματα βελτίωσης εδάφους·
Παρασκευάσματα για την αποφυγή του βρασμού των ψυκτικών μέσων για κινητήρες·
Παρασκευάσματα για την τελειοποίηση του χάλυβα·
Παρασκευάσματα εξοικονόμησης γαιάνθρακα·
Παρασκευάσματα λευκανσης·
Παρασκευάσματα στεγανοποίησης, πλην χρωμάτων, για την τοιχοποιία·
Πειράματα (Χημικό χαρτί για -)·
Περονόσπορος (χημικά προϊόντα κατά του -ου)·
Πηκτίνη για βιομηχανική χρήση·
Πηκτίνη για τη βιομηχανία τροφίμων·
Πηκτίνη για χρήση φωτογραφική·
Πικρικό οξύ·
Πλαστικά σε τη μορφή διασπορών·
Πλαστικοποιητές·
Πλαστισόλες·
Πλουτώνιο·
Πολτός από χαρτί·
Πολτός για την παρασκευή καπνού·
Πολυμερή με βάση τα δενδρομερή για χρήση στην παρασκευή καψακίων για φαρμακευτικά προϊόντα·
Πολυμερικές ρητίνες, ακατέργαστες·
Πολώνιο·
Ποσειδώνιο·
Ποτά (Αντιδραστήρια διήθησης βιομηχανίας των -)·
Πρασιοδύμιο·
Προϊόντα για την σκλήρυνση μετάλλων·
Προϊόντα για την σκλήρυνση μετάλλων·
Προϊόντα επεξεργασίας δημητριακών για βιομηχανικούς σκοπούς·
Προϊόντα ζύμωσης[λιπάσματα]·
Προμήθιο·
Πρόσθετα χημικά για ίζημα γεωτρήσεων·
Πρόσθετα χημικά για μυκητοκτόνων·
Πρόσθετα χημικά εντομοκτόνων·
Πρόσθετα χημικά καυσίμων·
Προστύμματα για μέταλλα·
Προτακτίνιο·
Προωθητικά αέρια για αεροζόλ·
Πρωτεΐνες για τη βιομηχανία τροφίμων·
Πρωτεΐνες για χρήση στη βιομηχανία·
Πρωτεΐνες για χρήση στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής·
Πρωτεϊνη [πρώτη ύλη]·
Πρωτοξείδιο του αζώτου·
Πτητικό αλκάλιο [υγρή αμμωνία] για βιομηχανική χρήση·
Πυριτικά άλατα·
Πυριτικό αργίλιο·
Πυρογαλλική ταννίνη·
Ράδιο για χρήση επιστημονική·
Ραδιοενεργά στοιχεία για επιστημονική χρήση·
Ραδόνιο·
Ρήνιο·
Ρητίνες εποξειδικές ακατέργαστες·
Ρητίνες τεχνητές σε ακατέργαστη μορφή·
Ρητίνες τεχνητές σε ακατέργαστη μορφή·
Ρητινομαστίχη για εμβολιασμό δέντρων·
Ρουβίδιο·
Σαλικυλικό οξύ·
Σαμάριο·
Σαπούνια μεταλλικά για χρήση βιομηχανική·
Σεβασικό οξύ·
Σελήνιο·
Σεντούριο [φέρμιο]·
Σιδηροκυανίδια·
Σίδηρος (άλατα -ου)·
Σιδηροτυπικές (πλάκες -) [φωτογραφία]·
Σιλικόνες·
Σιλικόνες·
Σκάνδιο·
Σκλήρυνσης μετάλλων (Προϊόντα -)·
Σκλήρυνσης προϊόντα του ασβεστόλιθου·
Σκουριά [λιπάσματα]·
Σμάλτου (Αδιαφανοποιητές -)·
Σμάλτου (Χημικά προϊόντα για τη αδιαφανοποίηση -)·
Σουλφίδια·
Σουλφωνικό οξύ·
Σουμάκι για τη βυρσοδεψία·
Σπανίων γαιών μέταλλα (άλατα -ων)·
Σπειρώματα (ενώσεις για τη κατασκευή -ων)·
Σπινέλιος (ορυκτό οξείδιο)·
Σπόρων (Προϊόντα συντήρησης -)·
Στεαρικό οξύ·
Στερεωτικές ουσίες [φωτογραφία]·
Στόκοι για ελαστικά·
Στόκοι με λάδι·
Στόκοι υαλοπινάκων·
Στρόντιο·
Στυπτηρία·
Στυπτηρία χρωμίου·
Συγκόλληση μετάλλων (Παρασκευάσματα χημικά για -)·
Συγκόλληση (Προϊόντα για τη -)·
Συγκόλληση (προϊόντα -ης)·
Συγκολλητικά για προσαρμογή πλακιδίων επίστρωσης·
Συγκολλητικές ουσίες σκυροδέματος·
Συγκολλητικό υλικό για χειρουργικούς επιδέσμους·
Συνθέσεις αφαίρεσης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας)·
Συνθέσεις για επισκευή αεροθαλάμων ελαστικών·
Συνθέσεις για την κατασκευή δίσκων εγγραφών·
Σύνθετα επισκευής ελαστικών·
Συντήρηση ανθέων (Προϊόντα για τη -)·
Συντήρηση κεραμιδιών (προϊόντα για τη -) [πλήν επιχρισμάτων και ελαίων]·
Συντήρηση της μπύρας (Προϊόντα για τη -)·
Συντηρητικά για χρήση στη φαρμακοβιομηχανία·
Συντηρητικά (τσιμέντου), εκτός από χρώματα και έλαια·
Συντηρητικά (τσιμέντου), εκτός από χρώματα και έλαια·
Συσσωρευτές (Διαλύματα κατά της δημιουργίας αφρού στους -)·
Σχάσιμες (ύλες -) [πυρηνική ενέργεια]·
Ταλκ [πυριτικό άλας του μαγνήσιου]·
Ταννίνη·
Ταπιόκας (Άλευρο -) για χρήση βιομηχανική·
Τελλούριο·
Τέρβιο·
Τετραχλωρίδια·
Τεχνήτιο·
Τήξη μετάλλων (Ενώσεις για τη -)·
Τιτανίτης·
Τοιχοποιίας συντήρηση (προϊόντα για τη -) [πλήν επιχρισμάτων και ελαίων]·
Τούβλων (προϊόντα συντήρησης -) [πλην επιχρισμάτων και ελαίων]·
Τραγακάνθου (Κόμμι -)·
Τριυδρική αλουμίνα·
Τρυγία, όχι για φαρμακευτική χρήση·
Τρυγικό οξύ·
Τύρφη [λίπασμα]·
Υγρά για την απομάκρυνση των θειικών αλάτων των συσσωρευτών ηλεκτρικών·
Υγρά για υδραυλικά κυκλώματα·
Υγρά φρένων·
Υγρό μαγνητικό βιομηχανικής χρήσης·
Υδατάνθρακες·
Υδράργυρος·
Υδράργυρος (άλατα -ου)·
Υδράργυρος (οξείδιο -ου)·
Υδραυλικού πηδαλίου υγρά·
Υδρογόνο·
Υδροζίνη·
Υδροϊωδικά άλατα βιομηχανικής χρήσης·
Υδροφθορικό (Οξύ -)·
Υδροχλωρικό οξύ·
Υδροχλωρικό οξύ·
Υδροχλωρικό οξύ·
Υδροχλωρικού οξέος άλατα·
Ύδωρ βαρύ·
Υπερανθρακικού οξέος διαλύματα·
Υπερβολικό νάτριο·
Υπερθυικά άλατα·
Υπερθυικό οξύ·
Υπεροξείδιο του υδρογόνου για βιομηχανική χρήση·
Υπερφωσφορικά λιπάσματα·
Υπερχλωρικά άλατα·
Υποθειώδη άλατα·
Υποστρώματα για υδατοκαλλιέργεια [γεωργία]·
Υποχλωριώδες νάτριο·
Υττέρβιο·
Ύττριο·
Ύφασμα για φωτοεκτυπώματα·
Ύφασμα ευαισθητοποιημένο για φωτογραφίες·
Υφάσματα (Χημικά προϊόντα για την παρεμπόδιση σχηματισμού κηλίδων στα -)·
Φενόλη για βιομηχανική χρήση·
Φθόριο·
Φλαβονοειδή για βιομηχανική χρήση (φαινολικές ενώσεις)·
Φλας (Προϊόντα παραγωγής -)·
Φλοιός με βυρσοδεψική κονία·
Φλοιός με βυρσοδεψική κονία·
Φορμαλδεΰδη για χημική χρήση·
Φράγκιο·
Φύκια [λιπάσματα]·
Φυράματα [βυρσοδεψία]·
Φυτά (Παρασκευάσματα ρύθμισης της ανάπτυξης για -)·
Φυτικές γαίες·
Φυτοκομική (χημικά προϊόντα -ής -) [πλην των μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων]·
Φωσφατίδια·
Φωσφατούχα άλατα [λιπάσματα]·
Φωσφορικό οξύ·
Φώσφορος·
Φωτογραφία (Προϊόντα χημικά για -)·
Φωτογραφικά μέσα ευαισθητοποίησης·
Φωτογραφικό χαρτί·
Φωτογραφικό χαρτί·
Φωτοευαίσθητα κινηματογραφικά φιλμ [μη φωτοεκτεθειμένα]·
Φωτοευαίσθητα φιλμ μη φωτοεκτεθειμένα·
Χ-ακτίνων (Ταινίες -) ευαισθητοποιημένες αλλά όχι εκτυπωμένες·
Χαρτί αντιδραστήριο·
Χαρτί ηλιοτροπίου·
Χαρτί ηλιοτροπίου·
Χαρτί φωτομετρικό·
Χημικά αντιδραστήρια, εκτός αυτών για ιατρικές ή κτηνιατρικές χρήσεις·
Χημικά για τη βιομηχανία·
Χημικά για την γεωργία, εκτός των μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων και παρασιτοκτόνων·
Χημικά ενισχυτικά προϊόντα για καουτσούκ·
Χημικά ενισχυτικά προϊόντα για χαρτί·
Χημικά επιχρίσματα για οφθαλμικούς φακούς·
Χημικά μείγματα για την επεξεργασία νερού·
Χημικά μέσα καθαρισμού καπνοδόχων·
Χημικά παρασκευάσματα για επιστημονική χρήση, εκτός αυτών προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση·
Χημικά παρασκευάσματα για εργαστηριακές αναλύσεις, εκτός αυτών προορίζονται για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση·
Χημικά παρασκευάσματα για την πρόληψη ασθενειών που πλήττουν τα δημητριακά φυτά·
Χημικά παρασκευάσματα συμπύκνωσης·
Χημικά προϊόντα αδιαβροχοποίησης τσιμέντου, εκτός από χρώματα·
Χημικά προϊόντα αερισμού σκυροδέματος·
Χημικά προϊόντα για τη δασοκομία, εκτός από μυκητοκτόνα, ζιζάνιοκτόνα, εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα·
Χημικά προϊόντα για τη διευκόλυνση της κραματοποίησης μετάλλων·
Χημικά προϊόντα για τη ζύμωση οίνου·
Χημικά προϊόντα για τη λεύκανση κεριών·
Χημικά προϊόντα για την υαλογραφία·
Χημικά προϊόντα για χρήση στην πρόληψη της συμπύκνωσης·
Χημικά προϊόντα ενίσχυσης των χρωμάτων για βιομηχανική χρήση·
Χημικά προϊόντα, πλην χρωμάτων, για την παρασκευή σμάλτου·
Χημικά πρόσθετα για έλαια·
Χημικά στοιχεία σχάσιμα·
Χημικά ψύξης υάλου·
Χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων·
Χημικές ουσίες εμποτισμού για υφάσματα·
Χλωρίδια·
Χλωρικά άλατα·
Χλώριο·
Χολικό οξύ·
Χρυσός (άλατα -ού)·
Χρωματοτροπή (μέσα εμβάπτισης για -) [φωτογραφία]·
Χρωμάτων (Χημικά προϊόντα για την παρασκευή -)·
Χρωμάτων (Χημικά προϊόντα για την παρασκευή -)·
Χρωμικά άλατα·
Χρωμικό οξύ·
Χύτευσης προϊόντα για το χυτήριο·
Χώμα γλαστρών·
Χώμα γλαστρών·
Χώμα γλαστρών·
Ψήσιμο (Προϊόντα για την επίσπευση του) για βιομηχανική χρήση·
Ψυκτικά για κινητήρες οχημάτων·
Ψυκτικά μέσα

Annatto [βαφές]·
Αιθάλη [χρωστικές ύλες]·
Ακατέργαστες φυσικές ρητίνες·
Αλουμινίου χρώματα·
Αμιάντου (Βαφές -)·
Ανιλίνης (Χρώματα -)·
Αντιδιαβρωτικά για ξύλο·
Αντιδιαβρωτικές ουσίες·
Αντιδιαβρωτικές ταινίες·
Αντιοξειδωτικά έλαια·
Αντισκορίασης λιπαντικά·
Αντισκωριακά προϊόντα [προστατευτικά κατά της σκουριάς]·
Αντισκωριακά προϊόντα [προστατευτικά κατά της σκουριάς]·
Άργυρο (γαλακτώματα από -) [χρωστικές ουσίες]·
Άργυρος υπό μορφή πολτού·
Ασβέστου γάλα·
Ασβέστου γάλα·
Άσφαλτο (Βερνίκια από -)·
Βάλσαμο του Καναδά·
Βαφές·
Βαφές·
Βαφές·
Βαφές αντιρυπαντικές·
Βαφές βακτηριοκτόνες·
Βαφές για την αποκατάσταση επίπλων με τη μορφή μαρκαδόρων·
Βαφές ξύλου·
Βαφές πυρίμαχες·
Βαφή αλιζαρίνης·
Βιτούμιου βερνίκι·
Βρώσιμες μελάνες·
Βύνη χρωστική·
Βυρσοδεψίας μελάνες·
Γαία Σιέννας·
Γόμμα της Καμπότζης για βαφή·
Γομολάκα·
Γομορητίνη·
Διαλυτικά για βαφές·
Διαλυτικά για λάκες·
Έλαια για τη συντήρηση του ξύλου·
Ελαιοχρώματα για καλλιτεχνική χρήση·
Επιθέματα βαφής (μετακινούμενα)·
Επιστρώσεις με ειδικές ουσίες κατά του γράφιτι [χρώματα]·
Επιστρώσεις προστατευτικές για πλαίσια οχημάτων·
Επίχρισμα (Χρώματα για -)·
Επιχρίσματα/Επιστρώσεις·
Εφυαλώματα [επιχρίσματα]·
Κάμινο κοχινίλλης·
Καραμελόχρωμα (βύνη από -) [εδώδιμο χρωστικό]·
Καραμελόχρωμα [εδώδιμο χρωστικό]·
Καρβονύλιο για την προστασία του ξύλου·
Κοβαλτίου οξείδιο [χρωστική ουσία]·
Κολοφώνιο·
Κοπάλιο·
Κοπαλίου (Βερνίκι -)·
Κουρκούμη [χρωστική ουσία]·
Κριεζότο για τη συντήρηση του ξύλου·
Κρόκος [χρωστικές ύλες]·
Λάκες και βερνίκια·
Λάκες και βερνίκια·
Λιθάργυρος·
Λουλάκι [χρωστικό]·
Μαστίχα [φυσική ρητίνη]·
Μελάνες για το δέρμα·
Μελάνες για το μαρκάρισμα ζώων·
Μελάνες για τονιστές για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα·
Μέταλλα (προϊόντα αμαύρωσης -ων)·
Μέταλλα (προϊόντα προστασίας των -ων)·
Μέταλλα σε μορφή σκόνης για χρήση στη ζωγραφική, τη διασκόσμηση, την εκτύπωση και τις τέχνες·
Μεταλλικά φύλλα που χρησιμοποιούνται στη βαφή, στη διακόσμηση, στην τυπογραφία και στην τέχνη·
Μίνιο κόκκινο·
Μόλυβδος ανθρακικός [στουπέτσι]·
Μπρούντζου (Λάκκα για βαφή -)·
Ξύλο (επιχρίσματα για το -) [βαφές]·
Ξύλο που παράγει χρωστικές ουσίες·
Οξείδιο του ψευδαργύρου [χρωστική ύλη]·
Ουραμίνη·
Παρασκευάσματα για πρόληψη της φθοράς του ξύλου·
Πισσόχαρτο (επιχρίσματα από -) [βαφές]·
Ποτά (Χρωστικές ύλες για -)·
Προστύμματα για δέρμα·
Σανδαράχη·
Σκόνες επαργύρωσης·
Σκόνη αλουμινίου για χρώματα·
Σκόνη μπρούντζου για ζωγραφική·
Σμάλτο για βαφή·
Σμάλτου [βερνίκια]·
Σουμάκι για βερνίκια·
Σουμάκι [χρωστικό]·
Στέγνωμα χρωμάτων (Προϊόντα για το -)·
Στερεωτικά [βερνίκια]·
Συνδετικά μέσα για χρώματα·
Συνδετικά μέσα για χρώματα·
Τερεβινθίνη [διαλυτικό για ζωγραφική]·
Τιτανίου διοξείδιο [βαφή]·
Τονιστές για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα·
Τυπογραφία (πολτός -ας) [μελάνες]·
Τυπογραφία (πολτός -ας) [μελάνες]·
Υδατογραφίας (Συγκολλητικές ουσίες -)·
Υδατοχρώματα για καλλιτεχνική χρήση·
Υδροβαφές·
Υδροχρώματα·
Υποδήματα (Βαφές για -)·
Φούμο (αιθάλη) [χρωστικό]·
Φούμο (αιθάλη) [χρωστικό]·
Φυσίγγια βρώσιμης μελάνης, γεμάτα, για εκτυπωτές·
Φυσίγγια τονιστή, γεμάτα, για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα·
Φυσίγγια τονιστή, γεμάτα, για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα·
Χαρακτική (μελάνες -ής)·
Χαρτί βαφής για αυγά πασχαλιάτικα·
Χρώματα για την κεραμική·
Χρώματα και υδατοχρώματα·
Χρώσεις ξύλου·
Χρωστικά για ηδύποτα·
Χρωστικές ουσίες για βούτυρο·
Χρωστικές ουσίες μπύρας·
Χρωστικές ύλες για είδη διατροφής

Αέρας σε δοχείο υπό πίεση για χρήση σε καθαρισμό και ξεσκόνισμα·
Αερόλυμα για δροσερή αναπνοή·
Αιθέρια (Έλαια -)·
Αιθέρια έλαια κίτρου·
Αιθέρια έλαια κίτρου·
Αλκάλιο πτητικό [υγρή αμμωνία] ως απορρυπαντικό·
Αλοιφές για ιμάντες δερμάτινους ακονίσματος ξυραφιών·
Αμυγδαλέλαιο·
Αμυγδάλου (Γάλα -) καλλυντικής χρήσης·
Αμυγδάλου (Σαπούνι -)·
Άμυλο για στίλβωση υφασμάτων·
Άμυλο κολλαρίσματος για πλύσιμο·
Αναζωογόνηση χρωμάτων (χημικά προϊόντα για την -) για χρήση οικιακή [πλύσιμο]·
Αναζωογόνησης σαπούνια χρωμάτων για υφάσματα·
Ανθέων εκχυλίσματα [αρώματα]·
Άνθη (Βάσεις για αρώματα από -)·
Ανθρακική σόδα για καθαρισμό·
Ανθρακοπυρίτιο [μέσα απόξεσης]·
Αντιιδρωτικά σαπούνια ποδιών·
Αντιολισθητικά υγρά για δάπεδα·
Αντιολισθητικό κερί για δάπεδα·
Απόξεσης (Χαρτιά -)·
Απόξεσης (Χαρτιά -)·
Απόξεσης (Χαρτιά -)·
Απορρυπαντικά, όχι για κατασκευαστικές εργασίες ούτε για ιατρική χρήση·
Απορρυπαντικό πλυντηρίου·
Αποσμητικά για ανθρώπους ή ζώα·
Αποσμητικά για κατοικίδια ζώα·
Απόσταγμα τερεβινθίνης (προϊόντα αφαίρεσης λίπους)·
Αποστάγματα αιθερικά·
Αποτριχωτικά παρασκευάσματα·
Αποχρωματισμού προϊόντα για καλλυντική χρήση·
Αρτυματικές ύλες για τρόφιμα, με τη μορφή αιθέριων ελαίων·
Αρωματικά [αιθέρια έλαια]·
Αρωματικές ουσίες (αιθέρια έλαια)·
Αρωματισμού (Προϊόντα -)·
Αρωματισμού (Προϊόντα -)·
Αρωματισμού προϊόντα λευκών ειδών·
Άσβεστος ανθρακική [ταλκ]·
Αυτοκόλλητα για διακόσμηση νυχιών·
Αφαίρεσης μέσα για το κερί γυαλιστικό δαπέδου·
Βαζελίνη για καλλυντική χρήση·
Βαφές για καλλυντική χρήση·
Βαφές καλλυντικές·
Βαφές μαλλιών·
Βαφών (Προϊόντα για αφαίρεση -)·
Βαφών (Προϊόντα για αφαίρεση -)·
Βερνίκι για μπότες·
Βερνίκι παπουτσιών·
Βερνίκια ονύχων·
Βερνικιών (Προϊόντα αφαίρεσης -)·
Βερνικιών (Προϊόντα αφαίρεσης -)·
Βλεφαρίδες (Καλλυντικά για -)·
Βλεφαρίδες ψεύτικες·
Γαλακτώματα καλλυντικά·
Γαουλθερία (έλαιο -ας)·
Γέλες (ζελέ) μαλάξεων (μασάζ), εκτός από αυτές που προορίζονται για ιατρική χρήση·
Γενειάδας βαφές·
Γερανιόλη·
Γλυκάνισου (Απόσταγμα -)·
Γυαλιστικά για τα χείλη (lip gloss)·
Γυαλιστικό για τα νύχια·
Δαπέδου κερί γυαλιστικό·
Δαπέδου παρκέ (Κερί γυαλιστικό -)·
Δέρματος (Καλλυντικά προϊόντα περιποίησης -)·
Δέρματος (προϊόντα για τη συντήρηση του -) [στιλβωτικά]·
Διαλύματα καθαρισμού τοιχωμάτων·
Διαμαντίνη [στιλβωτικό]·
Διαχυτήρες με καλάμια για αρωματικά χώρου·
Διαχυτήρες με ξυλάκια·
Εκχυλίσματα βοτάνων για καλλυντική χρήση·
Έλαια αρωματοποιίας·
Έλαια καθαρισμού·
Έλαια καλλυντικά·
Έλαια καλλυντικής χρήσης·
Ελαφρόπετρα·
Εξουδετερωτικά για περμανάντ·
Ζελέ για τη λεύκανση των δοντιών·
Ηλεκτρισμός στατικός (προϊόντα κατά του -ού -ού) οικιακής χρήσης·
Ήλεκτρον [αρωματοποιία]·
Θήκες κραγιόν·
Θυμιάματα·
Ίασμος (έλαιο -ου)·
Ιονόνη [αρωματοποιία]·
Καθαρισμός οδοντοστοιχιών (παρασκευάσματα -ού -ων)·
Καθαρισμός στεγνός (προϊόντα -ού -ού)·
Καλλυντικά·
Καλλυντικά για ζώα·
Καλλυντικά παρασκευάσματα·
Καλλυντικά παρασκευάσματα αδυνατίσματος·
Καλλυντικά παρασκευάσματα φυτικής προέλευσης·
Καλλυντικά προϊόντα για μαύρισμα από τον ήλιο·
Καλλυντικά (Προϊόντα -) κατά της εφίδρωσης·
Καλλυντικά σετ·
Καλλυντικές μάσκες·
Καλλυντική (Διακοσμητικές χαλκομανίες για χρήση -)·
Καπνού εκπομπή (προϊόντα για -) [αρώματα]·
Καρβίδια μεταλλικά [στιλβωτικά]·
Κερί αποτρίχωσης για το μουστάκι·
Κερί (αποτριχωτικό)·
Κερί για δάπεδα·
Κερί για παπούτσια·
Κερί για πατώματα παρκέ·
Κερί γυαλιστικό δαπέδου παρκέ·
Κερί στιλβωτικό·
Κερί υποδηματοποιίας·
Κερί υποδηματοποιίας·
Κεριά μασάζ για καλλυντική χρήση·
Κιμωλία για καθαρισμό·
Κινέζικα δαδιά για θυμίαμα·
Κίτρου (Αιθέρια έλαια -)·
Κόλλες για τη στερέωση ψεύτικων βλεφαρίδων·
Κόλλες [συγκολλητικό υλικό] για καλλυντική χρήση·
Κολόνια λεβάντας·
Κολόνιες·
Κολώνιες·
Κολώνιες·
Κορούνδιο [στιλβωτικό]·
Κραγιόν·
Κρέμα για λεύκανση της επιδερμίδας·
Κρέμες για δέρματα·
Κρέμες καλλυντικές·
Κρέμες στιλβωτικές·
Λεβάντα (έλαιο -ας)·
Λεύκανση (Άλατα για -)·
Λεύκανση του δέρματος (Προϊόντα για τη -)·
Λευκαντικά παρασκευάματα [αποχρωματισμού] για οικιακή χρήση·
Λευκαντικό πλυντηρίου·
Λιπαρές αλοιφές καλλυντικής χρήσης·
Λοσιόν για μετά την ηλιοθεραπεία·
Λοσιόν για τα μαλλιά·
Λοσιόν, εκτός αυτών για ιατρική χρήση·
Λοσιόν καλλυντικής χρήσης·
Λουτρό (Άλατα για το -) για χρήση μη ιατρική·
Λουτρό (Παρασκευάσματα καλλυντικά για το -)·
Μακιγιάζ·
Μακιγιάζ·
Μαλακτικά για υφάσματα για χρήση στο πλύσιμο·
Μαλακτικά μαλλιών·
Μαλλιά (παρασκευάσματα για κατσάρωμα -ων)·
Μαντηλάκια εμβαπτισμένα με λοσιόν καλλυντική·
Μαντιλάκια εμποτισμένα με παρασκευάσματα αφαίρεσης μακιγιάζ·
Μάσκαρα·
Μέντα για την αρωματοποιία·
Μέντα (εκχύλισμα -ας)·
Μέσα αφαίρεσης της σκωρίας·
Μη φαρμακευτικά παρασκευάσματα για το μπάνιο·
Μίγματα αποξηραμένων πετάλων λουλουδιών και αρωματικών φυτών (ποτ πουρί)·
Μολύβια για φρύδια·
Μολύβια για φρύδια·
Μόσχος [αρωματοποιία]·
Μπάσμα (καλλυντική βαφή)·
Μυραλοιφή για καλλυντική χρήση·
Μωρομάντιλα εμποτισμένα με παρασκευάσματα καθαρισμού·
Ντεμακιγιάζ (Προϊόντα για -)·
Ξηρά σαμπουάν·
Ξηραντικά μέσα για πλυντήρια πιάτων·
Ξύλα αρωματισμένα·
Ξυρίσματος (Προϊόντα -)·
Ξυρίσματος σαπούνι·
Οδοντόκρεμες·
Όνυχες (προϊόντα περιποίησης -ων)·
Όνυχες τεχνητοί·
Οφθαλμικά επιθέματα γέλης για καλλυντική χρήση·
Παιδικά καλλυντικά·
Πανάκια καθαρισμού εμποτισμένα με καθαριστικό·
Παρασκευάσματα αλόης για καλλυντική χρήση·
Παρασκευάσματα αποκαθαλάτωσης για οικιακή χρήση·
Παρασκευάσματα αρωματισμού του αέρα·
Παρασκευάσματα ατομικής υγιεινής που φρεσκάρουν την αναπνοή·
Παρασκευάσματα αφαίρεσης βερνικιού νυχιών·
Παρασκευάσματα για στίλβωση φύλλων φυτών·
Παρασκευάσματα για την απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης·
Παρασκευάσματα για την αφαίρεση βερνικιού νυχιών·
Παρασκευάσματα για την αφαίρεση λεκέδων·
Παρασκευάσματα για το ντους για χρήση στην ατομική υγιεινή ή για αποσμητική χρήση [είδη ατομικής περιποίησης]·
Παρασκευάσματα ισιώματος μαλλιών·
Παρασκευάσματα καθαρισμού·
Παρασκευάσματα κολλαγόνου για καλλυντική χρήση·
Παρκετίνες·
Περγαμόντου (Απόσταγμα -)·
Πέτρα στιλβωτική·
Πέτρα στιλβωτική·
Πιπερονάλη·
Ποτά (αρωματικά για -) [αιθέρια έλαια]·
Πούδρα προσώπου·
Προϊόν για μετά το ξύρισμα (after shave)·
Προϊόντα απολίπανσης, εκτός απ’ αυτά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή·
Προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού για νύχια·
Προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού νυχιών·
Προϊόντα για απόξεση/λείανση·
Προϊόντα για απόξεση/λείανση·
Προϊόντα καθαρισμού της ευαίσθητης περιοχής για ατομική χρήση, μη φαρμακευτικά·
Προϊόντα κολπικών πλύσεων για χρήση στην ατομική υγιεινή ή για αποσμητική χρήση·
Προϊόντα οφθαλμικών πλύσεων, όχι για ιατρική χρήση·
Προιόντα πλυσίματος·
Πρόπλυση λευκών ειδών (Υλικά για -)·
Ραπτικής κερί·
Ροδέλαιο·
Σαμπουάν·
Σαμπουάν για ζώα [μη φαρμακευτικά παρασκευάσματα καλλωπισμού]·
Σαμπουάν για κατοικίδια ζώα [μη φαρμακευτικά παρασκευάσματα καλλωπισμού]·
Σαπούνι κατά της εφίδρωσης·
Σαπούνια·
Σαπούνια·
Σαπούνια αποσμητικά·
Σαφρόλη·
Σμυρίδα·
Σμυριδόπανο·
Σμυριδόπανο·
Σόδα (Αλισίβα από -)·
Σόδα λεύκανσης·
Σπρέι για τα μαλλιά·
Στίλβωση (προϊόντα -ης)·
Στίλβωσης (παρασκευάσματα για τη -οδοντοστοιχιών)·
Στίλβωσης (Προϊόντα -)·
Στίλβωσης προϊόντα για λεύκανση·
Στιλβωτικά παρασκευάσματα·
Στιλβωτικά παρασκευάσματα·
Στιλβωτική σκόνη για πολύτιμους λίθους·
Στοματικά διαλύματα μη προοριζόμενα για ιατρική χρήση·
Στυπτήρια [στυπτικά προϊόντα]·
Στυπτήρια [στυπτικά προϊόντα]·
Στυπτικά για καλλυντική χρήση·
Συγκολλητικα για την προσαρμογή περουκών·
Ταινίες ανανέωσης της αναπνοής·
Ταινίες λεύκανσης των δοντιών·
Ταλκ για ατομική περιποίηση·
Ταπετσαρίες τοίχου (Προϊόντα για τον καθαρισμό στις -)·
Τερεβινθίνη για την αφαίρεση λίπους·
Τερπένες·
Τέφρα ηφαιστειακή για καθαρισμό·
Τριπολίτης λίθος για στίλβωση·
Υαλοϋφάσματα [λειαντικά υφάσματα]·
Υγρά καθαρισμού υαλοπινάκων·
Υδρογόνου (Υπεροξείδιο -) καλλυντικής χρήσης·
Φαρμακευτικό βαμβάκι για καλλυντική χρήση·
Φλοιός από ξύλο κουϊλάιας (Παναμά) για πλύσιμο·
Φρύδια (Καλλυντικά για -)·
Χαρτί στιλβωτικό·
Χέννα [βαφή μαλλιών]·
Χημικά παρασκευάσματα καθαρισμού για οικιακή χρήση·
Χλωρίνη [λευκαντικό]·
Ωτογλυφίδες (μπατονέτες) για καλλυντική χρήση

Αέρια για φωτιστική χρήση·
Αέρια στερεοποιημένα [καύσιμα]·
Αέριο καύσιμο·
Αέριο πτωχό·
Αεροποιημένων καυσίμων (Μείγματα -)·
Αιθανόλη [καύσιμα]·
Αιθέρας πετρελαϊκός·
Αλκοόλη [καύσιμη]·
Ανθρακίτης·
Αρωματικά κεριά·
Αφαίρεση σκόνης (Προϊόντα -)·
Βαζελίνη πετρελαίου για βιομηχανική χρήση·
Βενζίνη·
Γράσο για ιμάντες·
Έλαια για τη συντήρηση της τοιχοποιίας·
Έλαια για τη συντήρηση του δέρματος·
Έλαια διαπότισης·
Έλαια ζωγραφικής·
Έλαια κινητήρα·
Έλαια υφαντουργίας·
Ελαϊνη·
Έλαιο κοπής·
Έλαιο λιθανθρακόπισσας·
Ηλεκτρική ενέργεια·
Ηλιέλαιο βιομηχανικό·
Θρυαλλίδες λάμπας·
Θρυαλλίδες λυχνιών·
Ιμάντων παρασκευάσματα αντιολισθητικά·
Ίσκα·
Καντήλια [κεριά]·
Καρναουβικός κηρός·
Καστορέλαιο για βιομηχανική χρήση·
Καύσιμα·
Καύσιμα·
Καύσιμα ξυλενίου·
Καύσιμα σε μορφή μπρικέτας·
Καύσιμη βενζίνη·
Καύσιμο από βιομάζα·
Καυσόξυλα·
Κερί για ιμάντες·
Κερί για χιονοπέδιλα·
Κερί μέλισσας για χρήση στην παρασκευή καλλυντικών·
Κερί φωτιστικό·
Κεριά·
Κεριά βιομηχανικά·
Κεριά [πρώτες ύλες]·
Κηροζίνη·
Κηροζίνη·
Κράμβη (έλαιο -ης) βιομηχανικό·
Λανολίνη για χρήση στην παρασκευή καλλυντικών·
Λιγνίτης·
Λιγροϊνη [ελαφρύ πετρέλαιο]·
Λίπανση (έλαια -ης)·
Λίπανση (λίπη -ης)·
Λίπανσης γραφίτης·
Λιπαντικά·
Λιπαντικά για τη συντήρηση του δέρματος·
Λιπαντικά φωτιστικά·
Λιπαντικές ουσίες για υποδήματα·
Λιπαντικό για όπλα·
Λίπη βιομηχανικά·
Λίπη βιομηχανικά·
Λίπη για δέρματα·
Λίπος ερίου·
Μαζούτ·
Μαζούτ·
Μελισσών (Κερί -)·
Μη χημικά πρόσθετα καυσίμων·
Μπρικέτες από ξύλο·
Νάφθα·
Νάφθα από άνθρακα·
Ξεκαλούπωμα (Έλαια για το -)·
Ξύλου ροκανίδια για προσάναμμα·
Οζοκηρίτης [ορυκτή παραφίνη]·
Οινόπνευμα (Καύσιμα με βάση το -)·
Οινόπνευμα φωτιστικό·
Οπτάνθρακες·
Ορυκτά (- καύσιμα)·
Ορυκτός άνθρακας·
Ορυκτός άνθρακας·
Ορυκτός άνθρακας·
Οστά (Έλαιο από -) βιομηχανικό·
Παραφίνη·
Πετρέλαιο·
Πετρέλαιο, αργό ή διυλισμένο·
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης·
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης·
Πλιθάνθρακες από τύρφη[καύσιμο]·
Πλιθάνθρακες (μπρικέτα)·
Προσανάμματα·
Σογιέλαιο (παρασκευάσματα -ου) για την αντικολλητική επίστρωση των μαγειρικών σκευών·
Στεατικό οξύ·
Στεατίνη·
Συνθέσεις για τη σκόνη σκουπίσματος·
Συνθέσεις για την απορρόφηση σκόνης·
Συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης·
Ταινίες χάρτινες για προσάναμμα·
Τύρφη [καύσιμο]·
Φωτιστικές (Ύλες -)·
Χριστουγεννιάτικα φώτα (κεριά)·
Ψαριού (Έλαιο -) μη εδώδιμο

Αγγοστούρας φλοιός για ιατρική χρήση·
Αδυνατίσματος (Ιατρικά παρασκευάσματα -)·
Αέρα (Προϊόντα διήθησης -)·
Αέριο ιατρικής χρήσης·
Αιθέρες για φαρμακευτική χρήση·
Αίμα για ιατρική χρήση·
Αιματογόνα·
Αίματος πλάσμα·
Αιμοστατικά παρασκευάσματα·
Αιμοσφαιρίνη·
Ακαριοκτόνα·
Ακονιτίνη·
Άλατα για λουτρά μεταλλικών υδάτων·
Άλατα για χρήση ιατρική·
Αλβουμινούχα συμπληρώματα διατροφής·
Αλγινικά άλατα για φαρμακευτική χρήση·
Αλδεϋδες για φαρμακευτική χρήση·
Άλευρα για φαρμακευτική χρήση·
Άλευρα λιναρόσπορου για φαρμακευτική χρήση·
Αλκαλιούχα ιωδίδια για τη φαρμακευτική·
Αλκαλοειδή για χρηση ιατρική·
Αλοιφές·
Αλοιφές για ιατρική χρήση·
Αλοιφές φαρμακευτικής χρήσης·
Αλοιφή εντριβής με προσθήκη κάμφορας·
Αμινοξέα για ιατρική χρήση·
Αμινοξέα για κτηνιατρική χρήση·
Αμπελιού (Προίόντα χημικά για την αντιμετώπιση των ασθενειών του -)·
Άμυλο για χρήση διαιτητική ή φαρμακευτική·
Αναισθητικά·
Αναλγητικά·
Ανήθου απόσταγμα για χρήση ιατρική·
Ανθελμινθικά φάρμακα·
Άνθη θείου για φαρμακευτική χρήση·
Ανοσοδιεγερτικά·
Αντιαιμοροϊδικά προϊόντα·
Αντιασθματικό τσάι·
Αντιβακτηριακά προϊόντα για το πλύσιμο των χεριών·
Αντιβακτηριακά σαπούνια·
Αντιβιοτικά·
Αντιδραστήριο χαρτί για ιατρικούς σκοπούς·
Αντιδραστήριο χαρτί για κτηνιατρική χρήση·
Αντιηλιακά προϊόντα [αλοιφές κατά των ηλιακών εγκαυμάτων]·
Αντιιδρωτικά (Φάρμακα -)·
Αντιιδρωτικά φάρμακα ποδιών·
Αντικρυπτογραμμικά προϊόντα·
Αντιξυλομυκητικά παρασκευάσματα·
Αντιοξειδωτικά χάπια·
Αντιορεξιογόνα παρασκευάσματα για χρήση ιατρική·
Αντιουρικά παρασκευάσματα (κατά του ουρικού οξέος)·
Αντιπαρασιτικά παρασκευάσματα·
Αντιπαρασιτικά προϊόντα·
Αντιπυρετικά·
Αντισηπτικά·
Αντισηπτικό βαμβάκι·
Αντισκωρικά προϊόντα·
Αντισκωρικό χαρτί·
Αντισυλληπτικά χημικά·
Αντιφθειρικά παρασκευάσματα [φθειροκτόνα]·
Αντιψυκτική αλοιφή για φαρμακευτική χρήση·
Απολυμαντικά·
Απολυμαντικά για υγειονομική χρήση·
Απολυμαντικά για χημικές τουαλέτες·
Απολυμαντικά σαπούνια·
Απόξεσης προϊόντα για οδοντική χρήση·
Απορρυπαντικά για ιατρική χρήση·
Αποσμητικά για ενδύματα και υφάσματα·
Αποσμητικά, εκτός από αυτά που προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο ή από ζώα·
Απόσταγμα τερεβινθίνης φαρμακευτικής χρήσης·
Αποστείρωσης (Προϊόντα -)·
Απωθητικά προιόντα σκύλων·
Άρτος για διαβητικούς προσαρμοσμένος για ιατρική χρήση·
Άσβεστος (Προϊόντα με βάση τον -) για φαρμακευτική χρήση·
Ασηπτικό βαμβάκι·
Αφεψήματα για φαρμακευτική χρήση·
Αφεψήματα (ποτά) προσαρμοσμένα για ιατρικούς σκοπούς·
Αφεψήματα φαρμακευτικά·
Βαζελίνη πετρελαίου για ιατρική χρήση·
Βακτηριακά δηλητήρια·
Βακτηριακά παρασκευάσματα για χρήση ιατρική ή κτηνιατρική·
Βακτηριολογικά παρασκευάσματα για χρήση ιατρική ή κτηνιατρική·
Βάλσαμα για ιατρική χρήση·
Βαλσαμικά παρασκευάσματα για χρήση ιατρική·
Βάλσαμο από διπτερόκαρπο για ιατρική χρήση·
Βαμβάκι για ιατρική χρήση·
Βαμβάκι για ιατρική χρήση·
Βαμβακοφόροι στυλεοί για ιατρική χρήση·
Βασιλικός πολτός για φαρμακευτική χρήση·
Βαφές για ιατρική χρήση·
Βδέλλες για ιατρική χρήση·
Βελτιωτικά πρόσθετα για ιατρική χρήση·
Βιοκτόνα·
Βιολογικά παρασκευάσματα για ιατρική χρήση·
Βιολογικά παρασκευάσματα για κτηνιατρική χρήση·
Βισμούθιο (Βασικό νιτρικό -) για χρήση φαρμακευτική·
Βισμούθιου (Παρασκευάσματα του -) για χρήση φαρμακευτική·
Βιταμινούχα συμπληρώματα σε μορφή επιθέματος·
Βλαστοκύτταρα για ιατρική χρήση·
Βλαστοκύτταρα για κτηνιατρική χρήση·
Βότανα για κάπνισμα ιατρικής χρήσης·
Βότανα φαρμακευτικά·
Βρεφικές/Παιδικές τροφές·
Βρεφικές/Παιδικές τροφές·
Βρεφικές πάνες·
Βρογχοδιαλυτικά παρασκευάσματα·
Βρώμιο για φαρμακευτική χρήση·
Βύνη φαρμακευτικής χρήσης·
Γάζα επιδέσμων·
Γάλα αμυγδάλου για φαρμακευτική χρήση·
Γάλα βύνης ιατρικής χρήσης·
Γάλα σε σκόνη για βρέφη·
Γαλακτούχα άλευρα (φαρίν λακτέ) για βρέφη·
Γεντιανή φαρμακευτικής χρήσης·
Γλυκερίνη ιατρικής χρήσης·
Γλυκερινοφωσφορικά άλατα·
Γλυκόζη ιατρικής χρήσης·
Γλυκόριζα για χρήση φαρμακευτική·
Γλυκόριζα για χρήση φαρμακευτική·
Γόμμα της Καμπότζης για ιατρική χρήση·
Γουαϊακόλη φαρμακευτικής χρήσης·
Γυμνοσάλιγγες (προϊόντα εξολόθρευσης -ων)·
Δακτύλιοι για τους κάλους των ποδιών·
Δακτύλιοι για τους κάλους των ποδιών·
Δακτυλίτη γλυκόζη·
Δέρματος (Φαρμακευτικά προϊόντα περιποίησης -)·
Δηλητήρια·
Διαγνωστικά αντιδραστήρια βιοδεικτών για ιατρική χρήση·
Διαγνωστικά παρασκευάσματα για κτηνιατρική χρήση·
Διαιτητικά συμπληρώματα σε μορφή σκόνης acai·
Διαιτητικές ουσίες προσαρμοσμένες για ιατρικές χρήσεις·
Διαλύματα για την αφαίρεση λευκοπλάστη·
Διαλύματα για φακούς επαφής·
Διαστάση για ιατρική χρήση·
Διττανθρακικό νάτριο [σόδα] για χρήση φαρμακευτική·
Δυσκοιλιότητας (Φάρμακα κατά της -)·
Εγκαύματα ηλιακά (προϊόντα κατά των -ων -ων)·
Εγκαυμάτων ηλιακών (Προϊόντα κατά των -) για χρήση φαρμακευτική·
Εγκυμοσύνη (χημικά παρασκευάσματα διάγνωσης της -ης)·
Εκχυλίσματα από βότανα για ιατρική χρήση·
Εκχυλίσματα φυτών για φαρμακευτική χρήση·
Ελιξίρια [φαρμακευτικά παρασκευάσματα]·
Εμβόλια·
Έμπλαστρα·
Ένζυμα γαλακτικά φαρμακευτικής χρήσης·
Ένζυμα για φαρμακευτική χρήση·
Ένζυμα ιατρικής χρήσης·
Ένζυμα κτηνιατρικής χρήσης·
Ενζυματικά (Παρασκευάσματα -) ιατρικής χρήσης·
Ενζυματικά (Παρασκευάσματα -) κτηνιατρικής χρήσης·
Ενζυμικά συμπληρώματα διατροφής·
Εντομοαπωθητικά·
Εντομοαπωθητικά θυμιάματα·
Εντομοκτόνα·
Εντομοκτόνα σαμπουάν για ζώα·
Εντομοκτόνες πλύσεις για κτηνιατρική χρήση·
Επίδεσης υλικά χειρουργικά·
Επίδεσμοι για επιδέσεις·
Επιθέματα θηλασμού·
Επιθέματα νικοτίνης για χρήση ως βοήθημα στη διακοπή του καπνίσματος·
Ερυσίβη (χημικά προϊόντα αντιμετώπισης της -ης)·
Ερυσιβώδης όλυρα για φαρμακευτική χρήση·
Εστέρες για φαρμακευτική χρήση·
Ευκαλυπτόλη για φαρμακευτική χρήση·
Ευκάλυπτος για φαρμακευτική χρήση·
Ζάχαρη για χρήση ιατρική·
Ζελατίνη για ιατρική χρήση·
Ζιζανιοκτόνα·
Ηρεμιστικά·
Θρεπτικές ουσίες για μικροοργανισμούς·
Θυμιαμάτων παστίλιες·
Θυμόλη για χρήση φαρμακευτική·
Ιαλάπη·
Ιατρικής χρήσης έλαια·
Ίνες (διαιτητικές)·
Ισότοπα ιατρικής χρήσης·
Ιχθυάλευρα για φαρμακευτική χρήση·
Ιχνοστοιχεία (παρασκευάσματα -ων) καταναλώσιμα από ανθρώπους και ζώα·
Ιωδίδια για φαρμακευτική χρήση·
Ιώδιο (βάμμα -ου)·
Ιώδιο φαρμακευτικής χρήσης·
Ιωδοφόρμιο·
Καθαρτικά·
Καθαρτικά·
Καθαρτικά·
Καλίου (Άλατα -) για χρήση ιατρική·
Καλλιέργειες βιολογικού ιστού για ιατρική χρήση·
Καλλιέργειες βιολογικού ιστού για κτηνιατρική χρήση·
Καλλιέργειες μικροοργανισμών για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση·
Καλλιέργειες μικροοργανισμών για ιατρική ή κτηνιατρική χρήση·
Καλομέλανο [μυκητοκτόνο]·
Καλούπια κέρινα για οδοντιατρική χρήση·
Κάλους (Προϊόντα για τους -)·
Κάμφορα για την ιατρική·
Καμφορέλαιο για την ιατρική·
Καουτσούκ για οδοντιατρική χρήση·
Καπνού εκπομπή (Προϊόντα εκπομπής -) ιατρικής χρήσης·
Καπνού (εκχυλίσματα -) [εντομοκτόνα]·
Καραγηνό για ιατρική χρήση·
Καραμέλες για ιατρική χρήση·
Καρβονύλιο [παρασιτοκτόνο]·
Καστορέλαιο για ιατρική χρήση·
Καταπλάσματα·
Καταπλάσματα σιναπόσπορου·
Καταπραϋντικά φάρμακα του νευρικού συστήματος·
Κατσαριδόσκονη·
Καυστικές ουσίες για τη φαρμακευτική·
Καψάκια κατασκευασμένα από πολυμερή με βάση δενδριμερή, για φαρμακευτικά προϊόντα·
Κάψουλες για φαρμακευτικούς σκοπούς·
Κάψουλες φαρμάκων·
Κεμπράχο για χρήση ιατρική·
Κηκιδικό οξύ για φαρμακευτική χρήση·
Κινίνη για χρήση ιατρική·
Κινίνη για χρήση ιατρική·
Κινολεϊνη για χρήση ιατρική·
Κιτρονέλλα για φαρμακευτική χρήση·
Κοκαϊνη·
Κολλαγόνο για ιατρική χρήση·
Κολλόδιο για χρήση φαρμακευτική·
Κολλώδη υλικά για παγίδευση μυγών·
Κολπικές πλύσεις για ιατρική χρήση·
Κομμι ιατρικής χρήσης·
Κομπρέσες·
Κονία οστών για τη χειρουργική και την ορθοπεδική·
Κονιάματος κόλλα για οπλές ζώων·
Κονίες οδοντικές·
Κονίες οδοντικές·
Κοντουράγκο (Φλοιός -)·
Κουασία για χρήση ιατρική·
Κουράριο·
Κουτιά πρώτων βοηθειών, πλήρη·
Κράματα πολύτιμων μετάλλων για οδοντική χρήση·
Κρέατα ξηράς ψύξης προσαρμοσμένα για ιατρική χρήση·
Κρεατοελιάς (Μολύβια μακιγιάζ για την κάλυψη της -)·
Κριεζότο για φαρμακευτικούς σκοπούς σκοπούς·
Κρότωνος (Φλοιός -)·
Κτηνιατρικά (Προϊόντα -)·
Κυλότες υγιεινής·
Κυλότες υγιεινής·
Κυλόττες υγιεινής για την ακράτεια·
Κυτταρίνης (Αιθέρες για χρήση φαρμακευτική -)·
Κυτταρίνης (Εστέρες για χρήση φαρμακευτική -)·
Λακτόζη για φαρμακευτική χρήση·
Λάσπη ιαματικη·
Λεκιθίνη ιατρικής χρήσης·
Λευκοπλάστης με γάζα·
Λευκωματίνη (παρασκευάσματα -ης) για ιατρική χρήση·
Λευκωματίνη (Τρόφιμα με βάση τη -) για ιατρική χρήση·
Λιναρόσπορος για φαρμακευτική χρήση·
Λιπαρές αλοιφές ιατρικής χρήσης·
Λιπαρές αλοιφές κτηνιατρικής χρήσης·
Λιποθυμία (άλατα κατά της -ας)·
Λίπος από γάλα αρμέγματος·
Λοσιόν κτηνιατρικής χρήσης·
Λοσιόν φαρμακευτικής χρήσης·
Λουπουλίνη φαρμακευτικής χρήσης·
Λουτρά (Λάσπη για -)·
Λουτρό (Άλατα για το -) για χρήση ιατρική·
Λουτρό (Παρασκευάσματα θεραπευτικά για το -)·
Λουτροθεραπεία (Θαλασσινό ύδωρ για -)·
Λυκίσκος (εκχυλίσματα -ου) φαρμακευτικής χρήσης·
Λυοφιλιωμένα κρέατα προσαρμοσμένα για ιατρική χρήση·
Λυοφιλιωμένα τρόφιμα προσαρμοσμένα για ιατρική χρήση·
Μαγιά για φαρμακευτική χρήση·
Μαγνησία για φαρμακευτική χρήση·
Μαλλιά (Παρασκευάσματα ανάπτυξης για -)·
Μανγκρόβια (φλοιοί -ας) φαρμακευτικής χρήσης·
Μαντηλάκια εμποτισμένα με λοσιόν φαρμακευτική·
Μάραθο για φαρμακευτική χρήση·
Μαργαριταρόσκονη για ιατρική χρήση·
Μενθόλη·
Μέντα φαρμακευτικής χρήσης·
Μέσα για βακτηριολογικές καλλιέργειες·
Μεταλλικά νερά για ιατρική χρήση·
Μεταλλικά συμπληρώματα διατροφής·
Μικροβιοκτόνα·
Μολύβδου (διάλειμμα υποξεικού -) [μολυβδόνερο]·
Μοσχεύματα [ζώντες ιστοί]·
Μουρουνέλαιο·
Μυγοκτόνα·
Μυγοπαγίδες·
Μυκητοκτόνα·
Ναρκωτικά για ιατρική χρήση·
Ναρκωτικές ουσίες·
Ξαντό για ιατρική χρήση·
Ξυλάνθρακας για φαρμακευτική χρήση·
Ξύλο κέδρου εντομοαπωθητικό·
Οδοντιατρικό κερί·
Οδοντικά αμαλγάματα·
Οδοντικά (Πορσελάνη για προθέματα -)·
Οδοντικό βερνίκι·
Οδοντοφυίας (Παρασκευάσματα για τη διευκόλυνση της -)·
Ομογενοποιημένα τρόφιμα προσαρμοσμένα για ιατρική χρήση·
Οξέα για φαρμακευτική χρήση·
Οξικά άλατα αργιλίου για φαρμακευτική χρήση·
Οξικά άλατα για χρήση φαρμακευτική·
Οξυγόνο για ιατρική χρήση·
Οξυγόνου λουτρά·
Όπιο·
Οπιούχα παρασκευάσματα·
Οργανοθεραπείας (Προϊόντα -)·
Ορμόνες ιατρικής χρήσης·
Οροί·
Ορροθεραπευτικά φάρμακα·
Πάνες [βρεφικές πάνες]·
Πάνες για ζώα·
Πάνες υγιεινής για την ακράτεια·
Παρασίτων (Προιόντα για την καταστροφή -)·
Παρασκευάσματα αλόης για φαρμακευτική χρήση·
Παρασκευάσματα απόσμησης του αέρα·
Παρασκευάσματα βιταμινών·
Παρασκευάσματα για μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας·
Παρασκευάσματα για τη θεραπεία της ακμής·
Παρασκευάσματα για την ανακούφιση των κάλων·
Παρασκευάσματα για το μπάνιο για ιατρική χρήση·
Παρασκευάσματα για το ντους για ιατρική χρήση·
Παρασκευάσματα διαγνωστικά·
Παρασκευάσματα πλυσίματος ματιών·
Παστίλιες για χρήση φαρμακευτική·
Παστίλιες για χρήση φαρμακευτική·
Παστίλιες μαλακώματος λαιμού για χρήση φαρμακευτική·
Πεπτόνη για φαρμακευτική χρήση·
Περιβραχιόνια εμποτισμένα με εντομοαπωθητικά προϊόντα·
Περιλαίμια αντιπαρασιτικά για ζώα·
Περονόσπορος (χημικά προϊόντα αντιμετώπισης του -ου)·
Πεψίνη για φαρμακευτική χρήση·
Πηκτίνη για χρήση φαρμακευτική·
Ποντίκια (Προϊόντα εξολόθρευσης για -)·
Ποντικοφάρμακα·
Ποτά διαιτητικά για χρήση ιατρική·
Προγεμισμένες σύριγγες για ιατρική χρήση·
Προϊόντα αποστείρωσης εδάφους·
Προϊόντα για το πλύσιμο των ζώων [εντομοκτόνα]·
Προϊόντα για το πλύσιμο των σκύλων [εντομοκτόνα]·
Προϊόντα πλύσης για βοοειδή [εντομοκτόνα]·
Προνύμφες (προϊόντα εξολόθρευσης -ών)·
Πρόπολη για φαρμακευτική χρήση·
Προστατευτικά καλύμματα ματιού για ιατρική χρήση·
Πρωτεϊνούχα συμπληρώματα για ζώα·
Πρωτεϊνούχα συμπληρώματα διατροφής·
Πύρεθρος σκόνη·
Ράβδοι αιμοστατικοί·
Ράβδοι θείου για απολύμανση·
Ράβδοι καυστικοί·
Ραδιενεργές ουσίες για ιατρική χρήση·
Ράδιο για χρήση ιατρική·
Ρήου (Ρίζες -) για φαρμακευτική χρήση·
Ρίζες για την ιατρική·
Σαπούνια φαρμακευτικά·
Σαρσαπαρίλλη (σμίλαξ) για ιατρική χρήση·
Σεξουαλικά λιπαντικά ατομικής χρήσης·
Σερβιέτες υγιεινής·
Σινάπι (Έλαιο από -) ιατρικής χρήσης·
Σινάπι ιατρικής χρήσης·
Σιρόπια για χρήση φαρμακευτική·
Σκευάσματα για την καταστροφή επιβλαβών ζώων·
Σκίασης ακτινολογικής (Ουσίες -) για ιατρική χρήση·
Σόδας (Άλατα -) για χρήση ιατρική·
Σουλφαμίδες [φάρμακα]·
Σπέρμα γονιμοποίησης τεχνητής·
Σπόγγοι επουλωτικοί·
Στέγνωμα (Προϊόντα για το -) για ιατρική χρήση·
Στεροεϊδή·
Στοματικά διαλύματα για ιατρική χρήση·
Στρυχνίνη·
Στυπτικά προϊόντα για ιατρική χρήση·
Συγκολλητικά υλικά για οδοντοστοιχίες·
Συμπληρώματα διατροφής·
Συμπληρώματα διατροφής για ζώα·
Συμπληρώματα διατροφής με αλγινικά άλατα·
Συμπληρώματα διατροφής με βασιλικό πολτό·
Συμπληρώματα διατροφής με γλυκόζη·
Συμπληρώματα διατροφής με γύρη·
Συμπληρώματα διατροφής με καζεΐνη·
Συμπληρώματα διατροφής με καλλυντική δράση·
Συμπληρώματα διατροφής με λεκιθίνη·
Συμπληρώματα διατροφής με λιναρόσπορο·
Συμπληρώματα διατροφής με λινέλαιο·
Συμπληρώματα διατροφής με μαγιά·
Συμπληρώματα διατροφής με πρόπολη·
Συμπληρώματα διατροφής με φύτρο σίτου·
Συνθετικό δέρμα ιατρικής χρήσης·
Ταμπόν για χρήσεις υγιεινής·
Τερεβινθέλαιο (νέφτι) για φαρμακευτική χρήση·
Τερμινάλια (φλοιός -ου) φαρμακευτικής χρήσης·
Τζελ για σεξουαλική διέγερση·
Τζίτζιφο, φαρμακευτικό·
Τονωτικά σκευάσματα [φαρμακευτικής χρήσης]·
Τροφές διαιτητικές για ιατρική χρήση·
Τρόφιμα ξηράς ψύξης προσαρμοσμένα για ιατρική χρήση·
Τρυγία για χρήση φαρμακευτική·
Τρυγία για χρήση φαρμακευτική·
Τσάι ιατρικό·
Τσάι με βότανα για φαρμακευτική χρήση·
Τσιγάρα [χωρίς καπνό] για ιατρική χρήση·
Τσίχλες μασώμενες ιατρικής χρήσης·
Τσίχλες νικοτίνης ως βοήθημα στη διακοπή του καπνίσματος·
Ύδατα ιαματικά·
Υδάτων μεταλλικών άλατα·
Υδραργυρούχες (Αλοιφές -)·
Υδραστίνη·
Υδραστινίνη·
Υδρογόνου (Υπεροξείδιο -) ιατρικής χρήσης·
Υδρόφιλο (Υλικό παραγεμίσματος -)·
Υλικά επίδεσης, ιατρικά·
Υλικά σφραγίσεως δοντιών·
Υλικά υποδόριας πλήρωσης σε ενέσιμη μορφή·
Υπνωτικά·
Υπόθετα·
Υποπροϊόντα από τη μεταποίηση δημητριακών για διαιτητική ή ιατρική χρήση·
Φαινόλη για φαρμακευτική χρήση·
Φακών επαφής (Παρασκευάσματα καθαρισμού -)·
Φάρμακα θεραπευτικά για ανθρώπινη χρήση·
Φάρμακα θεραπευτικά κτηνιατρικής χρήσης·
Φάρμακα θεραπευτικά οδοντιατρικής χρήσης·
Φαρμακεία φορητά ταξιδίου·
Φαρμακευτικά κεριά μασάζ·
Φαρμακευτικά ξηρά σαμπουάν·
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα ατομικής περιποίησης·
Φαρμακευτικά παρασκευάσματα πλυσίματος ματιών·
Φαρμακευτικά (Προϊόντα -)·
Φαρμακευτικά (Προϊόντα -)·
Φαρμακευτικά προϊόντα αντιπιτυριδικά·
Φαρμακευτικά προϊόντα για καθαρισμό των δοντιών·
Φαρμακευτικά σαμπουάν·
Φαρμακευτικά σαμπουάν για κατοικίδια ζώα·
Φαρμακευτικές ζωοτροφές·
Φαρμακευτικές λοσιόν για μετά το ξύρισμα·
Φαρμακευτικές λοσιόν για τα μαλλιά·
Φαρμακευτικό οινόπνευμα·
Φαρμακευτικό οινόπνευμα·
Φαρμακοδιατροφικά παρασκευάσματα για θεραπευτική ή ιατρική χρήση·
Φθειροκτόνα σαμπουάν·
Φλοιοί φαρμακευτικής χρήσης·
Φλυκταινογόνες ουσία·
Φορμαλδεΰδη για φαρμακευτική χρήση·
Φυκοκτόνα·
Φυλλοξήρας (Προϊόντα χημικά κατά της -)·
Φυτοθεραπευτικά παρασκευάσματα για ιατρική χρήση·
Φυτοφάρμακα·
Φωσφατούχα άλατα για χρήση φαρμακευτική·
Χάπια αδυνατίσματος·
Χάπια καταστολής της όρεξης·
Χάπια μαυρίσματος·
Χαρτί σιναπούχο·
Χειρουργικά εμφυτεύματα αποτελούμενα από ζωντανούς ιστούς·
Χειρουργικές κόλλες·
Χημικά αντιδραστήρια για χρήση ιατρική ή κτηνιατρική·
Χημικά παρασκευάσματα για τη θεραπεία ασθενειών που προσβάλλουν δημητριακά φυτά·
Χημικά (Παρασκευάσματα -) για την ιατρική·
Χημικά (Παρασκευάσματα -) για την φαρμακευτική·
Χημικά (Παρασκευάσματα -) για χρήση κτηνιατρική·
Χημικοί αγωγοί για ηλεκτρόδια ηλεκτροκαρδιογράφου·
Χημικοφαρμακευτικά προϊόντα·
Χιονίστρες (προϊόντα κατά των -ών)·
Χλωράλη ένυδρη για χρήση φαρμακευτική·
Χλωροφόρμιο·
Χρυσός (οδοντικά αμαλγάματα -ού)·
Χωνευτικά για χρήση φαρμακευτική·
Ψυκτικά σπρέι για ιατρική χρήση·
Ωμοπλάτης επίδεσμοι για χειρουργική χρήση

Yλικά για σιδηρόδρομους·
Αγαλμάτια από κοινά μέταλλα·
Αγαλμάτια από κοινά μέταλλα·
Αγαλμάτια από κοινά μέταλλα·
Άγκιστρα μεταλλικά·
Άγκιστρα μεταλλικά·
Άγκιστρα μεταλλικά για ενδύματα·
Άγκιστρα μεταλλικά για ενδύματα·
Αγκράφες από κοινά μέταλλα [ε’ιδη σιδηροπωλείου]·
Αγκύλια ορειβασίας μεταλλικά·
Άγκυρες·
Αγωγοί μεταλλικοί·
Αγωγοί μεταλλικοί·
Αγωγοί μεταλλικοί εγκαταστάσεων εξαερισμού και κλιματισμού·
Αγωγών ενισχυτικά [μεταλλικά]·
Αέρια πεπιεσμένα (Δοχεία για -) μεταλλικά·
Αέρια πεπιεσμένα (Δοχεία για -) μεταλλικά·
Άκμονες [φορητοί]·
Ακροστόμια μεταλλικά·
Ακροφύσια μεταλλικά·
Αλουμίνιο·
Αλουμινίου σύρμα·
Αλουμινόχαρτο·
Αλυσίδες ασφάλειας·
Αλυσίδες (Κρίκοι για -)·
Αλυσίδες μεταλλικές·
Ανάβαθρα [μέρη κλιμάκων] μεταλλικά·
Αναγνωριστικά βραχιόλια από μέταλλο·
Αναδενδράδες (πέργκολες) [μεταλλικές κατασκευές]·
Ανεμοδείκτες από μέταλλο·
Αντιτριβικό μέταλλο·
Αποβάθρες πλωτές πρόσδεσης πλοίων μεταλλικές·
Αποφλοιωμένες μεταλλικές ράβδοι·
Αποχέτευσης (αγωγοί -) [μεταλλικοί]·
Αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινητων πινακίδες μεταλλικές·
Αρμοκαλύπτρες σιδηρογραμμών·
Αρπάγες από μέταλλο [αγκύλες]·
Άρπαγες ορειβασίας μεταλλικές·
Ασφαλιστικές περόνες (κοπίλιες) από μέταλλο·
Βαλβίδες σωλήνων αποξήρανσης [από μέταλλο]·
Βαλβίδες υδραγωγών [από μέταλλο]·
Βανάδιο·
Βαρέλια μεταλλικά·
Βαρέλια μεταλλικά·
Βαφής πάγκοι με πιστολάκι μεταλλικοί·
Βηρύλλιο [γλυκίνιο]·
Βολφράμιο (στοιχείο)·
Βύσματα τοίχου μεταλλικά·
Γαληνίτης [ορυκτό]·
Γερμάνιο·
Γράμματα και αριθμοί από κοινά μέταλλα, εκτός των αλφαριθμητικών χαρακτήρων τύπου·
Γραμματοκιβώτια [μεταλλικά]·
Γρασάρισμα (υποδοχές -ος) [γρασαδόροι]·
Γυρωτικοί ήλοι (πριτσίνια) από μέταλλο·
Γωνιές μεταλλικές [κατασκευές]·
Δακτύλιοι·
Δακτύλιοι·
Δακτύλιοι για σχοινιά·
Δακτύλιοι μεταλλικοί·
Δακτύλιοι μεταλλικοί για κλειδιά·
Δέματα (δεσίματα -ων) μεταλλικά·
Δένδρων (Προστατευτικές διατάξεις -) μεταλλικές·
Δεξαμενές μεταλλικές·
Δεξαμενές μεταλλικές·
Διακίνηση (δίσκοι [παλέτες] -ης) μεταλλικοί·
Διακίνηση (δίσκοι [παλέτες] -ης) μεταλλικοί·
Διακλάδωση (αγωγοί -ης) [μεταλλικοί]·
Διανεμητές επίτοιχοι (πετσετών -) [μεταλλικοί]·
Διανομείς, σταθεροί, όχι από μέταλλο, για σακούλες ακαθαρσιών σκύλων·
Διατάξεις απομάκρυνσης πτηνών κινούμενες με τον αέρα από μέταλλο·
Δίκτυα ηλεκτρικά (γραμμές -ών -ων) μεταλλικές·
Δίσκοι από μέταλο·
Δοκοί μεταλλικές·
Δοχεία αποστράγγισης ελαίου από μέταλλο·
Δοχεία κονσέρβας·
Δοχεία μεταλλικά για αποθήκευση οξέων·
Ελάσματα σιδήρου·
Ελάσματα σιδήρου·
Ελάσματα σύνδεσης·
Ελατήρια [είδη μεταλλικής κιγκαλερίας]·
Ελατήρια [κλειδαριές]·
Έλικτρα μη μηχανικά για εύκαμπτους σωλήνες [μεταλλικά]·
Έλικτρα μη μηχανικά για εύκαμπτους σωλήνες [μεταλλικά]·
Εμποδίου διατάξεις [στοπ] για πόρτες και παράθυρα από μέταλλο·
Εμπορευματοκιβώτια μεταλλικά·
Εμπορευματοκιβώτια πλωτά μεταλλικά·
Ενισχυτικά για ιμάντες μηχανών [μεταλλικά]·
Ενισχυτικά μεταλλικά για σκυρόδεμα·
Έντασης (Διατάξεις -)·
Εντατήρες για ιμάντες μεταλλικοί·
Εξαρτήματα για φέρετρα μεταλλικά·
Εξαρτήματα επίπλων [μεταλλικά]·
Εξαρτήματα παραθύρων μεταλλικά·
Εξαρτήματα πορτών [μεταλλικά]·
Εξαρτήματα στερέωσης μεταλλικά για παράθυρα·
Εξαρτήματα στερέωσης μεταλλικά για παράθυρα·
Επάργυρα κράματα κασσιτέρου·
Επενδύσεις μεταλλικές για κατασκευές και οικοδομές·
Επενδύσεις μεταλλικές για κατασκευές και οικοδομές·
Επενδύσεις τζακιών από μέταλλο·
Επίδεσης ταινίες μεταλλικές·
Επικαλύμματα ανθρωποθυρίδων [μεταλλικά]·
Επικαλύψεις στέγης [μεταλλικές]·
Επιτάφια μνημεία μπρούντζινα·
Επιτύμβια (Μνημεία -) μεταλλικά·
Επιτύμβιες (- στήλες) μεταλλικές·
Επιτύμβιων πλακών (Πλαίσια -) μεταλλικά·
Εργαλεία σφυρηλάτησης·
Εργαλεία σφυρηλάτησης·
Εφελκυσμένες και στιλβωμένες μεταλλικές ράβδοι·
Ζιρκόνιο·
Ζώα (Αλυσίδες για -)·
Η κορυφή της βίδας από μέταλο για μπουκάλια·
Θάλαμοι τηλεφωνικοί μεταλλικοί·
Θερμοκήπια μεταφερόμενα μεταλλικά·
Θύρες μεταλλικές·
Θύρες τύπου φυσαρμόνικα από μέταλλο·
Θωρακίσεις από μέταλλο·
Θωρακισμένες μεταλλικές θύρες·
Ιμάντας [δακτύλιος] μεταλλικός·
Ίνδιον·
Ιστοί [πάσσαλοι] μεταλλικοί·
Ιστοί [πάσσαλοι] μεταλλικοί·
Ιστοί σημαίας χειρός από μέταλλο·
Κάδμιο·
Καλούπια·
Καλούπια·
Καλώδια (Βίδες σύσφιγξης για -) μεταλλικές·
Καλώδια εναέριας μεταφοράς (τελεφερίκ)·
Καλώδια μεταλλικά·
Καλώδια μεταλλικά μη ηλεκτρικά·
Καλωδίων ή αγωγών άγκιστρα μεταλλικά·
Κάνιστρα μεταλλικά·
Καπάκια δοχείων [μεταλλικά]·
Καπνοδόχων (Καλύπτρες -) μεταλλικές·
Καπνοδόχων (Καλύπτρες -) μεταλλικές·
Καπνοδόχων (σωλήνες -) [μεταλλικοί]·
Καρφάκια με αφανή κεφαλή·
Καρφιά·
Καρφιών είδη [είδη κιγκαλερίας]·
Κασσίτερος·
Κασσίτερος·
Κασσίτερος (φύλλα -ου)·
Καταδύσεων βατήρες μεταλλικοί·
Κατασκευές λυόμενες μεταλλικές·
Κατασκευές μεταλλικές·
Κατασκευής ενισχυτικά [μεταλλικά]·
Καύσιμα υγρά (Δοχεία για -) μεταλλικά·
Κέλτιο [χάφνιο]·
Κεραμίδια σχήματος S από μέταλλο·
Κεραμομέταλλα·
Κιβωτίων (Κλείθρα -) μεταλλικά·
Κιγκλιδώματα με σχάρες μεταλλικές·
Κιγκλιδώματα μεταλλικά·
Κιγκλιδώματα προστατευτικά οδών [μεταλλικά]·
Κλειδαριές οχημάτων [μεταλλικές]·
Κλειδιά από μέταλλο·
Κλείθρα για τσάντες [μεταλλικά]·
Κλίμακες μεταλλικές·
Κλίνες (τροχίσκοι -ών) μεταλλικοί·
Κλινών εξαρτήματα [μεταλλικά]·
Κοβάλτιο, ακατέργαστο·
Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών·
Κολεοί σύνδεσης σωλήνων [μεταλλικές]·
Κορνίζες (Εκμαγεία για -) μεταλλικές·
Κορνίζες μεταλλικές·
Κουνουπιέρες [μεταλλικά πλαίσια]·
Κουτιά από κοινά μέταλλα·
Κοχλίες μεταλλικοί·
Κοχλίες μεταλλικοί·
Κοχλιοδακτύλιοι·
Κράμα αργυρονικελίου·
Κράματα σκληρής συγκόλλησης·
Κρίκοι μεταλλικοί για γεωργική χρήση·
Κρίκοι στερέωσης λαβών μεταλλικών·
Κώδωνες·
Κώδωνες για ζώα·
Λαμαρίνες·
Λευκό μέταλλο·
Λιμονίτης·
Λουκέτα·
Λουτρών (Καμπίνες -) μεταλλικές·
Μαγγάνιο·
Μαγνήσιο·
Μάνταλα μεταλλικά·
Μεντεσέδες·
Μεντεσέδες μεταλλικοί·
Μεντεσέδες παραθύρων·
Μεντεσέδες πορτών·
Μέσα στερέωσης θυρών από μέταλλο·
Μέταλλα κοινά ακατέργαστα ή ημιεπεξεργασμένα·
Μέταλλα πυροφωσφορικά·
Μέταλλα σε μορφή σκόνης·
Μέταλλα σε φύλλα (ελάσματα) και σε μορφή σκόνης για τρισδιάστατους εκτυπωτές·
Μεταλλεύματα μεταλλικά·
Μεταλλικoί μηχανισμοί κλειδώματος παραθύρων·
Μεταλλικά εξαρτήματα για αεραγωγούς πεπιεσμένου αέρα·
Μεταλλικά ερμάρια εργαλείων, κενά·
Μεταλλικά κάνιστρα·
Μεταλλικά καφασωτά·
Μεταλλικά κεραμίδια·
Μεταλλικά κιγκλιδώματα·
Μεταλλικά κλιπ για σφράγιση σακούλων·
Μεταλλικά κλουβιά για άγρια ζώα·
Μεταλλικά παξιμάδια·
Μεταλλικά παράθυρα·
Μεταλλικά πλαίσια πόρτας·
Μεταλλικά πλέγματα·
Μεταλλικά πώματα·
Μεταλλικά ρόπτρα θυρών·
Μεταλλικά σκέπαστρα [κατασκευές]·
Μεταλλικά υλικά οικοδομών·
Μεταλλικά χρηματοκιβώτια·
Μεταλλικά χρηματοκιβώτια·
Μεταλλικά χωρίσματα [διαφράγματα]·
Μεταλλικές αναδιπλούμενες θύρες·
Μεταλλικές βαλβίδες, εκτός των μερών μηχανών·
Μεταλλικές βρύσες για βαρέλια·
Μεταλλικές εργαλειοθήκες, κενές·
Μεταλλικές ετικέτες·
Μεταλλικές κρεμάστρες για τσάντες·
Μεταλλικές λαβές στήριξης για μπανιέρες·
Μεταλλικές μεσοκαναλικές σημαδούρες (προσόρμιση)·
Μεταλλικές μήτρες για κατασκευές·
Μεταλλικές μήτρες για οικοδομική χρήση·
Μεταλλικές ξυλεπενδύσεις·
Μεταλλικές οροφές·
Μεταλλικές πλάκες·
Μεταλλικές πλάκες πλακόστρωσης·
Μεταλλικές πλατφόρμες για διάβαση πάνω από λάσπη·
Μεταλλικές πόρτες ανοιγόμενες με ώθηση·
Μεταλλικές σκάλες·
Μεταλλικές στέγες, με φωτοβολταϊκές κυψελίδες·
Μεταλλικές συνδέσεις καλωδίων, μη ηλεκτρικές·
Μεταλλικές σχάρες για τζάκια·
Μεταλλικές ταφόπλακες·
Μεταλλικές ταφόπλακες·
Μεταλλικές τροχαλίες, εκτός αυτών που προορίζονται για μηχανές·
Μεταλλικές υδρορροές στέγης·
Μεταλλικές υδρωθήσεις για την κατασκευή·
Μεταλλικές φορητές σκάλες·
Μεταλλικές φορητές σκάλες επιβίβασης επιβατών·
Μεταλλικές χοάνες πλήρωσης, μη μηχανικές·
Μεταλλικοί βραχίονες για έπιπλα·
Μεταλλικοί ιστοί για σημαίες·
Μεταλλικοί πάσσαλοι για φυτά ή δέντρα·
Μεταλλικοί πείροι ενίσχυσης τακουνιών των παπουτσιών·
Μεταλλικοί πείροι συγκράτησης για τακούνια παπουτσιών·
Μεταλλικοί συνδετήρες σωλήνων·
Μεταλλικοί υδροσωλήνες·
Μεταλλικός εξοπλισμός (είδη σιδηροπωλείου)·
Μη ηλεκτρικά μεταλλικά κουδούνια πόρτας·
Μη ηλεκτρικές κλειδαριές από μέταλλο·
Μη ηλεκτρικοί μηχανισμοί για το κλείσιμο θυρών·
Μηχανισμοί ανοίγματος παραθύρου (μη ηλεκτρικοί) από μέταλλο·
Μνημεία μεταλλικά·
Μολυβδένιο·
Μόλυβδος ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος·
Μολυβδοσφραγίδες·
Μπαούλα μεταλλικά·
Μπρούντζος·
Μπρούτζινα [αντικείμενα τέχνης]·
Μύτες μεταλλικές ράβδων περιπάτου·
Νικέλιο·
Νιόβιο·
Ξέστρα για καθάρισμα υποδημάτων·
Οικίες (αριθμοί -ών) μη φωτεινοί [μεταλλικοί]·
Ορνιθοτροφεία μεταλλικά·
Ορνιθώνες μεταλλικοί·
Οροφές μεταλλικές·
Οροφές μεταλλικές·
Οροφοπήχεις μεταλλικοί·
Παγίδες άγριων ζώων·
Παγοδρόμια [κατασκευές] μεταλλικά·
Παγος (φόρμες -ου) μεταλλικές·
Παλέτες φόρτωσης μεταλλικές·
Παραθυρόφυλλα μεταλλικά·
Παραθυροφύλλων μάνταλα·
Πασσαλίσκοι σκηνών μεταλλικοί·
Πασσαλοσανίδες μεταλλικές·
Πατώματα μεταλλικά·
Πείροι μεταλλικοί·
Περβάζια μεταλλικά·
Περιστρεφόμενοι δίοδοι·
Περιφράξεις μεταλλικές·
Περσίδες μεταλλικές·
Πέταλα (Καρφιά για -)·
Πινακίδες από μέταλλο·
Πινακίδες σήμανσης όχι φωτεινές ή μηχανικές [μεταλλικές]·
Πισίνες [μεταλλικές κατασκευές]·
Πλαίσια για θερμοκήπια [μεταλλικά]·
Πλαίσια για παράθυρα [μεταλλικά]·
Πλαίσια μεταλλικά [κατασκευή]·
Πλαίσια μεταλλικά κατασκευής·
Πλαίσια παραθύρου μεταλλικά·
Πλάκες αναμνηστικές μεταλλικές·
Πλάκες επένδυσης τοίχου από μέταλλο·
Πλάκες περιστροφικές [σιδηροδρομικό υλικό]·
Πλάκες σιδήρου·
Πλάκες σιδήρου·
Πλακίδια επίστρωσης μεταλλικά·
Πλακίδια επίστρωσης μεταλλικά·
Πλακίδια κατασκευών μεταλλικά·
Πλακόστρωτα μεταλλικά·
Πλατφόρμες προκατασκευασμένες μεταλλικές·
Ποδήλατα (Εγκαταστάσεις στάθμευσης για -) μεταλλικές·
Πόμολα μεταλλικά·
Πόρτες μεταλλικές·
Πόρτες (Μηχανισμοί μη ηλεκτρικοί για το άνοιγμα στις -)·
Πόρτες (Τύμπανα για -) μεταλλικά·
Προκατασκευασμένες μεταλλικές κατοικίες·
Προσαρμογές σωλήνων [μεταλλικές]·
Πρόσδεσης (Πάσσαλοι -) μεταλλικοί·
Προστατευτικά πλέγματα εστιών από μέταλλο·
Πτηνών (λουτήρες -) [μεταλλικές κατασκευές]·
Πύραυλοι (εξέδρες εκτόξευσης -ων) μεταλλικές·
Πυρίμαχα μεταλλικά υλικά κατασκευών·
Πώματα για φιάλες μεταλλικά·
Πώματα για φιάλες μεταλλικά·
Πώματα μεταλλικά [βύσματα]·
Πωματισμού (Κάλυκες -) μεταλλικοί·
Ράβδοι από μέταλλο·
Ράβδοι από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα·
Ράβδοι χάλυβα θερμής έλασης·
Ράγιες συρόμενων πορτών μεταλλικές·
Ράμπες οχημάτων από μέταλλο·
Ρινίσματα μετάλλου·
Ροδέλλες μεταλλικές·
Σήματα διακριτικά για οχήματα (μεταλλικά)·
Σήματα οδικά όχι φωτεινά ή μηχανικά [μεταλλικά]·
Σηματοδότες μη φωτεινοί [μεταλλικοί]·
Σηματοδότηση μη φωτεινή και μη μηχανική [μεταλλική]·
Σιαγώνες [μεταλλική κιγκαλερία]·
Σιδερένια υποστηρίγματα για κούτσουρα τζακιού [σιδεροστιές]·
Σιδηρές βάσεις κατασκευής·
Σιδηροβολφραίμιο·
Σιδηρογωνίες από μέταλλο·
Σιδηρογωνίες [μεταλλικές]·
Σιδηροδρόμου σημεία αλλαγής κατεύθυνσης·
Σιδηρομολυβδένιο·
Σιδηροπυρίτιο·
Σίδηρος ακατέργαστος ή ημι-επεξεργασμένος·
Σίδηρος ακατέργαστος ή μη επεξεργασμένος·
Σίδηρος ακατέργαστος ή μη επεξεργασμένος·
Σίδηρος (εντατήρες ιμάντων εκ -ου) [σύνδεσμοι τάνυσης]·
Σίδηρος (μεταλλεύματα -ου)·
Σιδηροτιτάνιο·
Σιδηροτροχιές·
Σιδηροχρώμιο (σίδηρος χρωμιούχος)·
Σιλό μεταλλικά·
Σκαλοπάτια [κλίμακες] μεταλλικά·
Σκαμνιά με βαθμίδες από μέταλλο·
Σκάφες μεταλλικές για την ανάμειξη κονιάματος·
Σκελετοί ικριωμάτων από μέταλλο·
Σκυροδέματος (Τύποι μεταλλικοί για το χύσιμο του -)·
Σπιρούνια·
Σταύλοι από μέταλο·
Σταυροί από κοινά μέταλλα, εκτός από κοσμήματα·
Στεφάνες βαρελιών μεταλλικές·
Στήλες αγγελιών μεταλλικές·
Στήλες μεταλλικές [μέρη οικοδομών]·
Στηρίγματα μεταλλικά για βαρέλια·
Στόρια εξωτερικά μεταλλικά·
Στρωτήρες μεταλλικοί σιδηροτροχιάς·
Στύλοι τηλεγραφικοί μεταλλικοί·
Συγκόλληση άργυρου·
Συγκόλληση χρυσού·
Συγκόλλησης (Καλώδια -) από μέταλλο·
Συγκόλλησης (Καλώδια -) από μέταλλο·
Συγκόλλησης (Ράβδοι μεταλλικοί -)·
Συγκόλλησης (Ράβδοι μεταλλικοί -)·
Συζεύξεις μεταλλικές δικτύων διανομής·
Συνδέσεις μεταλλικές για ιμάντες μηχανής·
Σύνδεσμοι μεταλλικοί·
Σύρμα από κράματα κοινών μετάλλων, εκτός του σύρματος ασφαλείας·
Σύρματα μεταλλικά·
Σύρματα μεταλλικά για συνδέσεις·
Σύρματα μεταλλικά (εντατήρες -ών -ων) [σύνδεσμοι τάνυσης]·
Συρματόπλεγμα ακιδωτό·
Συρματόσχοινο·
Σύρτες (θυρών) από μέταλλο·
Σύρτες (θυρών) από μέταλλο·
Σύρτες κλειδαριών·
Σύρτες μεταλλικοί·
Συσκευασία (σκεύη -ας) από μέταλλο·
Συσκευασίες από λευκοσίδηρο·
Συστήματα ασφάλισης για παράθυρα, μη ηλεκτρικά·
Σφήνες [στοπ] για πόρτες μεταλλικές·
Σφιγκτήρες τροχών·
Σχιστολίθους (Άγκιστρα για -)·
Σωλήνες εκροής μεταλλικοί·
Σωλήνες μεταλλικοί για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης·
Σωληνώσεις μεταλλικές·
Ταινιών μεταλλικών (εντατήρες -) [αναβολείς έντασης]·
Ταντάλιο [μέταλλο]·
Ταυτότητα (πλάκες στοιχείων -ας) μεταλλικές·
Τάφοι μεταλλικοί·
Τάφοι μεταλλικοί·
Τελεφερίκ (Μόνιμο υλικό -)·
Τέχνης (Αντικείμενα -) από κοινά μέταλλα·
Τζάκια μεταλλικά·
Τιτάνιο·
Τοίχοι (επενδύσεις -ων) [κατασκευαστικές] μεταλλικές·
Τοιχώματα μεταλλικά για δεξαμενές πετρελαίου·
Τοιχωμάτων (επιστρώσεις -) [κατασκευή] μεταλλικές·
Τομβάκιο·
Τροχαλίες παραθύρων·
Τροχίσκοι επίπλων μεταλλικοί·
Υδραγωγοί μεταλλικοί·
Υδροροές δρόμου από μέταλο·
Υπέρθυρα [πρέκια] μεταλλικά·
Υποστηρίγματα μεταλλικά·
Υποστήριξης (Σφήνες μεταλλικές -)·
Υποστυλώματα μεταλλικά·
Υφάσματα μεταλλικά·
Φατνώματα κατασκευής μεταλλικά·
Φορτία (μεταλλικές θηλιές ανύψωσης για)·
Φορτία (μεταλλικές θηλιές ανύψωσης για)·
Φορτία (μεταλλικές θηλιές ανύψωσης για)·
Φόρτωσης (όργανα ελέγχου ύψους -) για σιδηροδρόμους [μεταλλικά]·
Φρακτες μεταλλικοί·
Φύλλα μεταλλικά για συσκευασία και περιτύλιγμα·
Χάλκινο σύρμα μη μονωμένο·
Χάλκινοι δακτύλιοι·
Χαλκός ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος·
Χαλκός ακατέργαστος ή ημικατεργασμένος·
Χάλυβα (Κατασκευές από -)·
Χάλυβα κράματα·
Χάλυβα σφαιρίδια·
Χάλυβας χυτός·
Χαλυβδινα παραπετάσματα·
Χαλύβδινα σύρματα·
Χαλύβδινα σύρματα·
Χαλύβδινες στήλες·
Χαλύβδινοι σωλήνες·
Χειροπέδες·
Χελώνες ρευστοχάλυβα από κοινά μέταλλα·
Χελώνες σφυρήλατου σιδήρου [μεταλλουργία]·
Χερούλια για πόρτες [μεταλλικά]·
Χοιροστάσια από μέταλο·
Χρηματοκιβώτια, ηλεκτρονικά·
Χρηματοκιβώτια [μεταλλικά ή μη]·
Χρώμιο·
Χρώμιου (Μεταλλεύματα -)·
Ψευδάργυρος

Mηχανές ακονίσματος και μορφοποίησης καλουπιών·
Mηχανές αυτόματης πώλησης·
Mηχανές συσκευασίας·
Mηχανές συσκευασίας·
Mηχανές συσκευασίας·
Αέρα αντλίες [εγκαταστάσεις συνεργείου]·
Αέρα πεπιεσμένου (Αντλίες -)·
Αέρα συμπιεσμένου (Κινητήρες -)·
Αέρα συμπιεσμένου (Μηχανές -)·
Αέρα συμπιεσμένου (Μηχανές -)·
Αέρα συμπυκνωτές·
Αέρα συμπυκνωτές·
Αεροναυπηγικής (Κινητήρες -)·
Αεροναυπηγικής (Κινητήρες -)·
Αεροστεγή δεξαμενή (Μηχανισμοί για τη μετατόπιση φορτίων με -)·
Αερόσφυρες [κομπρεσέρ]·
Ακονίσματος μηχανές·
Ακονίσματος (πέτρες -) [μέρη μηχανών]·
Ακονιστικές μηχανές·
Ακροφύσια αναρρόφησης για ηλεκτρικές σκούπες·
Αλεστική εργαλειομηχανή·
Αλευροποιία (μηχανές -ας)·
Αλυσίδες ανυψωτήρων [μέρη μηχανών]·
Αλυσίδες κινητήρων, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Αλυσίδες κινητήρων, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Αλωνιστικές-θεριστικο μηχανές·
Αλωνιστικές-θεριστικο μηχανές·
Αλωνιστικές-θεριστικο μηχανές·
Αλωνιστικές μηχανές·
Αμφιδέτες/τροχαλίες [μηχανισμός]·
Ανάγλυφης επεξεργασίας (Μηχανές -)·
Αναδευτήρες·
Αναδευτήρες ηλεκτρικοί οικιακής χρήσης·
Αναμείκτες βιομηχανικοί [μηχανές]·
Ανάμειξης μηχανές (μίξερ)·
Ανάμειξης μηχανές (μίξερ)·
Αναφλεκτήρες μηχανών εσωτερικής καύσης·
Αναφλεκτήρες (μινιετό)·
Ανελκυστήρες·
Ανελκυστήρες·
Ανέμες αργαλειού·
Ανέμες για γνέσιμο·
Ανεμιστήρες για τη συμπίεση, αναρρόφηση και μεταφορά σπόρων·
Ανεμιστήρες κινητήρων·
Ανεμογεννήτριες·
Αντιρρυπαντικοί μηχανισμοί για κινητήρες·
Αντιτριβικά κουζινέτα μηχανών·
Αντλίες διανομής καυσίμων για πρατήρια βενζίνης·
Αντλίες διανομής υδρογόνου για πρατήρια καυσίμων·
Αντλίες εξαερισμού για ενυδρεία·
Αντλίες (κενού) [μηχανές]·
Αντλίες κολύμβησης αντίθετου ρεύματος·
Αντλίες [μέρη μηχανών ή κινητήρων]·
Αντλίες [μηχανές]·
Ανύψωση (συσκευές -ης)·
Ανύψωση (συσκευές -ης)·
Ανυψωτικοί μηχανισμοί για οχήματα·
Αξίνες [αλέτρια]·
Άξονες μετάδοσης κίνησης[όχι για χερσαία οχήματα]·
Άξονες περιστροφής (Έδρανα για -)·
Άξονες περιστροφής [μέρη μηχανών]·
Άξονες στροφαλοφόροι·
Άξονες (σύζευξης -) [μηχανές]·
Άξονες τόρνου [μέρη μηχανών]·
Άξονες τροχών για μηχανές·
Απολιπαντικά μηχανήματα·
Αποξηραντική μηχανή·
Απορρόφηση σκόνης (Εγκαταστάσεις για -) για καθαρισμό·
Απορρόφηση σκόνης (Εγκαταστάσεις για -) για καθαρισμό·
Απορροφητές σκόνης (Εξαρτήματα για -) για τη διάχυση αρωμάτων και απολυμαντικών·
Απορροφητικές μηχανές για τη βιομηχανία·
Αποσαθρωτές·
Αποσάρκωσης μηχανές·
Αποσβεστήρων (έμβολα -) [μέρη μηχανών]·
Απόσταξη (Μηχανήματα για -)·
Αποστραγγιστές απόβλητων ελαίων που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα·
Αποσυμπιεστές [μέρη μηχανής]·
Αποτύπωσης (Μηχανές -)·
Αποτυπωτές (μηχανές)·
Αποφλοίωσης μηχανές (Καλαμποκιού και δημητριακών -)·
Αποφλοιωτές (μηχανές)·
Αποφλοιωτές (μηχανές)·
Αποχέτευσης (Μηχανήματα -)·
Αποχυμωτές φρούτων [ηλεκτρικοί]·
Αργαλειοί·
Αργαλειοί για είδη καλτσοποιίας·
Αρμέγματος (Μηχανές -)·
Αρμοί στεγανοποίησης [μέρη κινητήρων]·
Άροτρα·
Ασβέστωμα (Μηχανήματα για το -)·
Ατμοκίνητοι διαχωριστές ελαίων·
Ατμού βαλβίδες αυτόματες·
Ατμού πρέσσες περιστροφικές υφασμάτων [φορητές]·
Άτρακτοι αργαλειών ύφανσης·
Αυτοκόλλητης (διανεμητές ταινίας -) [μηχανήματα]·
Αυτολιπαινόμενοι τριβείς·
Αυτορρυθμιζόμενες αντλίες καυσίμων·
Αχυροδρέπανο·
Βαλβίδες αντεπιστροφής ως μέρη μηχανών·
Βαλβίδες [μέρη μηχανών]·
Βαρούλκα·
Βαρούλκα [μηχανές]·
Βαφής (Μηχανήματα -)·
Βεντούζες για μηχανές αρμέγματος·
Βιβλιοδεσίας για βιομηχανική χρήση (Συσκευές και μηχανήματα -)·
Βιομηχανία υφαντών (μηχανές -ας -ών)·
Βιομηχανία χημική (ηλεκτρομηχανικές μηχανές -ης -ας)·
Βιομηχανικές μηχανές εκτύπωσης με ψεκασμό μελάνης·
Βιτούμιου (Μηχανήματα κατασκευής -)·
Βουλκανισμού (Συσκευές -)·
Βούρτσες από άνθρακα[ηλεκτρισμός]·
Βούρτσες για ηλεκτρικές σκούπες·
Βούρτσες δυναμομηχανών·
Βούρτσες [μέρη μηχανών]·
Βούτυρο (Μηχανές για το -)·
Βουτυρομηχανές·
Βωλοκόποι·
Γαλακτοκομείο (μηχανήματα -ου)·
Γάντζοι αυτόματοι (ναυτιλιακό είδος)·
Γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος·
Γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος·
Γερανοί [ανυψωτικά μηχανήματα]·
Γέφυρες κυλιόμενες·
Γεωργία (Ανυψωτικές μηχανές για τη -)·
Γεωργικά μηχανήματα, εξαιρουμένων των χειροκίνητων·
Γεωργικές μηχανές·
Γεωτρύπανα·
Γεωτρύπανα εξόρυξης μεταλλείων·
Γρύλλοι με καστάνια·
Γρύλοι πεπιεσμένου αέρα·
Δακτύλιοι γεώτρησης[μέρη μηχανών]·
Δακτύλιοι ένσφαιρων τριβέων·
Δαντελών (Μηχανήματα κατασκευής -)·
Δεματοποίηση [μηχανές –ης]·
Δεματοποιητικές-θεριστικο μηχανές·
Δεξαμενές διαστολής [μέρη μηχανών]·
Δέρμα (Μηχανές βυρσοδεψίας -)·
Δέρματος (Μηχανήματα απόξεσης -)·
Δεσίματος σανού μηχανές·
Διακίνηση [φόρτωση και εκφόρτωση] (συσκευές -ης)·
Διακόσμησης υφασμάτων [ραφινάρισμα] (μηχανές -)·
Διαλογής (Μηχανές -) για τη βιομηχανία·
Διαμάντια κοπής υάλου [μέρη μηχανών]·
Διανομής μηχανήματα ζωοτροφών (τροφοδότες)·
Διατάξεις ανοίγματος θυρών, ηλεκτρικές·
Διατάξεις για το άνοιγμα παραθύρων (ηλεκτρικές)·
Διατάξεις κλεισίματος θυρών, ηλεκτρικές·
Διατρητικές μηχανές·
Διατρητικών μηχανών (Διατρητές -)·
Διαχωριστές ρωγών αμπέλου [μηχανήματα]·
Διαχωριστήρες·
Διηθητικές μηχανές·
Δίκρανα σκαλιστικών μηχανών·
Διύλισης πετρελαίου (Μηχανήματα -)·
Διωστήρες [μπιέλες] μηχανών και κινητήρων·
Δυναμό·
Εγκαταστάσεις για πλύσιμο οχημάτων·
Εγκαταστάσεις ραπτομηχανών·
Εγχάραξη (Μηχανές για -)·
Εγχυτήρες για κινητήρες·
Έδρανα για άξονες μετάδοσης·
Έδρανα [μέρη μηχανών]·
Έδρανα μηχανών·
Εκκεντροφόροι άξονες για κινητήρες οχημάτων·
Εκκινητήρες για κινητήρες·
Εκκινητήρες [μέρη μηχανών]·
Εκκολαπτικές μηχανές·
Εκτύπωμα (μηχανές -ος) σε φύλλο μετάλλου·
Εκτύπωση (πλάκες -ης)·
Εκχιονιστικά μηχανήματα·
Ελασματοποιητική μηχανή·
Ελασματοποιητική μηχανή (κύλινδροι -ών -ών)·
Ελατήρια [μέρη μηχανών]·
Ελέγχου μηχανών ή κινητήρων (Μηχανισμοί -)·
Ελεύθεροι τροχοί, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Ελικοτόμηση (μηχανές -ης)·
Έμβολα για κυλίνδρους·
Έμβολα [μέρη μηχανών ή κινητήρων]·
Εμβόλων δακτύλιοι·
Εναλλάκτες θερμικοί [μέρη μηχανών]·
Εναλλακτήρες·
Ένσφαιροι κυλινδρικοί τριβείς (ρουλεμάν)·
Εξαεριστήρες ύδατος τροφοδοσίας·
Εξαερωτήρες για ύδατα υπονόμων·
Εξαρτήματα πέδης, εκτός αυτών που προορίζονται για οχήματα·
Εξολκείς·
Εξολκείς ήλων, ηλεκτρικοί·
Εξολκείς (ορυχείου)·
Εργαλεία ακονίσματος άκρων σκι, ηλεκτρικά·
Εργαλεία (θήκες -ων) [μέρη μηχανών]·
Εργαλεία [μέρη μηχανών]·
Εργαλεία οργώματος για γεωργική χρήση·
Εργαλεία συγκόλλησης με αέριο·
Εργαλεία συγκόλλησης με αέριο·
Εργαλεία χειρός πλην των χειροκίνητων·
Εργαλειομηχανές·
Εργατοκύλινδροι·
Ετικετών επικολλητές·
Ευθυγράμμισης (Μηχανές -)·
Ζυθοποιείου (Μηχανήματα -)·
Ζυμωτήρια μηχανικά·
Ηλεκτρικά ανοιχτήρια για κονσέρβες·
Ηλεκτρικά κατσαβίδια·
Ηλεκτρικά μαχαίρια·
Ηλεκτρικά συστήματα ασφάλισης για παράθυρα·
Ηλεκτρικές βούρτσες [μέρη μηχανών]·
Ηλεκτρικές μηχανές επιμετάλλωσης·
Ηλεκτρικές σκούπες ατμού·
Ηλεκτρικές σκούπες (Σωλήνες για -)·
Ηλεκτρικές συσκευές για στεγανοποίηση πλαστικών [συσκευασίες]·
Ηλεκτρικοί αποχυμωτές·
Ηλεκτρικοί αποχυμωτές φρούτων·
Ηλεκτρικοί θραυστήρες για μαγειρική χρήση·
Ηλεκτρικοί θραυστήρες για μαγειρική χρήση·
Ηλεκτρικοί (Κινητήρες -) πλην αυτών για χερσαία οχήματα·
Ηλεκτρόδια για μηχανές συγκόλλησης·
Ηλεκτροκίνητα κατσαβίδια·
Ηνία για άροτρα·
Θέρμανσης (Αντλίες εγκαταστάσεων -)·
Θερμαντήρες μηχανών·
Θερμαντήρων (σωλήνες -) [μέρη μηχανών]·
Θερμικές λόγχες [μηχανές]·
Ιμάντες ανελκυστήρων·
Ιμάντες δυναμό·
Ιμάντες εξαερισμού για κινητήρες·
Ιμάντες κινητήρων·
Ιμάντες μηχανών·
Ιστοί φορτίου γερανού·
Καθαρισμός (κεντρικές εγκαταστάσεις -ού) μέσω εκκένωσης·
Καθαρισμός (συσκευές -ού) με ατμό·
Καθαρισμός (συσκευές -ού) υψηλής πίεσης·
Καλλιεργητικές μηχανές·
Καλώδια ελέγχου μηχανών ή κινητήρων·
Καμινευτήρες αυλοί συγκόλλησης που λειτουργούν με αέριο·
Καμπτικές μηχανές·
Καπναγωγοί για λέβητες μηχανών·
Καπνού (Μηχανήματα κατεργασίας -)·
Καρδανικοί σύνδεσμοι·
Καρμπυρατέρ [μηχανές ανάμειξης]·
Κατεργασίας σιδήρου (Μηχανές -)·
Καυσίμων (Συστήματα εξοικονόμησης -) για μηχανές και κινητήρες·
Καφέ (Μύλοι για -) όχι χειροκίνητοι·
Κεντήματος (Τύμπανα για ραπτομηχανές -)·
Κερί (Μηχανές στίλβωσης παρκέ με -)·
Κιβώτια λίπανσης [μηχανές]·
Κιβώτια λίπανσης [μηχανές]·
Κιβώτια ταχυτήτων, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Κιβωτίδια για μήτρες τυπογραφείου[τυπογραφία]·
Κινητήρες (Έμβολα για -)·
Κινητήρες πλην των χερσαίων οχημάτων·
Κινητήρες πλοίων·
Κινητήρες πλοίων·
Κινητήρες προώθησης, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Κινητήρες (ρυθμιστές ταχύτητας -ων)·
Κλαδευτικές μηχανές·
Κλωβοί μηχανών·
Κλωστήριο (μηχανές -ου)·
Κλωστήριο (μηχανές -ου)·
Κοπανιστήρια·
Κόπανοι ηλεκτρικοί·
Κοπεις μετάλλων [εργαλειομηχανές]·
Κοπής μηχανήματα·
Κοπής μηχανήματα·
Κοπτήρες μηχανών για βιομηχανική χρήση·
Κορδονιών (Μηχανήματα κατασκευής -)·
Κόσκινα [μηχανές ή μέρη μηχανών]·
Κουζίνας ηλεκτρικές συσκευές·
Κουζίνας ηλεκτρικές συσκευές·
Κουρευτικές μηχανές·
Κουρευτικές μηχανές για ζώα·
Κραδαντήρες[μηχανήματα] για χρήση βιομηχανική·
Κρεατομηχανή·
Κρέμας (μηχανήματα διαχωρισμού -βουτύρου)·
Κριοί [μηχανές]·
Κυλινδρικές κεφαλές για κινητήρες·
Κύλινδροι κινητήρων·
Κύλινδροι μηχανών·
Κύλινδροι τυπογραφικοί·
Κύλινδροι τυπογραφικοί·
Κυλιόμενοι διάδρομοι και κλιμακοστάσια·
Κυλιόμενοι διάδρομοι [πεζοδρόμια]·
Λάμες αχυροδρεπάνων·
Λάμες (θήκες -ων -) [μέρη μηχανών]·
Λάμες πριονιών[μέρη μηχανών]·
Λαναρίσματος μηχανές·
Λαναρίσματος μηχανών (Μέρη -)·
Λάσπης (συλλέκτες -)[μηχανές]·
Λαχανικά (τρίφτες -ων)·
Λέβητες μηχανών (Εξαρτήματα για -)·
Λεπίδες θεριστικών μηχανών·
Λεπίδες [μέρη μηχανών]·
Λευκά είδη (μηχανές στιψήματος -ών -ών)·
Λίπανση (αντλίες -ης)·
Λίπανσης περιστόμια [μέρη μηχανών]·
Λιχνιστικές μηχανές·
Λουκάνικα (Μηχανήματα για -)·
Λυχνίες συγκόλλησης·
Μάγγανοι·
Μανταρίσματος (Μηχανές -)·
Μαχαίρια [μέρη μηχανών]·
Μειωτήρες, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Μελανωτές (μελανομηχανές) [τυπογραφείου]·
Μεμβράνες (αντλιών)·
Μεταδόσεις μηχανών·
Μεταλλεία (μηχανές εξόρυξης -ων)·
Μεταλλεύματα (συσκευές επεξεργασίας -ων)·
Μετατροπείς ζεύξης, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Μετατροπείς καταλυτικοί·
Μετατροπείς καυσίμων για μηχανές εσωτερικής καύσης·
Μετατροπείς χαλυβδουργικών εργασιών·
Μεταφορείς·
Μήτρες [μέρη μηχανών]·
Μηχανές αναρρόφησης αέρα·
Μηχανές ατμού·
Μηχανές βαφής·
Μηχανές γαλβανισμού·
Μηχανές για την επεξεργασία μετάλλου·
Μηχανές για την παρασκευή μεταλλικού νερού·
Μηχανές διαχωρισμού δημητριακών·
Μηχανές εκτύπωσης·
Μηχανές επισμάλτωσης·
Μηχανές καθαρισμού με αναρρόφηση [ηλεκτρικές σκούπες]·
Μηχανές και συσκευές για πλύσιμο ταπήτων, ηλεκτρικές·
Μηχανές και συσκευές για στίλβωση με κερί, ηλεκτρικές·
Μηχανές και συσκευές καθαρισμού, ηλεκτρικές·
Μηχανές κατεργασίας λίθων·
Μηχανές κοπής ελικώσεων [σπειρωμάτων]·
Μηχανές κοσκινίσματος·
Μηχανές μετάδοσης κίνησης, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Μηχανές οδοποιίας·
Μηχανές παραγωγής χαρτιού·
Μηχανές παραγωγής χαρτιού·
Μηχανές παρασκευής βρώσιμων πολτών·
Μηχανές παρασκευής ζάχαρης·
Μηχανές ψεκασμού·
Μηχανήματα για επεξεργασία πλαστικών·
Μηχανήματα για την επεξεργασία γυαλιού·
Μηχανήματα καθέλκυσης για δίχτυα αλιείας·
Μηχανήματα κοπής άνθρακα·
Μηχανήματα μεταφοράς ελαστικών·
Μηχανήματα πωματισμού για φιάλες·
Μηχανικής εκροής (Χοάνες -)·
Μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης, εκτός από αυτούς για χερσαία οχήματα·
Μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης με οδοντοτροχούς, με εξαίρεση εκείνους για χερσαία οχήματα·
Μηχανοκίνητα κοχλιοστρόφια·
Μηχανοκίνητα πριόνια·
Μηχανών γρανάζια·
Μιτάρια αργαλειού ύφανσης·
Μοτοποδήλατα (εκκινητήρες [μίζες] για -)·
Μπομπίνες (καρούλια) ως μέρη μηχανών·
Μπουζί αναθέρμανσης για κινητήρες ντήζελ·
Μπουλντόζες·
Μπουλντόζες·
Μπουλντόζες·
Μπουλντόζες·
Μπύρας (Αντλίες -)·
Μπύρας (Μηχανήματα άντλησης της -) υπό πίεση·
Μύλοι [μηχανές]·
Μύλοι οικιακής χρήσης πλην των χειροκίνητων·
Μύλοι πιπεριού, εξαιρουμένων των χειροκίνητων·
Μυλόπετρες·
Ξέστρα για τον καθαρισμό σωληνώσεων (γουρουνάκια)·
Ξύλου (Μηχανήματα επεξεργασίας του -)·
Ξυλουργικά τραπέζια πριονίσματος [μέρη μηχανών]·
Οδοστρωτήρες ατμοκίνητοι·
Ολισθαίνοντα έδρανα [μέρη μηχανών]·
Οργώματος (Μηχανές -)·
Παραπετάσματα [κουρτίνες] (μηχανισμοί ηλεκτρικοί για -)·
Πεπιεσμένου αέρα (Ανυψωτήρες οχημάτων -)·
Πεπιεσμένου αέρα (Εγκαταστάσεις -) για μεταφορά με αγωγούς·
Περιβλήματα για μηχανές και κινητήρες·
Περιβλήματα[μέρη μηχανών]·
Περιβλήματα[μέρη μηχανών]·
Περιστροφικές πρέσες εκτύπωσης·
Περιστροφικοί εκσκαφείς [μηχανές]·
Πηνία μηχανικά·
Πηνία μηχανικά για εύκαμπτους σωλήνες·
Πίεσης (βαλβίδες -) [μέρη μηχανών]·
Πίεσης (ρυθμιστές -) [μέρη μηχανών]·
Πιεστήρια·
Πιεστήρια για σταφύλια·
Πιεστήρια για σταφύλια·
Πιεστήρια τυπογραφικά·
Πιεστήρια τυπογραφικά·
Πισσωτικές μηχανές·
Πιστολάκια [εργαλεία με καψούλια εκπυρσοκρότησης]·
Πιστολάκια κόλλας ηλεκτρικά·
Πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα για εξώθηση κόλλας·
Πλαίσια εδράνων [μηχανές]·
Πλανιστικές μηχανές·
Πλατφόρμα με ρόδες για πλεκτικές μηχανές·
Πλεκτικής (Μηχανές -)·
Πλεξίματος (Μηχανές -)·
Πλήρωσης φιαλών (Μηχανήματα -)·
Πλυντήρια για πήλινα σκεύη·
Πλυντήρια με κερματοδέκτη·
Πλύντήρια [πλυντήρια ρούχων]·
Πλύντήρια [πλυντήρια ρούχων]·
Πλύσης (Μηχανές -)·
Πνευματικά συστήματα ανοίγματος θύρας·
Πνευματικά συστήματα ανοίγματος παραθύρων·
Ποδήλατα (Δυναμό για -)·
Ποδήλατα (Μηχανήματα συναρμολόγησης για -)·
Πολτοποιητές ηλεκτρικοί οικιακής χρήσης·
Πολτοποιητικές μηχανές·
Πολτοποιητικές μηχανές·
Πολτοποιητικές μηχανές·
Ποτών (Συσκευές ηλεκτρομηχανικές για την παρασκευή -)·
Πρέσες·
Πρέσσες [μηχανήματα για βιομηχανική χρήση]·
Πριονιστικές μηχανές·
Πριτσίνωμα (Μηχανές για -)·
Προσαρμογής (Μηχανές -)·
Προωθητικοί μηχανισμοί, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Πύργοι γεώτρησης, πλωτοί ή μη·
Ρακέττες (Μηχανήματα τοποθέτησης χορδών σε -)·
Ραπτομηχανές·
Ρομπότ [μηχανές]·
Ρυθμιστές [μέρη μηχανών]·
Σαΐτες [μέρη μηχανών]·
Σακκούλες για ηλεκτρικές σκούπες·
Σιαγόνες πέδης, εκτός αυτών που προορίζονται για οχήματα·
Σιγαστήρες για κινητήρες και μηχανές·
Σιγαστήρες για κινητήρες και μηχανές·
Σιδερωτήρια·
Σιδηροτροχιών (Μηχανήματα για κατασκευή -)·
Σιδηροτροχών (Μηχανήματα για την τοποθέτηση -)·
Σιδηρουργείο (φυσητήρες [φυσερά] -ου)·
Σκαλιστικές μηχανές·
Σκαπτικά μηχανήματα (βοτανισμός)·
Σκουπιδοφάγοι·
Σκυρόδεμα (Αναμείκτες για -)·
Σπινθηριστές (μπουζί) για μηχανές εσωτερικής καύσης·
Σπιράλ κόφτες λαχανικών, ηλεκτρικοί·
Στάτορες [μέρη μηχανών]·
Στερεοτύπων μηχανές·
Στεφάνες βυθομέτρησης [μέρη μηχανών]·
Στηρίγματα κινητήρων, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Στηρίγματα [μέρη μηχανών]·
Στιλβωτικές συσκευές και μηχανές ηλεκτρικές για χρήση οικιακή·
Στοιχειοθετικές μηχανές [τυπογραφία]·
Στρίφωμα (μηχανές -ος)·
Στροβιλοσυμπιεστές·
Στρόφαλοι [μέρη μηχανών]·
Στρόφιγγες αποστράγγισης·
Στρόφιγγες [μέρη μηχανών ή κινητήρων]·
Στυλό τρισδιάστατης εκτύπωσης·
Στυπειοθλίπτες [μέρη μηχανών]·
Συζεύξεις, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Συλλέκτες εξάτμισης για κινητήρες·
Συλλογείς καθαλατώσεων για λέβητες μηχανών·
Συμπίεσης απορριμάτων μηχανές·
Συμπίεσης (Μηχανήματα -)·
Συμπιεστές για ψυγεία·
Συμπλέκτες, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Συμπύκνωσης (Εγκαταστάσεις -)·
Συμπυκνωτές ατμού [μέρη μηχανών]·
Συρματωτήρες·
Συσκευές για την παρασκευή αεριούχου νερού·
Συσκευές για τον καθαρισμό της ασετυλίνης·
Συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης·
Συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης·
Συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης·
Συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης·
Συσκευές κοπής με ηλεκτρικό τόξο·
Συσκευές λειτουργίας ανελκυστήρων·
Συσκευές παρασκευής αεριούχων ποτών·
Συσκευές σάρωσης (αυτοκινούμενες)·
Συσκευές συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο·
Συστήματα ασφάλισης για πόρτες με πεπιεσμένο αέρα·
Συστήματα ασφάλισης παράθυρων με πεπιεσμένο αέρα·
Συστοιχίες εφεδρικών ηλεκτρογεννητριών·
Σφόνδυλοι για μηχανές·
Σφράγισης ([επικύρωσης]μηχανές -) για χρήση βιομηχανική·
Σφύρες ηλεκτρικές·
Σφύρες ηλεκτρικές·
Σφύρες [μέρη μηχανών]·
Σφύρες μηχανικές [βαριές]·
Ταινίες αυτοκόλλητες για τροχαλίες·
Ταινίες για ιμάντες μεταφοράς·
Ταινίες για ιμάντες μεταφοράς·
Τακάκια πέδης, εκτός αυτών που προορίζονται για οχήματα·
Τακάκια πέδης, εκτός αυτών που προορίζονται για οχήματα·
Τέφρας (φίλτρα -) [μηχανές]·
Τόρνοι·
Τόρνοι αγγειοπλαστικής·
Τουρμπίνες, εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα·
Τουρμπίνες υδραυλικές·
Τραπέζια μηχανών·
Τριβείς·
Τρισδιάστατοι εκτυπωτές·
Τροφίμων (Συσκευές ηλεκτρομηχανικές για την παρασκευή -)·
Τροφοδότες για καρμπυρατέρ·
Τροφοδότησης συσκευές για θερμαντήρες μηχανών·
Τροχαλίες ανύψωσης·
Τροχαλίες [μέρη μηχανών]·
Τροχιές από καουτσούκ ως μέρη ερπυστριών σε γεωργικά μηχανήματα·
Τροχιές από καουτσούκ ως μέρη ερπυστριών σε εκχιονιστικά μηχανήματα·
Τροχιές από καουτσούκ ως μέρη ερπυστριών σε μηχανές και συσκευές φορτοεκφόρτωσης·
Τροχιές από καουτσούκ ως μέρη ερπυστριών σε μηχανές κατασκευών·
Τροχιές από καουτσούκ ως μέρη ερπυστριών σε μηχανήματα εξόρυξης·
Τροχιές-οδηγοί για μηχανές·
Τροχοί μηχανών·
Τρυπάνια (σφιγκτήρες -ών) [μέρη μηχανών]·
Τρυπάνια χειρός ηλεκτρικά·
Τσιγάρα (μηχανές για -) [για βιομηχανική χρήση]·
Τύμπανα μηχανών·
Τύμπανα [τυπογραφία]·
Τυπογραφείο (μήτρες -ου)·
Τυπογραφικές μηχανές·
Υδραυλικά συστήματα ανοίγματος θύρας·
Υδραυλικά συστήματα ανοίγματος παραθύρων·
Υδραυλικά συστήματα ασφάλισης για παράθυρα·
Υδραυλικά συστήματα ασφάλισης θύρας·
Υδραυλικοί (Κινητήρες -)·
Ύδωρ (θερμαντήρες -ος) [μέρη μηχανισμών]·
Υπερθέρμανσης (Μηχανές -)·
Υπερκείμενοι κυλιόμενοι γερανοί·
Υποδήματα (Ηλεκτρικές μηχανές γυαλίσματος για -)·
Υποδήματα (καλαπόδια για -) [μέρη μηχανών]·
Φιάλες (Μηχανήματα καψυλίωσης για -)·
Φιάλες (Μηχανήματα καψυλίωσης για -)·
Φιάλες (Μηχανήματα πλύσης για -)·
Φίλτρα για καθαρισμό αέρα ψύξης, για μηχανές·
Φίλτρα [μέρη μηχανών ή κινητήρων]·
Φίλτρα συμπίεσης για μηχανές·
Φινίρισμα (μηχανήματα) [τελικής επεξεργασίας]·
Φορετοί ρομποτικοί εξωσκελετοί, εκτός αυτών για ιατρική χρήση·
Φόρτωσης (Πλατφόρμες -)·
Φρούτα (αποχυμωτές -ων) ηλεκτρικοί οικιακής χρήσης·
Φρούτα (αποχυμωτές -ων) ηλεκτρικοί οικιακής χρήσης·
Φτυάρια μηχανικά·
Φυγοκεντρικές αντλίες·
Φυγοκεντρικές μηχανές·
Φυγοκεντρικοί μύλοι·
Φυγόκεντροι στεγνωτήρες πλυντηρίων [μη θερμαινόμενοι]·
Φυσητήρες·
Φυσητήρες αερίου για κοπή·
Φυσητήρες αερίου για συγκόλληση·
Φυσητήρες συμπίεσης, αναρρόφησης και μεταφοράς αερίων·
Φυσητήρες [ως μέρη μηχανών]·
Φυσίγγια για μηχανές διηθητικές·
Φωτοσύνθεσης (Μηχανές -)·
Χαρακτήρων/στοιχείων τυπογραφείου (Μηχανές στοιχειοθετικές -)·
Χάραξη (μηχανές -ης)·
Χαρτοδέτες [τυπογραφείου]·
Χειριστήρια με ποδόπληκτρο ραπτομηχανών·
Χειριστήρια (πεπιεσμένου αέρα) για μηχανήματα, κινητήρες και μηχανές·
Χειριστήρια τύπου μοχλού ως μέρη μηχανών, εκτός όσων προορίζονται για παιχνιδομηχανές·
Χειριστήρια (υδραυλικά) για μηχανήματα, κινητήρες και μηχανές·
Χλοοκοπτικά μηχανήματα·
Χορτοκοπτικές μηχανές [μηχανοκίνητες]·
Χορτονομής (Πιεστήρια -)·
Χυτηρίου μηχανές·
Ψαλίδια ηλεκτρικά·
Ψαλίδια ηλεκτρικά·
Ψαλίδια ως μέρη μηχανών·
Ψεκασμού πιστολάκια για βαφή·
Ψεκασμού πιστολάκια για βαφή·
Ψυγεία κινητήρων·
Ψωμί (Μηχανήματα κοπής για -)

Αιχμηρά όπλα·
Ακανθοτόμα εργαλεία·
Ακόνια (Θήκες για -)·
Ακονίσματος εργαλεία·
Ακονίσματος πέτρες·
Ακονόπετρες δρεπανιών·
Αξίνες·
Αξίνες·
Αξίνες·
Αξίνες [εργαλεία]·
Απογυμνωτές σύρματος [εργαλεία χειρός]·
Απόξεση (Όργανα χειρός για -)·
Απόσταξη (Συσκευές χειροκίνητες για -)·
Αποστειρωμένα εργαλεία για διάτρηση του σώματος (body piercing)·
Αποτρίχωση (συσκευές -ης) ηλεκτρικές ή μη·
Αποτρίχωση (τσιμπιδάκια -ης)·
Αποφλοιωτές λαχανικών [εργαλεία χειρός]·
Αργυροχοϊα[μαχαιροποιία, πηρούνια και κουτάλια]·
Αρίθμηση (λαβίδες -ης)·
Ατσαλίνες [εργαλεία χειρός]·
Αυτιών (Συσκευές για το τρύπημα των -)·
Βαριές·
Βαριοπούλες·
Βαριοπούλες·
Βελόνες για δερματοστιξία (τατουάζ)·
Βελόνες (Λίμες για -)·
Βρεφικά κουτάλια, πιρούνια και μαχαίρια επιτραπέζιας χρήσης·
Γενειάδας (Ψαλίδες κοπής -)·
Γεωργικά εργαλεία χειρός·
Γκλομπ αστυνομικά·
Γλύφανα[εργαλεία χειρός]·
Γλυφεία [μέρη χειροκίνητων εργαλείων]·
Γλυφίδες·
Γναφέων κόπανοι [εργαλεία]·
Γνώμονες [εργαλεία]·
Γουδιά για κοπάνισμα [εργαλεία χειρός]·
Γρύλοι χειροκίνητοι ανάρτησης·
Δακτυλιοειδείς ελικωτήρες·
Δελτίων [εισιτηρίων] (μηχανήματα διάτρησης -)·
Διαμάντια (κοπής υάλου) [μέρη εργαλείων χειρός]·
Διατάξεις κοπής αβγών σε φέτες, μη ηλεκτρικές·
Διατρητήρες [εργαλεία χειρός]·
Διατρητικά εργαλεία·
Δράπανα·
Δράπανα·
Δράπανα·
Δράπανα·
Δρέπανα (δακτύλιοι -ων)·
Εγκεντρίδες·
Εγκεντρίδες (όργανα εμβολιασμού)·
Εκγλύφανα [εργαλεία]·
Εκσκαφής [εργαλεία χειρός]·
Ελικοτόμοι·
Ελικωτήρες [εργαλεία χειρός]·
Εντομοκτόνα (τρόμπες ψεκασμού -ων)·
Εντομοκτόνα (ψεκαστήρες κονιορτοποίησης -ων) [εργαλεία χειρός]·
Εξολκείς καρφιών [εργαλείο]·
Εξολκείςκαρφιών·
Επιμηκυντήρες τρυπάνων για κοχλιοτομές·
Εργαλεία ακονίσματος άκρων σκι [χειροκίνητα]·
Εργαλεία αφαίρεσης πυρήνων φρούτων·
Εργαλεία για γυάλισμα των νυχιών, ηλεκτρικά ή μη·
Εργαλεία κηπουρικής, χειροκίνητα·
Εργαλεία κοπής για πίτσα, μη ηλεκτρικά·
Εργαλεία κοπής [εργαλεία χειρός]·
Εργαλεία κοπής [εργαλεία χειρός]·
Εργαλεία κοπής φιτιλιών [ψαλίδια]·
Εργαλεία κοπής χαρτοκιβωτίων·
Εργαλεία χειρός για δημιουργία κυματισμών στα μαλλιά·
Εργαλεία χειρός για δημιουργία κυματισμών στα μαλλιά·
Εργαλεία χειρός χειροκίνητα·
Ζώα (Εργαλεία κουρέματος για -)·
Ζώνες -εργαλειοθήκες·
Ηλάγρες·
Ηλάγρες·
Ηλάγρες·
Ηλεκτρικές συσκευές για κοτσιδάκια μαλλιών·
Θήκες για ξυράφια·
Θήκες για πριόνια·
Ιμάντες δερμάτινοι ακονίσματος ξυραφιών·
Ιμάντες δερμάτινοι ακονίσματος ξυραφιών·
Καλφατίσματος (Σίδερα -)·
Καμάκια αλιείας·
Καμάκια αλιευτικά·
Καστάνιες [εργαλεία χειρός]·
Κατσαβίδια, μη ηλεκτρικά·
Κεραμικά μαχαίρια·
Κλαδέματος (Μαχαίρια -)·
Κλαδευτήρια·
Κλαδευτήρια δέντρων·
Κλαδευτήρια μικρά·
Κλειδιά [εργαλεία χειρός]·
Κλειδιά [εργαλεία χειρός]·
Κονσερβών (Ανοιχτήρια -) μη ηλεκτρικά·
Κόπανοι [εργαλεία χειρός]·
Κοπής αγωγών (Όργανα -)·
Κοπίδες σκυτοτόμων [εργαλεία]·
Κοπίδια·
Κοπίδια [εργαλεία]·
Κόπτες για αλουμίνιο φιαλών οίνου·
Κόπτες σωλήνων [εργαλεία]·
Κούρεμα ζώων (Εργαλέια χειρός για -)·
Κουτάλες [εργαλεία χειρός]·
Κουτάλια·
Κόφτες λαχανικών σε μορφή σπιράλ, χειροκίνητοι·
Κριοί [εργαλεία χειρός]·
Κυνηγιού μαχαίρια·
Λαβίδες για το κρέας·
Λανάρια [εργαλεία χειρός]·
Λαχανοκόπτης·
Λαχανοκόπτης·
Λειαντήρες·
Λειαντήρων (Χερούλια -)·
Λεπίδες [εργαλεία]·
Λεπίδες (εργαλεία ακονίσματος -ων)·
Λεπίδες ξυραφιών·
Λεπίδες [όπλα]·
Λεπίδες πλαγιοξόων·
Λεπίδες πλαγιοξόων·
Λεπίδες πριονιών [μέρη εργαλείων]·
Λιθόσφυρες·
Λίμες [εργαλεία]·
Λίμες νυχιών επικαλυμμένες με σμυρίδα·
Λίμες ονύχων [ηλεκτρικές]·
Λοστοί·
Μαλλιά (ψαλίδια κοπής για κούρεμα -ών) ηλεκτρικά και μη·
Μανσέτες·
Μαντολίνα κουζίνας·
Ματσόλες (ξύλινα σφυριά)·
Μαχαίρια·
Μαχαίρια για δημιουργική απασχόληση·
Μαχαίρια για καθάρισμα ψαριών·
Μαχαίρια κοπής κιμά [εργαλεία χειρός]·
Μαχαίρια τσέπης·
Μαχαιροποιίας είδη·
Μέγγενες πάγκου (εργαλεία χειρός)·
Μηχάνημα τεντώματος μεταλλικών ταινιών [εργαλεία χειρός]·
Μηχάνημα τεντώματος μεταλλικών ταινιών [εργαλεία χειρός]·
Μικροτρύπανα·
Μοχλοί·
Μπαλντάδες [μαχαίρια]·
Μπαλτάδες (κρεοπώλη)·
Μυστριά·
Μυστριά [κηπουρική]·
Νομισματοσυλλέκτες·
Νυχιών (Λίμες -)·
Νυχιών (Λίμες -)·
Νυχοκόπτες (ηλεκτρικοί και μη)·
Ξέστρα [εργαλεία]·
Ξέστρα [εργαλεία]·
Ξίφη·
Ξιφολόγχες·
Ξυλόσφηνες·
Ξυράφια·
Ξύστρες για χιονοπέδιλα·
Ξύστρες [εργαλεία]·
Παγοκόφτες·
Παρωνυχίδες (πένσες -ων)·
Πενσάκια για γυριστές βλεφαρίδες·
Πένσες·
Περιποίησης νυχιών (Σετ με είδη -) ηλεκτρικά·
Περιποίησης χεριών (Θήκες οργάνων -)·
Πεταλωτών εργαλεία·
Πηρούνια·
Πιρούνια (μαχαιροπίρουνα)·
Πιστολάκια [εργαλεία]·
Πιστολέτα χειροκίνητα για εξώθηση στόκου·
Πιστόλια στεγανοποίησης μη ηλεκτρικά·
Πλαγιοξόοι·
Πλαίσια πρίονιων χεριού·
Πλακοστρώσεων κόπανοι [εργαλεία χειρός]·
Πλάνες·
Πλάνες [εργαλεία χειρός]·
Πλαστικά κουτάλια, πιρούνια και μαχαίρια επιτραπέζιας χρήσης·
Πριόνια [εργαλεία]·
Ράβδοι ανάδευσης βαφών·
Ράβδοι κοπής [εργαλεία χειρός]·
Ράσπες [εργαλεία χειρός]·
Σερβίτσια [μαχαίρια, κουταλοπήρουνα]·
Σετ ξυρίσματος·
Σετ ποδοκομίας (πεντικιούρ)·
Σήμανσης όργανα για ζώα·
Σίδερα για κυμάτωση·
Σίδερα για πτυχώσεις (τσακίσματα)·
Σίδερα [μη ηλεκτρικά εργαλεία]·
Σιδερα πλισαρίσματος·
Σίδερα σιδερώματος·
Σιδερα στίλβωσης·
Σιδερογροθιές·
Σιδηρά όργανα για ανεξίτηλη σήμανση·
Σκαπάνες [εργαλεία]·
Σκαρπέλα·
Σκαρπέλα ξυλουργικά·
Σμίλες·
Σμίλες για γλύπτες·
Σμυριδοτροχοί λείανσης·
Σουβλιά·
Σπαθιά·
Σπαθιών θηκάρια·
Σπάτουλες για χρήση από καλλιτέχνες·
Σπάτουλες (εργαλεία)·
Σπάτουλες [εργαλεία χειρός]·
Στιγεύς (ζουμπάς) [εργαλείο]·
Στιλέτα·
Στρείδια (ανοιχτήρια -ών)·
Στροφαλοφόροι άξονες [εργαλεία]·
Συγκομιδής φρούτων [εργαλεία χειρός]·
Συνδήκτορες·
Συσκευές για κατασκευή τατουάζ·
Συσκευές για την καταπολέμηση παρασίτων στα φυτά, χειροκίνητες·
Συσκευές και εργαλεία εκδοράς ζώων·
Συσκευές λέιζερ για αποτρίχωση, για μη ιατρική χρήση·
Σφιγκτήρες για ξυλουργούς ή βυτιοποιούς·
Σφιγκτήρες [εργαλεία χειρός]·
Σφραγίδες [εργαλεία χειρός]·
Σφραγίδες [εργαλεία χειρός]·
Σφυριά για κάρφωμα[εργαλεία]·
Σφυριά εκτάκτου ανάγκης·
Σφυριά [εργαλεία χειρός]·
Τεμαχιστές φρούτων·
Τοξωτά πριόνια·
Τροχίσκοι [εργαλεία]·
Τρόχισμα (ακονόπετρες για -) [εργαλεία χειρός]·
Τροχίσματος ακονιστήρια·
Τροχίσματος ακονιστήρια·
Τρυπάνια λογχοφόρα [εργαλεία χειρός]·
Τρυπάνια λογχοφόρα [εργαλεία χειρός]·
Τρυπάνια [μέρη εργαλείων]·
Τρυπάνια (υποδοχείς -ών) [εργαλεία]·
Τσάπες·
Τσάπες [εργαλεία]·
Τσεκούρια·
Τσεκούρια·
Τσεκούρια για σύνδεση με μόρσο·
Τσεκούρια για σύνδεση με μόρσο·
Τσιμπιδάκια φρυδιών·
Τσιμπίδες·
Τσιμπίδες αναμόχλευσης φωτιάς [τζακιού]·
Τσουγκράνες [εργαλεία χειρός]·
Τσουγκράνες του γκολφ·
Τυριών κόπτες μη ηλεκτρικοί·
Υποδήματα (καλαπόδια για -) [εργαλεία υποδηματοποιών]·
Φαλτσογωνιές [εργαλεία χειρός]·
Φτυάρια [εργαλεία χειρός]·
Φυσερά τζακιών [εργαλεία χειρός]·
Χαρακτικές γλυφίδες μετάλλου·
Χειροκίνητα εργαλεία καρφώματος·
Χειροκίνητες αεραντλίες·
Χειροκίνητες σέγες·
Χειροκίνητες τρόμπες·
Χειρολαβές για δρέπανα·
Χειρολαβές για εργαλεία χειρός·
Χειρολαβές για μαχαίρια·
Χλοοτάπητας (κουρευτικές μηχανές -α) [χειροκίνητες]·
Χοάνες χυτηρίου [εργαλεία χειρός]·
Ψαλίδες·
Ψαλίδες [εργαλεία χειρός]·
Ψαλίδες κλαδέματος·
Ψαλίδες (Λεπίδες για -)·
Ψαλίδι·
Ψαλίδι κήπου·
Ψαλίδι κήπου·
Ψαλίδι κήπου·
Ψαλίδι κήπου·
Ψαλίδια κλαδέματος

Άβακες·
Αγωγοί ακουστικοί·
Αγωγοί εκκενώσεων ηλεκτρικών όχι για φωτισμό·
Αγωγοί ηλεκτρικοί·
Αγωγοί ηλεκτρικού δικτύου·
Αδιαβροχοποιημένα υφάσματα [μουσαμάδες] διάσωσης·
Αέρα (Συσκευές για την ανάλυση του -)·
Αέρια (όργανα ανάλυσης -ων)·
Αερόμετρα [όργανα μέτρησης]·
Αεροπόρων (Ειδικά προστατευτικά ενδύματα -)·
Αερόστατα μετεωρολογικά·
Αζιμουθιακά όργανα·
Αισθητήρες για επιστημονική χρήση·
Ακουστικά κεφαλής εικονικής πραγματικότητας·
Ακουστικά τηλεφώνου·
Ακουστικοί σωλήνες·
Ακριβείας ζυγοί·
Ακροδέκτες [ηλεκτρισμός]·
Ακροφύσια πυροσβεστικών σωλήνων·
Ακτινολογικές συσκευές για επαγγελματική χρήση·
Ακτινόμετρα·
Ακτίνων Χ φωτογραφικές συσκευές, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική χρήση·
Αλατόμετρα·
Αλεξικέραυνα·
Αλεξίσφαιρα γιλέκα·
Αλεξίσφαιρα ενδύματα·
Αλκοολόμετρα·
Αλληλεπιδραστικά τερματικά οθόνης αφής·
Αμιάντου (Γάντια -) για την προστασία κατά των ατυχημάτων·
Αμιάντου (Ενδύματα -) πυροπροστασίας·
Αμπερόμετρα·
Αναγνώστες [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων]·
Αναγνώστες ψηφιακών βιβλίων·
Ανακλαστικά γιλέκα ασφαλείας·
Ανάλυσης (Συσκευές -) για χρήση μη ιατρική·
Αναμεταδότες·
Αναπαραγωγής ήχου (Συσκευές -)·
Αναπνευστήρες·
Αναπνευστήρες για καταδύσεις·
Αναπνευστήρες για καταδύσεις με αναπνευστική συσκευή·
Αναπνευστικές μάσκες, εκτός αυτών που προορίζονται για τεχνητή αναπνοή·
Αναπνευστικές συσκευές με εξαίρεση τεχνητούς αναπνευστήρες·
Αναστολείς μεγέθους [ηλεκτρισμός]·
Ανάφλεξης από απόσταση (Ηλεκτρικοί μηχανισμοί -)·
Ανδρείκελα για ασκήσεις κινδύνου [συσκευές παιδαγωγικής]·
Ανδρείκελα για δοκιμές σύγκρουσης·
Ανεμοδείκτης [για την κατεύθυνση του αέρα]·
Ανεμόμετρα·
Ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη·
Ανιχνευτές·
Ανιχνευτές καπνού·
Ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων για χρήση βιομηχανική ή στρατιωτική·
Ανιχνευτές πλαστού νομίσματος·
Ανιχνευτές υπερύθρων·
Άνοδοι (θετικά ηλεκτρόδια)·
Ανόδου μπαταρίες·
Ανορθωτές·
Αντανάκλασης ατομικοί δίσκοι για την πρόληψη των ατυχημάτων κυκλοφορίας·
Αντιθαμβωτικά γείσα·
Αντιθαμβωτικά γυαλιά·
Αντικάθοδοι·
Αντικλεπτικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικές·
Αντιπαρασιτικοί μηχανισμοί [ηλεκτρισμός]·
Αντισκωρικοί (Μηχανισμοί καθοδικοί -)·
Αντιστάσεις ηλεκτρικές·
Απαγωγείς ρεύματος·
Απομαγνητισμού συσκευές μαγνητικών ταινιών·
Απορροφητήρες για το φιλτράρισμα του αέρα·
Αποστακτήρες·
Αποστακτήρες (Στηρίγματα για -)·
Αποστακτήρια για εργαστηριακά πειράματα·
Απόσταξης (Συσκευές -) για χρήση επιστημονική·
Αριθμομηχανές·
Αριθμομηχανές τσέπης·
Αστρονομίας (Συσκευές και όργανα -)·
Αστροφωτογραφίας φακοί·
Ασύρματα τηλέφωνα·
Ασφάλεια σιδηροδρομικής συγκοινωνίας (Συσκευές για την -)·
Ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος·
Ατζέντες ηλεκτρονικές·
Ατυχημάτων (Δίχτυα προστασίας κατά των -)·
Ατυχημάτων (Μηχανισμοί ατομικής προστασίας κατά των -)·
Αυτιών (πώματα [βύσματα] -) κατάδυσης·
Αυτόματα μηχανήματα μουσικής με προπληρωμή·
Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές [ΑΤΜ]·
Αυτόματοι τηλεφωνητές·
Αυτόματοι χρονοδιακόπτες·
Βάρη·
Βαριόμετρα·
Βαρόμετρα·
Βάσεις προσαρμοσμένες για φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές·
Βελόνες για τοπογραφικές πυξίδες·
Βελόνες γραμμοφώνων·
Βελονών γραμμοφώνου (Μηχανισμοί για την αλλαγή των -)·
Βηματόμετρα [ποδόμετρα]·
Βήτατρα·
Βιντεόφωνα·
Βιοτσιπ·
Βολιδόσχοινο βυθομετρήσεως·
Βολτόμετρα·
Βομβητές·
Βραχίονες πικάπ·
Βυθομέτρησης (Συσκευές και μηχανήματα -)·
Γαλακτόμετρα·
Γαλακτόμετρα·
Γαλβανόμετρα·
Γαληνίτης [ανιχνευτές]·
Γάντια για προστασία από ατυχήματα·
Γάντια δεδομένων·
Γάντια κατά των ακτίνων Χ βιομηχανικής χρήσης·
Γάντια κατάδυσης·
Γνώμονες μέτρησης·
Γουόκμαν·
Γραμματοσήμανσης (Συσκευές ελέγχου -)·
Γραμμικού κώδικα αναγνώστες·
Γραφείου (Διατρητικές μηχανές -) για κάρτες·
Γυαλί οπτικό·
Γυαλιά 3D·
Γυαλιά ηλίου·
Γυαλιά οράσεως επιρρίνια·
Γυαλιά προστατευτικά για αθλήματα·
Γυαλιού είδη βαθμονομημένα·
Γυαλιών αλυσιδίτσες·
Γωνιές μέτρησης·
Γωνιόμετρα με διόπτρες·
Δακτύλιοι διαβάθμισης·
Δακτύλιοι σύνδεσης για καλώδια ηλεκτρικά·
Δείκτες ένειξης θερμοκρασίας, όχι για ιατρικούς σκοπούς·
Δείκτες ηλεκτρικής διαρροής·
Δείκτες κενού·
Δείκτες ποσότητας·
Δείκτες στάθμης ύδατος·
Δείκτες ταχύτητας·
Διαβήτες [όργανα μέτρησης]·
Διαγνωστικές συσκευές, για μη ιατρική χρήση·
Διάθλασης (Μετρητές -)·
Διάθλασης (Συσκευές -) μικροσκοπικές·
Διαθλαστήρες·
Διακόπτες ηλεκτρικοί·
Διακόπτες κυκλώματος·
Διακόπτες φωτογραφικού διαφράγματος·
Διακόπτες φωτογραφικού διαφράγματος·
Διανεμητές εισιτηρίων·
Διανομής (κονσόλες -) [ηλεκτρισμός]·
Διάσωσης (Μηχανισμοί -)·
Διατάξεις μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Διατάξεις προβολής εικονικού πληκτρολογίου·
Διατάξεις προστασίας από τις ακτίνες Χ, όχι για ιατρική χρήση·
Διατάξεις σημείωσης μάκρους στριφώματος·
Διατάξεις στερέωσης ασφαλείας, εκτός από αυτές που προορίζονται για καθίσματα οχημάτων και αθλητικό εξοπλισμό·
Διαφάνειες [φωτογραφία]·
Διαφράγματα [ακουστικά]·
Διαφράγματα [φωτογραφικά]·
Διαφραγματόμετρα [οπτικά είδη]·
Διδασκαλία (συσκευές -ας)·
Διεπαφές (για ηλεκτρονικούς υπολογιστές)·
Διεπαφές ήχου·
Δίοδοι εκπομπής φωτός·
Διόπτρες·
Διόπτρες (όργανα -ών)·
Διόπτρες (Χωρομέτρες με -)·
Διόπτρες (Χωρομέτρες με -)·
Διορθωτικοί φακοί [οπτικά]·
Δισκέτες·
Δίσκοι μαγνητικοί·
Δίσκοι οπτικοί·
Δίσκοι σύμπυκνοι [ήχου-βίντεο]·
Δίχτυα ασφαλείας·
Δοκιμαστικοί σωλήνες·
Δοκιμές υλικών (Όργανα και συσκευές για -)·
Δοντιών (Προστατευτικά -)·
Δορυφόροι για επιστημονική χρήση·
Δοσομετρητές·
Δοχεία για πλάκες μικροσκοπίου·
Δοχεία για φακούς επαφής·
Δρομόμετρα·
Δυναμόμετρα·
Εγγεγραμμένες ή τηλεφορτώσιμες πλατφόρμες λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Εγγραφές ηχητικές (φορείς -ών -ών)·
Εγγραφή ήχου (Όργανα για τη -)·
Εγχάραξης τραπέζια[σχεδιογράφοι]·
Είδη πιλοποιίας ως προστατευτικά κράνη·
Εκπαιδευτικές κεφαλές κομμωτικής [εκπαιδευτικές συσκευές]·
Εκτυπώσεων φωτογραφικών (Συσκευές για το στέγνωμα των -)·
Εκτυπωτές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές·
Έλεγχος (κάτοπτρα -ου) εργασιών·
Ελέγχου (πίνακες -) [ηλεκτρισμός]·
Ελέγχου (Συσκευές ηλεκτρικές -)·
Ελέγχου ταχύτητας (Όργανα -) για οχήματα·
Ελικώσεων [σπειρωμάτων] (μετρητές -)·
Εμβαδόμετρα·
Εναλλάκτες [ηλεκτρικού ρεύματος]·
Ενδοεπικοινωνία (συσκευές -ας)·
Ενδύματα για προστασία από ατυχήματα, ακτινοβολία και πυρκαγιά·
Ενδύματα ειδικά κατασκευασμένα για εργαστήρια·
Ενισχυτές·
Εντοπισμού νήματα για ηλεκτρικά καλώδια·
Εντοπισμού σημαντήρες·
Εντοπισμού σημαντήρες·
Εξάντες·
Εξισορροπητές [συσκευές ήχου]·
Έξυπνα βραχιόλια [όργανα μέτρησης]·
Έξυπνα γυαλιά·
Έξυπνα δαχτυλίδια·
Έξυπνα ρολόγια χειρός·
Έξυπνα τηλέφωνα·
Επαγωγικοί οπλισμοί [ηλεκτρισμός]·
Επαφές ηλεκτρικές·
Επιγονατίδες εργατών·
Επιγραφές φωτεινές·
Επιδιασκόπια·
Επιρρίνιων γυαλιών οράσεως θήκες·
Επιστημονικές (Μεμβράνες για συσκευές -)·
Επιστολές (ζυγαριές-ών)·
Επιταχυντές μορίων·
Εποπτείας (Συσκευές ηλεκτρικές -)·
Επωαστικοί κλίβανοι για την καλλιέργεια βακτηρίων·
Εργαστηριακά ρομπότ·
Εργαστηριακές μηχανές φυγοκέντρισης·
Εργαστήριο (δίσκοι -ου)·
Εργαστήριο (ειδική επίπλωση -ου)·
Εργόμετρα·
Ετικέτες ηλεκτρονικές για εμπορεύματα·
Εφαρμογές λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταφορτώσιμες·
Ζεύκτες [εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων]·
Ζεύκτες (εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων)·
Ζυγαριές·
Ζυγαριές·
Ζυγαριές βρεφών·
Ζύγισης (Συσκευές και όργανα -)·
Ζυγοί για την κουζίνα, ατομικοί ζυγοί·
Ζυγοί με αναλυτές μάζας σώματος·
Ζύμωση (συσκευές -ης) [συσκευές εργαστηρίου]·
Ζώνες σωστικές·
Ζώνες σωστικές·
Ζώνες σωστικές·
Η/Υ (Προγράμματα -) εγγεγραμμένα·
Η/Υ (Προγράμματα -) εγγεγραμμένα·
Η/Υ (προγράμματα -) [τηλεμεταφερόμενο λογισμικό]·
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τον έλεγχο από απόσταση βιομηχανικών εργασιών·
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δημιουργίας εφέ για μουσικά όργανα·
Ηλεκτρικές καλωδιώσεις για αυτοκίνητα·
Ηλεκτρικές μπαταρίες·
Ηλεκτρικές μπαταρίες·
Ηλεκτρικές μπαταρίες·
Ηλεκτρικές μπαταρίες·
Ηλεκτρικές πρίζες·
Ηλεκτρικοί επαγωγείς·
Ηλεκτρικοί προσαρμογείς·
Ηλεκτρικός (Ηλεκτρονόμος -)·
Ηλεκτρικού ρεύματος (Μετασχηματιστές -)·
Ηλεκτροδυναμικές συσκευές για χειρισμό από απόσταση σημάτων·
Ηλεκτροδυναμικής συσκευές για την εξ’ αποστάσεως ρύθμιση των βελονών σιδηροτροχιάς·
Ηλεκτρόλυσης συσκευές·
Ηλεκτρομαγνητικά πηνία·
Ηλεκτρομαγνητικά πηνία·
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες·
Ηλεκτρονικά λεξικά χειρός·
Ηλεκτρονικά μπρελόκ ως συσκευές τηλεχειρισμού·
Ηλεκτρονικά περιλαίμια για την εκπαίδευση ζώων·
Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ενδοασφαλιζόμενες θύρες·
Ηλεκτρονικές γραφίδες [για μονάδες οπτικής παρουσίασης]·
Ηλεκτρονικές εκδόσεις, με δυνατότητα μεταφόρτωσης·
Ηλεκτρονικές οθόνες ψηφίων·
Ηλεκτρονικές παρτιτούρες, τηλεφορτώσιμες·
Ηλεκτρονικοί αλληλεπιδραστικοί λευκοί πίνακες·
Ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων·
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές·
Ηλεκτρονικός ενισχυτής·
Ηλιογραφικά (- όργανα)·
Ημιαγωγοί·
Ηχεία·
Ηχητικοί συναγερμοί·
Ηχοβολιστές υποθαλάσσιοι·
Ηχογραφήσεων δίσκοι·
Ηχογραφικών (Συσκευές καθαρισμού δίσκων -)·
Ηχοεντοπιστές (σόναρ)·
Ήχου (Όργανα μέτρησης -)·
Ήχου (Συσκευές και μηχανήματα μετάδοσης -)·
Θάλαμοι αποσυμπίεσης·
Θάλαμοι σκοτεινοί [φωτογραφία]·
Θάλαμους σκοτεινούς (λυχνίες για -) [φωτογραφία]·
Θεοδόλιχοι·
Θερμαντήρων (Όργανα ελέγχου -)·
Θερμιδόμετρα·
Θερμιονικές βαλβίδες·
Θερμόμετρα όχι ιατρικά·
Θερμοστάτες οχημάτων·
Θερμότητας (Συσκευές ελέγχου -)·
Θερμοϋγρόμετρα·
Θήκες για έξυπνα τηλέφωνα·
Θήκες για φορητούς υπολογιστές·
Θήκες ειδικά σχεδιασμένες για φωτογραφικές συσκευές και όργανα·
Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Ιξωδόμετρα·
Ιχνόσφαιρες (trackballs) [συσκευές πληροφορικής]·
Κάδοι έκπλυσης [φωτογραφία]·
Κάθοδοι·
Καλύμματα για έξυπνα τηλέφωνα·
Καλύμματα για ηλεκτρικές πρίζες·
Καλύμματα για προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς [PDAs]·
Καλύμματα πυροσβεστικά·
Καλύμματα φορητών υπολογιστών-τύπου ταμπλέτας·
Καλώδια εκκίνησης για κινητήρες·
Καλώδια ηλεκτρικά·
Καλώδια ηλεκτρικά·
Καλώδια ηλεκτρικά (κουτιά εντοπισμού -ών -ων)·
Καλώδια ηλεκτρικά (Περιβλήματα για -)·
Καλώδια μαγνητικά·
Καλώδια ομοαξονικά·
Καλώδια τηλεφωνικά·
Καλωδιώσεις ηλεκτρικές·
Κάμερες βίντεο·
Κανόνες συρταρωτοί·
Καντάρια [ζυγαριές]·
Καπάκια φακών·
Καπάκια φακών·
Καρπών στηρίγματα για χρήση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές·
Κάρτες μαγνητικές αναγνώρισης·
Κάρτες μνήμης για κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών·
Κάρτες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων [έξυπνες κάρτες]·
Κασέτες βίντεο·
Κασέτες βίντεο·
Κασετόφωνα·
Κάσκες ακουστικών·
Καταγραφή αποστάσεων (Όργανα για τη -)·
Καταγραφή χρόνου (Όργανα για τη -)·
Καταγραφής στοιχημάτων (Συσκευή -)·
Κατάδυσης μάσκες·
Κάτοπτρα [οπτικά είδη]·
Κάψουλες διάσωσης για φυσικές καταστροφές·
Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας·
Κεραίες·
Κεραίες, αερόμετρα·
Κέρμα [κερματοδέκτες]·
Κιάλια·
Κινηματογραφικές κάμερες·
Κινηματογραφικοί μηχανισμοί για μοντάζ ταινιών·
Κινητά τηλέφωνα·
Κινούμενα σχέδια·
Κλάρες κατασβέσεως πυρκαγιάς·
Κλειδαριές ηλεκτρικές·
Κλεψύδρες·
Κλίσης δείκτες·
Κολύμβηση υποβρύχια (αναπνευστικές συσκευές -ας -ης)·
Κορδόνια γυαλιών επιρρίνιων·
Κοσμογραφίας (Όργανα -)·
Κουβέρτες επιβίωσης·
Κουδουνάκια για πόρτες ηλεκτρικά·
Κουδούνια [συσκευές ειδοποίησης]·
Κουμπιά κουδουνιών·
Κουπόνια ασφαλείας [διατάξεις κρυπτογράφησης]·
Κουταλάκια δοσομετρικά·
Κουτιά διακλάδωσης [ηλεκτρισμός]·
Κουτιά διανομής [ηλεκτρισμός]·
Κουτιά ηχείων·
Κουτιά [πίνακες] ηλεκτρικών διακοπτών·
Κράματα μεταλλικά (σύρματα από -) [εύτηκτα]·
Κράνη ιππασίας·
Κράνη προστασίας για αθλήματα·
Κρυπτογραφικά μαγνητικά μηχανήματα·
Κυανοτυπίας (Συσκευές -)·
Κύκλοτρα·
Κυκλώματος (Διακόπτες -)·
Κυκλώματος (Διακόπτες -)·
Κυματόμετρα·
Κυρτοσκελής διαβήτης·
Κυρτοσκελής διαβήτης·
Κυρτοσκελής διαβήτης·
Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος·
Κυτταρομεταγωγείς [ηλεκτρισμός]·
Κωδικοποιημένες κάρτες-κλειδιά·
Κωδικοποιημένες μαγνητικές κάρτες·
Κώνοι οδικής σήμανσης·
Λαμπτήρες αποστολής φωτεινών σημάτων·
Λέιζερ μη ιατρικής χρήσης·
Λέμβοι διάσωσης·
Λέμβοι πυρόσβεσης·
Λέμβοι σωστικές·
Λεπτοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές-πελάτες·
Λογαριθμικοί κανόνες·
Λογισµικό ηλεκτρονικών παιχνιδιών·
Λογισμικό προφύλαξης οθόνης ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Λουράκια για κινητά τηλέφωνα·
Λυχνίες αναλαμπής (φλας) [φωτογραφία]·
Λυχνίες ηλεκτρικές [ραδιοφωνο]·
Μαγνήτες (Διακοσμητικοί -)·
Μαγνητικά κωδικοποιημένα περιβραχιόνια αναγνώρισης ταυτότητας·
Μαγνητικές ταινίες·
Μαγνητικοί φορείς δεδομένων·
Μαγνητοσκόπια·
Μαθηματικά (όργανα -ών)·
Μαξιλαράκια αυτιού για ακουστικά·
Μάτι πορτών·
Μαύρα κουτιά [συσκευές καταγραφής δεδομένων]·
Μεγάφωνα χαμηλής περιοχής συχνοτήτων·
Μεγεθυντικές (Συσκευές φωτογραφιών -)·
Μεμβράνες προστασίας για οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Μέσα παρακολούθησης βρεφών·
Μεταγωγής (Συσκευές ηλεκτρικές -)·
Μεταγωγοί·
Μετασχηματιστές πολλαπλασιασμού (ανύψωσης)·
Μετατροπείς περιστροφικοί·
Μεταφορτώσιμα γραφικά για κινητά τηλέφωνα·
Μεταφραστές ηλεκτρονικοί τσέπης·
Μετεωρολογικά (- όργανα)·
Μέτρα [όργανα μέτρησης]·
Μέτρα [όργανα μέτρησης]·
Μέτρα προληπτικά·
Μέτρηση ακριβείας (Συσκευές -ης -)·
Μέτρηση (ηλεκτρικές συσκευές -ης)·
Μέτρηση (όργανα -ης)·
Μέτρηση (όργανα -ης)·
Μέτρηση ταχύτητας (συσκευές -ης -ας) [φωτογραφία]·
Μετρητές·
Μετρητές δακτύλου·
Μετρητές δορυφορικού σήματος·
Μετρητές ελέγχου χωρητικότητας·
Μετρητές επιτάχυνσης·
Μετρητές θείου·
Μετρητές πηκτότητας·
Μετρητές ροής·
Μετρητές σήμανσης [ξυλουργική]·
Μετρητές σπειρώματος·
Μετρητές στάθμης βενζίνης·
Μετρητές χιλιομετρικοί για οχήματα·
Μετρητής διαμέτρου δακτυλιδιών·
Μετρονόμοι·
Μετροτράπεζες [τοπογραφικά όργανα]·
Μηχανές για χρήση σε διαδικασίες ψηφοφορίας·
Μηχανές λήψης θερμικής απεικόνισης·
Μηχανές ταμειακές·
Μηχανισμοί αυτόματης ένδειξης απώλειας στην πίεση των ελαστικών·
Μηχανισμοί με κερματοδέκτη·
Μικροεπεξεργαστές·
Μικρομέσων μετρητές·
Μικρομετρικές (- βίδες) για οπτικά όργανα·
Μικροσκόπια·
Μικροτόμοι·
Μικρόφωνα·
Μίκτες ήχου·
Μοδιστρών (Μεζούρες -)·
Μοιρογνωμόνια [όργανα μέτρησης]·
Μονάδες μαγνητοταινίας για ηλεκτρονικούς υπολογιστές·
Μονόποδα αυτοφωτογράφησης (σέλφι) [υποστηρίγματα χειρός]·
Μόντεμ [διαποδιαμορφωτές]·
Μπαταρίες για ηλεκτρονικά τσιγάρα·
Μπαταρίες φωτισμού·
Ναυσιπλοία (όργανα -ας)·
Ναυτικά όργανα μέτρησης·
Ναυτικά (Συσκευές και όργανα -)·
Ναυτική (συσκευές -ής σήμανσης)·
Νήματα βυθομέτρησης·
Νήματα στάθμης·
Νήματα στάθμης·
Οδήγηση αυτόματη (Μηχανισμοί για -) οχημάτων·
Οδηγοί USB (καθολικού σειριακού αγωγού)·
Οδηγοί δίσκου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές·
Οζονιστήρες·
Οθόνες ακτινολογικές για βιομηχανική χρήση·
Οθόνες βίντεο·
Οθόνες βίντεο δυνάμενες να φορεθούν·
Οθόνες [μόνιτορ] προγράμματα Η/Υ·
Οθόνες [μόνιτορ] υλικό Η/Υ·
Οθόνες παρακολούθησης βρεφών·
Οθόνες προβολής·
Οθόνες φθορισμού·
Οθόνες [φωτογραφία]·
Οκτάς·
Ολογράμματα·
Ολοκληρωμένα κυκλώματα·
Ολοκληρωμένα κυκλώματα·
Ολοκληρωμένα κυκλώματα·
Ομίχλης (Σήματα -) μη εκρηκτικά·
Οξυγόνο (συσκευές μεταφοράς -ου)·
Οξύμετρο·
Οπισθοσκοπικές κάμερες για οχήματα·
Οπτικά είδη·
Οπτικά μέσα δεδομένων·
Οπτικές ίνες·
Οπτικές ίνες·
Οπτικές (συσκευές και όργανα)·
Οπτικοακουστικές (Συσκευές διδασκαλίας -)·
Οπτικοακουστικοί δέκτες·
Οπτικοί αναγνώστες χαρακτήρων·
Οπτικοί λαμπτήρες·
Οπτικοί φακοί·
Όργανα μέτρησης πίεσης·
Όργανα μέτρησης πίεσης·
Όργανα μέτρησης του βάρους·
Όργανα μέτρησης του βάρους·
Όργανα μέτρησης ύψους·
Οργανικές φωτοδίοδοι [OLED]·
Ορθογωνιόμετρα τύπου ταυ για μετρήσεις·
Ουρόμετρα·
Οχημάτων ραδιόφωνα·
Παλμογράφοι·
Παπούτσια για προστασία από ατυχήματα, ακτινοβολία και πυρκαγιά·
Παρατήρηση (όργανα -ης)·
Παρκόμετρα·
Πάχος δερμάτων (Όργανα μέτρησης του -ς -)·
Πάχος δερμάτων (Όργανα μέτρησης του -ς -)·
Περιβλήματα συσσωρευτών·
Περισκόπια·
Περιφερειακός εξοπλισμός προσαρμοσμένος για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές·
Περιφράξεις ηλεκτροφόρες·
Πετάλια ηχητικού εφέ γουά γουά·
Πηνία επαγωγής·
Πηνία ηλεκτρικών καλωδίων·
Πηνία περιτύλιξης [φωτογραφία]·
Πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες·
Πιεσόμετρα·
Πικάπ·
Πίνακες διανομής [ηλεκτρισμού]·
Πλαίσια για φωτογραφικές διαφάνειες·
Πλαίσια φωτογραφικών πλακών·
Πλαισίωσης συσκευές για φωτογραφικές διαφάνειες·
Πλακέτα για ολοκληρωμένα συστήματα·
Πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή·
Πλινθία DNA·
Πλοήγησης (συσκευές -) για οχήματα [Η/Υ καταστρώματος]·
Πλοήγησης (Συσκευές -) μέσω δορυφόρου·
Πολωσίμετρα·
Πομποί ηλεκτρονικών σημάτων·
Πομποί τηλεπικοινωνίας·
Πομποί τηλεπικοινωνίας·
Ποντίκια [εξοπλισμός πληροφορικής]·
Πρίσματα [οπτικά είδη]·
Προβολής (Συσκευές -)·
Προγράμματα λειτουργικά υπολογιστών εγγεγραμμένα·
Προσομοιωτές για οδήγηση και χειρισμό οχημάτων·
Προσομοιωτές εκπαίδευσης σχετικά με την ανάνηψη·
Προστατευτικά κεφαλής·
Προστατευτικά κεφαλής για τον αθλητισμό·
Προστατευτικά οδοντοστοιχίας για τον αθλητισμό·
Προστατευτικά πετάσματα αμιάντου για πυροσβέστες·
Προστατευτικές ασπίδες προσώπου·
Προστατευτικές βάσεις για ποντίκια (ηλεκτρονικών υπολογιστών)·
Προστατευτικές μάσκες·
Προστατευτικές μεμβράνες προσαρμοσμένες για έξυπνα τηλέφωνα·
Προσωπικά ψηφιακά βοηθήματα (PDA)·
Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί·
Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA)·
Προφυλακτήρες σπινθήρα·
Πυκνόμετρα·
Πυκνωτές ηλεκτρικοί·
Πυκνωτές οπτικοί·
Πυλώνες ασύρματων κεραιών·
Πυξίδες·
Πυξίδες για μετρήσεις·
Πυρίμαχα ενδύματα·
Πυρόμετρα·
Πυροσβεστήρες·
Πυροσβεστήρες·
Πυροσβεστικά οχήματα·
Πυροσβεστικά οχήματα·
Πυροσβεστικοί εύκαμπτοι σωλήνες·
Πώματα πιεσόμετρων για βαλβίδες·
Ράβδοι ηλεκτρικές για συναρμολόγηση προβολέων·
Ράβδοι ραβδοσκόπων·
Ραδιοτηλεφωνίας (Συσκευές τηλεειδοποίησης -)·
Ραντάρ·
Ρευματοδότες·
Ρευματοδότες·
Ρευματοδότες,ρευματολήπτες και άλλες επαφές [ηλεκτρικές συνδέσεις]·
Ρινικά κλιπ για δύτες και κολυμβητές·
Ρομπότ για σκοπούς διδασκαλίας·
Ρομπότ επιτήρησης ασφαλείας·
Ρομπότ τηλεπαρουσίας·
Ροοστάτες·
Ροοστάτες[ρυθμιστές φωτός]·
Ρυθμιστές τάσης για οχήματα·
Ρυθμιστές ταχύτητας γραμμοφώνων·
Σακχάρου (Μετρητές -)·
Σαρωτές [εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων]·
Σειρήνες·
Σετ ανοικτής ακρόασης για τηλέφωνα·
Σήμανσης κώδωνες·
Σήμανσης πινακίδες φωτεινές ή μηχανικές·
Σήματα μηχανικά·
Σήματα οδικά φωτεινά ή μηχανικά·
Σηματοδότηση φωτεινή ή μηχανική·
Σιφώνια (πιπέτες)·
Σκάλες κινδύνου·
Σκελετοί γυαλιών·
Σκύλων (Σφυρίκτρες για κάλεσμα -)·
Σταγονόμετρα για μετρήσεις, εκτός αυτών που προορίζονται για ιατρική ή για οικιακή χρήση·
Σταθεροποιητές φωτισμού·
Στάθμες (αλφάδια)·
Στάθμες (αλφάδια)·
Σταθμοί ραδιοτηλεγραφικοί·
Σταθμοί ραδιοτηλεφωνικοί·
Σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα·
Στερεοσκόπια·
Στερεοσκοπικές συσκευές·
Στηρίγματα για πηνία ηλεκτρικών καλωδίων·
Στραγγιστήρια για επεξεργασία φωτογραφιών·
Στροβοσκόπιο·
Στροφόμετρα·
Στροφόμετρα·
Συγκόλληση (Μάσκες για -)·
Συζεύκτες ακουστικοί·
Συλλέκτες ηλεκτρικοί·
Σύμπυκνοι δίσκοι απλής ανάγνωσης (CD-ROM)·
Συναγερμοί αντικλεπτικοί·
Συναγερμοί πυροσβεστικοί·
Συναγερμός (Σφυρίγματος -)·
Συναγερμού ηλεκτρικά κουδούνια·
Συναγερμού (Όργανα -)·
Συνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων·
Σύνδεσης (Πίνακες -)·
Σύρματα τηλεγραφικά·
Συρμάτων συνδέσεις [ηλεκτρισμός]·
Συσκευές ακτινών Χ όχι για ιατρική χρήση·
Συσκευές ανάλυσης του μεγέθους νανοσωματιδίων·
Συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων·
Συσκευές ανίχνευσης με υπέρυθρες·
Συσκευές απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού [MRI], όχι για ιατρική χρήση·
Συσκευές για σύμπυκνους δίσκους (CD)·
Συσκευές για φανάρια διαχείρισης κυκλοφορίας [διατάξεις σήμανσης]·
Συσκευές εναλλαγής δίσκων [πληροφορική]·
Συσκευές ένδειξης θερμοκρασίας·
Συσκευές ιονισμού όχι για την επεξεργασία του αέρα ή του νερού·
Συσκευές καταγραφής με μαγνητική ταινία·
Συσκευές μέτρησης αποστάσεων·
Συσκευές παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης [GPS]·
Συσκευές προβολής διαφανειών·
Συσκευές προβολής [μαζικοί φακοί]·
Συσκευές ραδιοφωνικές·
Συσκευές ρύθμισης θερμοκρασίας·
Συσκευές σύγκρισης·
Συσκευές τηλεομοιοτυπίας·
Συσκευές τηλεπικοινωνιών σε μορφή κοσμημάτων·
Συσκευές τηλεχειρισμού·
Συσκευή επεξεργασίας δεδομένων·
Συσσωρευτές ηλεκτρικοί οχημάτων·
Συσσωρευτές ηλιακοί·
Συσσωρευτές (Οξύμετρο για -)·
Συσσωρευτών ηλεκτρικών (Πλάκες -)·
Συσσωρευτών ηλεκτρικών (Σχάρες -)·
Συσσωρευτών (Κιβώτια -)·
Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας [γουόκι-τώκι]·
Συστήματα εκτοξευτών πυρασφάλειας·
Συχνότητα (συσκευές υψηλής -ας)·
Συχνότητας μετρητές·
Σφαιρόμετρα·
Σφυρίχτρες [αξεσουάρ αθλημάτων]·
Σφυρίχτρες σηματοδότησης·
Σωλήνας Pitot·
Σωλήνες ακτινών Χ όχι για ιατρική χρήση·
Ταινίες ηχογράφησης·
Ταινίες καθαρισμού κεφαλών ανάγνωσης·
Ταινίες [φιλμ] (συσκευές για τη κοπή των -ών)·
Ταμειακές μηχανές·
Ταξίμετρα·
Τηλεβόες·
Τηλέγραφοι·
Τηλεκτυπωτές·
Τηλέμετρα·
Τηλεόρασης (Μηχανισμοί με προπληρωμή για συσκευές -)·
Τηλεόρασης (Συσκευές -)·
Τηλεσκόπια·
Τηλεσκοπικά σκόπευτρα για πυροβολικό·
Τηλεσκοπικές διόπτρες όπλων πυροβόλων·
Τηλεϋποβολείου (Συσκευές -)·
Τηλεφορτώσιμα αρχεία μουσικής·
Τηλεφορτώσιμα αρχεία μουσικής·
Τηλεφορτώσιμα εικονίδια έκφρασης συναισθημάτων (emoticons) για κινητά τηλέφωνα·
Τηλεφορτώσιμο λογισμικό για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Τηλεφορτώσιμοι ήχοι κλήσης για κινητά τηλέφωνα·
Τηλέφωνα·
Τηλεφωνικοί πομποί·
Τιμολόγια έκδοση (μηχανές -ης -ων)·
Τοπογραφικά όργανα·
Τοπογραφικές αλυσίδες·
Τοπογραφικές (- συσκευές και όργανα)·
Τρανζίστορ [ηλεκτρονικά]·
Τρίγωνα προειδοποίησης για οχήματα που έχουν υποστεί βλάβη·
Τρίοδοι·
Τρίποδα φωτογραφικών μηχανών·
Τρίποδα φωτογραφικών μηχανών·
Τριχοειδείς ηλεκτρικοί σωλήνες·
Τροφίμων (Συσκευές για την ανάλυση -)·
Τρυβλίο Petri·
Τσιπς ολοκληρωμένων κυκλωμάτων·
Υγρόμετρα·
Υδράργυρος (στάθμες -ου)·
Υδρόμετρα·
Υλικά για δίκτυα ηλεκτρισμού [σύρματα, καλώδια]·
Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Υπαγόρευσης (Συσκευές -)·
Υπολογιστικοί δίσκοι·
Υψόμετρα·
Φακοί αντικειμενικοί [οπτικά είδη]·
Φακοί για αυτοφωτογραφίες (selfies)·
Φακοί για γυαλιά οράσεως·
Φακοί για σήματα·
Φακοί επαφής·
Φακοί μεγεθυντικοί [οπτικά είδη]·
Φακοί προσοφθάλμιοι·
Φασματογράφοι·
Φασματοσκόπια·
Φιλμ (ακτινών Χ), φωτοεκτεθειμένα·
Φίλτρα για κάμερες·
Φίλτρα για μάσκες αναπνευστικές·
Φίλτρα για υπεριώδεις ακτίνες για τη φωτογραφία·
Φορετοί ανιχνευτές δραστηριότητας·
Φορητές συσκευές αναπαραγωγής μέσων·
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές·
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές·
Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές προσαρμοζόμενοι στο σώμα·
Φορητοί υπολογιστές (Tablet)·
Φόρμες κατάδυσης·
Φορτιστές για ηλεκτρονικά τσιγάρα·
Φορτιστές μπαταριών·
Φορτιστές μπαταριών·
Φούρνοι για εργαστηριακή χρήση·
Φυσίγγια μελάνης, άδεια, για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα·
Φυσίγγια μελάνης (τόνερ), άδεια, για εκτυπωτές και συσκευές φωτοαντιγραφής·
Φυσίγγια παιχνιδιών βίντεο·
Φυσικής (Συσκευές και όργανα -)·
Φωσφορίζουσες (λυχνίες -) διαφημιστικές [νέον]·
Φωτισμός σκηνής (ροοστάτες -ού -ής)·
Φωτοβολίδες διάσωσης με λέιζερ·
Φωτοβολίδες διάσωσης, μη εκρηκτικές και μη πυροτεχνικές·
Φωτοβολταϊκά πλαίσια για παραγωγή ηλεκτρισμού·
Φωτοβολταϊκά στοιχεία·
Φωτογραφία (Σχάρες στεγνώματος για -)·
Φωτογραφικά στόχαστρα·
Φωτογραφικά φλας·
Φωτογραφικές μηχανές·
Φωτογραφικών εκτυπώσεων συσκευές στίλβωσης·
Φωτοδίοδοι κβαντικών κουκίδων [QLED]·
Φωτοεκτεθειμένα κινηματογραφικά φιλμ·
Φωτοεκτεθειμένα φιλμ·
Φωτόμετρα·
Φωτόμετρα·
Φωτοσημαντήρες·
Φωτοτηλεγραφικές συσκευές·
Φωτοτυπικα μηχανηματα·
Φωτοχαρακτική (Διαφράγματα για -)·
Χάλκινο σύρμα μονωμένο·
Χειριστήρια τύπου μοχλού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτός αυτών για χρήση με βιντεοπαιχνίδια·
Χημείας (Συκευές και όργανα -)·
Χοάνες[εργαστηρια]·
Χοάνες μεγαφώνων για ομιλητές·
Χρημάτων (Μηχανές μέτρησης και διαλογής -)·
Χρονογράφοι [συσκευές καταγραφής χρόνου]·
Χρονομετρητές ηλεκτρονικοί φωτοκινούμενοι·
Χρονομετρητές [χρονομετρικά ρολόγια]·
Χρωματογραφίας (Συσκευές -) εργαστηριακές·
Χωροστάθμισης πήχυς [όργανα χωρομέτρησης]·
Ψηφιακά σήματα·
Ψηφιακές κορνίζες φωτογραφιών·
Ψηφιακοί θερμοστάτες κλιματισμού·
Ψηφιακοί μετεωρολογικοί σταθμοί·
Ωμόμετρα·
Ωροσκόπια

Αέρα θερμού (Δονητές -) για χρήση ιατρική·
Αέρα θερμού (Συσκευές θεραπευτικές -)·
Αέρα (Μαξιλάρια -) για ιατρική χρήση·
Αέρα (Μαξιλάρια -) για ιατρική χρήση·
Αιμοκυτταρόμετρα·
Αισθητική (συσκευές για μαλάξεις -ής)·
Ακουστικές χοάνες·
Ακτινογραφίες για χρήση ιατρική·
Ακτινογραφίες για χρήση ιατρική·
Ακτίνων Χ (Συσκευές και εγκαταστάσεις για την παραγωγή -) για χρήση ιατρική·
Αμπούλες ραδιογόνες για χρήση ιατρική·
Αναζωογόνησης (Συσκευές -)·
Αναισθησίας (Συσκευές -)·
Αναισθητικές μάσκες·
Αναλυτές προσδιορισμού βακτηρίων για ιατρική χρήση·
Αναπνευστήρες·
Αναπνευστήρες για τεχνητή αναπνοή·
Αναπνευστικές μάσκες για τεχνητή αναπνοή·
Αντιρευματικά περιβραχιόνια·
Αντλίες για ιατρικούς σκοπούς·
Απινιδωτές·
Αποστάτες δαχτύλων ποδιού για ορθοπεδική χρήση·
Αποστειρωμένα σεντόνια, χειρουργικά·
Ασθενοφόρου φορεία·
Ασκοί κολπικών πλύσεων·
Βαλβίδες κλεισίματος για μπιμπερό·
Βαλίτσες ειδικές για ιατρικά εργαλεία·
Βαρηκοϊας (Συσκευές για τη θεραπεία της -)·
Βελόνες για βελονισμό·
Βελόνες για ιατρική χρήση·
Βελόνες παρακέντησης (τροκάρ)·
Βελονισμού (Ηλεκτρικά όργανα -)·
Βεντούζες ιατρικές·
Βηματοδότες εγκεφάλου·
Βιοδιασπώμενα εμφυτεύματα οστικής στερέωσης·
Βιομαγνητικά δαχτυλίδια για θεραπευτική ή ιατρική χρήση·
Βοηθήματα ακοής·
Βούρτσες καθαρισμού σωματικών κοιλοτήτων·
Βραχιόλια για ιατρική χρήση·
Γαλβανικές (- θεραπευτικές συσκευές)·
Γάντια για μαλάξεις·
Γάντια ιατρικής χρήσης·
Γαστροσκόπια·
Γλυφίδες γλώσσας·
Δακτυλήθρες για ιατρική χρήση·
Δακτύλιοι αντιρευματικοί·
Δακτύλιοι για την ανακούφιση ή τη διευκόλυνση της οδοντοφυίας·
Δεκανίκια αναπήρων·
Δέρμα τεχνητό για χρήση χειρουργική·
Διαγνωστικές (Συσκευές -) για χρήση ιατρική·
Διαλυτές·
Διατάξεις μάλαξης ούλων για βρέφη·
Διατάξεις προστασίας από τις ακτίνες Χ, για ιατρική χρήση·
Διατάξεις τόνωσης της καρδιάς·
Δόνησης (Συσκευές -) για κρεβάτια·
Δονητικές συσκευές για μαλάξεις·
Δοχεία ειδικά κατασκευασμένα για ιατρικά απόβλητα·
Εγκυμοσύνη (Ζώνες -ης -)·
Εγχυτήρες ιατρικής χρήσης·
Εισπνευστικά μηχανήματα·
Έκταση (συσκευές -ης) ιατρικής χρήσης·
Ελαστικές κάλτσες [χειρουργική]·
Εμβρυουλκοί·
Εμφυτεύσιμες υποδόριες συσκευές χορήγησης φαρμάκων·
Ενδοπροσθέσεις·
Ενδοσκοπικές κάμερες για ιατρική χρήση·
Ενδύματα (Ειδικά για χειρουργεία -)·
Ενδύματα συμπίεσης·
Εξοπλισμός φυσικοθεραπείας·
Επίδεσμοι γύψινοι·
Επίδεσμοι ελαστικοί·
Επίδεσμοι εντεροκήλης·
Επίδεσμοι-σφενδόνες [επίδεσμοι υποστήριξης]·
Επιθέματα θερμικά για πρώτες βοήθειες·
Επιθέματα [θύλακες] κατά ελκών κατάκλισης·
Επιθέματα υπογάστρια·
Επίπλωση ειδική ιατρικής χρήσης·
Επωαστικοί κλίβανοι για ιατρική χρήση·
Ετικέτες δείκτες θερμοκρασίας για ιατρική χρήση·
Ευνουχισμού (λαβίδες -) [κτηνιατρικά]·
Ζουρλομανδύες·
Ζώα (Συσκευές μαιευτικές για -)·
Ζώνες για ορθοπαιδική χρήση·
Ζώνες ιατρικές·
Ζώνες ιατρικές ηλεκτρικές·
Ζώνες ιατρικής χρήσης·
Ηλεκτρόδια για ιατρική χρήση·
Ηλεκτροκαρδιογράφοι·
Θεραπευτικές μάσκες προσώπου·
Θερμαινόμενα ηλεκτρικά μαξιλάρια για χρήση ιατρική·
Θερμοκοιτίδες για μωρά·
Θερμόμετρα ιατρικά·
Θήλαστρα·
Θηλές για μπιμπερό·
Θρυμματιστές χαπιών·
Ιατρικά σύρματα καθοδήγησης·
Ιατρικά (Συσκευές και όργανα -)·
Ιατρικές συσκευές για σωματική άσκηση·
Ιατροί (κασετίνες οργάνων -ών)·
Καθετήρες·
Καθίσματα με άνοιγμα για τοποθέτηση ουροδοχείου·
Κάλτσες για κιρσούς·
Καλύμματα πολυστρωματικά, αδιάβροχα, στρώματος (ασθενών)·
Καλύπτρες για δεκανίκια·
Κάνουλες (βελόνες) χειρουργικες·
Καπνού εκπομπή (συσκευές ατμοθεραπείας) ιατρικής χρήσης·
Καρέκλες οδοντιατρικής εξέτασης·
Κηλεπίδεσμοι ανάρτησης·
Κλίνες ειδικά κατασκευασμένες για ιατρική χρήση·
Κλίνες υδροστατικές ιατρικής χρήσης·
Κλινοσκεπάσματα θερμαινόμενα για χρήση ιατρική·
Κλωστή, χειρουργική·
Κοιλιακές ζώνες·
Κοιλιακοί κοιλεπίδεσμοι·
Κοιλοτήτων σωματικών (Συσκευές για το πλύσιμο των -)·
Κολπικές (Σύριγγες -)·
Κομπρέσες θερμοηλεκτρικές [χειρουργική]·
Κοπής όργανα για κάλους·
Κούκλες ως σεξουαλικά παιχνίδια·
Κουταλάκια για χορήγηση φαρμάκων·
Κρεβάτια αέρα για ιατρική χρήση·
Κτηνιατρικές (Συσκευές και όργανα -)·
Κυπελοειδές διάφραγμα για διακοπή ροής κατά την εμμηνόρροια·
Λαβίδες (κλιπ) για πιπίλες·
Λαμπτήρες για ιατρική χρήση [θεραπευτικά]·
Λαμπτήρες υπεριωδών ακτίνων για ιατρική χρήση·
Λέιζερ ιατρικής χρήσης·
Λεκάνες για ιατρική χρήση·
Λυχνίες ιατρικής χρήσης·
Μαιευτικά (Όργανα -)·
Μαξιλάρια για χρήση ιατρική·
Μάσκες για το ιατρικό προσωπικό·
Μάτια τεχνητά·
Μαχαίρια για χειρουργικούς σκοπούς·
Μαχαίρια για χειρουργικούς σκοπούς·
Μέλη τεχνητά·
Μετρητές χοληστερόλης·
Μετρητής γλυκόζης στο αίμα·
Μήτρα (Σύριγγες για τη -)·
Μηχανισμοί για μετακίνηση αναπήρων·
Μπαστούνια περιπάτου για ιατρική χρήση·
Μπότες για χρήση ιατρική·
Νυστέρια·
Οδοντιατρικά προσθετικά·
Οδοντιατρικές (Συσκευές -) ηλεκτρικές·
Οδοντιατρικός εξοπλισμός·
Οδοντιάτρων (Κάτοπτρα -)·
Οδοντικές σφήνες·
Οθόνες ακτινολογικές ιατρικής χρήσης·
Οθόνες παρακολούθησης της σύνθεσης του σώματος·
Οθόνες παρακολούθησης του λίπους στο σώμα·
Ομφάλιες (Ζώνες -)·
Ορθοδοντικά λαστιχάκια·
Ορθοπεδικά είδη·
Ορθοπεδικές σόλες·
Ορθοπεδικοί επίδεσμοι γόνατος·
Ορθωτικά υποδήματα·
Ουρήθρας (Καθετήρες -)·
Ουρήθρας (Σύριγγες -)·
Ουρολογικές (Συσκευές και όργανα -)·
Ουροσυλλέκτες [δοχεία]·
Οφθαλμόμετρα·
Οφθαλμοσκόπια·
Παγοκύστες ιατρικής χρήσης·
Παροχετευτικοί σωλήνες για χρήση ιατρική·
Περικάρπια κατά της ναυτίας·
Περιπατητήρες (βοηθητικά πλαίσια βαδίσματος) για άτομα με αναπηρίες·
Πεσσοί·
Πιεσόμετρα·
Πιεσόμετρα·
Πίεστρα γλώσσας για ιατρική χρήση·
Πιπίλες για το τάισμα των βρεφών·
Πιπίλες (θηλές) για βρέφη·
Πολυθρόνες ιατρικής ή οδοντιατρικής χρήσης·
Πριόνια για χειρουργική χρήση·
Προσθετικά μαλλιών·
Προσθετική[- ενδοφθάλμιων φακών] χειρουργικής εμφύτευσης·
Προσκέφαλα κατά της αϋπνίας·
Προστατευτικά δοντιών για οδοντιατρική χρήση·
Προφυλακτικά·
Πτυελοδοχεία για ιατρική χρήση·
Ραδιοθεραπείας (Συσκευές -)·
Ράμματα ζωικά·
Ράμματα χειρουργικής (Βελόνες για -)·
Ρινικοί αναπνευστήρες·
Ρόμπες εξέτασης ασθενών·
Ρομπότ για χειρουργική·
Σεντόνια για την ακράτεια·
Σεντόνια χειρουργικά·
Σεξουαλικά παιχνίδια·
Σετ καθετήρων·
Σετ χειρουργικών οργάνων κοπής·
Σπιρόμετρα [ιατρικές συσκευές]·
Σταγονόμετρα για χρήση ιατρική·
Σταγονόμετρων φιαλίδια ιατρικής χρήσης·
Στηθοσκόπια·
Στηρίγματα της καμάρας του ποδιού για υποδήματα·
Στρώματα αέρα για ιατρική χρήση·
Στρώματα τοκετού·
Συμπιεστές [χειρουργική]·
Σύριγγες για ιατρική χρήση·
Σύριγγες για ιατρική χρήση·
Σύριγγες ενέσεων·
Σύριγγες ενέσεων·
Συσκευές αιματολογικής ανάλυσης·
Συσκευές ακτινών Χ για ιατρική χρήση·
Συσκευές ανάλυσης για χρήση ιατρική·
Συσκευές αντισύλληψης·
Συσκευές απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού για ιατρική χρήση·
Συσκευές αποκατάστασης (του σώματος) για ιατρική χρήση·
Συσκευές για τη θεραπεία της ακμής·
Συσκευές για την αναγέννηση βλαστοκυττάρων για ιατρική χρήση·
Συσκευές για χρήση σε ορθοδοντική·
Συσκευές εισπνοής υδρογόνου·
Συσκευές εξέτασης DNA και RNA για ιατρική χρήση·
Συσκευές μασαζ·
Συσκευές μικροδερμοαπόξεσης·
Συσκευές παρακολούθησης καρδιακών παλμών·
Συσκευές προστασίας ακοής·
Σωλήνες ακτινών Χ για ιατρική χρήση·
Ταινίες βελονισμού·
Ταινίες γαλβανικές για χρήση ιατρική·
Τετράποδες ράβδοι βάδισης για ιατρική χρήση·
Τεχνητά δόντια·
Τεχνητές προσθήκες στήθους·
Τεχνητοί γνάθοι·
Τομογράφοι για ιατρική χρήση·
Τραπέζια χειρουργικά·
Τροχοί οδοντικής χρήσης·
Τροχοφόροι περιπατητήρες για την υποστήριξη της κινητικότητας·
Υγιεινής λεκάνες·
Ύδωρ (σακούλες -ος) ιατρικής χρήσης·
Υλικό χειρουργικών ραμμάτων·
Υπογάστριες (Ζώνες -)·
Υποδοχείς για θήλαστρα·
Υποστηρίξεις πλατυποδίας·
Υποστήριξης επίδεσμοι·
Φάρμακα (σκεύη εναπόθεσης -ων)·
Φίλτρα για υπεριώδεις ακτίνες ιατρικής χρήσης·
Φορεία τροχήλατα·
Φορετοί ρομποτικοί εξωσκελετοί για ιατρική χρήση·
Φορητοί ουρητήρες χειρός·
Φυσητήρες·
Φωτάκια χειρουργείου·
Χαλαζία (Λαμπτήρες -) για χρήση ιατρική·
Χαπιών (Όργανα διοχέτευσης -)·
Χειρουργικά εμφυτεύματα από τεχνητά υλικά·
Χειρουργικά τσιμπιδάκια·
Χειρουργικές συσκευές και όργανα·
Χειρουργικοί νάρθηκες·
Χειρουργικοί σπόγγοι·
Χειρουργούς (Κατοπτρα για -)·
Χτένες για απομάκρυνση ψειρών·
Ψαλίδια χειρουργικά·
Ψεκαστήρες αερολυμάτων για ιατρική χρήση·
Ψεκαστήρες για ιατρική χρήση·
Ψυκτικά έμπλαστρα για ιατρική χρήση·
Ψυκτικά επιθέματα πρώτων βοηθειών·
Ωτοασπίδες [διατάξεις προστασίας των αυτιών]·
Ωτογλυφίδες

N/A·
Αγωγοί εκκενώσεων ηλεκτρικών για φωτισμό·
Αγωγοί λυχνιών·
Αγωγοί λυχνιών·
Αγωγοί λυχνιών·
Αέρα (Εγκαταστάσεις αποστείρωσης του -)·
Αέρα (Εγκαταστάσεις φιλτραρίσματος -)·
Αέρα θερμού (Συσκευές -)·
Αέρα (Μηχανισμοί για την ψύξη του -)·
Αέρα (Συσκευές για την αφαίρεση των οσμών του -)·
Αέρα (Συσκευές και μηχανηματα καθαρισμού -)·
Αέρα (Φίλτρα -) για τον κλιματισμό·
Αέριο (διαχωριστές -ου) [μέρη εγκαταστάσεων –ου]·
Αέριο (παρελκόμενα ρύθμισης και ασφάλειας για συσκευές -ου)·
Αερίου αναπτήρες·
Αεροστεγείς λέβητες βρασμού, ηλεκτρικοί, για τη μαγειρική·
Αμπαζούρ·
Αμπαζουρ (Στήριγμα -)·
Ανακλαστήρες λυχνών·
Ανακλαστήρες οχημάτων·
Ανακυκλωτές θερμότητας·
Αναφλεκτήρες·
Ανάφλεξη φωταερίου (Αναπτήρες τριβής για -)·
Ανεμιστήρες ηλεκτρικοί για προσωπική χρήση·
Ανεμιστήρες [μέρη εγκαταστάσεων κλιματισμού]·
Αντιδραστήρες πυρηνικοί·
Αντιθαμβωτικοί μηχανισμοί για οχήματα [εξαρτήματα λαμπτήρων]·
Αντιψυκτικοί μηχανισμοί για οχήματα·
Αντλίες θερμότητας·
Απολύμαντικές συσκευές·
Απολυμαντικών (Διανομείς -) για τουαλέτες·
Αποξηραντικές συσκευές·
Απορροφητήρες για κουζίνες·
Απορροφητήρες εξαερισμού·
Αποσκληρυντές νερού·
Αποσμητικές συσκευές όχι για χρήση προσωπική·
Αποστακτήρια·
Αποστακτήρια·
Αποστακτήρια·
Αποστειρωτές·
Αποστειρωτικοί κλίβανοι θερμού αέρα·
Αποτεφρωτές·
Αποχωρητήρια·
Άρδευση (μηχανές -ης) για τη γεωργία·
Αριθμοί οικιών φωτεινοί·
Αρτοπαρασκευαστές·
Αρτοπαρασκευαστές·
Ασετυλίνης γεννήτριες·
Ασετυλίνης προβολείς·
Ασετυλίνης προβολείς·
Ασφαλείας (Εξαρτήματα -) για συσκευές αερίου ή υδραυλικές και για υδραγωγούς ή αεραγωγούς·
Ατμοκαθαριστές (υφασμάτων)·
Ατμολέβητες, εκτός από μέρη μηχανών·
Ατμομάγειρες, ηλεκτρικοί·
Ατμού (Εγκαταστάσεις παραγωγής -)·
Ατμού συσσωρευτές·
Αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος (Εγκαταστάσεις -)·
Βαλβίδες θερμοστατικές [μέρη εγκαταστάσεων θέρμανσης]·
Βαλβίδες ρύθμισης στάθμης δεξαμενών·
Βάσεις φόρτωσης κλιβάνων (Εγκαταστάσεις -)·
Βοστρύχωση (Λυχνίες -ης -)·
Βραχίονες στήριξης για καυστήρες αερίου·
Βύνη (φρύγετρα -ης)·
Γάλα (εγκαταστάσεις ψύξης -τος)·
Δείκτες αλλαγής πορείας για ποδήλατα (όπου περιλαμβάνονται λαμπτήρες)·
Διανομής ύδατος (Εγκαταστάσεις -)·
Διανομής ύδατος (Εγκαταστάσεις -)·
Διήθηση ελαίου (Συσκευές -ης -)·
Δικύκλων φανάρια·
Διοχέτευσης (Στρόφιγγες -)·
Διύλιση ενυδρείων (Μηχανισμοί -ης -)·
Διύλισης (Πύργοι -) για απόσταξη·
Δοχεία διαστολής για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης·
Δοχεία ψυκτικά·
Εγκαταστάσεις άρδευσης κατά διαστήματα [αρδευτικά εξαρτήματα]·
Εγκαταστάσεις για το καθαρισμό των υπονόμων·
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας για τον περιορισμό πυρηνικού υλικού και καυσίμων·
Εγκαταστάσεις κλιματισμού·
Εγκαταστάσεις ξήρανσης·
Εγκαταστάσεις παστερίωσης·
Εγκαταστάσεις ύδατος θερμαντικές·
Εγκαταστάσεις φωτισμού για οχήματα εναέρια·
Έλαιο (καυστήρες -ου)·
Έλαιο (λυχνίες -ου)·
Εναλλάκτες θερμότητας, εκτός από μέρη μηχανών·
Εξαερισμού εγκαταστάσεις εργαστηρίων·
Εξαερισμού [κλιματισμός] (συσκευές -)·
Εξατμιστές·
Επεξεργασμένες επενδύσεις φούρνων·
Εργαστήριο (λυχνίες -ου)·
Εργαστηρίου καυστήρες·
Εστίες·
Εστίες·
Εστίες ηλιακές·
Ηλεκτρικά θερμαινόμενα ενδύματα·
Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα·
Ηλεκτρικά σκεύη tajine·
Ηλεκτρικά σκεύη μαγειρέματος·
Ηλεκτρικές καφετιέρες·
Ηλεκτρικές καφετιέρες·
Ηλεκτρικές κουζίνες·
Ηλεκτρικές κουζίνες μαγειρέματος εν κενώ·
Ηλεκτρικές λυχνίες·
Ηλεκτρικές συσκευές αφυδάτωσης τροφίμων·
Ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος κουσκούς·
Ηλεκτρικές συσκευές παρασκευής γιαουρτιού·
Ηλεκτρικές συσκευές παρασκευής σπογγωδών κέικ ριζιού για οικιακή χρήση·
Ηλεκτρικοί βραστήρες·
Ηλεκτρικοί θερμαντήρες ύδατος·
Ηλεκτρικοί φορητοί φανοί·
Θάλαμοι αποστείρωσης [εγκαταστάσεις υγιεινής]·
Θάλαμοι ψυκτικοί·
Θεραπευτικές λυχνίες, όχι για ιατρική χρήση·
Θερμαινόμενα μαξιλάρια [υποθέματα]ηλεκτρικά όχι για χρήση ιατρική·
Θερμαινόμενες βιτρίνες·
Θερμαινόμενοι ηλεκτρικά τάπητες·
Θέρμανσης (Εγκαταστάσεις -)·
Θέρμανσης (Εγκαταστάσεις -)·
Θέρμανσης εγκαταστάσεις με ζεστό νερό·
Θέρμανσης ενυδρείων (Συσκευές -)·
Θέρμανσης κεντρικής (Σώματα -)·
Θερμανσης με ατμό (Μη αυτόματες βαλβίδες καθαρισμού για εγκαταστάσεις -)·
Θέρμανσης οχημάτων (Εγκαταστάσεις -)·
Θέρμανσης (Συσκευές ηλεκτρικές -)·
Θέρμανσης (Συσκευές -) με καύσιμο στερεό,υγρό ή αέριο·
Θερμαντήρες για λουτρά·
Θερμαντήρες για μπιμπερό ηλεκτρικοί·
Θερμαντήρες για σίδερα·
Θερμαντήρες καταδυτικοί·
Θερμαντήρες πιάτων·
Θερμαντήρες πιάτων·
Θερμαντήρες πιάτων·
Θερμαντήρες ποδιών, ηλεκτρικοί ή μη·
Θερμαντήρες φλιτζανιών που τροφοδοτούνται μέσω καθολικού σειριακού αγωγού (USB)·
Θερμαντήρες χώρου·
Θερμαντήρων θέρμανσης (Αγωγοί -)·
Θερμαντικά πιστόλια·
Θερμάστρες·
Θερμάστρες τσέπης·
Θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες [θέρμανσης]·
Θερμοσίφωνες·
Θερμότητας συσσωρευτές·
Θερμοφόρες·
Θερμοφόρες ηλεκτρικές·
Θερμοφόρες κλινών·
Ίνες μαγνησίου φωτισμού·
Καβούρδισμα (Συσκευές για -)·
Καβουρδιστήρια για καφέ·
Καζανάκια·
Καθαριστήρες αερίου και συσκευές αφαίρεσης ρύπων αερίου·
Κάλτσες θερμαινόμενες ηλεκτρικά·
Καμπίνες για ντους·
Καμπίνες για ντους·
Καπνοδόχοι για χρήση σε διυλιστήρια πετρελαίου·
Καπνοδόχοι σωλήνες·
Καπνοδόχων (Σύρτες -)·
Καπνού (Εγκαταστάσεις για ψύξη -)·
Καπνού εκπομπή (Συσκευές εκπομπής -) μη ιατρικής χρήσης·
Καπνού (Καβουρδιστήρια -)·
Καταψύκτες·
Καυστήρες·
Κεικ (Φόρμες για -) ηλεκτρικές·
Κελάρια οίνου, ηλεκτρικά·
Κλίβανοι·
Κλίβανοι μικροβιοκτόνοι·
Κλίβανοι οδοντικοί·
Κλινοσκεπάσματα θερμαινόμενα όχι για χρήση ιατρική·
Κόλλας (Συσκευές θέρμανσης -)·
Κουζίνες ηλεκτρικές·
Κουζίνες ηλεκτρικές·
Λάβας πέτρες για το ψήσιμο σε μπάρμπεκιου·
Λαμπάκια ηλεκτρικά για δένδρα χριστουγεννιάτικα·
Λάμπες αερίου·
Λάμπες για οδικό φωτισμό·
Λάμπες για οδικό φωτισμό·
Λάμπες στεγνώματος νυχιών·
Λαμπιόνια χρωματιστά διακοσμητικά για γιορτινές διακοσμήσεις·
Λαμπιόνια χρωματιστά διακοσμητικά για γιορτινές διακοσμήσεις·
Λαμπτήρες·
Λαμπτήρες·
Λαμπτήρες λυχνιών·
Λαμπτήρες υπεριωδών ακτίνων για μη ιατρική χρήση·
Λέβητες, εκτός από μέρη μηχανών·
Λέβητες θέρμανσης·
Λεκάνες τουαλέτας·
Λεκάνες τουαλέτας, καθίσματα τουαλέτας·
Λουτήρες για καθιστά λουτρά·
Λουτρά ιαματικά·
Λουτρά τούρκικα (Μεταφερόμενες καμπίνες για -)·
Λουτρού (Εγκαταστάσεις -)·
Λουτρού εγκαταστάσεις (Σάουνας -)·
Λουτρού καζανάκια·
Λυχνίες ασφαλείας·
Λυχνίες ενδεικτικές κατεύθυνσης για αυτοκίνητα·
Λυχνίες φωσφορίζουσες φωτισμού·
Λυχνίες φωτισμού ενυδρείων·
Μάτια κουζίνας·
Μαυρίσματος (Συσκευές τεχνητού -)·
Μεταλλωρύχοι (λυχνίες -ων)·
Μηχανές παρασκευής παγωτού·
Μηχανισμοί θέρμανσης για την αποθάμβωση παραθύρων οχημάτων·
Μικροβιοκτόνες (- λυχνίες) για το καθαρισμό του αέρα·
Μπάρμπεκιου·
Μπεκ αερίου·
Μπεκ λυχνιών·
Μπεκ πυρακτώσεως·
Μπιντέδες·
Νεροστροβίλων (Συσκευές -)·
Νεροχύτες·
Νήματα ηλεκτρικών λαμπτήρων·
Νιπτήρες [τμήματα εγκαταστάσεων υγιεινής]·
Ντους·
Ξηραντήρες (- αέρα)·
Οινοπνεύματος (Μπεκ -)·
Ομαλής ροής κρουνοί·
Οξυυδρικοί καυστήρες·
Οροφής φωτισμοί·
Ουρητήρια·
Οχημάτων (Εγκαταστάσεις κλιματισμού αέρα -)·
Οχημάτων (Εγκαταστάσεις κλιματισμού αέρα -)·
Οχημάτων φανάρια·
Οχημάτων φανάρια·
Οχημάτων φανάρια·
Πάγος (συσκευές και μηχανές -ου)·
Παρελκόμενα για λουτρά·
Περιβλήματα [ντουί] ηλεκτρικών λαμπών·
Περιστρεφόμενης σούβλας (Διατάξεις -)·
Πηνία [μέρη εγκαταστάσεων διύλισης, θέρμανσης ή ψύξης]·
Πίδακες·
Πλαίσια μεταλλικά για φούρνους·
Πλυντήριων (Λέβητες εγκαταστάσεων -)·
Πολυέλαιοι·
Πολυμάγειρες·
Πολυμερισμού (Εγκαταστάσεις -)·
Ποτίσματος (Αυτόματες εγκαταστάσεις -)·
Πρέσες για τορτίγια, ηλεκτρικές·
Προβολείς για αυτοκίνητα·
Προβολείς για αυτοκίνητα·
Προβολείς εντοπισμού·
Προβολείς κατάδυσης·
Πυράκτωσης νήματα ηλεκτρικά·
Πυρίμαχου πηλού (Εξαρτήματα φούρνου από -)·
Πυρσοί·
Πώματα ψυγείου·
Ροδέλλες λαχιστένιες για βρύσες·
Ρύθμισης (Εξαρτήματα -) για συσκευές αερίου ή υδραυλικές και για υδραγωγούς ή αεραγωγούς·
Ρύθμισης και ασφάλειας παρελκόμενα για αγωγούς αερίου·
Ρύθμισης και ασφάλειας παρελκόμενα για συσκευές ύδατος·
Ρυθμιστές θέρμανσης·
Σιδηρουργείου κάμινοι φορητοί·
Σιντριβάνια σοκολάτας, ηλεκτρικά·
Σιντριβάνια ύδατος διακοσμητικά·
Σούβλες ψησίματος·
Στεγνώματος (Συσκευές και εγκαταστάσεις -)·
Στεγνωτήρες μαλλιών·
Στεγνωτήρες ρούχων ηλεκτρικοί·
Στόμια υδροληψίας·
Στρόφιγγες·
Συμπυκνωτές αερίων, εκτός από μέρη μηχανών·
Συσκευές απολύμανσης για ιατρική χρήση·
Συσκευές αποστείρωσης βιβλίων·
Συσκευές για αφυδάτωση απόβλητων τροφίμων·
Συσκευές για λουτρά αέρα θερμού·
Συσκευές δημιουργίας μικροφυσαλίδων για το μπάνιο·
Συσκευές θέρμανσης·
Συσκευές θέρμανσης αέρα·
Συσκευές θέρμανσης και ψύξης για τη διανομή ζεστών και κρύων ποτών·
Συσκευές ιονισμού για την επεξεργασία του αέρα ή του νερού·
Συσκευές κλιματισμού·
Συσκευές τηγανίσματος με αέρα·
Συσκευές υδρομαλάξεων (υδρομασάζ) για το μπάνιο·
Συσκευές φόρτωσης για κλίβανους·
Συσκευές φωτισμού με φωτοδιόδους·
Συσκευές χλωρίωσης πισίνων·
Συσκευές ψύξης αέρα·
Συσκευές ψύξης ποτών·
Σχάρες [μαγειρικές συσκευές]·
Σχάρες φούρνων·
Σωλήνες θερμοαγωγοί για θερμαντήρες·
Τέφρας (Αυτόματες εγκαταστάσεις για τη μεταφορά -)·
Τέφρας δοχεία κλιβάνων·
Τόξου βολταικού (Άνθρακας για λάμπες -)·
Τόξου βολταικού (Λαμπες -)·
Τουαλέτες (Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών για -)·
Τουαλέτες φορητές·
Τροφοδότες για θερμαντήρες·
Υγιεινής (Συσκευές και εγκαταστάσεις -)·
Υγρά (ψύκτες -ών) [εγκαταστάσεις]·
Υγραερίου (Λέβητες -)·
Υγραντήρες για κυκλοφορητές θέρμανσης κεντρικής·
Ύδατος υπό πίεση (Καζανάκια -)·
Υδραγωγοί για εγκαταστάσεις υγιεινής·
Υδραγωγούς (Στρόφιγγες ανάμιξης νερού για -)·
Υδροπονικά συστήματα καλλιέργειας·
Ύδωρ (αποστειρωτές-ος)·
Ύδωρ (εγκαταστάσεις καθαρισμού του -ος)·
Ύδωρ (εγκαταστάσεις παροχής -ος)·
Ύδωρ (θερμαντήρες -ος) [συσκευές]·
Ύδωρ (συσκευές και μηχανήματα καθαρισμού του -ος)·
Ύδωρ (Συσκευές υδροληψίας -)·
Ύδωρ (συσκευές φιλτραρίσματος του -ος)·
Φακοί για τοποθέτηση στο κεφάλι·
Φανάρια για κεριά·
Φανοί φωτισμού·
Φίλτρα για ύδωρ πόσιμο·
Φιτίλια για θερμάστρες πετρελαίου·
Φούρνοι, εκτός από αυτούς που προορίζονται για εργαστηριακή χρήση·
Φούρνοι μικροκυμάτων για βιομηχανική χρήση·
Φούρνοι ψησίματος·
Φριτέζες ηλεκτρικές·
Φρούτα (φρύγετρα -ων)·
Φρυγανιέρες·
Φώτα μοτοσικλέτας·
Φωτισμός (λαμπτήρες -ού)·
Φωτισμός (μηχανισμοί και εγκαταστάσεις -ού)·
Φωτός διαχυτήρες·
Χορτονομής ξηραντήρες·
Χρωματιστά διακοσμητικά φαναράκια για γιορτινές διακοσμήσεις·
Χρωματογραφίας (Συσκευές -) για χρήση βιομηχανική·
Χύτρες ταχύτητας, ηλεκτρικές·
Χώροι ψυχρής αποθήκευσης·
Ψεκαστήρες προσώπου [σάουνα]·
Ψησίματος σε μικροκύματα (Συσκευές -)·
Ψησίματος (Συσκευές και εγκαταστάσεις -)·
Ψηστικές περιστρεφόμενες σούβλες·
Ψυγεία, ηλεκτρικά·
Ψυγεία, ψυκτικά μηχανήματα και καταψύκτες για ιατρική αποθήκευση·
Ψυγείων (Συσκευές και εγκαταστάσεις -)·
Ψυγείων (Συσκευές και εγκαταστάσεις -)·
Ψυγείων (Συσκευές και εγκαταστάσεις -)·
Ψυγείων (Συσκευές και εγκαταστάσεις -)·
Ψύκτες για κλιβάνους·
Ψύκτες νερού·
Ψυκτικά ερμάρια παρουσίασης [προθήκες παρουσίασης]·
Ψυκτικά μηχανήματα

Αγωνιστικά αυτοκίνητα·
Αέρα (Θάλαμοι -) για ελαστικά·
Αερομεταφορείς·
Αεροναυπηγικής (Συσκευές, μηχανήματα και μηχανισμοί -)·
Αεροπλάνα αμφίβια·
Αερόπλοια·
Αερόσακοι [μηχανισμοί ασφάλειας για οχήματα]·
Αερόστατα·
Ακτίνες για δίκυκλα,ποδήλατα·
Αλεξίπτωτα·
Αλυσίδες αντιολισθητικές·
Αλυσίδες για μοτοσυκλέτες·
Αλυσίδες δικύκλων, ποδηλάτων·
Αλυσίδες μετάδοσης κίνησης για χερσαία οχήματα·
Αλυσίδες μετάδοσης κίνησης για χερσαία οχήματα·
Αμαξάκια με μηχανή περιέλιξης για σωλήνες εύκαμπτους·
Αμαξάκια του γκολφ [οχήματα]·
Άμαξες·
Αμαξίδια·
Αμαξίδια·
Αμαξίδια του γκολφ [οχήματα]·
Αμαξίδια χειρισμού·
Αμαξώματα οχημάτων·
Αναβατήρες πορτών[μέρη χερσαίων οχημάτων]·
Αναβατόρια πίστας σκι [τελεφερίκ]·
Ανακλινόμενα καρότσια·
Αναπηρικά καροτσάκια για μεταφορά αναπήρων·
Αναπηρικά καροτσάκια με τιμόνι·
Αναπτήρες πούρων για οχήματα·
Ανατροπής μηχανισμοί βαγονιών, μέρη φορτηγών και βαγονιών·
Ανατροπής (οχήματα με μηχανισμό -)[Ανατρεπόμενες ρυμούλκες]·
Αντενοκάταρτο [ναυτιλία]·
Αντιθαμβωτικοί μηχανισμοί για οχήματα·
Αντικλεπτικά οχημάτων·
Αντιολισθητικά ελαστικών για οχήματα·
Αντλίες αέρα [εξαρτήματα οχημάτων]·
Άξονες μεταβίβασης κίνησης για χερσαία οχήματα·
Άξονες (περιαξόνια -ων [τροχών])·
Άξονες τροχών·
Αποκρουστήρας βαγονιού (τροχαίο υλικό σιδηροδρόμων)·
Απορριματοφόρα φορτηγά·
Αποσβεστήρες ταλαντώσεων (αμορτισέρ) για οχήματα·
Άρδευτικά οχήματα·
Ασθενοφόρα·
Αυτοεξισορροπούμενα ηλεκτρικά δίκυκλα·
Αυτοεξισορροπούμενα μονότροχα ποδήλατα·
Αυτοκίνητα·
Αυτοκίνητα (Αλυσίδες για -)·
Αυτοκίνητα (Αμαξώματα για -)·
Αυτοκίνητα (Αμορτισέρ για -)·
Αυτοκίνητα (Προφυλακτήρες για -)·
Αυτοκίνητα σπορ·
Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό [αυτόνομα οχήματα]·
Αυτοκίνητες μπετονιέρες·
Αυτόνομα υποβρύχια οχήματα για επιθεωρήσεις θαλάσσιου πυθμένα·
Βαγόνια ψυγεία [σιδηροδρομικά οχήματα]·
Βαθμίδες [σκαλοπάτια] οχημάτων·
Βάσεις κινητήρων για χερσαία οχήματα·
Βυθοκόροι [λέμβοι]·
Γάντζοι πλοίων·
Γρανάζια χερσαία οχήματα·
Γυροκόπτερα·
Δείκτες κατεύθυνσης πορείας για οχήματα·
Δείκτες οπισθοπορείας για οχήματα·
Δέστρες κάβων·
Διαστημικά οχήματα·
Δίκυκλα·
Δικύκλων άξονες·
Δικύκλων κινητήρες·
Δικύκλων κουδούνια·
Δικύκλων πεντάλια·
Δικύκλων προφυλακτήρες·
Δικύκλων χερούλια·
Δισκόφρενα για οχήματα·
Δίτροχα καροτσάκια μεταφοράς·
Δίχτυα για δίκυκλα, ποδήλατα·
Δίχτυα πορτ-μπαγκάζ για οχήματα·
Ειδοποίησης κόρνες για οχήματα·
Εκχιονιστικά οχήματα·
Ελαστικά για μηχανοκίνητα οχήματα·
Ελαστικά για τροχούς οχημάτων·
Ελαστικά με αεροθαλάμους·
Ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο δικύκλων·
Ελαστικών (Βαλβίδες -) για οχήματα·
Ελατήρια ανάρτησης για οχήματα·
Ελατήρια αποσβεστήρων ταλάντωσης [αμορτισερ] για οχήματα·
Ελατήρια στρέψης οχημάτων·
Έλικες πλοίων·
Έλικες πλοίων·
Έλικες πλοίων·
Ελικόπτερα·
Έλκηθρα διάσωσης·
Έλκηθρα ποδοκίνητα·
Έλκηθρα ποδοκίνητα·
Ελκυστήρες·
Εναέρια οχήματα·
Εναέρια οχήματα·
Εναέρια οχήματα·
Ένθετα αφρώδους υλικού για ελαστικά·
Εντατήρες για ακτίνες τροχών·
Εξαρτήματα ποδηλάτων, συγκεκριμένα δίχτυα, τσάντες, σχάρες μεταφοράς αποσκευών, κουδούνια, αντλίες αέρα για ποδήλατα·
Εξοπλισμός επισκευής αεροθαλάμων·
Επενδύσεις ελαστικών·
Επενδύσεις εσωτερικές οχημάτων [ταπετσαρίες]·
Επωτίδες[καπόνια] για λέμβους·
Ερπυστριες [τρακτέρ] για οχήματα·
Εστιατόρια-βαγόνια·
Εφαρμοστές κουνουπιέρες για παιδικά καρότσια·
Εφαρμοστοί ποδόσακοι για βρεφικά καροτσάκια·
Εφαρμοστοί ποδόσακοι για καροτσάκια περιπάτου·
Εφαρμοστοί ποδόσακοι για παιδικά καροτσάκια·
Εφαρμοστοί ποδόσακοι για παιδικά καροτσάκια·
Ζάντες για δίκυκλα, ποδήλατα·
Ζάντες τροχών οχημάτων·
Ζεύξεις ρυμουλκών για οχήματα·
Ζεύξεις σιδηροδρόμων ή βαγονιών·
Ζυγοστάθμιση οχημάτων (Αντίβαρα για τη -)·
Ζώνες ασφάλειας για καθίσματα οχημάτων·
Ζώνες ασφάλειας για καθίσματα οχημάτων·
Ηλεκτρικά ποδήλατα·
Θαλαμηγοί·
Θωρακισμένα οχήματα·
Ιστοί για λέμβους·
Καθαριστήρες (Υαλο -)·
Καθίσματα ασφαλείας παιδιών, για οχήματα·
Καθίσματα εκτινασσόμενα αεροσκαφών·
Καθίσματα ποδηλάτου·
Καθρέπτες οχημάτων οπισθοπορείας·
Καλάθια μοτοσυκλετών·
Καλάθια προσαρμοσμένα για μοτοσυκλέτες·
Καλάθια προσαρμοσμένα για ποδήλατα·
Καλύμματα ανταλλακτικών ελαστικών·
Καλύμματα για καθίσματα οχημάτων·
Καλύμματα για καροτσάκι μωρού·
Καλύμματα για καροτσάκι μωρού·
Καλύμματα οχημάτων·
Καλύμματα σελών για μοτοσικλέτες·
Καλύμματα σελών για ποδήλατα·
Καλύμματα τιμονιών για οχήματα·
Καμπίνες για εγκαταστάσεις μεταφορών με καλώδια·
Κανό·
Καπάκια ρεζερβουάρ βενζίνης οχημάτων·
Καπνοδόχοι ατμομηχανών·
Καπνοδόχοι πλοίων·
Καπό για κινητήρες οχημάτων·
Καπό για κινητήρες οχημάτων·
Καροτσάκια για χυτήριο·
Καροτσάκια για ψώνια·
Καροτσάκια με σκέπαστρο για βρέφη, ποδήλατα, δίκυκλα και τρίκυκλα·
Καροτσάκια με σκέπαστρο για βρέφη, ποδήλατα, δίκυκλα και τρίκυκλα·
Καροτσάκια μεταφοράς υλικών καθαρισμού·
Καροτσάκια περιπάτου για κατοικίδια ζώα·
Καρότσες φορτηγών·
Καρότσια αλιείας·
Καρότσια κλωβοί·
Καρφιά ελαστικών·
Κιβώτια ειδικά για δίκυκλα οχήματα·
Κιβώτια ταχυτήτων για χερσαία οχήματα·
Κιβώτια -φορεία [οχήματα]·
Κινητήρες για χερσαία οχήματα·
Κινητήρες για χερσαία οχήματα·
Κινητήρες ηλεκτρικοί για χερσαία οχήματα·
Κλινάμαξες [βαγκόν-λι]·
Κλιπ για τη στερέωση μερών αυτοκινήτου στο αμάξωμα αυτοκινήτου·
Κουκέτες οχημάτων·
Κουκούλες οχημάτων·
Κουπιά·
Κουπιά για κανώ·
Κυκλώματα υδραυλικά για οχήματα·
Κύτη πλοίων·
Λάστιχα για ποδήλατα·
Λέμβοι·
Λεωφορεία τουριστικά·
Λεωφορεία τουριστικά·
Λεωφορεία τουριστικά·
Μεταλλικές στεφάνες πλημνών·
Μετατροπείς ζεύξης για χερσαία οχήματα·
Μεταφοράς συσκευές και εγκαταστάσεις με καλώδια·
Μη επανδρωμένα αεροσκάφη στρατιωτικής χρήσης·
Μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη παράδοσης·
Μηχανές μοτοσικλετών·
Μηχανές τρένων·
Μηχανισμοί μετάδοσης για χερσαία οχήματα·
Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα·
Μηχανοκίνητες βέσπες·
Μοτοποδήλατα·
Μοτοσυκλέτες·
Μοχλοί οχημάτων·
Οδοντωτοί τροχοί για ποδήλατα·
Όργανα επιβραδυντικά της κίνηση για χερσαία οχήματα·
Ουράνια·
Οχήματα αερόστρωμνα·
Οχήματα επίγειας,εναέριας,πλωτής και σιδηροδρομικής κίνησης·
Οχήματα ηλεκτρικά·
Οχήματα στρατιωτικά μεταγωγικά·
Οχήματα (Τιμόνια για -)·
Οχήματα-ψυγεία·
Οχημάτων ακτίνες τροχών·
Οχημάτων (διωστήρες [μπιέλες] για χερσαία -), εκτός από μέρη μηχανών και κινητήρων·
Οχημάτων καθίσματα·
Οχημάτων πλαίσια·
Οχημάτων προφυλακτήρες·
Οχημάτων τροχοί·
Οχημάτων τροχοί·
Παρμπρίζ·
Πατίνια αυτο-ισορροπίας (περιστροφικής κίνησης)·
Πατίνια (οχήματα)·
Πέδιλα πέδης για οχήματα·
Πέδιλα πέδης για οχήματα·
Πείροι για καπό οχημάτων·
Πέλματα για αναγόμωση ελαστικών αυτοκινήτου·
Περικόχλια με ωτία για τροχούς οχημάτων·
Περονοφόρα οχήματα·
Πηδάλια·
Πλαϊνοί καθρέφτες για οχήματα·
Πλαίσια για αυτοκίνητα·
Πλήμνες·
Πλήμνες τροχών οχημάτων·
Πλοία·
Πλοία·
Πλοία /Βάρκες·
Πλοία επιβατικά-οχηματαγωγά·
Πλοία (Μηχανισμοί αποσύνδεσης για -)·
Πλοία (Μηχανισμοί διεύθυνσης για -)·
Πλοίων (Κεκλιμένα επίπεδα -)·
Πλοίων ξυλοδεσία [πλαίσια]·
Πλωτές γέφυρες·
Ποδήλατα (Αεροθάλαμοι ελαστικών για -)·
Ποδηλάτων πηδάλια·
Ποδηλάτων πλαίσια·
Ποδηλάτων στηρίγματα·
Ποδηλάτων φρένα·
Πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη·
Πόρτες οχημάτων·
Προφυλακτήρες πλοίων·
Προφυλακτήρες (φτερά τροχού)·
Προώθησης (Κινητήρες -) για χερσαία οχήματα·
Προωθητικοί μηχανισμοί για επίγεια οχήματα·
Ρομποτικά αυτοκίνητα·
Ρυμουλκά [οχήματα]·
Ρυμουλκούμενα για τη μεταφορά ποδηλάτων·
Ρυμουλκούμενα ποδηλάτου (Riyakah)·
Σακίδια προσαρμοσμένα για ποδήλατα·
Σέλες για μοτοσυκλέτες·
Σιδηροδρομικά οχήματα·
Σκαρμοί·
Σκελετοί μοτοσυκλετών·
Σκίαστρα για αυτοκίνητα·
Σταχτοδοχεία για οχήματα·
Στηρίγματα κεφαλής για καθίσματα αυτοκινήτων·
Στηρίγματα μοτοσυκλετών·
Στροφαλοθάλαμοι για μέρη χερσαίων οχημάτων, εκτός όσων προορίζονται για κινητήρες·
Συγκολλητικές ροδέλλες καουτσούκ για την επιδιόρθωση αεροθαλάμων·
Συμπαγή ελαστικά για τροχούς οχημάτων·
Συμπλέκτες για χερσαία οχήματα·
Συμπλέκτες χερσαίων οχημάτων·
Συναγερμοί αντικλεπτικοί για οχήματα·
Συστήματα προσγείωσης για οχήματα·
Σχάρες μεταφοράς χινοπέδιλων για χρήση σε οχήματα·
Τακάκια πέδης για αυτοκίνητα·
Τακάκια φρένων για οχήματα·
Ταχύπλοα Υδροδυναμικά·
Τελεφερίκ·
Τελεφερίκ·
Τελεφερίκ (Καθίσματα -)·
Τελεφερίκ (Κυλιόμενο υλικό -)·
Τζάμια για οχήματα·
Τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drone) με κάμερα·
Τηλεκατευθυνόμενα οχήματα για υποβρύχιες επιθεωρήσεις·
Τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, εκτός από παιχνίδια·
Τηλεκατευθυνόμερα ελικόπτερα με κάμερα (Helicams)·
Τιμόνια για μοτοσικλέτες·
Τουρμπίνες για χερσαία οχήματα·
Τραμ (Οχήματα -)·
Τρίκυκλα·
Τρίκυκλα μεταφοράς·
Τρόλεϊ·
Τροχήλατα είδη και καροτσάκια κινούμενα από ανθρωπο·
Τροχίσκοι καροτσιών [οχήματα]·
Τροχοί δικύκλων, ποδηλάτων·
Τροχοί ελεύθεροι για χερσαία οχήματα·
Τροχόσπιτα·
Τροχοφορεία σιδηροδρομικών βαγονιών·
Τσάντες προσαρμοσμένες για καροτσάκια περιπάτου·
Τσάντες προσαρμοσμένες για παιδικά καροτσάκια·
Υαλοκαθαριστήρες προβολέων·
Υδροπλάνα·
Φθορείς άνωσης για οχήματα·
Φινιστρίνια·
Φλάντζες ελαστικών σιδηροτροχιών·
Φορτηγά·
Φορτηγά με ενσωματωμένο γερανό·
Φορτηγά νταλίκες (βαγόνι)·
Φορτηγά ρυμούλκησης·
Φορτηγάκια [οχήματα]·
Φορτηγίδες·
Φρένα οχημάτων·
Φυσούνες για αρθρωτά λεωφορεία·
Χώροι αποσκευών για οχήματα

Αέρα (πιστόλια -) [όπλα]·
Ανάφλεξης (Θρυαλλίδες -) για εκρηκτικούς σκοπούς·
Άρματα μάχης [ερπυστριοφόρα]·
Ασετυλίου νιτροκυταρρίνη·
Αυτοαναφλέξιμες ύλες·
Αυτοκινούμενα βλήματα [όπλα]·
Βαλλιστικοί πύραυλοι·
Βαμβακοπυρίτιδα·
Βαρελότα·
Βεγγαλικά·
Βύσματα εκπυρσοκρότησης·
Δοχεία μεταφοράς πυρίτιδας·
Δυναμίτιδα·
Εκρηκτικά·
Εκρηκτικά (φυσίγγια -ών)·
Εκτοξευτήρες φωτοβολίδων·
Εμπυρεύματα πυροδότησης ναρκών·
Επικρουστήρες όπλων και τουφεκιών·
Ζωστήρες για όπλα·
Κανόνια·
Κανόνια·
Καψύλια εκπυρσοκρότησης, εκτός των παιχνιδιών·
Καψύλια εκρηκτικά·
Καψύλια επίκρουσης, εκτός των παιχνιδιών·
Κιλλίβαντες πυροβόλου όπλου [εξοπλισμός πυροβολικού]·
Λαβές όπλων·
Μάκτρα για τον καθαρισμό όπλων πυροβόλων·
Μηχανές γέμισης φυσιγγιοθήκης·
Νάρκες [εκρηκτικά]·
Νιτρικού αμμωνίου εκρηκτικά·
Οβίδες·
Όλμοι [πυροβόλα όπλα]·
Ομίχλης (Σήματα -) εκρηκτικά·
Όπλα αυτόματα·
Όπλα βαριά (Στροφάλλιγγες για -)·
Όπλα πυροβόλα·
Όπλα πυροβόλα·
Όπλα πυροβόλα·
Όπλα πυροβόλα·
Όπλα πυροβόλα (διόπτρες για -) [εκτός από σκοπευτικές διόπτρες]·
Όπλα πυροβόλα κυνηγετικά·
Όπλα πυροβόλα (Πυρομαχικά -)·
Οπλικά συστήματα βάσει δακρυγόνου αερίου·
Όπλων θήκες·
Όπλων κάννες·
Όπλων πυροβόλων (Πώματα -)·
Πιστολάκια [όπλα]·
Πολυβόλα·
Πύραυλοι [βλήματα]·
Πυρίτιδα·
Πυρίτιδα εκρηκτικών·
Πυροκροτητές·
Πυρομαχικά·
Πυροτεχνήματα·
Πυροτεχνήματα·
Ρεβόλβερ·
Ρουκετοβόλα·
Σιγαστήρες όπλων·
Σκάγια [σφαίρες κυνηγίου]·
Σκανδάλης ασφάλειες για τουφέκια·
Σκόπευτρα, εκτός από τηλεσκοπικά, για πυροβολικό·
Σπρέι αυτοάμυνας·
Στόχαστρα όπλων·
Τορπίλες·
Τρίποδα σκοποβολής·
Φιτίλια για εκρηκτικά·
Φυσίγγια·
Φυσίγγια·
Φυσίγγια (Συσκευές πλήρωσης για -)·
Φυσιγγιοθήκες·
Φυσιγγιοθήκες·
Φυσιγγιοθήκες για πυρομαχικά αυτόματων πυροβόλων όπλων·
Φωτοβολίδες διάσωσης, εκρηκτικά ή πυροτεχνήματα·
Φωτοβολίδες σήμανσης·
Χειροβομβίδες·
Ψαροτούφεκα [όπλα]

Misbaha [κομπολόγια προσευχής]·
Αγαλματίδια από πολύτιμα μέταλλα·
Αγαλματίδια από πολύτιμα μέταλλα·
Αλυσίδες [κοσμήματα]·
Αλυσσίδες ρολογιών χειρός·
Αμβαρίτιδος (Πέρλες -)·
Ανασυρόμενοι κρίκοι για κλειδιά·
Άργυρος ακατέργαστος ή τριμμένος·
Αχάτης·
Βραχιόλια από κεντημένο ύφασμα [κοσμήματα]·
Βραχιόλια [κοσμήματα]·
Γαγάτης ακατέργαστος ή ημιεπεξεργασμένος·
Δακτυλίδια [κοσμήματα]·
Δείκτες για ρολόγια επιτραπέζια και τοίχου·
Δείκτες ρολογιών·
Διακοσμητικά από γαγάτη·
Διακοσμητικές καρφίτσες·
Διακριτικά σύμβολα από πολύτιμα μέταλλα·
Διαμάντια·
Διατάξεις αγκύρωσης [για ρολόγια τοίχου, επιτραπέζια και χειρός]·
Εκκρεμή για ρολόγια [για ρολόγια τοίχου, επιτραπέζια και χειρός]·
Ελατήρια ωρολογίων χειρός·
Θήκες ωρολογιών χειρός·
Ιρίδιο·
Καμποσόν·
Καρφίτσες για γραβάτες·
Καρφίτσες για γραβάτες·
Καρφίτσες [κοσμήματα]·
Καρφίτσες-κοσμήματα για καπέλα·
Καρφίτσες [κοσμηματοποιία]·
Κεντρικά ωρολόγια·
Κέρματα χάλκινα·
Κλειδοθήκες [κρίκοι με κοσμημάτια ή διακοσμητικά αλυσιδάκια]·
Κλωστές χρυσού [κοσμηματοποιία]·
Κλωστή από άργυρο (κοσμήματα)·
Κλωστή από άργυρο (κοσμήματα)·
Κομπολόγια·
Κοσμήματα·
Κοσμήματα από ελεφαντοστό·
Κοσμήματα από ήλεκτρον κίτρινο·
Κοσμήματα καπέλων·
Κοσμήματα με διακόσμηση σμάλτου·
Κοσμήματα υποδημάτων·
Κοσμηματοθήκες·
Κουμπώματα για κοσμήματα·
Κουτιά από πολύτιμα μέταλλα·
Κουτιά παρουσίασης για κοσμήματα·
Κουτιά παρουσίασης για ρολόγια χειρός·
Κράματα πολύτιμων μετάλλων·
Κρεμαστά κοσμήματα·
Κρίκοι για κλειδιά από πολύτιμο μέταλλο·
Κύλινδροι [για ρολόγια τοίχου, επιτραπέζια και χειρός]·
Λευκόχρυσος [πλατίνη]·
Λίθοι κοσμηματοποιίας·
Λουράκια για ωρολόγια χειρός·
Μανικετόκουμπα·
Μαργαριτάρια [κοσμήματα]·
Μενταγιόν [κοσμήματα]·
Μέταλλα πολύτιμα ακατέργαστα ή ημιεπεξεργασμένα·
Μετάλλια·
Μπρελόκ [κρίκοι με κοσμημάτια ή διακοσμητικά αλυσιδάκια]·
Νήματα από πολύτιμα μέταλλα [κοσμηματοποιία]·
Νομίσματα·
Ξυπνητήρια·
Ολιβίνη [πολύτιμος λίθος]·
Όργανα μέτρησης του χρόνου·
Όσμιο·
Παλλάδιο·
Περιβλήματα για ρολόγια τοίχου·
Περιδέραια [κοσμήματα]·
Πέτρες ημιπολύτιμες·
Πλάκες (καντράν) ρολογιών [για ρολόγια τοίχου, επιτραπέζια και χειρός]·
Προτομές από πολύτιμα μέταλλα·
Ράβδοι από πολύτιμα μέταλλα·
Ρόδιο·
Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια, κοσμήματα·
Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια, κοσμήματα·
Ρολόγια τοίχου ή επιτραπέζια, κοσμήματα·
Ρουθήνιο·
Σκουλαρίκια·
Σπινέλλιοι [πολύτιμες πέτρες]·
Σταυροί από πολύτιμα μέταλλα, εκτός από κοσμήματα·
Σταυροί ως κοσμήματα·
Στρας κοσμηματοποιίας·
Σύρμα από πολύτιμα μέταλλα [κοσμηματοποιία]·
Τέχνης (Αντικείμενα -) από πολύτιμα μέταλλα·
Τυλισσόμενες μαλακές κασετίνες κοσμημάτων·
Υλικά κατασκευής κοσμημάτων·
Φυλακτά [κοσμήματα]·
Φυλαχτά για αλυσίδες κλειδιών·
Φυλαχτά για μπρελόκ·
Χάντρες για κατασκευή κοσμημάτων·
Χρονογράφοι·
Χρονόμετρα με διακόπτη·
Χρυσός ακατέργαστος ή σφυρήλατος·
Ωρολόγια ατομικά·
Ωρολόγια επιτραπέζια, τοίχου, χειρός και τσέπης,ηλεκτρικά·
Ωρολόγια ηλιακά·
Ωρολόγια (φακοί -ων)·
Ωρολογιακές συσκευές·
Ωρολογιακές συσκευές·
Ωρολογίων μηχανισμοί·
Ωρολογίων μηχανισμοί

Huqin [κινέζικα βιολιά]·
Ακορντεόν·
Αλογότριχες για δοξάρια για μουσικά όργανα·
Αναλόγια μουσικής·
Αρμόνια·
Άρπες·
Άρπες [χορδές –ών]·
Βάσεις στήριξης μουσικών οργάνων·
Βιόλες·
Βιολιά·
Γκάιντες·
Γκονγκ [κρουστά μουσικά όργανα]·
Γλωσσίδια μουσικών οργάνων·
Γλωσσίδια πνευστών οργάνων·
Διαπασών·
Δοξάρια για όργανα μουσικά·
Δοξαριών στηρίγματα για μουσικά όργανα·
Έγχορδα μουσικά όργανα·
Θήκες για μουσικά όργανα·
Καβαλάρηδες για μουσικά όργανα·
Καπέλα με κουδούνια [μουσικά όργανα]·
Καστανιέτες·
Κιθάρες·
Κλαρινέτα·
Κλειδιά για μουσικά όργανα·
Κλειδιά κουρδίσματος εγχόρδων·
Κολοφώνιο για έγχορδα μουσικά όργανα·
Κονσερτίνες·
Κοντραμπάσα·
Κόρνα [όργανα ήχητικά]·
Κορνέτα [μουσικά όργανα]·
Κουδουνάκια [όργανα μουσικής]·
Κύλινδροι μουσικοί διάτρητοι·
Κύλινδροι μουσικοί [πιάνο]·
Κύμβαλα·
Κύμβαλα (Καβαλάρηδες για -)·
Κύμβαλα [μουσικά όργανα]·
Λατέρνες·
Λύρες·
Μαλέτες για μουσικά όργανα·
Μαντολίνα·
Μειωτήρες ταλαντώσεων για μουσικά όργανα·
Μελόντικες·
Μεμβράνες για τύμπανα·
Μηχανισμοί για το γύρισμα των σελίδων σε τετράδια μουσικής·
Μουσικά κουτιά·
Μουσικά όργανα·
Μουσική (βαλβίδες για όργανα -ής)·
Μουσική (πλήκτρα για όργανα -ής)·
Μουσική (ποδόπληκτρα οργάνων -ής)·
Μουσική (φυσητήρες οργάνων -ής)·
Μπαγκέτες για τύμπανα·
Μπαγκέτες διευθυντή ορχήστρας·
Μπαλαλάικες [έγχορδα μουσικά όργανα]·
Μπάντζο·
Μπαντόνιονς [μικρά ακορντεόν]·
Μπάσα[μουσικά όργανα]·
Ντέφια·
Ξυλόφωνα·
Οκαρίνα·
Όμποε·
Όργανα (εκκλησιαστικά)·
Όργανα λαϊκής μουσικής [μουσικά όργανα]·
Όργανα μουσικής ηλεκτρονικά·
Όργανα (Φυσερά για -)·
Πένες για έγχορδα μουσικά όργανα·
Πιάνα·
Πιάνων μηχανικών (Ρυθμιστές έντασης -)·
Πιάνων (Πλήκτρα -)·
Πιάνων (Πληκτρολόγια -)·
Πιάνων (Χορδές -)·
Πίπα [κινέζικες κιθάρες]·
Πληκτρολόγια μουσικών οργάνων·
Ραβδιά για δοξάρια για μουσικά όργανα·
Ρομποτικά τύμπανα (ντραμς)·
Σάλπιγγες·
Σαντούρια (τσίτερ)·
Σαξόφωνα·
Σεγκ [πνευστά κινέζικα μουσικά όργανα]·
Σουόνα [κινέζικες τρομπέτες]·
Συνθέσεων μουσικών [συνθεσάιζερ] όργανα·
Σωληνωτές καμπάνες [μουσικά όργανα]·
Ταμ-ταμ (ινδικά τύμπανα)·
Τρίγωνα [μουσικά όργανα]·
Τρομπέτες·
Τρομπέτες τύπου buccin·
Τρομπόνια·
Τύμπανα [μουσικά όργανα]·
Υποσιαγόνια για βιολιά·
Φλάουτα·
Φλάουτα ινδοκάλαμου·
Φυσαρμόνικες·
Χορδές για μουσικά όργανα·
Χορδές μουσικών οργάνων

Washi (παραδοσιακό ιαπωνικό χαρτί)·
Αμυλάλευρου ή αμυλόζης (Υλικά συσκευασίας -)·
Αμυλόκολλα για τη χαρτοποιία ή για οικιακή χρήση·
Αναδευτήρες χρωμάτων·
Αναδιπλούμενοι κύλινδροι για υποδοχές διακριτικών σημάτων ονομάτων [είδη γραφείου]·
Αναπαραγωγής εγγράφων (Φύλλα μελάνης για μηχανές -)·
Αναπαραστάσεις γραφικές·
Ανθρακογραφίες (μολύβια -ών)·
Αντιγραφικό χαρτί·
Απορροφητικά φύλλα από χαρτί ή πλαστικό για συσκευασίες τροφίμων·
Απορροφητικό χαρτί [στυπόχαρτο]·
Αριθμητικοί πίνακες·
Αριθμοθέτες·
Αριθμοί [χαρακτήρες τυπογραφείου]·
Ασημόχαρτο·
Άτλαντες γεωγραφικοι·
Αυτοκόλλητα·
Αυτοκόλλητες (Μεμβράνες -) χαρτοπωλείου·
Αφίσες·
Αφίσες από χαρτί και χαρτόνι·
Αφισών βάσεις από χαρτί ή χαρτόνι·
Βάρη για χαρτιά (πρες-παπιέ)·
Βελόνες εγχάραξης σχεδίου·
Βιβλία·
Βιβλία (σελιδοδείκτες -ων)·
Βιβλία τραγουδιών·
Βιβλιοδεσίας (συσκευές και μηχανήματα -) [είδη γραφείου]·
Βιβλιοστάτες·
Βινιετών (Συσκευές για σχεδιασμό -)·
Βιολογικά δείγματα για χρήση στη μικροσκόπηση [υλικό διδασκαλίας]·
Βισκόζης (Φύλλα -) για συσκευασία·
Βοηθήματα[εγχειρίδια]·
Βουλοκέρι·
Γαλβανοστερεότυπα·
Γλυφίδες χάραξης χαλκογραφιών·
Γνώμονες σχεδίασης·
Γνώμονες σχεδίασης σχήματος Τ·
Γόμες·
Γομολάστιχες·
Γραμματόσημα·
Γραφή (κασετίνες με είδη -ής)·
Γραφή (όργανα -ής)·
Γραφή (πλήκτρα γραφομηχανών -ης)·
Γραφή (προπλάσματα -ής)·
Γραφής (Πένες -)·
Γραφής (Πένες -) χρυσές·
Γραφίδες μελάνης·
Γραφίδες σχεδίασης·
Γραφικές (- αναπαραστάσεις)·
Γραφικές (- αναπαραστάσεις)·
Γραφική (Ύλη -)·
Γραφομηχανές [ηλεκτρικές ή μη]·
Δακτυλήθρες [είδη γραφείου]·
Δακτύλιοι πούρων·
Δελτάρια·
Δελτία [εισιτήρια]·
Διαβήτες σχεδιασμού·
Διαγράμματα·
Διανεμητές (αυτοκόλλητης ταινίας -)[είδη χαρτοποιίας]·
Διάτρητα (στένσιλ)·
Διάτρητα φύλλα (στένσιλ) για τη διακόσμηση τροφίμων και ποτών·
Διάτρητα φύλλα (στένσιλ) [είδη χαρτοπωλείου]·
Διατρητικά γραφείου·
Διατρητικά γραφείου·
Διαφάνειες [είδη χαρτοπωλείου]·
Διευθύνσεων στερεότυπα τυπογραφίας·
Διηθητικό χαρτί·
Διορθωτικά υγρά [είδη γραφείου]·
Διορθωτικές μελάνες [ηλιογραφία]·
Διορθωτικές ταινίες [είδη γραφείου]·
Διπλότυπα αποδείξεων[είδη χαρτοπωλείου]·
Δίσκοι χρωμάτων·
Δοχεία για πένες·
Εγγραφής (Χαρτί για συσκευές -)·
Εγγράφων (συσκευές πλαστικοποίησης -) [είδη γραφείου]·
Εγχάραξη (πλάκες -ης)·
Είδη γραφείου·
Είδη σχολικά·
Είδη χαρτοπωλείου·
Εικόνες·
Εκτυπώματα·
Εκτυπώματα·
Εκτυπώσεις [γκραβούρες]·
Εκτύπωσης μηχανήματα πιστωτικών καρτών,μη ηλεκτρικά·
Ελαιογραφίες·
Ελαστικές ταινίες γραφείου·
Ενημερωτικά δελτία·
Έντυπα προς συμπλήρωση·
Έντυπες εκδόσεις·
Έντυπο υλικό·
Επιτραπέζια σημειωματάρια·
Επιτραπέζιες προστατευτικές βάσεις από χαρτί·
Ετικέτες από χαρτί ή χαρτόνι·
Ετικέτες επικόλληση (συσκευές χειρός για -ών)·
Ευρετήρια·
Ευχετήριες κάρτες·
Εφημερίδες·
Ζωγραφικής καβαλέτα·
Ζωγραφικής (κουτιά -) [σχολικό υλικό]·
Ζωγραφικής (Πίνακες -) με πλαίσιο ή όχι·
Ημεροδείκτες·
Ημερολόγια (αλμανάκ)·
Θήκες για κράτηση χρημάτων·
Θήκες για μπλοκ επιταγών·
Θήκες για πατρόν·
Θήκες για πένες και μολύβια·
Θήκες γραφής [χαρτικά]·
Θήκες διαβατηρίων·
Θήκες εγγράφων [είδη γραφείου]·
Ιστολογικά δείγματα για μικροσκοπική χρήση [υλικό διδασκαλίας]·
Ιχθυόκολλα χαρτοπωλείου ή οικιακής χρήσης·
Καθαριστήρες για πένες·
Καλούπια για άργιλο για την κατασκευή προπλασμάτων [υλικά καλλιτεχνών]·
Καλύμματα βιβλίου[είδη χαρτοπωλείου]·
Καλύμματα εγγράφων·
Καλύμματα οδοντιατρικών δισκαρίων από χαρτί·
Καμβάς ζωγραφικής·
Καμβάς ζωγραφικής·
Καμπυλών (Όργανα χάραξης -)·
Κανόνες τετραγωνικοί [χάρακες] για τη σχεδίαση·
Καράφες (Σουβέρ για -) από χαρτί·
Καρούλια μελανοταινιών·
Κάρτες·
Κάρτες ευχετήριες μουσικές·
Κάρτες συναλλαγών, εκτός από αυτές που προορίζονται για παιχνίδια·
Κατάλογοι·
Καταστροφείς εγγράφων (για χρήση γραφείου)·
Κεντήματος (Σχέδια -)·
Κεριά μορφοποίησης όχι για οδοντική χρήση·
Κηρόχαρτο·
Κιμωλία για λιθογραφία·
Κιμωλία γραφής·
Κιμωλία μοδιστρικής·
Κιμωλία σε μορφή σπρέι·
Κιμωλίας υποδοχές·
Κλασέρ (- με ασύνδετα φύλλα)·
Κλιπ για υποδοχές κάρτας ονόματος [είδη γραφείου]·
Κλιπ στερέωσης σελίδας·
Κολλητικές ταινίες για χαρτικά, ή οικιακή χρήση·
Κολλητικές ταινίες για χαρτικά, ή οικιακή χρήση·
Κολλητικές ταινίες για χαρτικά, ή οικιακή χρήση·
Κολλητικές ύλες για γραφική ύλη ή για οικιακούς σκοπούς·
Κολλητικές ύλες για γραφική ύλη ή για οικιακούς σκοπούς·
Κολλητικές ύλες για γραφική ύλη ή για οικιακούς σκοπούς·
Κολλητικές ύλες για γραφική ύλη ή για οικιακούς σκοπούς·
Κονδυλοφόροι·
Κουπόνια αξίας·
Κουτιά από χαρτί ή χαρτόνι·
Κουτιά για γραμματόσημα·
Κρεμών δοχεία χάρτινα·
Κυανοτυπίες·
Κύλινδροι γραφομηχανών·
Κυτταρίνης ανακυκλωμένης (Φύλλα -) όχι για συσκευασία·
Κώνοι χάρτινοι·
Λευκώματα τυπογραφικά·
Λιθογραφίες·
Λιθογραφίες·
Λίθοι λιθογραφικοί·
Μαρκαδόροι υπογράμμισης·
Μαρμαρογλύφων (Κτένια -)·
Μελάνες·
Μελανοδοχεία·
Μελανοδοχεία·
Μελανοδοχεία·
Μελανωμένο χαρτί (καρμπόν)·
Μελανωτήρες σφραγίδων·
Μελανωτήρες σφραγίδων·
Μητρώα [βιβλία]·
Μηχανές για το ξύσιμο μολυβιών, ηλεκτρικές ή μη·
Μηχανές γραμματοσήμανσης για χρήση γραφείου·
Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων·
Μηχανές σφράγισης φακέλων για γραφεία·
Μηχανικά μολύβια με χοντρή μύτη·
Μολύβια·
Μολύβια μηχανικά·
Μολύβια παστέλ·
Μολυβιών μύτες·
Μοντέλα αρχιτεκτονικής·
Μουσική σε φύλλα·
Μπύρας (Σουβέρ ποτηριών -)·
Νομίσματα (θήκες ταξινόμησης και καταμέτρησης -ων)·
Ντοσιέ εγγράφων γραφείου·
Ντοσιέ εγγράφων γραφείου·
Ξύλο (Χαρτί από -)·
Ξύλο (χαρτονι από -πολτό) [χαρτοποιία]·
Ξύστρες γραφείου·
Ξύστρες, ηλεκτρικές ή μη·
Οδηγοί [είδη βιβλιοδεσίας]·
Όργανα σχεδίασης·
Παιδικά περιοδικά, κόμικς·
Παλέτες ζωγραφικής·
Πανό από χαρτί·
Παντογράφοι [όργανα σχεδίου]·
Παρτιτούρες·
Παρτιτούρες σε έντυπη μορφή·
Πατρόν ραπτικής·
Πένες [είδη γραφείου]·
Πεπιεσμένο χαρτί·
Περιβλήματα γλαστρών από χαρτί·
Περιβλήματα κυλίνδρου πιεστηρίου, μη υφασμάτινα·
Περιβλήματα φιαλών από χαρτί ή χαρτόνι·
Περιγράμματα σύνθεσης [τυπογραφία]·
Περικάρπια για τη συγκράτηση οργάνων γραφής·
Περιοδικά·
Περιοδικές εκδόσεις·
Περιτυλίγματα φιαλών από χαρτί ή χαρτόνι·
Πετροκόντυλα·
Πετσέτες τουαλέτας [από χαρτί]·
Πετσέτες χεριών από χαρτί·
Πηλός από πολυμερές υλικό για την κατασκευή προπλασμάτων·
Πηλός για την κατασκευή προπλασμάτων·
Πιάστρες εγγράφων·
Πίνακες (Δείκτες για -), μη ηλεκτρικούς·
Πίνακες κιμωλίας·
Πίνακες κιμωλίας·
Πινάκια (είδη γραφείου)·
Πινακίδες από χαρτί ή χαρτόνι·
Πινέζες[αιχμές]·
Πινέλα γραφής·
Πινέλα ζωγραφικής·
Πινέλα ζωγραφικής·
Πλάκες διευθύνσεων για μηχανές εγγραφής διευθύνσεων·
Πλαστικές σακούλες για τη διάθεση περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων·
Πλαστικές συσκευασίες με αεροκυψέλες για περιτύλιγμα ή συσκευασία·
Πολτός μορφοποίησης·
Πολυγραφικές συσκευές και μηχανές·
Πολύγραφοι·
Πολύγραφος (εκτογραφικού τύπου)·
Πορτραίτα·
Πρόπλαση (Υλικά για -)·
Προσκλητήρια [είδη χαρτοπωλείου]·
Ραφάκια οργάνωσης γραφείου·
Ρολά ελαιοχρωματισμού·
Ρολά ετικετών γραμμωτού κώδικα·
Ρυζόχαρτο·
Σακκούλες σκουπιδιών [από χαρτί ή πλαστικό]·
Σακουλάκια [φάκελλοι,θήκες] για συσκευασία από χαρτί ή πλαστικό·
Σακουλάκια ψησίματος για μικροκύματα·
Σαλιάρες, με μανίκια, από χαρτί·
Σαλιάρες χάρτινες·
Σβησίματος προστατευτικά·
Σβηστήρες πινάκων·
Σελιδοθέτες [είδη χαρτοπωλείου]·
Σετ σχεδίου·
Σημαιάκια από χαρτί·
Σημαίες [από χαρτί]·
Σήμανσης κιμωλία·
Σημειωματάρια·
Σημειωματάρια·
Σημειωματάρια [μπλοκ] είδη χαρτοπωλείου·
Σινική μελάνη·
Στεατίτης [κιμωλία για μόδιστρους]·
Στενόμακρα διακοσμητικά τραπεζομάντηλα από χαρτί·
Στερεότυπα τυπογραφίας (κλισέ)·
Στηρίγματα χειρός ζωγραφικής·
Στοιχειοθετικοί κανόνες·
Στυλό διαρκείας·
Στυλογράφοι·
Στυλογράφου καπάκι·
Συγκόλλησης φωτογραφιών (Συσκευές -)·
Συνδετήρες για δελτάρια·
Συνδετήρες γραφείου·
Συνδετήρες εγγράφων·
Συνθετήρια τυπογραφικά·
Συνθετήρια τυπογραφικά·
Σύρματα για βιβλιοδεσίες·
Συρραπτικές μηχανές [είδη γραφείου]·
Σφαίρες υδρόγειες·
Σφουγγαράκια ύγρανσης [είδη γραφείου]·
Σφραγίδες για σήμανση·
Σφραγίδες για σήμανση·
Σφραγίδες για σήμανση·
Σφράγισης (Δακτύλιος στεγανοποίησης -)·
Σφράγισης (Δακτύλιος στεγανοποίησης -)·
Σφράγισης (Μηχανές -) γραφείου·
Σφράγισης (Ύλες για -)·
Σχεδιασμού υλικά·
Σχεδιασμού ύφασμα·
Ταινίες γραφομηχανών·
Ταινίες γραφομηχανών·
Ταινίες εγγραφής προγραμμάτων Η/Υ από χαρτί ή χαρτόνι·
Ταινίες κολλώδεις [χαρτοποιία]·
Ταινίες πλαστικές [αυτοκόλλητες, εκτατές] για στοίβαξη·
Ταινίες πλαστικές για συσκευασία·
Ταμπελίτσες αποσκευών από χαρτί·
Ταμπελίτσες ονόματος (είδη γραφείου)·
Ταχυδρομικές κάρτες (καρτ ποστάλ)·
Τετράδια για γράψιμο ή σχέδιο·
Τράπεζες σχεδίασης·
Τραπεζογραμμάτια·
Τραπεζομάντηλα [χάρτινα]·
Τυπογραφείο φορητό [είδη γραφείου]·
Τυπογραφικά (- στοιχεία)·
Τυπογραφικά (- στοιχεία)·
Τυπωμένες παρτιτούρες·
Υγείας (Χαρτί -)·
Υγραντήρες [είδη γραφείου]·
Υδατογραφίες·
Ύλες πλαστικές για πρόπλαση·
Υλικά βιβλιοδεσίας·
Υλικά συσκευασίας (προστατευτικού γεμίσματος και παραγεμίσματος) από χαρτί ή χαρτόνι·
Υλικό διδασκαλίας και εκπαίδευσης (εκτός συσκευών)·
Υλικό παραγεμίσματος από χαρτί ή χαρτόνι·
Υποδοχές για σφραγίδες·
Υποδοχές για σφραγίδες·
Υποδοχές κάρτας ονόματος [είδη γραφείου]·
Ύφασμα βιβλιοδεσίας·
Υφάσματα βιβλιοδεσίας·
Φάκελοι αρχειοθέτησης [είδη χαρτοπωλείου]·
Φάκελοι [είδη χαρτοπωλείου]·
Φέιγ-βολάν·
Φιγούρες [αγαλματίδια] από πεπιεσμένο χαρτί·
Φιλμ κινουμένων σχεδίων·
Φίλτρα για καφέ από χαρτί·
Φίλτρα και υλικά φιλτραρίσματος από χαρτί·
Φιόγκοι χάρτινοι·
Φύλλα ελέγχου της υγρασίας από χαρτί ή πλαστικό για συσκευασίες τροφίμων·
Φύλλα μελάνης πολυγράφων·
Φύλλα χάρτου[είδη χαρτοπωλείου]·
Φυλλάδια·
Φυλλάδια·
Φυλλάδια (προσπέκτους)·
Φωσφορίζον χαρτί·
Φωτογραφίες [εκτυπωμένες]·
Φωτογραφίες (Υποστηρίξεις για -)·
Φωτοχαρακτικές [γκραβούρα]·
Χαλκογραφίες·
Χαλκομανίες που εμφανίζονται με τριβή·
Χαλύβδινα γράμματα·
Χαλύβδινες γραφίδες·
Χάρακες σχεδίου·
Χαρακτικά·
Χάρτες γεωγραφικοί·
Χαρτί·
Χαρτί Xuan για χρήση στην κινεζική ζωγραφική και καλλιγραφία·
Χαρτί ακτινογραφιών·
Χαρτί για ηλεκτροκαρδιογράφους·
Χαρτί για χρήση σε εξεταστικά τραπέζια·
Χαρτί γραφής·
Χαρτί περγαμηνής·
Χαρτί περιτυλίγματος·
Χάρτινα σημαιάκια·
Χάρτινα τραπεζομάντιλα·
Χάρτινα υποθέματα για πιάτα (σουπλά)·
Χάρτινες επενδύσεις για συρτάρια, αρωματισμένες ή μη·
Χάρτινες σακούλες για χρήση στην αποστείρωση ιατρικών εργαλείων·
Χάρτινες ταινίες·
Χαρτοκόπτες [είδη γραφείου]·
Χαρτοκόπτες [είδη γραφείου]·
Χαρτομάντιλα·
Χαρτομάντιλα για την αφαίρεση του μακιγιάζ·
Χαρτόνι·
Χαρτόνι σε ρολά·
Χαρτόνια για καπέλα [κουτιά]·
Χαρτόνια διάτρητα για εργασία ζακάρ·
Χαρτοπετσέτες·
Χαρτοπετσέτες καθαρισμού·
Χαρτοποιίας κουτιά [είδη γραφείου]·
Χρυσόσκονη για χαρτικά·
Χρωμολιθογραφίες·
Ωρολόγια προγράμματα έντυπα

Ακρυλικές ρυτίνες [ημικατεργασμένα προϊόντα]·
Αμίαντος·
Αμιάντου (Επιστρώσεις -)·
Αμιάντου ναστόχαρτο·
Αμιάντου πίλημα·
Αμιάντου πλέγματα·
Αμιάντου υφάσματα·
Αμιάντου υφάσματα·
Αμιάντου φύλλα·
Αμιάντου φύλλο·
Αμιάντου χαρτί·
Αναστολείς θύρας από καουτσούκ·
Ανθοσυνθέσεις (υλικά αφρώδη για -) [προϊόντα ημιτελή]·
Αντιθαμβωτικές μεμβράνες για παράθυρα [έγχρωμες μεμβράνες]·
Αντιρρυπαντικά πλωτά φράγματα·
Αποσβεστήρων κραδασμών (Προστατευτικά -) από καουτσούκ·
Αρμοί·
Ασφαλείας παραπετάσματα από αμιάντο·
Βαλβίδες από καουτσούκ·
Βαλβίδες από καουτσούκ ή από βουλκανισμένες ίνες·
Βαμβάκι μονωτικό·
Βερνίκια μονωτικά·
Γουταπέρκα·
Δακτύλιοι από καουτσούκ·
Δακτύλιοι στεγανότητας·
Διαλύματα καουτσούκ·
Διαρροές (χημικές ενώσεις έμφραξης των -ών)·
Διηθητικές (ύλες -) [πλαστικές ή ημιεπεξεργασμένες σπογγώδεις ύλες]·
Διηλεκτρικά [μονωτικά]·
Έλαια μονωτικά·
Ενισχυτικά αγωγών [μη μεταλλικά]·
Εξαρτήματα για αγωγούς αέρα συμπιεσμένου, μη μεταλλικά·
Εξαρτήματα, μη μεταλλικά, για άκαμπτους σωλήνες·
Εξαρτήματα, μη μεταλλικά, για εύκαμπτους σωλήνες·
Επενδύσεις αρμών εκτατών·
Επενδύσεις για συζεύξεις·
Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι για χρήσεις εκτός χαρτοποιίας, ιατρικής ή οικιακής·
Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι για χρήσεις εκτός χαρτοποιίας, ιατρικής ή οικιακής·
Επιχρίσματα μονωτικά·
Εύκαμπτοι σωλήνες μη μεταλλικοί·
Ζεύξεις από καουτσούκ για τη προστασία τμημάτων μηχανών·
Ηλεκτρικού δικτύου (Μονωτές για αγωγούς -)·
Ηχομόνωση (υλικά -ης)·
Θερμαντήρες (Υλικό για την παρεμπόδιση της θερμικής ακτινοβολίας στους -)·
Θερμομονωτικά προϊόντα·
Ίνα βουλκανισμένη·
Ίνες αμιάντου·
Ίνες άνθρακα μη υφαντικής χρήσης·
Ίνες ύαλου (Υφάσματα από -) για μόνωση·
Καλώδια (Μονωτικά για -)·
Καουτσούκ·
Καουτσούκ αναγόμωσης για λάστιχα·
Καουτσούκ (Νήματα -) για μη υφαντική χρήση·
Καουτσούκ σκληρυμένο [εβονίτης]·
Καουτσούκ συνθετικό·
Κόμμι ελαστικό ακατέργαστο ή ημικατεργασμένο·
Κόμμι ελαστικό ακατέργαστο ή ημικατεργασμένο·
Κυλινδρικές συζεύξεις·
Λινό (Σωλήνες από -)·
Μαρμαρυγία [μίκα] ακατέργαστη ή ημιεπεξεργασμένη·
Μέσα στεγανοποίησης·
Μετασχηματιστές (Έλαιο μονωτικό για -)·
Μήτρες εβονίτη·
Μονωτικά·
Μονωτικά γάντια·
Μονωτικά πυρίμαχα υλικά·
Μπαλάτα·
Νήματα από πλαστικές ύλες για μη υφαντική χρήση·
Νήματα ελαστικά για μη υφαντική χρήση·
Νήματα συγκόλλησης από πλαστικό·
Οξική κυτταρίνη ημιεπεξεργασμένη·
Ορυκτοβάμβακας [μονωτικό]·
Οχημάτων κυκλοφορητές (Σωλήνες σύνδεσης για -)·
Παραγεμίσματος ύλες από καουτσούκ ή πλαστικό·
Πηλόκολλα·
Πίλημα για μόνωση·
Πλαστικά νήματα για τρισδιάστατη εκτύπωση·
Πλαστικές ίνες μη υφαντικής χρήσης·
Πλαστικές ταινίες εκτός συσκευασίας·
Πλαστικές ύλες ημιεπεξεργασμένες·
Προσαρμογές, μη μεταλλικές, για εύκαμπτους σωλήνες·
Πώματα από καουτσούκ·
Πώματα από καουτσούκ·
Ρητίνες συνθετικές [ημικατεργασμένα προϊόντα]·
Ροδέλλες από καουτσούκ ή από γαλβανοποιημένη ίνα·
Σακουλάκια [φάκελλοι,θήκες] για συσκευασία από καουτσούκ·
Σιδηροτροχιών (Μονωτικά -)·
Σκωριοβάμβακας [μονωτικό]·
Στεγανοποίησης (Παρεμβύσματα -)·
Στεγανοποίησης (Ύλες -)·
Στόκοι για αρμούς·
Στόμια από καουτσούκ για βάζα·
Συγκρατητήρες παραθύρων από καουτσούκ·
Συσκευασία (πλήρωση) [υλικά –ας] από καουτσούκ ή πλαστικό·
Σωλήνες από ύφασμα·
Σωλήνες άρδευσης·
Σωλήνων (συζεύξεις)·
Σωλήνων χιτώνες μη μεταλλικοί·
Ταινίες για αγωγούς·
Ταινίες μονωτικές·
Ταινίες στεγανότητας για πόρτες και παράθυρα·
Ύαλοβάμβακας μόνωσης·
Ύαλοβάμβακας μόνωσης·
Υγρασία (Ουσίες για τη στεγανοποίηση κτηρίων από την -)·
Υγρό καουτσούκ·
Υλικά για επενδύσεις φρένων,ημικατεργασμένα·
Υλικά διήθησης από ημικατεργασμένες πλαστικές μεμβράνες·
Υλικά παραγεμίσματος από καουτσούκ για τοίχους αποβάθρας για την πρόληψη των ζημιών σε αποβάθρες, πλοία και σκάφη·
Υφάσματα μονωτικά·
Υφάσματα μονωτικά·
Φύλλα από πλαστικό για γεωργική χρήση·
Φύλλα βισκόζης όχι για συσκευσία·
Φύλλα κυτταρίνης ανακυκλωμένης για συσκευασία·
Φύλλα μεταλλικά μόνωσης·
Χαρτί για πυκνωτές ηλεκτρικούς·
Χαρτί μονωτικό·
Χημικές ενώσεις συγκράτησης της θερμότητας·
Χορδές από καουτσούκ·
Χρώματα μονωτικά·
Χωρίσματα ηχομόνωσης

Randsels (ιαπωνικές σχολικές σάκες)·
Αιγός δέρματα·
Αλεξήλια·
Αλόγων καπίστρια·
Αλόγων περιλαίμια·
Αλόγων σέλλες·
Αναβολείς·
Αντιλόπης (Δέρματα -) για χρήσεις εκτός καθαρισμού·
Απομιμήσεις δέρματος·
Αρτάνες αναβολέα·
Αστράβες σέλλας·
Βαλβίδες δερμάτινες·
Βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού, χωρίς χωρίσματα·
Βαλιτσάκια ταξιδιωτικά [δερμάτινα]·
Βαλίτσας χειρολαβές·
Βαλίτσες·
Βαλίτσες·
Βαλίτσες·
Βαλίτσες·
Βαλίτσες·
Βαλίτσες·
Βαλίτσες με ρόδες·
Βοοειδών δέρματα·
Βυρσοδεψημένα δέρματα·
Γυλιοί σακκίδια·
Δακτύλιοι για ομπρέλες·
Δέρμα ακατέργαστο ή ημικατεργασμένο·
Δέρματα·
Δέρματα·
Δερμάτινα ενδύματα·
Δερμάτινα κιβώτια·
Δερμάτινα λουριά·
Δερμάτινα λουριά συγκράτησης·
Δερμάτινες ετικέτες·
Δερμάτινες λωρίδες·
Δερματίνη [απομίμηση δέρματος]·
Δερμάτινοι ιμάντες [λουριά] για τον ώμο·
Διχτάκια για ψώνια·
Είδη σελλοποιίας·
Ελατηρίων περιβλήματα [από δέρμα]·
Ενδύματα για ζώα·
Εξαρτήματα για ιπποσκευές·
Επενδύσεις επίπλων από δέρμα·
Επιγονατίδες αλόγων·
Έπιπλα (Διακοσμήσεις από δέρμα για -)·
Θήκες για επαγγελματικές κάρτες·
Θήκες για ετικέτες αποσκευών·
Θήκες με τη μορφή πορτοφολιών για κλειδιά·
Θήκες πιστωτικών καρτών (πορτοφόλια για χαρτονομίσματα)·
Ιμάντες για πατίνια·
Ιμάντες για στρατιωτικές αποσκευές·
Ιμάντες για συγκράτηση μικρών παιδιών·
Ιμάντες δερμάτινοι [ιπποσκευή]·
Ιματιοθήκες ταξιδίου·
Καλύμματα για κατοικίδια ζώα·
Καλύμματα για κατοικίδια ζώα·
Καπελιέρες από δέρμα·
Καρτοθήκες [πορτοφόλια]·
Κατασκηνωτικοί σάκκοι·
Κορδόνια (από δέρμα)·
Κουβέρτες για άλογα·
Κουτιά από βουλκανισμένη ίνα·
Κουτιά δερμάτινα ή από χαρτόνι και δέρμα·
Κουτιά δερμάτινα ή από χαρτόνι και δέρμα·
Κύβοι συμπίεσης προσαρμοσμένοι για χρήση σε αποσκευές·
Κυνηγετικές τσάντες [κυνηγετικά είδη]·
Λαβές για τσάντες για ψώνια·
Μαξιλαράκια για σέλλες ίππευσης·
Μαξιλαράκια για σέλλες ίππευσης·
Μαξιλαράκια για σέλλες ίππευσης·
Μάρσιποι για τη μεταφορά νηπίων·
Μάρσιποι για τη μεταφορά νηπίων·
Μάρσιποι για τη μεταφορά νηπίων·
Μαστίγια·
Μαστίγια αποτελούμενα από εννέα λουριά με κόμπους·
Μεμβράνες από έντερα βοοειδών·
Μέρη από καουτσούκ για αναβολείς·
Μηχανοκίνητες βαλίτσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο μεταφοράς·
Μουσική (θήκες για παρτιτούρες)·
Μπαλένες για ομπρέλες ηλίου ή βροχής·
Μπαούλα·
Μπαστούνια ομπρελών·
Ομπρέλας καλύμματα·
Ομπρέλες βροχής·
Ορειβατικά (Σακκίδια -)·
Παραλία (τσάντες -ας)·
Παρωπίδες [ιπποσκευή]·
Περιλαίμια ζώων·
Πέταλα αλόγου·
Ράβδοι ορειβασίας·
Ράβδοι πεζοπορίας·
Ράβδοι περιπάτου·
Ράβδοι (πόδια) για καθίσματα·
Ροδάκια (Τσάντες με -)·
Ρουχα για κατοικίδια ζώα·
Σαγματοποιία·
Σακίδια πλάτης·
Σακίδια σέλας·
Σκελετοί για ομπρέλες ήλιου και βροχής·
Σκελετοί για τσάντες χεριού·
Στερεώματα σέλλας·
Στομίδες [ιπποσκευή]·
Σχολικές σάκες·
Ταΐστρες για ζωοτροφή·
Τεφιλίν [φυλακτήρια]·
Τσαντάκια από πλέγμα αλυσίδας·
Τσάντες·
Τσάντες για ανεπίσημο ντύσιμο·
Τσάντες γυμναστηρίου·
Τσάντες μεταφοράς εργαλείων (κενές)·
Υποσιαγόνια [δερμάτινες περιζώστρες]·
Φάκελλοι για συσκευασία από δέρμα·
Φάκελοι συνεδρίων·
Φίμωτρα·
Φίμωτρα·
Χαλινάρια·
Χαλινάρια·
Χαλινίσκοι·
Χαλινοί [ιπποσκευές]·
Χαρτοφύλακες·
Χαρτοφύλακες·
Χειρολαβές μπαστουνιών·
Χερούλια ομπρέλας·
Χοντρά δέρματα [κρουπόν] μέρη από δέρματα ζώων·
Ψώνια (Τσάντες για -)

Αγάλματα πέτρινα από μπετόν ή μαρμάρινα·
Αγάλματα πέτρινα από μπετόν ή μαρμάρινα·
Αγωγοί αποχέτευσης μη μεταλλικοί·
Ακατέργαστοι λίθοι·
Αλάβαστρος·
Αμιαντοκονίαμα·
Αμιάντου (Αμμοκονία -)·
Αμμοβολιστός ύαλος για τη σήμανση οδών·
Αμμοκονίαμα δόμησης·
Άμμος, εκτός της άμμου χύτευσης·
Ανάβαθρα [μέρη κλιμάκων] μη μεταλλικά·
Αναδενδράδες (πέργκολες) [μη μεταλλικές κατασκευές]·
Αποβάθρες πλωτές πρόσδεσης πλοίων μη μεταλλικές·
Άργιλλος κεραμοποιίας·
Άργιλος·
Άσβεστος·
Ασβεστούχος λίθος·
Ασημόσκονη·
Άσφαλτο (Επίστρωση από -)·
Άσφαλτος·
Άσφαλτος·
Ασφαλτώδες χαρτόνι για κατασκευές·
Αυτόματες πόρτες μη μεταλλικές·
Βαγγάση [συσσωρευμένα υπολείμματα σύνθλιψης μπαμπού]·
Βαλβίδες αγωγών αποχέτευσης [όχι από μέταλλο ή πλαστικό]·
Βαλβίδες υδραγωγών, όχι από μέταλλο ή πλαστικό·
Βαρελοσάνιδα·
Βιτούμιου (Προϊόντα -) για την οικοδομή·
Γείσα τζακιών, μη μεταλλικά·
Γεωυφάσματα·
Γραμματοκιβώτια [τοιχοποιία]·
Γρανίτης·
Γυαλί από αλάβαστρο·
Γυαλί ενισχυμένο·
Γυαλί παραθύρων, εκτός του γυαλιού για χερσαία οχήματα·
Γύψος·
Δεξαμενές κατασκευαστικές·
Δεξαμενές [πισίνες, μη μεταλλικές κατασκευές]·
Διακλάδωση (αγωγοί -ης) [μη μεταλλικοί]·
Έδρανα από καουτσούκ για αντισεισμική μόνωση κτιρίων·
Εκμαγεία μη μεταλλικά για κατασκευές·
Εκμαγεία μη μεταλλικά για κατασκευές·
Εμποροπανήγυρεις (παραπήγματα -ων)·
Ενισχυτικά κατασκευής [μη μεταλλικά]·
Ενυδρεία (Άμμος για -)·
Ενυδρεία [κατασκευές]·
Ενυδρεία (Χαλίκια για -)·
Επισμαλτωμένη (oικοδομική) ύαλος·
Επιστρώσεις δαπέδου ξύλινες·
Επιστρώσεις δαπέδου ξύλινες·
Επιστρώσεις μη μεταλλικές για κατασκευές·
Επιστρώσεις μη μεταλλικές για κατασκευές·
Επίστρωσης οδικής (Υλικά -)·
Επιτύμβια (Μνημεία -) μη μεταλλικά·
Επιτύμβιες (- στήλες) μη μεταλλικές·
Επιχρίσματα [δομικά υλικά]·
Έρμα κλίνκερ·
Θάλαμοι τηλεφωνικοί μη μεταλλικοί·
Θάλαμοι υδατοστεγείς (κατασκευή υποθαλάσσια)·
Θάλαμοι (Ψεκασμού -) μη μεταλλικοί·
Θερμοκήπια μεταφερόμενα μη μεταλλικά·
Θόλοι ταφής μη μεταλλικοί·
Θύρες τύπου φυσαρμόνικα, μη μεταλλικές·
Θωρακισμένες θύρες, μη μεταλλικές·
Ιστοί [πάσσαλοι] μη μεταλλικοί·
Καδρόνια [ξυλουργική]·
Καλάμια για την κατασκευή·
Καλύμματα καπνοδόχων [μη μεταλλικά]·
Καλύμματα φρεατίων επιθεώρησης [μη μεταλλικά]·
Καλώδια μη μεταλλικά για εγκαταστάσεις εξαερισμού και κλιματισμού·
Καπνοδόχοι [μη μεταλλικοί]·
Καπνοδόχοι μη μεταλλικοί·
Καπνοδόχων (Επεκτάσεις -) μη μεταλλικές·
Καπνοδόχων (σωλήνες -) [μη μεταλλικοί]·
Κάσες πόρτας [μη μεταλλικές]·
Καταδύσεων βατήρες μη μεταλλικοί·
Κατασκευαστικά μέρη (μη μεταλλικά) σε μορφή πλακών·
Κατασκευές μη μεταλλικές·
Κατασκευών πλαίσια μη μεταλλικά·
Κεραμίδια·
Κεραμίδια·
Κεραμίδια·
Κεραμίδια·
Κιμωλία ακατέργαστη·
Κλίμακες μη μεταλλικές·
Κοντάρια σημαιών, μη μεταλλικά·
Κοντραπλακέ·
Κορνίζες (Εκμαγεία για -) μη μεταλλικές·
Κουνουπιέρες [μη μεταλλικά πλαίσια]·
Κυβόλιθοι λιθόστρωσης από μη μεταλλικά υλικά·
Λιθάνθρακας (Πίσσα -)·
Λιθόχτιστα έργα·
Λουτήρες πτηνών [δομές, μη μεταλλικές]·
Λουτρού (Καμπίνες -) μη μεταλλικές·
Λυόμενες μη μεταλλικές κατασκευές·
Μαγνησία (κονία -ας)·
Μάργα ασβεστολιθική·
Μάρμαρο·
Μη μεταλλικά κιγκλιδώματα·
Μη μεταλλικά υλικά οικοδομών·
Μη μεταλλικές πόρτες ανοιγόμενες με ώθηση·
Μη μεταλλικοί βραχίονες στήριξης, για οικοδομές·
Μη μεταλλικοί στύλοι·
Μη μεταλλικοί υδραγωγοί·
Μνημεία μη μεταλλικά·
Μονωτικός (ύαλος -) [κατασκευή]·
Μωσαϊκά δομικά·
Ξυλεία για την κατασκευή οικιακών σκευών·
Ξυλεία εύπλαστη·
Ξυλεία ημιεπεξεργασμένη·
Ξυλεία κατεργασμένη·
Ξυλεία πριστή·
Ξυλεπενδύσεις·
Ξύλινες επιστρώσεις δαπέδου·
Ξύλινες σανίδες δαπέδων·
Ξυλοκέραμοι για στέγες·
Ξυλόλιθος·
Οδοποιίας (Υλικό για την κατασκευή και επίστρωση -)·
Οικοδομική ξυλεία·
Οικοδομική ύαλος, υαλοπίνακες·
Ολιβίνη δομική·
Ορνιθοτροφεία μη μεταλλικά·
Ορνιθώνες μη μεταλλικοί·
Οροφές μη μεταλλικές·
Οροφές (Πλάκες στεγανότητας για -) μεταλλικές·
Οροφές (Πλάκες στεγανότητας για -) μη μεταλλικές·
Οροφοπήχεις μη μεταλλικοί·
Παγοδρόμια [κατασκευή]μη μεταλλικά·
Παραθυρόφυλλα μη μεταλλικά·
Παραπήγματα·
Παρκέ πατώματα·
Πασσαλοσανίδες μη μεταλλικές·
Πασσαλοφράκτες μη μεταλλικοί·
Πατώματα μη μεταλλικά·
Περιστροφικές (περιστρεφόμενες) πόρτες μη μεταλλικές·
Περιφράξεις μη μεταλλικές·
Περσίδες μη μεταλλικά·
Πέτρα·
Πέτρα τεχνητή·
Πέτρες επιτύμβιες·
Πέτρες κατασκευαστικές·
Πίλημα ως δομικό υλικό·
Πινακίδες από τεχνητό υλικό για τη σήμανση των οδών·
Πινακίδες οικοδομών μη μεταλλικές·
Πινακίδες σήμανσης όχι φωτεινές ή μηχανικές [μη μεταλλικές]·
Πίσσα·
Πίσσα [υλικό κατασκευής]·
Πλαίσια για θερμοκήπια [μη μεταλλικά]·
Πλαίσια επιτύμβιων πλακών μη μεταλλικά·
Πλαίσια παραθύρου μη μεταλλικά·
Πλαίσια παραθύρου μη μεταλλικά·
Πλαίσια παραθύρου μη μεταλλικά·
Πλάκες αναμνηστικές μη μεταλλικές·
Πλάκες επένδυσης τοίχου, μη μεταλλικές·
Πλάκες θωράκισης, όχι από μέταλλο·
Πλακίδια επίστρωσης δαπέδου μη μεταλλικά·
Πλακίδια επίστρωσης δαπέδου μη μεταλλικά·
Πλακίδια επίτοιχα κατασκευών μη μεταλλικά·
Πλακίδια μη μεταλλικά·
Πλαστικές μπορντούρες διαμόρφωσης τοπίου·
Πλατφόρμες προκατασκευασμένες μη μεταλλικές·
Πλέγματα μη μεταλλικά·
Ποδήλατα (Εγκαταστάσεις στάθμευσης για -) μη μεταλλικές·
Ποδιές παραθύρων (μη μεταλλικές)·
Πόρτες μη μεταλλικές·
Πόρτες μη μεταλλικές·
Πόρτες (Τύμπανα για -) μη μεταλλικά·
Πορφυρίτης [λίθος]·
Προκατασκευασμένα σπίτια [έτοιμα προς συναρμολόγηση] μη μεταλλικά·
Πρόσδεσης (Πάσσαλοι -) μη μεταλλικοί·
Πρόστεγα [κατασκευή] μη μεταλλικά·
Προτομές από πέτρα, σκυρόδεμα ή μάρμαρο·
Πύραυλοι (εξέδρες εκτόξευσης -ων) μη μεταλλικές·
Πυρίμαχα υλικά κατασκευών, μη μεταλλικά·
Πυρίμαχος άργιλος·
Ράβδοι ξύλινοι για φάτνωση τοίχων·
Σανίδες δαπέδου·
Σανίδες [ξυλεία κατασκευαστική]·
Σανίδες ξύλινων δαπέδων·
Σήματα οδικά μη φωτεινά ή μηχανικά [όχι μεταλλικά]·
Σηματοδότες μη φωτεινοί [μη μεταλλικοί]·
Σηματοδότηση μη φωτεινή και μη μηχανική [μη μεταλλική]·
Σιλό μη μεταλλικά·
Σκαλοπάτια [βαθμίδες] κλιμάκων μη μεταλλικά·
Σκαλωσιές·
Σκυρόδεμα·
Σκυρόδεμα (Οικοδομικά στοιχεία από -)·
Σκυροδέματος (Τύποι μη μεταλλικοί για το χύσιμο του -)·
Σκυρόδεση οδών·
Σκωρία [οικοδομικό υλικό]·
Σκωριόλιθος·
Σοβάς·
Στάβλοι·
Στεγανοποιητικό υλικό από βινύλιο [κατασκευαστικό υλικό]·
Στέγες, μη μεταλλικές, με ηλιακές κυψελίδες·
Στέγης δοκάρια·
Στηθαία ασφαλείας οδών [μη μεταλλικά]·
Στήλες αγγελιών μη μεταλλικές·
Στήλες μη μεταλλικές, για οικοδομές·
Στόρια εξωτερικά όχι μεταλλικά, ούτε υφασμάτινα·
Στρωτήρες σιδηροτροχιάς μη μεταλλικοί·
Στύλοι μη μεταλλικοί για δίκτυα ηλεκτρικά·
Στύλοι τηλεγραφικοί μη μεταλλικοί·
Συγκόλλησης είδη πλιθανθράκων·
Συντήρηση οδών (Στερεωτικά υλικά για τη -)·
Συσσωματωμένος φελός για οικοδομική χρήση·
Σχιστολιθικές πλάκες για επικάλυψη στέγης·
Σχιστόλιθοι·
Σχιστόλιθος·
Σχιστολίθου (Σκόνη -)·
Σωλήνες άκαμπτοι μη μεταλλικοί [οικοδομή]·
Σωλήνες υδροροής μη μεταλλικοί·
Ταινίες με επίστρωση πίσσας για την κατασκευή·
Τάφοι μη μεταλλικοί·
Ταφόπλακες μη μεταλλικές·
Τερρακότα [ψημένος πηλός]·
Τέχνης (Αντικείμενα -) από πέτρα, σκυρόδεμα ή μάρμαρο·
Τοιχωμάτων (επιστρώσεις -) [κατασκευή]μη μεταλλικές·
Τοιχωμάτων (επιστρώσεις -) [κατασκευή]μη μεταλλικές·
Τοιχωμάτων (επιστρώσεις -) [κατασκευή]μη μεταλλικές·
Τούβλα·
Τούβλα·
Τόφος·
Τρίγωνα μη μεταλλικά·
Τσιμέντο·
Τσιμέντο για φούρνους·
Τσιμέντο (Πάσσαλοι από -)·
Τσιμεντόπλακες·
Τσιμέντου (Επιχρίσματα -) πυρασφαλή·
Τύμβοι, όχι από μέταλλλο·
Υαλοπίνακες για οικοδομές·
Υαλοπίνακες για οικοδομές·
Υαλοστάσια με υαλογράφημα (βιτρώ), πλακίδια από γυαλί·
Υδρορροές (για στέγες), όχι από μέταλλο·
Υδρορροές (δρόμων), όχι από μέταλλο·
Υδροσωλήνες, μη μεταλλικοί·
Υδρωθήσεις [κατασκευή] μη μεταλλικές·
Υπέρθυρα [πρέκια] μη μεταλλικά·
Υποστηρίγματα μη μεταλλικά·
Υποστηρίγματα μη μεταλλικά·
Φούρνοι (τσιμέντο υψικάμινων)·
Φωλιές πουλιών·
Φωτεινοί κυβόλιθοι πλακόστρωσης·
Χαλαζίας·
Χαλαζίας·
Χαλαζίας·
Χαλίκια·
Χαρτόνι από ξυλοπολτό για την κατασκευή·
Χαρτόνι για κατασκευές·
Χαρτόνι για κατασκευές·
Χοιροστάσια, μη μεταλλικές·
Χυτήριο (μήτρες -ου) μη μεταλλικές·
Χώμα για τούβλα·
Χωρίσματα, μη μεταλλικά·
Χωρίσματα, μη μεταλλικά·
Ψαμμίτης δομικός·
Ψαμμίτης (Σωλήνες από -)

Αγάλματα ξύλινα, κέρινα,γύψινα ή από πλαστικό·
Αγάλματα ξύλινα, κέρινα,γύψινα ή από πλαστικό·
Άγκιστρα κρεμαστρών [μη μεταλλικά]·
Άγκιστρα μη μεταλλικά για ενδύματα·
Αέρα (Μαξιλάρια -) μη ιατρικής χρήσης·
Αέρα (μαξιλάρια -ος) για μη ιατρική χρήση·
Αέρα (Στρώματα -) μη ιατρικής χρήσης·
Αλλαξιέρα·
Αμβαρίτιδος (Πλάκες -)·
Αμβαρίτιδος (Ραβδοι -)·
Αναλόγια·
Ανδρε και κούκλες για ράφτες·
Ανεμιστήρες για ατομική χρήση, μη ηλεκτρικοί·
Ανθοστήλες·
Αντικείμενα τέχνης από ξύλο, κερί,γύψο ή πλαστικές ύλες·
Απομίμηση ταρταρούγας·
Αρτοποιών πανέρια·
Άχυρο (Τανίες από -)·
Βαθμίδες [σκαλοπάτια] μη μεταλλικές·
Βαλβίδες αγωγών αποχέτευσης [από πλαστικό]·
Βαλβίδες [εκτός από μέρη μηχανών] μη μεταλλικές·
Βαλβίδες πλαστικές σωλήνων ύδατος·
Βαρελιών στεφάνες μη μεταλλικές·
Βαρελοσάνιδα [δούγες]·
Βάσεις για αριθμομηχανές·
Βάσεις κρεβατιού·
Βιβλιοθήκες·
Βιβλιοθηκών εταζέρες·
Βιβλιοθηκών εταζέρες·
Βούρτσες (Εξαρτήματα για -)·
Βραχιόλια αναγνώρισης, μη μεταλλικά·
Βρεφικά μαξιλάρια συγκράτησης·
Βρεφικα μαξιλάρια υποστήριξης του κεφαλιού·
Βρεφικά πάρκα·
Βρεφικές κούνιες·
Βύσματα για τον περιορισμό της κίνησης θυρών, μη μεταλλικά και όχι από καουτσούκ·
Γραφεία·
Γραφεία·
Γραφεία·
Γυαλί επάργυρο [καθρεπτοποιία]·
Δακτύλιοι, μη μεταλλικοί, στερέωσης σωλήνων·
Δεξαμενές μη μεταλλικές ή δομικές·
Διακίνηση (παλέτες -ης) μη μεταλλικές·
Διακοσμήσεις για φέρετρα,μη μεταλλικές·
Διακοσμητικά από πλαστικό για τρόφιμα·
Διανομείς, σταθεροί, όχι από μέταλλο, για σακούλες ακαθαρσιών σκύλων·
Διατάξεις κλειδώματος θυρών, μη μεταλλικές·
Διατάξεις κλεισίματος για παράθυρα (μη μεταλλικά)·
Διατάξεις στερέωσης κουρτινών, μη υφασμάτινες·
Διατάξεις συγκράτησης παραθύρων, μη μεταλλικά και όχι από καουτσούκ·
Δίσκοι μη μεταλλικοί·
Δοχεία για καύσιμα υγρά μη μεταλλικά·
Εγκάρσιοι δοκοί·
Είδη διαφήμισης φουσκωτά·
Εκμαγεία για πλαίσια·
Εκμαγεία για πλαίσια·
Εμπορευματοκιβώτια μη μεταλλικά·
Εμπορευματοκιβώτια πλωτά μη μεταλλικά·
Εξαρτήματα παραθύρων μη μεταλλικά·
Εξοπλισμός κλινών, εκτός των λευκών ειδών κρεβατοκάμαρας·
Επενδύσεις αποσπώμενες για νεροχύτες·
Έπιπλα·
Έπιπλα, ειδικότερα έπιπλα γραφείου·
Έπιπλα μεταλλικά·
Έπιπλα (πορτάκια -ων)·
Έπιπλα (Ρέλια από πλαστικές ύλες για -)·
Επιτοίχιες πλατφόρμες αλλαγής πανών·
Επιφάνειες τραπεζιών·
Επιφάνειες τραπεζιών·
Εργαλειοθήκες, μη μεταλλικές, άδειες·
Εργασίας πάγκοι·
Εσωτερικά σκίαστρα παραθύρων [έπιπλα]·
Εσωτερικές περσίδες παραθύρων από ύφασμα·
Εύκαμπτους σωλήνες (κύλινδροι μη μηχανικοί για -)[μη μεταλλικοί]·
Εύκαμπτους σωλήνες (κύλινδροι μη μηχανικοί για -)[μη μεταλλικοί]·
Εφημερίδες (προθήκες -ων)·
Ζαρντινιέρες [επίπλωση]·
Ζώα ταριχευμένα·
Ζωοτροφή (Παχνιά για -)·
Ζώων κέρατα·
Ζώων (Όνυχες -)·
Ήλεκτρον κίτρινο·
Θήκες για περιοδικά·
Θήκες για φιάλες από ξύλο·
Θήκες οργάνωσης-παρουσίασης κοσμημάτων·
Θυρών εξαρτήματα [μη μεταλλικά]·
Ιματιοθήκες·
Ιστοί σημαίας χειρός, μη μεταλλικοί·
Κάδοι μη μεταλλικοί·
Κάδοι μη μεταλλικοί·
Κάδοι μη μεταλλικοί·
Κάδρα [πλαίσια]·
Καθίσματα·
Καθίσματα μεταλλικά·
Καθισματάκια μπάνιου για βρέφη·
Καθρέπτες (επαργυρωμένο γυαλί)·
Καθρέπτες (Πλάκες ύαλου για -)·
Καθρέφτες χειρός [καθρέφτες καλλωπισμού]·
Καλάθια αλιείας·
Καλάθια, μη μεταλλικά·
Καλαθοπλεκτικής προϊόντα·
Καλάμια [υλικό προς πλέξη]·
Κάλαμος ινδικός·
Καλόγηροι·
Καλόγηροι/καπελιέρες·
Κάλυκες πωματισμού μη μεταλλικοί·
Καλύψεις για τζάκια (έπιπλα)·
Καλώδια (Ακροδέκτες σύσφιγξης για -) μη μεταλλικοί·
Κάνιστρα, μη μεταλλικά·
Κάνιστρα [πανέρια] για τη μεταφορά αντικειμένων·
Καπάκια δοχείων [μη μεταλλικά]·
Καρεκλάκια υπερυψωμένα παιδικά·
Καροτσάκια σερβιρίσματος·
Καρφοβελόνες μη μεταλλικές·
Κατασκευές οργάνωσης-επίδειξης κοσμημάτων·
Καφάσια·
Κέρατα ελαφιού·
Κέρατο, ακατέργαστο ή ημικατεργασμένο·
Κηρήθρες τεχνητές·
Κιβώτια (γραμματο -) [μη μεταλλικά ή οικοδομικά]·
Κιβώτια παιχνιδιών·
Κιβώτια-φωλιές·
Κινητές σκάλες επιβίβασης, μη μεταλλικές·
Κλειδαριές για ντουλάπες·
Κλειδαριές μη ηλεκτρικές και μη μεταλλικές·
Κλειδαριές οχημάτων [μη μεταλλικές]·
Κλειδιών (Πίνακες ανάρτησης -)·
Κλειδοθήκες, μη μεταλλικές·
Κλίνες·
Κλίνες νοσοκομείου·
Κλίνες (τροχίσκοι -ών) μη μεταλλικοί·
Κλινών εξαρτήματα [μη μεταλλικά]·
Κονσόλες·
Κοντάρια μη μεταλλικά·
Κοράλι·
Κορόζο·
Κουδούνια πόρτας, μη μεταλλικά, μη ηλεκτρικά·
Κουρτίνες από μπαμπού·
Κουρτίνες από πέρλες διακοσμητικές·
Κουρτινόξυλα·
Κουρτινών δακτύλιοι·
Κουτιά από ξύλο ή πλαστικό·
Κοχλίες μη μεταλλικοί·
Κρασιού (Βαρέλια ξύλινα απόσταξης -)·
Κρεβατάκια για βρέφη·
Κρεβάτια αέρα όχι για ιατρική χρήση·
Κρεβάτια από ξύλο·
Κρεβάτια για κατοικίδια ζώα·
Κρεμάστρες για ανδρικά κοστούμια·
Κρεμάστρες για πετσέτες [έπιπλα]·
Κρεμάστρες για τσάντες, όχι από μέταλλο·
Κρεμάστρες και άγκιστρα ρούχων·
Κρεμάστρες παλτών (καλόγεροι)·
Κύλινδροι από ξύλο [για νήμα,μετάξι, κορδόνι]·
Λαβές στήριξης για μπανιέρες, μη μεταλλικές·
Λεπτά στρώματα ύπνου·
Λίκνα για μωρά (πορτ-μπεμπέ)·
Μανταλάκια, μη μεταλλικά·
Μαξιλάρια·
Μαξιλάρια για ζώα κατοικίδια·
Μαξιλάρια τοποθέτησης κεφαλής για βρέφη·
Μαξιλάρια ύπνου·
Μαργαριτάρι [ακατέργαστο ή ημικατεργασμένο]·
Μέλι (κηρήθρες -ού)·
Μελισσών (Κυψέλες -)·
Μεντεσέδες (μη ηλεκτρικοί, μη μεταλλικοί) για θύρες·
Μεντεσέδες μη μεταλλικοί·
Μεταλλικά εξαρτήματα για παράθυρα μη μεταλλικά·
Μεταφοράς παλέτες μη μεταλλικές·
Μη μεταλλικά βιβωτά καπάκια για φιάλες·
Μη μεταλλικά προσαρτήματα επίπλων·
Μη μεταλλικές εργαλειοθήκες, κενές·
Μη μεταλλικές κάνουλες για βαρέλια·
Μη μεταλλικοί κοχλίες·
Μη μεταλλικοί πείροι ενίσχυσης για τακούνια παπουτσιών·
Μη μεταλλικοί πείροι συγκράτησης για τακούνια παπουτσιών·
Μη μεταλλικοί σφιγκτήρες για έπιπλα·
Μπαμπού·
Ντιβάνια·
Ντουλάπια·
Ντουλάπια αρχειοθέτησης [επίπλωση]·
Ντουλάπια αρχειοθέτησης [επίπλωση]·
Ντουλάπια (σιφονιέρα)·
Ντουλάπια φαρμακείου·
Ξαπλώστρες [σεζ-λονγκ]·
Ξαπλώστρες [σεζ-λονγκ]·
Ξαπλώστρες [σεζ-λονγκ]·
Ξαπλώστρες [σεζ-λονγκ]·
Ξαπλώστρες [σεζ-λονγκ]·
Ξυλεπενδύσεις για έπιπλα·
Ξυλόγλυπτα έπιπλα·
Ξύλου (Ταινίες -)·
Οικίες (αριθμοί -ών) μη φωτεινοί [μη μεταλλικοί]·
Ολισθητήρες για συρόμενες πόρτες (Μη μεταλλικών -)·
Ομπρελοθήκες·
Οπλές ζώων·
Οπλοθήκες·
Οψοφυλάκια·
Πάγκοι [έπιπλα]·
Πάγκοι εργασίας με μέγγενη [έπιπλα]·
Πάγκοι πριονίσματος [εργασίας], εκτός από μέρη μηχανών·
Παλέτες φόρτωσης,μη μεταλλικές·
Παραπετάσματα [έπιπλα]·
Πάσσαλοι για το ξύσιμο των γατών·
Πάσσαλοι, μη μεταλλικοί, για φυτά ή δένδρα·
Πείροι [τάπες] μη μεταλλικοί·
Περιέκτες αποστράγγισης ελαίων [μη μεταλλικά]·
Περικόχλια (παξιμάδια) μη μεταλλικά·
Πετάσματα, καθίσματα και στύλοι για το ντους·
Πετσετών διανεμητές επίτοιχοι [μη μεταλλικοί]·
Πιατοθήκες·
Πίνακες αγγελιών·
Πίνακες ξύλινοι ή από πλαστικό·
Πινακίδες από ξύλο ή από πλαστικό·
Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινητων μη μεταλλικές·
Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινητων μη μεταλλικές·
Πλαίσια ξύλινα για κυψέλες·
Πλαστικά κλειδιά·
Πλαστικά κλιπ για σφράγιση σακούλων·
Πλαστικές ετικέτες·
Πλαστικές κάρτες-κλειδιά, μη κωδικοποιημένες και μη μαγνητικές·
Πλαστικές ράμπες για χρήση με οχήματα·
Πλεξίδες από άχυρο·
Ποδαράκια για έπιπλα·
Πόδια επίπλων·
Πολυθρόνες (Κομμωτών -)·
Πόμολα (- θυρών), με μεταλλικά·
Πόμολα, μη μεταλλικά·
Προθήκες·
Προθήκες·
Προστατευτικά πρόσκρουσης για βρεφικά κρεβατάκια, εκτός από λευκά είδη κρεβατοκάμαρας·
Προτομές από ξύλο, κερί, γύψο ή πλαστικό·
Πτηνά ταριχευμένα·
Πτυσσόμενα γραφεία·
Πώματα από φελλό·
Πώματα για φιάλες μη μεταλλικά·
Πώματα για φιάλες μη μεταλλικά·
Πώματα μη μεταλλικά·
Πώματα, όχι από γυαλί, μέταλλο ή καουτσούκ·
Ράβδοι για κουρτίνες·
Ράβδοι, ρολά και άγκιστρα για κουρτίνες·
Ράβδοι στερέωσης χαλιών για κλίμακες·
Ράβδοι ώμου για μεταφορά φορτίων στα άκρα τους·
Ράφια·
Ράφια·
Ράφια·
Ράφια για αποθήκευση·
Ράφια για αποθήκευση·
Ράφια για αποθήκευση·
Ράφια για αποθήκευση·
Ράφια για ντουλάπια αρχειοθέτησης [επίπλωση]·
Ράφια ειδικά για δακτυλογράφηση·
Ρόπτρα (πόρτες) από μη μεταλλικά υλικά·
Σακκούλες ενδυμάτων [αποθήκευση]·
Σακκούλες ενδυμάτων [ιματιοθήκη]·
Σανίδες κοπής [πάγκοι κρεοπωλών]·
Σεντούκια μη μεταλλικά·
Σημαδούρες αγκυροβόλησης·
Σήπιο·
Σιδηρόδρομοι για κουρτίνες·
Σιδηροδρόμους (μετρητές φορτίου για -)[μη μεταλλικοί]·
Σκάλες ξύλινες ή από πλαστικό·
Σκαμνιά·
Σκαμνιά με βαθμίδες [έπιπλα]·
Σκαμπό·
Σκαμπό·
Σκάφες μη μεταλλικές για την ανάμειξη κονιάματος·
Σκεύη συσκευασίας από πλαστικό·
Σκευοθήκες·
Σκευοθήκες τροχήλατες [επίπλωση]·
Σκευοθήκες τροχήλατες [επίπλωση]·
Σκηνών πάσσαλοι μη μεταλλικοί·
Σκυλόσπιτα·
Σπιτάκια για κατοικίδια ζώα·
Σπιτάκια πτηνών·
Σταυροί από ξύλο, κερί, γύψο ή πλαστικό, εκτός από κοσμήματα·
Στηρίγματα κεφαλής [επίπλωση]·
Στόρια εσωτερικά με γρίλιες·
Στόρια με ξύλινη ύφανση [επίπλωση]·
Στράτες για παιδιά·
Στρώματα·
Στρώματα για πάρκα για μωρά·
Στρώματα κατασκήνωσης·
Στρώματα ψάθινα·
Συναρμολογούμενα διακοσμητικά είδη·
Συναρμολογούμενα διακοσμητικά είδη που παράγουν ήχο·
Σύρτες μη μεταλλικοί·
Σύρτες μη μεταλλικοί·
Σφιγκτήρες, μη μεταλλικοί, καλωδίων και αγωγών·
Σχεδίου τραπέζια·
Σχολική επίπλωση·
Τελάρα για κέντημα·
Τεφροδόχοι·
Τραπεζάκια για υπολογιστές τροχήλατα·
Τραπέζια·
Τραπέζια για μασάζ·
Τραπέζια μεταλλικά·
Τραπέζια τουαλέτας·
Τραπέζια τουαλέτας·
Τρίποδα [έπιπλα]·
Τρίποδες πριονισμού·
Τροχαλίες από πλαστικό για στόρια·
Τροχαλίες κουρτινών·
Τροχοί επίπλων,μη μεταλλικοί·
Υδατοστρώματα μη ιατρικής χρήσης·
Υποστηρίγματα για βαρέλια [μη μεταλλικά]·
Υποστρώματα ύπνου·
Φάλαινας κόκκαλο κατεργασμένο ή ημικατεργασμένο·
Φέρετρα·
Φιάλες (Ράφια για -)·
Φιαλών πώματα·
Φορητά γραφεία·
Φοριαμοί·
Φουσκωτά έπιπλα·
Φωλιές-κιβώτια-για κατοικίδια ζώα·
Χάρτινα παραπετάσματα·
Χωρίσματα χώρου [έπιπλα]·
Ψάθινες κούνιες μωρών·
Ψάθινες πλεξίδες, μη προοριζόμενες για επίστρωση δαπέδου

Αβγά φωλιάς, ψεύτικα·
Αγάλματα από πορσελάνη, κεραμικά, πήλινα ή γυάλινα·
Αγάλματα από πορσελάνη, κεραμικά, πήλινα ή γυάλινα·
Αεροζόλ (Συσκευές ρίψης -) για μη ιατρική χρήση·
Αεροστεγείς λέβητες βρασμού, μη ηλεκτρικοί, για τη μαγειρική·
Ακατέργαστο ή ημικατεργασμένο γυαλί (εκτός της οικοδομικής υάλου)·
Ακροφύσια και σωλήνες για τη διακόσμηση τουρτών·
Αλατιέρες·
Αλατοπιπεριέρες·
Αλατοπιπεριέρες·
Αλογότριχες για ψηκτροποιία·
Αλόγων βούρτσες·
Αμπούλες από γυαλί [δοχεία]·
Αναδευτήρες για κοκτέιλ·
Αναμίκτες χειροκίνητοι [σέικερ]·
Άνθη (φορείς για -) [ανθικές συνθέσεις]·
Ανοιχτήρια·
Ανοιχτήρια φιαλών, ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά·
Αποσμητικές (Συσκευές -) για χρήση προσωπική·
Αρδευτές (εκτοξευτήρες τεχνητής βροχής)·
Αρώματος (Ψεκαστήρες -)·
Ατμομάγειρες, μη ηλεκτρικοί·
Αυγοθήκες·
Αφαίρεση σκόνης (Συσκευές -) μη ηλεκτρικές·
Βάζα·
Βαμβάκι (νιφάδες από -) [για καθαρισμό]·
Βάσεις για ποτήρια (σουβέρ), όχι από χαρτί ή ύφασμα·
Βάσεις για φορητές βρεφικές μπανιέρες·
Βάσεις πινέλων ξυρίσματος·
Βάση ψησίματος·
Βεντούζες απόφραξης·
Βουρτσάκια για τα φρύδια·
Βουρτσάκια για τις βλεφαρίδες·
Βουρτσάκια για το πλύσιμο των πιάτων·
Βούρτσες·
Βούρτσες για μπότες·
Βούρτσες για το καθαρισμό των δοχείων·
Βούρτσες επάλειψης·
Βούρτσες (Ηλεκτρικές -), όχι ως μέρη μηχανημάτων·
Βούρτσες μαλλιών, νυχιών και οδοντόβουρτσες·
Βούρτσες ξυρίσματος·
Βουρτσες (Οδοντό -)·
Βούρτσες παρκέ (ψήκτρες)·
Βούρτσες στίλβωσης για χιονοπέδιλα (σκι)·
Βούρτσες τουαλέτας·
Βουτυριέρες·
Βουτυριέρες (Καλύμματα για -)·
Βραστήρες μη ηλεκτρικοί·
Γαβάθες·
Γαβάθες γυάλινες·
Γάντια για την περιποίηση ζώων·
Γάντια κηπουρικής·
Γάντια κουζίνας χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα·
Γάντια οικιακής χρήσης·
Γάντια στίλβωσης·
Γάντια φούρνου χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα·
Γάντια χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα για πλύσιμο αυτοκινήτου·
Γάντια ψησίματος στη σχάρα χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα·
Γλάστρες·
Γλάστρες για παράθυρα·
Γλυκίσματα (Φόρμες για -)·
Γουδιά για χρήση στην κουζίνα·
Γουδοχέρια για χρήση στην κουζίνα·
Γουρουνότριχες για ψηκτροποιία·
Γραβατών (Πρέσες -)·
Γυάλες φυτών εσωτερικού χώρου·
Γυαλί ζωγραφιστό·
Γυαλί κονιοποιημένο για διακόσμηση·
Γυαλί με ενσωμάτωση λεπτών ηλεκτροφόρων καλωδίων·
Γυαλικά είδη για ποτά·
Δακτύλιοι για κεριά·
Δακτύλιοι πτηνών·
Δακτύλιοι σήμανσης πουλερικών·
Δάρτες για το ξεσκόνισμα ταπήτων·
Δέρμα στιλβωτικό·
Δέρματα αντιλόπης για καθαρισμό·
Διακοσμητικά επιτραπέζια δοχεία·
Διακοσμητικές σακούλες για είδη ζαχαροπλαστικής [σακούλες ζαχαροπλαστικής]·
Διανομείς χάρτινων πετσετών καθαρισμού·
Διατάξεις αερισμού οίνου·
Διατάξεις αφαίρεσης χνουδιών, ηλεκτρικές ή μη ηλεκτρικές·
Διατάξεις στυψίματος σφουγγαρίστρας·
Διαχυτήρες αρωματικών ελαίων, εκτός από διαχυτήρες με ξυλάκια·
Διαχωριστές αβγών, μη ηλεκτρικοί, για οικιακή χρήση·
Διαχωριστές αβγών, μη ηλεκτρικοί, για οικιακή χρήση·
Διαχωριστικά για τα δάχτυλα των ποδιών από αφρώδες υλικό για χρήση στην ποδοκομία (πεντικιούρ)·
Διηθητήρες για καφέ μη ηλεκτρικοί·
Δίσκοι για λαχανικά·
Δίσκοι για οικιακή χρήση·
Δίσκοι σερβιρίσματος·
Δοχεία·
Δοχεία απορριμμάτων·
Δοχεία διάχυσης αρωματικών ελαίων·
Δοχεία μαγειρικής χρήσης·
Δοχεία μεταλλικά για την παρασκευή παγωτού·
Δοχεία νυκτός·
Δοχεία οικιακά ή μαγειρικά·
Ελαστικά μάκτρα καθαρισμού (χειροκίνητα)·
Εμβυσματώσιμοι διαχυτήρες για εντομοαπωθητικά·
Ενδυμάτων εντατήρες·
Εντατήρες γαντιών·
Εντομοπαγίδες·
Ενυδρεία εσωτερικού χώρου·
Επαναχρησιμοποιούμενα καλύμματα τροφίμων από σιλικόνη·
Επαναχρησιμοποιούμενα παγάκια·
Επίπλων ξεσκονόπανα·
Επισμαλτωμένη ύαλος, όχι για οικοδομική χρήση·
Επιτραπέζια πιάτα μιας χρήσης·
Επιτραπέζια σκεύη·
Επιτραπέζια σκεύη, εκτός από μαχαίρια, πιρούνια και κουτάλια·
Επιτραπέζιες προστατευτικές βάσεις σερβίτσιων, όχι από χαρτί ή ύφασμα·
Επιτραπέζιες προστατευτικές βάσεις σερβίτσιων, όχι από χαρτί ή ύφασμα·
Έργα τέχνης από πορσελάνη, κεραμικό, πηλό, ή γυαλί·
Εργαλεία καθαρισμού, χειροκίνητα·
Ζαχαριέρες·
Ζώα (Στλεγγίδες για -)·
Ζώων (Κτένες -)·
Ζώων (τρίχωμα -) [βούρτσες και πινέλα]·
Ηδύποτα (σερβίτσια -ων)·
Ηλεκτρικές διατάξεις προσέλκυσης και εξόντωσης εντόμων·
Θερμαντήρες για μπιμπερό μη ηλεκτρικοί·
Θερμαντικά δοχεία, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενα·
Θερμικές γυάλες εσωτερικού χώρου [καλλιέργεια φυτών]·
Θερμομονωτικά δοχεία·
Θερμομονωτικά επιθέματα για το πιάσιμο μαγειρικών σκευών·
Θήκες για καλλυντική πούδρα σε στερεά μορφή·
Θήκες για κτένες·
Θήκες για οδοντογλυφίδες·
Θήκες χαρτιού τουαλέτας·
Θήκες χαρτιού τουαλέτας·
Ίνες πυριτίου υαλοποιημένες μη υφαντικής χρήσης·
Ίνες υαλοβάμβακα, μη μονωτικής ή υφαντικής χρήσης·
Κάδοι·
Κάδοι καθαριότητας κατοικίδιων ζώων·
Κάδοι πάγου·
Καλαθάκια για πικ-νικ [σερβίτσια φαγητού]·
Καλάθια για οικιακή χρήση·
Καλάθια για το ψωμί, για οικιακή χρήση·
Κάλαθοι απορριμμάτων χαρτιού·
Καλαμάκια·
Καλαπόδια·
Καλαπόδια·
Καλλυντικά (Σκεύη -)·
Καλλυντικές βούρτσες·
Καλύμματα για τυριέρες·
Καλύμματα γλαστρών για άνθη, μη κατασκευασμένα από χαρτί·
Καλύμματα ενυδρείων·
Καλύμματα πιάτων·
Καλύμματα σανίδας σιδερώματος, εφαρμοστά·
Καλύμματα τσαγιέρας·
Κανάτες μπύρας με χερούλια·
Κανάτες, όχι από πολύτιμα μέταλλα·
Καπάκια για χύτρες (Μηχανισμοί κλεισίματος σε -)·
Καπάκια δοχείων·
Καπνοβόρα οικιακής χρήσης·
Καραβάνες·
Καράφες·
Καρουσέλ [σκεύη μαγειρικά]·
Καρυοθραύστες·
Καταλόγων (Μενού θήκες -)·
Κατσαρόλες μαγειρέματος κουσκούς, μη ηλεκτρικές·
Κατσαρόλες μεσαίου μεγέθους·
Κατσαρόλες (φαγεντιανά)·
Καφέ (Μύλοι για -) χειροκίνητοι·
Καφέ (Φίλτρα για -) μη ηλεκτρικά·
Καφετιέρες σερβιρίσματος, μη ηλεκτρικές·
Κεραμικά·
Κεραμικά (Προϊόντα -) για οικιακή χρήση·
Κερί γυαλίσματος[συσκευές μη ηλεκτρικές]·
Κεφαλές για ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες·
Κηροπήγια [βάσεις]·
Κηροπήγια [μονά κηροπήγια]·
Κηροσβέστες μη κατασκευασμένοι από πολύτιμα μέταλλα·
Κινέζικες πορσελάνες (είδη πορσελάνης)·
Κλουβιά για ζώα κατοικίδια·
Κλουβιά πουλιών·
Κόκαλα για παπούτσια·
Κόλλας (Δοχεία -)·
Κοπής (Σανίδες -) για την κουζίνα·
Κόπτες ζύμης [μαχαίρι αρτοποιίας]·
Κόσκινα [οικιακά σκεύη]·
Κόσκινα [οικιακά σκεύη]·
Κόσκινα τέφρας για οικιακή χρήση·
Κουβάδες στιψίματος σφουγγαρίστρας·
Κουμπαράδες·
Κουμπώματος άγκιστρα·
Κούπες·
Κουτάλες ανάμειξης[σκέυη κουζίνας]·
Κουτάλες για οικιακή χρήση·
Κουτάλες για το σερβίρισμα του κρασιού·
Κουτάλες σερβιρίσματος·
Κουτάλες σούπας [μαγειρικά σκεύη]·
Κουτιά για ζαχαρωτά όχι από πολύτιμα μέταλλα·
Κουτιά για μπισκότα·
Κουτιά για φαγητό·
Κουτιά γυάλινα·
Κουτιά τσαγιού·
Κρεμαστές ταμπελίτσες για καράφες·
Κρύσταλλα [υαλοποιία]·
Κτένες ηλεκτρικές·
Κύπελλα από χαρτί ή πλαστικό·
Κύπελλα για πόση·
Κύπελλα (όχι από πολύτιμα μέταλλα)·
Λαβίδες για κύβους ζάχαρης·
Λαβίδες για παγάκια·
Λαβίδες [τσιμπίδες] σαλάτας·
Λαζάνια [εργαλεία χειρός] (συσκευές για τη παρασκευή -ών)·
Λεκάνες [δοχεία]·
Λεκάνες πλυσίματος ρούχων·
Λουτήρες πτηνών·
Λυχνίες (σκούπες για γυαλιά -ών)·
Μαγειρικά σκεύη·
Μαγειρικά σκεύη μη ηλεκτρικά·
Μαγειρικής φόρμες·
Μανταλάκια λευκών ειδών·
Μαχαίρια (Θήκες για -) επιτραπέζιες·
Μη ηλεκτρικές συσκευές παρασκευής ζυμαρικών για οικιακή χρήση·
Μπαχαρικά (Σετ με -)·
Μπεκ αρωμάτων·
Μπουγάδα (Σανίδες -)·
Μπουκάλες με φαρδύ στόμιο [νταμιτζάνες]·
Μυγοσκοτώστρες·
Μυγοσκοτώστρες·
Μύλοι κουζίνας, μη ηλεκτρικοί·
Μύλοι οικιακής χρήσης, χειροκίνητοι·
Νήμα οδοντικό·
Νήματα υαλοβάμβακα μη υφαντικής χρήσης·
Νταμιτζάνες·
Ξεσκόνισμα (μάκτρα) [πανιά] –ος·
Οδοντόβουρτσες [ηλεκτρικές]·
Οδοντογλυφίδες·
Οικιακοί πλάστες, για οικιακή χρήση·
Οπαλίνες·
Οπαλίνες·
Όργανα (Ψεκασμού ύδατος -)·
Οχήματα (γυαλί για τζάμια σε -) [ημιτελές προϊόν]·
Παγοθήκες για παγάκια·
Παγοκύστες για ψύξη τροφίμων και ποτών·
Παγούρια για τον αθλητισμό·
Παγούρια για τον αθλητισμό·
Παιδικά μπάνια, φορητά·
Πανιά για στίλβωση·
Πανιά ξεσκονίσματος·
Πανιά στίλβωσης·
Παπουτσιών σφιγκτήρες·
Περιστρεφόμενες απλώστρες ρούχων·
Πιάτα και κύπελλα από χαρτόνι·
Πιάτα φαγητού·
Πιατάκια φλυτζανιών·
Πιατικά·
Πινακίδες από πορσελάνη ή ύαλο·
Πινέλα για πίσσα με μακριά λαβή·
Πιπέρι (Μύλοι για -) χειροκίνητοι·
Πιπεριέρες·
Πιστόλια νερού για λάστιχα ποτίσματος·
Πλάστες μαγειρικής·
Πλύσεων στοματικών (Συσκευές -)·
Πολτοποιητές μη ηλεκτρικοί οικιακής χρήσης·
Ποντικοπαγίδες·
Ποντικοπαγίδες·
Πορσελάνης είδη·
Πόσης (Δοχεία -)·
Ποτά (Θερμαινόμενα δοχεία για -)·
Ποτήρια·
Ποτήρια μπύρας·
Πότισμα λουλουδιών και φυτών (Τρόμπες για το -)·
Ποτιστήρια·
Ποτιστήρια (Ακροστόμια για -)·
Ποτίστρες·
Πουάρ μαγειρικής·
Πρέσες για παντελόνια·
Πρέσες για τορτίγια, μη ηλεκτρικές [σκεύη μαγειρικής χρήσης]·
Προτομές από πορσελάνη, τερακότα ή γυαλί·
Πυριτία (τετηγμένη -) [ημικατεργασμένο προϊόν], μη προοριζόμενη για οικοδομική χρήση·
Πώματα από γυαλί·
Ράβδοι ανάρτησης για πετσέτες και δακτυλίδια·
Ράβδοι μαγειρικών εσχαρών·
Σακουλάκια μαγειρέματος από δίχτυ, εκτός από αυτά για μικροκύματα·
Σαλατιέρες·
Σαπουνιού διανεμητές·
Σαπουνοθήκες·
Σαπουνοθήκες·
Σερβίτσια καφέ [επιτραπέζια σκεύη]·
Σερβίτσια τσαγιού [επιτραπέζια σκεύη]·
Σέσουλες για σερβίρισμα παγωτού·
Σέσουλες πάγου·
Σετ τουαλέτας σε τσαντάκι·
Σιδερώστρες·
Σιφώνια [για αεριούχα νερά]·
Σιφώνια δοκιμής οίνου·
Σκεύη Tajines, μη ηλεκτρικά·
Σκεύη για τη φύλαξη κερμάτων (κουμπαράδες)·
Σκεύη μαγειρικής χρήσης·
Σκεύη μαγειρικής χρήσης·
Σκεύη οικιακής χρήσης·
Σκεύη παρασκευής αβγών ποσέ·
Σκεύη συλλογής λίπους κρέατος·
Σκόρδου πρέσες [σκεύη κουζίνας]·
Σκούπες·
Σκούπες μηχανικές·
Σουπιέρες·
Σουρωτήρια τσαγιού·
Σπάτουλες για καλλυντικά·
Σπάτουλες για σερβίρισμα·
Σπάτουλες για χρήση στην κουζίνα·
Σπόγγοι καθαρισμού του δέρματος·
Σπόγγοι οικιακής χρήσης·
Σπόγγοι (σπογγοθήκες)·
Σπόγγοι τουαλέτας·
Σταγονόμετρα για οικιακή χρήση·
Σταγονόμετρα πωλούμενα άδεια για καλλυντική χρήση·
Στηρίγματα για σίδερα σιδερώματος·
Στιλβωτικές συσκευές και μηχανές μη ηλεκτρικές για χρήση οικιακή·
Στόμια εκροής·
Στουπί καθαρισμού·
Σύρμα κτυπήματος μη ηλεκτρικό·
Συρμάτινα σφουγγαράκια για καθαρισμό·
Συρματόβουρτσες·
Συσκευές αφαίρεσης μακιγιάζ·
Συσκευές θρυμματισμού για χρήση στην κουζίνα, μη ηλεκτρικές·
Συσκευές παρασκευής τσαγιού·
Σφουγγαράκια για μακιγιάζ·
Σφουγγαράκια καθαρισμού·
Σφουγγαράκια πουδραρίσματος·
Σφουγγαράκια στιλβωτικά για την κουζίνα·
Σφουγγαρίστρες·
Σφουγγαρόπανα·
Σχάρες (φορείς -ων)·
Σχοινιά για το άπλωμα λευκών ειδών·
Ταΐστρες ζώων·
Τηγάνια·
Τουαλέτας (Σκεύη -)·
Τρίποδα στηρίγματα πιάτων [επιτραπέζια σκεύη]·
Τρίφτες [οικιακά σκεύη]·
Τρίχες για βούρτσες·
Τρόφιμα (Θερμομονωτικά δοχεία για -)·
Τσαγιέρες·
Τσάντες ισοθερμικές·
Υαλοβάμβακας, πλην του μονωτικού·
Ύαλοι [πρώτες ύλες]·
Υδρίες·
Υλικά κατασκευής βουρτσών·
Υλικά στίλβωσης, εκτός από παρασκευάσματα, χαρτιά και πέτρες·
Υπερχείλισης γάλακτος (Πλάκες για την παρεμπόδιση της -)·
Υπηρεσίες [πιάτα]·
Υποδήματα (Μηχανήματα γυαλίσματος για -) μη ηλεκτρικά·
Υποδοχές για πετσέτες φαγητού·
Υποδοχές για πετσέτες φαγητού·
Υποδοχές για φακελάκια τσαγιού·
Υπολείμματα μαλλιού για καθαρισμό·
Ύφασμα (Κάδοι από -)·
Υφάσματα στίλβωσης·
Φαγεντιανά [οπτή γη]·
Φάτνες για ζώα·
Φιάλες·
Φιάλες ισοθερμικές·
Φιάλες στρογγυλές γυάλινες [δοχεία]·
Φίλτρα οικιακής χρήσης·
Φλασκιά·
Φορητά ψυγεία, μη ηλεκτρικά·
Φορητοί ψύκτες, μη ηλεκτρικοί·
Φόρμες για κέικ μη ηλεκτρικές·
Φόρμες [είδη κουζίνας]·
Φόρμες κοπής βουτημάτων [μπισκότων]·
Φουσκωτές μπανιέρες για βρέφη·
Φριτέζες μη ηλεκτρικές·
Φρούτα (αποχυμωτές -ων) μη ηλεκτρικοί οικιακής χρήσης·
Φρουτιέρες·
Φτερά ξεσκονίσματος·
Χάρτινοι δίσκοι, για οικιακή χρήση·
Χειρολαβές για σκούπες·
Χτένες·
Χτένες με μεγάλα δόντια·
Χτυπητήρια μη ηλεκτρικά·
Χύτρες·
Χύτρες ταχύτητας, μη ηλεκτρικές·
Χωνιά·
Ψηστιέρες [μαγειρικά σκεύη]·
Ψηφιδωτά από μη δομικό ύαλο·
Ψίχουλα (Φαράσια για -)·
Ψυκτικές φιάλες·
Ψωμί (Σανίδες κοπής για -)·
Ψωμιέρες

Αγαύη (σιζάλ)·
Αδιαβροχοποιημένα υφάσματα [μουσαμάδες]·
Αδιαβροχοποιημένα υφάσματα [μουσαμάδες]·
Αιώρες·
Ακατέργαστο ή επεξεργασμένο μαλλί·
Ακατέργαστο λίνο [αποφλοιωμένο]·
Αλιευτικό δίχτυ·
Ανεμόσκαλες από σχοινί·
Βαμβάκι ακατέργαστο·
Βαμβάκι (νιφάδες από -) [για παραγέμισμα]·
Βαμβάκι (Στουπί από -)·
Βάτα διήθησης·
Βάτα παραγεμίσματος ή γναφάλωσης·
Βούρτσες από γουρουνότριχες·
Βρόγχοι [παγίδες]·
Δέματα (δεσίματα -ων) μη μεταλλικά·
Δέρματα [τρίχωμα ζωικό]·
Δεσίματα μη μεταλλικά για γεωργική χρήση·
Δίχτυα·
Δίχτυα·
Δίχτυα αλιείας·
Δίχτυα για τάισμα ζώων·
Έριο παραγεμίσματος·
Ζώων (Μαλλί -)·
Ιμάντες συγκράτησης φορτίων μη μεταλλικοί·
Ίνες άνθρακα για υφαντική χρήση·
Ίνες από πλαστικό για υφαντική χρήση·
Ίνες βάμβακος·
Ίνες καρύδας·
Ίνες σπάρτου·
Ίνες υαλοβάμβακα για υφαντική χρήση·
Ίνες υφαντικές·
Ιούτα·
Ιστία·
Ιστία για σκι ιστιοφόρων·
Καλύμματα οχημάτων, μη εφαρμοστά·
Καλώδια μη μεταλλικά·
Καμήλου (Τρίχες -)·
Καμουτσίκια μαστιγίων·
Κάνναβη·
Καπόκ – ίνες εριοδένδρου·
Καραβόπανο·
Κερωμένη κλωστή υποδηματοποιών·
Κλουβιά για ιχθυοκαλλιέργεια·
Κορδόνια ανάρτησης κάδρων·
Κορδόνια ρολών παραθύρου·
Κορδόνια συσκευασίας·
Κουκούλια·
Λωρίδες επίδεσης για το αμπέλι·
Μαλλί λαναρισμένο·
Μαλλί λαναρισμένο·
Μετάξι (Παρεμβύσματα από -)·
Μη μεταλλικές συνδέσεις·
Νήματα κεντήματος μεταξωτά·
Νιφάδες μαλλιού·
Ξυλοβάμβακας·
Ξύλου πριονίδια·
Παραγέμισμα, όχι από καουτσούκ, πλαστικό, χαρτί ή χαρτόνι·
Παραγεμίσματος άχυρο·
Παραλλαγής [καμουφλάζ] (δίχτυα -)·
Παραλλαγής [καμουφλάζ] (καλύμματα -)·
Περιτυλίγματα για φιάλες από άχυρο·
Πούπουλα·
Πούπουλα κρεβατιού·
Πούπουλα ως υλικό παραγεμίσματος·
Πουπουλένια παπλώματα·
Προβάτου μαλλί·
Πρώτες ύλες κλωστουφαντουργικές·
Ραμί (Ίνες -)·
Ραφίας ίνες·
Ροκανίδια ξύλου·
Σάκκοι για το πλύσιμο καλτσών·
Σάκκοι μεταφοράς και εναποθήκευσης εμπορευμάτων χύδην·
Σάκκοι [φάκελλοι,θήκες] για συσκευασία από ύφασμα·
Σάκοι μπιβουάκ ως καταφύγια·
Σακούλες μεταφοράς πτωμάτων·
Σεντόνια προστασίας από τη σκόνη·
Σπάγγοι διχτυών·
Σπάγκοι·
Σπάγκοι από χαρτί·
Στόρια εξωτερικού χώρου από ύφασμα·
Στόρια παραθύρων ρυθμιζόμενα·
Στυπείο (στουπί)·
Συγκράτηση φορτίων (Ιμάντες -ς -) μη μεταλλικοί·
Συσκευασία (σχοινιά -ας)·
Σφιγκτήρες για τη συγκράτηση φορτίων [μη μεταλλικοί]·
Σχοινί πλεγμένο·
Σχοινιά·
Σχοινιά επίδεσης μη μεταλλικά·
Σχοινιά, μη μεταλλικά·
Σχοινιά ρυμούλκησης οχημάτων·
Ταινίες από κάνναβη·
Ταινίες επίδεσης μη μεταλλικές·
Ταχυδρομικοί σάκκοι·
Τέντες από συνθετικά υλικά·
Τέντες από ύφασμα·
Τρίχες αλόγου·
Τσάντες από ύφασμα, ειδικά προσαρμοσμένες για τη φύλαξη πανών·
Υαλώδεις ίνες πυριτίου για κλωστοϋφαντουργική χρήση·
Ύλη παραγεμίσματος από μετάξι·
Υλικά γεμίσματος/παραγεμίσματος·
Υλικά παραγεμίσματος, όχι από καουτσούκ, πλαστικό, χαρτί ή χαρτόνι·
Υλικά συσκευασίας [προστατευτικού γεμίσματος και παραγεμίσματος], όχι από καουτσούκ, πλαστικό, χαρτί ή χαρτόνι·
Υφάσματα επικάλυψης αεραγωγών σε ορυχεία·
Φύκια θαλασσινά [υλικό παραγεμίσματος]·
Χόρτο παραγεμίσματος·
Χόρτο πλεκτικής [βουρλόχορτο]

Βαμβάκι (Κουβάρια από -)·
Βαμβάκι (Κουβάρια από -)·
Ελαστικά νήματα και κλωστές για υφαντουργική χρήση·
Ιούτα (Νήματα -)·
Καουτσούκ (Νήματα -) για υφαντική χρήση·
Καρύδας (Νήματα -)·
Κέντημα (Κλωστές για το -)·
Κλωσμένα νήματα·
Κλωστές και νήματα από κάνναβη (cannabis sativa)·
Λινό (Νήματα και κλωστές από -)·
Μαλλί κλωσμένο·
Μαλλί κλωσμένο·
Μανταρίσματος (Κλωστές -)·
Μεταλλικό νήμα για κεντήματα·
Μετάξι κλωσμένο·
Μετάξι κλωσμένο·
Νήματα·
Νήματα από πλαστικές ύλες για υφαντική χρήση·
Ραπτικής (Νήματα -)·
Ρεγιόν [τεχνητό μετάξι] (νήματα -)·
Σειρήτια·
Υαλοβάμβακα νήματα για υφαντική χρήση

Mη υφασμένα είδη υφαντουργίας·
Απομίμηση δέρματος [ύφασμα]·
Βάσεις ποτηριών από ύφασμα (σουβέρ)·
Βελούδο·
Βολάν για κρεβάτια·
Βολάν για το κάτω μέρος των επίπλων·
Γάζα [ύφασμα]·
Γάντια μπάνιου χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα·
Δαμασκηνά υφάσματα·
Δέρματος ζώων (Υφάσματα απομίμησης -)·
Δικτυωτό ύφασμα·
Δίμιτο·
Δίμιτο [ύφασμα]·
Ελαστικά (Υφάσματα -)·
Ελαφρά καπιτονέ παπλώματα·
Ενσωματωμένα καλύμματα για καπάκια τουαλέτας από ύφασμα·
Έντυπα (Μεταξωτά υφάσματα για πατρόν -)·
Επενδύσεις για υπνόσακους·
Επενδύσεις επίπλων από πλαστικό·
Επενδύσεις επίπλων υφασμάτινες·
Επιπλώσεων υφάσματα·
Επιτραπέζιες βάσεις για πιάτα (σουπλά) από ύφασμα·
Επιτραπέζιες βάσεις για πιάτα (σουπλά) από ύφασμα·
Ετικέτες από ύφασμα·
Ζέρσεϋ [ύφασμα]·
Ζεφύρι [ύφασμα]·
Θερμοκολλούμενα υφάσματα·
Ινδικό [ύφασμα εμπριμέ]·
Ινδικό [ύφασμα εμπριμέ]·
Καλύμματα για έπιπλα·
Καλύμματα κρεβατιού·
Καλύμματα κρεβατιού χάρτινα·
Καλύμματα στρωμάτων·
Καμβάς για ταπετσαρίες ή κεντήματα·
Κάνναβης (Ύφασμα -)·
Κάνναβης (Ύφασμα -)·
Κάνναβης (Ύφασμα -)·
Κορδόνια από υφαντικές ύλες·
Κόσκινου (Ύφασμα -)·
Κουβέρτες για κατοικίδια ζώα·
Κουβέρτες για πικνίκ·
Κουβέρτες ταξιδιού·
Κουνουπιέρες·
Κουρτίνες·
Κουρτίνες από ύφασμα ή πλαστικό·
Κουρτίνες μπάνιου υφασμάτινες ή πλαστικές·
Κρεβατιού κουβέρτες·
Κρεπ [ύφασμα]·
Κρεπόν·
Λάβαρα από ύφασμα ή πλαστικό·
Λευκά είδη·
Λευκά είδη διακοσμημένα με σχέδια·
Λευκά είδη κρεβατιού και κουβέρτες·
Μαλλί (Υφάσματα από -)·
Μαντήλια τσέπης [υφασμάτινα]·
Μαξιλαροθήκες·
Μαξιλαροθήκες·
Μαξιλαροθήκες·
Μαραμπού [ύφασμα]·
Μετάξι (Υφάσματα από -)·
Μουσαμάδες (για χρήση ως τραπεζομάντιλα)·
Μουσελίνες·
Μπάνιου (λευκά είδη -) [εκτός ιματισμού]·
Μπιλιάρδου (Υφάσματα επίστρωσης για τραπέζια -)·
Μπορντούρες για κρεβάτια·
Μπουκλέ [ύφασμα]·
Ολόσωμες φόρμες για μωρά·
Πανιά για αφαίρεση του μακιγιάζ·
Πανιά για την αλλαγή βρεφικών πανών·
Πανιά διαποτισμένα με κόμμι, πλην ειδών χαρτοπωλείου·
Περιβλήματα κυλίνδρου πιεστηρίου υφασμάτινα·
Πετσέτες·
Πετσέτες προσώπου από ύφασμα·
Πετσέτες φαγητού υφασμάτινες·
Πίλημα·
Πλεκτά [υφάσματα]·
Πλευρικά προστατευτικά για παιδικές κούνιες [λευκά είδη κρεβατιού]·
Πόρτας κουρτίνα·
Ραμίας (Υφάσματα -)·
Ρεγιόν [τεχνητό μετάξι] (υφάσματα -)·
Σάβανα·
Σαγιάκι [ύφασμα]·
Σάκοι μπιβουάκ ως καλύμματα για υπνόσακους·
Σεβιότ [υφάσματα]·
Σενίλ [ύφασμα]·
Σεντόνια·
Σημαίες από ύφασμα ή πλαστικό·
Σπάρτου (Υφάσματα -)·
Στρώματα (Ύφασμα για -)·
Ταπετσαρίες από υφαντουργικές ύλες, κουρτίνες από υφαντουργικές ή πλαστικές ύλες·
Ταφτάς[ύφασμα]·
Τούλι·
Τουλπάνια από ύφασμα ή πλαστικό·
Τραβέρσες τραπεζιού (τραπεζομάντηλα) από ύφασμα·
Τραπεζομάντηλα, όχι από χαρτί·
Τραπεζομάντηλα, όχι από χαρτί·
Τσόχα σκληρή·
Τυρί (τουλπάνια για πήξιμο -ου)·
Υαλοϋφάσματα [πετσέτες]·
Ύλες πλαστικές [υποκατάστατα υφασμάτων]·
Υλικά φιλτραρίσματος από ύφασμα·
Υπνόσακοι·
Υπνόσακοι για βρέφη·
Ύφασμα από λινάρι·
Ύφασμα σάκων·
Υφάσματα·
Υφάσματα·
Υφάσματα·
Υφάσματα·
Υφάσματα αεροστεγή για μπαλόνια αεροστατικά·
Υφάσματα από υαλοβάμβακα για υφαντική χρήση·
Υφάσματα βαμβακερά·
Υφάσματα για γυναικεία εσώρουχα·
Υφάσματα για υποδήματα·
Υφάσματα με ζωγραφισμένα σχέδια για κέντημα·
Υφάσματα χρυσοειδή [μπροκάρ]·
Υφασμάτινα διακοσμητικά περιζώματα κρεβατιών·
Φανέλα [ύφασμα]·
Φόδρες·
Φόδρες για καπέλα τυποποιημένες·
Φόδρες για υποδήματα

Αδιάβροχα·
Αθλητικά υποδήματα·
Αθλητικά υποδήματα·
Αθλητικές αμάνικες φανέλες·
Αθλητικές φανέλες·
Αμάνικα φορέματα τύπου ποδιάς·
Άμφια·
Άνορακ·
Αντιολισθητικές διατάξεις για υποδήματα·
Απορροφητικές κάλτσες για τον ιδρώτα·
Αυτοκινητιστές (Ένδυση για -)·
Βαλένκι [τσόχινες μπότες]·
Βάρδουλα για υποδήματα·
Βάτες για πουκάμισα·
Βραδινές τουαλέτες·
Βρεφικά βρακάκια [ενδύματα]·
Γαλότσες·
Γάντια·
Γάντια χιονοδρομίας (σκι)·
Γάντια χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα·
Γάντια χωρίς χωρίσματα για τα δάκτυλα·
Γείσα [πιλοποιία]·
Γιακάδες αποσπώμενοι·
Γιακάδες γούνινοι [μποά]·
Γιλέκα·
Γιλέκα αλιείας·
Γκέτες·
Γούνες·
Γούνες [είδη ιματισμού]·
Γραβάτες·
Γυναικεία φανελάκια·
Γυναικείες ρόμπες·
Διακριτικά·
Είδη πιλοποιίας·
Είδη πιλοποιίας·
Ενδύματα·
Ενδύματα από απομιμήσεις δέρματος·
Ενδύματα από δέρμα·
Ενδύματα από χαρτί·
Ενδύματα για την παραλία·
Ενδύματα γυμναστικής·
Ενδύματα που περιέχουν αδυνατιστικές ουσίες·
Εξωτερικά ενδύματα·
Επενδύσεις για των ιδρώτα φορέματος·
Εσάρπες που καλύπτουν μόνο τους ώμους·
Εσπαντρίγιες·
Εσώρουχα·
Εσώρουχα για την απορρόφηση του ιδρώτα·
Έτοιμα ενδύματα·
Ετόλ (περιώμια)·
Ζαρτιέρες·
Ζαρτιέρες·
Ζαρτιέρες·
Ζώνες [ένδυση]·
Ζώνες [εσώρουχα]·
Ζώνες-πορτοφόλια [είδη ένδυσης]·
Θερμοφόρες ποδιών μη ηλεκτρικές·
Ιαπωνικά κιμονό·
Ιμάντες πρόσδεσης για περικνήμια (γκέτες)·
Κάλτσες·
Κάλτσες αντιιδρωτικές·
Κάλτσες μακριές γυναικείες·
Καλτσοδέτες·
Καλύμματα αυτιών [είδη ένδυσης]·
Καμπαρντίνες [ενδύματα]·
Καπέλα ημίψηλα·
Καπέλα (χάρτινα -) [ενδύματα]·
Κάπες κομμωτηρίου·
Κάπες τύπου μεξικάνικου πόντσο·
Καρφιά για μπότες ποδοσφαίρου·
Κασκόλ [μαντίλια για τον λαιμό]·
Κεντημένα ενδύματα·
Κιλότες·
Κιμονό·
Κολάν·
Κολάν [παντελόνια]·
Κολυμβητικά σκουφάκια·
Κοντομάνικα πουκάμισα·
Κορμάκια [γυναικεία εσώρουχα]·
Κορμάκια [εσώρουχα]·
Κορμάκια χορού·
Κορμοί για υποδήματα·
Κορμοί για υποδήματα·
Κορσέδες·
Κορσέδες·
Κοστούμια αποκριάτικα·
Κοστούμια (επίσημα ενδύματα)·
Κουκούλες [ενδύματα]·
Λαιμοδέτες τύπου άσκοτ·
Λευκοί ιερατικοί χιτώνες (άλμπα)·
Λιβρέες·
Λουτρού (Υποδήματα -)·
Μαγιό·
Μαγιό αντρικά·
Μάλλινο ολόσωμο εσώρουχο με μακριά μανίκια και μπατζάκια·
Μανσόν (κυλινδρικό περίβλημα για τα χέρια) [είδη ιματισμού]·
Μαντήλια για το λαιμό·
Μαντίλες·
Μαντίλια για τον λαιμό [κασκόλ]·
Μάσκες ύπνου·
Μεσοφόρια·
Μεσοφόρια [εσώρουχα]·
Μεταλλικά εξαρτήματα για υποδήματα·
Μίτρες [καπέλλα]·
Μπάνιου (Σανδάλια -)·
Μπαντάνες [φουλάρια]·
Μπαρέτες[καλύματα κεφαλής]·
Μπερέδες·
Μπλουζάκια (τι-σερτ)·
Μπλούζες·
Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο·
Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο·
Μπότες·
Μπότες με κορδόνια·
Μπότες σκι·
Μπουρνούζια·
Μπουφάν·
Μπουφάν με επένδυση [είδη ένδυσης]·
Μύτες υποδημάτων·
Μωρουδιακά·
Παντελόνια·
Παντελόνια·
Παντελόνια ιππασίας·
Παντελονόφουστες·
Παντόφλες·
Πανωφόρια·
Παπούτσια γυμναστικής·
Πέπλα (βέλα)·
Πέπλα [ενδύματα]·
Περιβραχιόνια ιερέα·
Περίδεμα κεφαλιού [είδη ένδυσης]·
Περικνημίδες·
Περιχειρίδες (μανσέτες)·
Περιώμια (πελερίνα)·
Πιτζάμες·
Πλαστρόν·
Πλεκτά είδη·
Πλεκτά [ενδύματα]·
Ποδηλατιστών ένδυση·
Ποδιές [ενδύματα]·
Ποδιές εργασίας·
Πουκάμισα·
Πουλόβερ·
Προστατευτικά για τακούνια παπουτσιών·
Σακκάκια·
Σάλια (ενδύματα)·
Σαλιάρες με μανίκια, όχι από χαρτί·
Σαλιάρες μη χάρτινες·
Σανδάλια·
Σαρί [ινδικό ένδυμα]·
Σαρόνγκ (είδος παρεό μαλαισιανής προέλευσης)·
Σκελετοί για καπέλα·
Σκουφάκια·
Σκούφοι για ντους·
Σόλες υποδημάτων·
Σόλες υποδημάτων·
Σορτσάκια μπόξερ·
Στηθόδεσμοι·
Στολές·
Στολές για θαλάσσιο σκι·
Στολές για καράτε·
Στολές για τζούντο·
Τακούνια για υποδήματα·
Τακούνια για υποδήματα·
Τήβεννοι·
Τουρμπάνια·
Τσεπάκια [είδη ένδυσης]·
Τσέπες ενδυμάτων·
Τσόκαρα[είδη υπόδησης]·
Υποδήματα·
Υποδήματα·
Υποδήματα παραλίας·
Υποδήματα ποδοσφαίρου·
Υφασμάτινες κορδέλες (ζώνες)·
Φόδρες έτοιμες [μέρη ενδυμάτων]·
Φούστες·
Φτέρνες για κάλτσες

Άγκιστρα για τάπητες·
Άγκιστρα για υποδήματα·
Άγκιστρα [ψιλικά]·
Αγκράφες ζώνης·
Άνθη τεχνητά·
Ανθρώπινα μαλλιά·
Απλίκες [ψιλικά]·
Άργυρο (Κεντήματα από -)·
Αριθμοί για αθλητικές φανέλες·
Αριθμοί ή γράμματα ως σήμανση λευκών ειδών·
Αριθμοί ή γράμματα ως σήμανση λευκών ειδών·
Αριθμοί ή γράμματα ως σήμανση λευκών ειδών·
Αυτοκόλλητες ταινίες για κουμπώματα με άγκιστρο [ψιλικά]·
Βελονάκι για το πλέξιμο·
Βελόνες·
Βελόνες για μηχανές κτενίσματος μαλλιού·
Βελόνες κεντήματος·
Βελόνες μανταρίσματος·
Βελόνες πλεξίματος·
Βελόνες ραπτικής·
Βελόνες σαγματοποιών·
Βελόνες υποδηματοποιών·
Βελόνες χονδρές [σακοράφες]·
Βελονοπεραστές·
Βιβλιοδεσίας βελόνες·
Βολάν [από δαντέλα]·
Βολάν για φορέματα·
Βοστρύχοι για μαλλιά·
Γαλόνια·
Γενειάδες ψεύτικες·
Γιρλάντες τεχνητές·
Δακτυλήθρες ραπτικής·
Διακοσμητικά είδη για τα μαλλιά·
Διακριτικά από μη πολύτιμα μέταλλα·
Διακριτικά διακοσμητικά [κομβία]·
Δίχτυα αλιείας (σαΐτες [βελόνια] κατασκευής -ών -)·
Δίχτυα για τα μαλλιά·
Είδη ταινιοπλεκτικής·
Ελαστικές κορδέλες για μάζεμα των μαλλιών·
Ενδυμάτων ρελιάσματα·
Ενισχύσεις γιακάδων·
Εντομολογικές καρφίτσες·
Επωμίδες για ενδύματα·
Θύσανοι [σειρήτια] ψιλικά·
Καρφίτσες για τη στερέωση καπέλων·
Καρφίτσες, εκτός από κοσμήματα·
Καψούλια για ενδύματα·
Καψούλια για υποδήματα·
Κεντήματα·
Κονκάρδες [κορδελοποιία]·
Κόπιτσες κορσέδων·
Κορδέλες για τα μαλλιά·
Κορδέλες ελαστικές·
Κορδέλες καπέλων·
Κορδόνια·
Κορδόνια από μαλλί·
Κορδόνια για υποδήματα·
Κορδόνια ρελιάσματος·
Κουμπιά·
Κουμπιά·
Κουμπώματα φορεμάτων·
Κουμπώματα φορεμάτων·
Κουτιά για βελόνες·
Κουτιά για βελόνες·
Κρόσσια·
Μαλλιά (Φουρκέτες για -)·
Μαλλιά (Φουρκέτες για κυματιστά -)·
Μανταρίσματος καλαπόδια·
Μαρμαρυγία [μίκα] (πούλιες από -)·
Μέρη θερμοκολλούμενα για την επιδιόρθωση υφασμάτων·
Μέρη θερμοκολλούμενα για την επιδιόρθωση υφασμάτων·
Μπαλένες για κορσέδες·
Μπαρέτες μαλλιών·
Μπομπίνες συγκράτησης νημάτων κεντήματος ή μαλλιού [όχι μέρη μηχανών]·
Μπρετέλλες (στηρίγματα για – τιραντών)·
Παντελονιών κλιπ μοτοσυκλετιστών·
Πελότες για βελόνες·
Πελότες για καρφίτσες·
Περιβραχιόνια·
Περιβραχιόνια για ανασήκωμα μανικιών·
Περούκες·
Περουκίνια·
Περουκίνια·
Περουκίνια·
Πιέτες [ένδυση]·
Πικώ [δαντέλες]·
Πόρπες [αξεσουάρ ένδυσης]·
Πούλιες για ενδύματα·
Πτηνά (φτερά -ών) [είδη ένδυσης]·
Ραπτικής κουτιά·
Ρελιάσματος σειρήτια·
Ρολά για τα μαλλιά·
Ρολά για τα μαλλιά·
Σενίλ [δαντέλες]·
Σετ ραπτικής·
Σκουφάκια βαφής μαλλιών·
Στεφάνια τεχνητών ανθέων·
Στολίδια (γαρνιτούρες) για καπέλα·
Στολίδια (γαρνιτούρες) για υποδήματα·
Στρουθοκαμήλου (φτερά -) [εξαρτήματα ένδυσης]·
Ταινίες [απονομής]·
Ταινίες [κορδελοποιία]·
Ταινίες πλισέ για κουρτίνες·
Τεχνητά στριφώματα·
Τεχνητά φυτά·
Τεχνητά χριστουγεννιάτικα στεφάνια·
Τεχνητά χριστουγεννιάτικα στεφάνια με ενσωματωμένα λαμπάκια·
Τεχνητές χριστουγεννιάτικες γιρλάντες·
Τεχνητές χριστουγεννιάτικες γιρλάντες με ενσωματωμένα λαμπάκια·
Τσαντόρ [καλύπτρες](ψιλικά)·
Τσιμπιδάκια μαλλιών·
Τσιμπιδάκια μαλλιών·
Υποδημάτων αγκράφες·
Υποδημάτων αγκράφες·
Φερμουάρ·
Φερμουάρ για τσάντες·
Φεστόνια [κεντήματα]·
Φιόγκοι για τα μαλλιά·
Φιόγκοι και κορδέλες, όχι από χαρτί, για συσκευασίες δώρων·
Φιόγκοι μαλλιών [πομπόν]·
Φιόγκοι [ψιλικά είδη]·
Φορεμάτων (Κουμπώματα -)·
Φρούτα τεχνητά·
Φτερά [είδη ένδυσης]·
Φυλαχτά, εκτός όσων προορίζονται για κοσμήματα, μπρελόκ ή αλυσίδες κλειδιών·
Χάντρες, εκτός από αυτές που προορίζονται για την κατασκευή κοσμημάτων·
Χρυσός (Κεντήματα με -)·
Ψεύτικο μουστάκι·
Ψιλικά (είδη -ών) [εκτός κλωστών]

Αντιολισθητικοί τάπητες·
Γυμναστική (τάπητες -ής)·
Επενδύσεις τοίχων από ύφασμα·
Επενδύσεις τοίχων όχι από ύφασμα·
Επικαλύψεις επιφανειών από βινύλιο·
Επιστρώσεις δαπέδου·
Καλάμι (Ψάθες από -)·
Καλύμματα και χαλάκια οχημάτων·
Λινοτάπητες·
Ταπετσαρίες τοίχου·
Τάπητες από υφασμένα σκοινιά για πίστες του σκι·
Τάπητες, ψάθες και χαλάκια·
Τεχνητός χλοοτάπητας·
Υποστρώματα χαλιών·
Υφασμάτινες ταπετσαρίες·
Χαλάκια για γιόγκα·
Χαλάκια δαπέδου, πυράντοχα, για τζάκια και ψησταριές (μπάρμπεκιου)·
Χαλάκια μπάνιου·
Ψάθες·
Ψάθες·
Ψάθινοι τάπητες ιαπωνικού τύπου (τατάμι)

Joysticks βιντεοπαιχνιδιών·
Αέρα (Θάλαμοι -) για μπαλόνια παιχνιδιού·
Αεροβόλα [παιχνίδια]·
Αθλητικά γάντια (- μποξ) [εξαρτήματα παιχνιδιού]·
Αθύρματα·
Άκρα χιονοπέδιλων σκι·
Αλεξίπτωτο πλαγιάς·
Αλιείας αγκίστρια·
Αλτήρες·
Αλτήρες·
Αμαξάκια για σάκους του γκολφ·
Αναβάτες [εξοπλισμός ορειβασίας]·
Ανάπτυξης-όργανα·
Αναρρίχησης αορτήρες·
Ανέμες πετονιάς για την αλιεία·
Ανεμόπτερα·
Ανιχνευτές αλιείας [σύνεργα αλιείας]·
Αντλίες ειδικά προσαρμοσμένες για χρήση με μπάλες παιχνιδιού·
Αποκατάστασης σώματος συσκευές·
Αποκριάτικα είδη [κοτιγιόν]·
Αποκριάτικα είδη [κοτιγιόν]·
Απόχες για πεταλούδες·
Αρκουδάκια λούτρινα·
Άρση βαρών (ζώνες για -) [αθλητικά είδη]·
Αρωματισμένα δολώματα για το κυνήγι ή το ψάρεμα·
Ατομικά παιχνίδια·
Αυτοκινητάκια (παιχνίδια)·
Βατήρες [αθλητικά είδη]·
Βατήρες εκκίνησης [για αθλήματα]·
Βατραχοπέδιλα για καταδύσεις σκούμπα (scuba diving)·
Βατραχοπέδιλα για κολυμβητές·
Βέλη·
Βελόνες για αεραντλίες για το φούσκωμα μπαλών παιχνιδιού·
Βρεφικές διατάξεις γυμναστικής·
Γάντια [εξαρτήματα παιχνιδιού]·
Γάντια ξιφασκίας·
Γάντια πυγμαχίας·
Γάντια του γκολφ·
Γάντια του μπέιζμπολ·
Γιλέκα-σωσίβια κολύμβησης·
Γυμναστικής ποδήλατα σταθερά·
Γυροσκόπια και σταθεροποιητές πτήσης για μοντέλα αεροσκαφών·
Δακτυλίων (Παιχνίδια -)·
Δένδρα χριστουγεννιάτικα από συνθετικές ύλες·
Δένδρα χριστουγεννιάτικα (Στηρίγματα για -)·
Δέρμα φώκιας [επενδύσεις για χιονοπέδιλα]·
Δετήρες χιονοπέδιλων·
Διακοσμητικά χριστουγεννιάτικων δέντρων, με εξαίρεση τα είδη φωτισμού και τα είδη ζαχαροπλαστικής·
Δίσκοι αθλητικοί·
Δίσκοι ρίψεων·
Δίχτυα [είδη αθλητικά]·
Δολώματα [σύνεργα αλιείας]·
Δολώματα τεχνητά κυνηγίου ή αλιείας·
Είδη γυμναστικής·
Είδη ψαρέματος·
Ειδικά κολυμβητικά γάντια με μεμβράνες·
Εκτοξευτές πήλινων περιστεριών σκοποβολής·
Ελαστικές επενδύσεις για τραπέζια μπιλιάρδου·
Ελεγκτές για κονσόλες παιχνιδιών·
Έλκηθρα·
Έλκηθρα (αθλητικά είδη)·
Εξαρτήματα για ψάρεμα, αγκίστρια, απόχες·
Επενδύσεις για χιονοπέδιλα σκι·
Επιγονατίδες [αθλητικά είδη]·
Εργαλεία επανατοποθέτησης βώλων γης [εξαρτήματα του γκολφ]·
Ζάρια·
Ζώνες άσκησης για την σύσφιξη της μέσης·
Ηλεκτρονικοί στόχοι·
Θεατρικές μάσκες·
Ιμάντες για ιστιοσανίδες·
Ιστία για ιστιοσανίδες·
Ιστιοσανίδα σώματος·
Ιστιοσανίδες·
Ιστιοσανίδες·
Καλάμια αλιείας·
Καλειδοσκόπια·
Καλλυντικά-παιχνίδια [μη χρηστικά]·
Καμπανάκια για χριστουγεννιάτικα δέντρα·
Καροτσάκια για σάκους του γκολφ·
Κάρτες μπίνγκο·
Κάρτες προς συλλογή [παιχνίδια με κάρτες]·
Κάρτες τύπου ξυστό για παιχνίδια λαχειοφόρου αγοράς·
Κατασκευών (Παιχνίδια -)·
Καψούλια εκπυρσοκρότησης [παιχνίδια]·
Κηροπήγια για χριστουγεννιάτικα δέντρα·
Κονσόλες παιχνιδιών·
Κοντάρια για άλμα επί κοντώ·
Κορδέλες ειδικά προσαρμοσμένες για το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής·
Κουδουνίστρες·
Κούκλες·
Κούκλες, ρούχα και εξαρτήματα για κούκλες·
Κουκλόσπιτα·
Κουκλόσπιτα·
Κούνιες·
Κούνιες για γιόγκα·
Κουνιστά αλογάκια·
Κοφίνια [παγίδες ψαρέματος]·
Κράχτες κυνηγετικοί·
Κρεβάτια για κούκλες·
Κρίκετ (Σάκκοι για το -)·
Κρίκοι·
Κρίκοι για παιχνίδια·
Κροτίδες (πυροτεχνήματα-παιχνίδια)·
Κύβοι κατασκευών [παιχνίδια]·
Κύλινδροι για στατικά ποδήλατα γυμναστικής·
Κύπελλα για ζάρια·
Λούνα-παρκ περιστρεφόμενα αλογάκια·
Λούτρινα παιχνίδια με προσαρτημένες κουβέρτες αγκαλιάς·
Μαλακά χνουδωτά παιχνίδια·
Μαλακά χνουδωτά παιχνίδια·
Μαριονέτες·
Μάρκες για παιχνίδια·
Μάρκες για παιχνίδια·
Μάρκες για στοιχηματικά παιχνίδια·
Μάσκες ξιφασκίας·
Μάσκες παιχνιδιού·
Μάσκες παιχνιδιού·
Ματριόσκες [κούφιες ξύλινες ρωσικές κούκλες]·
Μαχ-γιόγκ [κινέζικο ντόμινο]·
Μεμβράνες προστασίας οθόνης για φορητά παιχνίδια·
Μέσα μαρκαρίσματος των σημείων στο μπιλιάρδο·
Μηχανές βιντεοπαιχνιδιών με νόμισμα·
Μηχανές παιχνιδιών·
Μηχανές ρίψης μπάλας·
Μηχανές στοιχηματικών παιχνιδιών·
Μονάδες χειρός για βιντεοπαιχνίδια·
Μοντέλα παιχνιδιών·
Μπαλάκια τένις (Συσκευές ρίψης για -)·
Μπαλάκια του μπάντμιντον [παιχνίδια]·
Μπάλες για παιχνίδια·
Μπάλες παιχνιδιού·
Μπάλες χιονιού·
Μπάλες χρωματοσφαίρισης [πυρομαχικά για τυφέκια χρωματοσφαίρισης] αθλητικός εξοπλισμός·
Μπαλόνια·
Μπαστούνια για παιχνίδι·
Μπαστούνια του γκολφ·
Μπαστούνια του γκολφ (Σάκκοι για -) τροχήλατα ή μη·
Μπαστούνια του χόκεϋ·
Μπαστούνια χιονοδρομίας·
Μπαστούνια χιονοδρομίας για χιονοπέδιλα με ρόδες·
Μπιλιάρδου (Κιμωλία για στέκες -)·
Μπιλιάρδου μπάλλες·
Μπιλιάρδου (Τραπέζια -) με προπληρωμή·
Μπίλιες·
Μπιμπερό για κούκλες·
Μπόουλινγκ (Μηχανήματα και συσκευές για -)·
Μπόουλινγκ[παιχνίδια]·
Μπόουλινγκ[παιχνίδια]·
Μποτάκι με ενσωματωμένα πατίνια·
Μπούμερανγκ·
Μύτες για στέκες·
Ντάμας πιόνια·
Ντάμες·
Ντόμινο·
Ξιφασκίας όπλα·
Όπλα (παιχνίδια)·
Οχήματα σε μικρογραφία·
Παγοπέδιλα·
Παιχνίδια για κατοικίδια ζώα·
Παιχνίδια για πάρτι·
Παιχνίδια επιτραπέζια·
Παιχνιδομηχανές αυτόματες με κερματοδέκτη·
Παπούτσια για το χιόνι·
Πατίνια·
Πατίνια με ροδάκια·
Πατίνια με ροδάκια γραμμής·
Πατσίνκο (φλιπεράκια ιαπωνικού τύπου)·
Πέδιλα για θαλάσσιο σκι·
Πέδιλα για θαλάσσιο σκι·
Πέδιλα σκι με ρόδες·
Πέδιλα του σκι·
Περικνήμια [είδη αθλητισμού]·
Περιστέρια πήλινα [στόχοι σκοποβολής]·
Πετονιές αλιείας·
Πετονιές αλιείας·
Πινγκ-πονγκ τραπέζια·
Πινιάτες (διακοσμημένα δοχεία από πεπιεσμένο χαρτί για παιχνίδια και γλυκά)·
Πισίνες [είδη αθλοπαιδιών]·
Πιστολάκια (καψούλια για -)[παιχνίδια]·
Πιστόλια χρωματοσφαίρισης [αθλητικός εξοπλισμός]·
Πλαστελίνη·
Πλαστελίνη για παιχνίδι·
Ποδοσφαιράκια·
Προπετάσματα (- παραλλαγής) [αθλητικα είδη]·
Προστασίας (παρεμβύσματα) [μέρη αθλητικών ένδυσης]·
Προστατευτικά αγκώνων [αθλητικά είδη]·
Προστατευτικές περισκελίδες για άνδρες αθλητές [αθλητικά είδη]·
Πυγμαχίας σάκκοι·
Ράβδοι για επιδείξεις ελιγμών·
Ρακετών χορδές·
Ρακετών χορδές·
Ρητινέλαιο για αθλητές·
Ρομπότ (παιχνίδια)·
Σανίδες κολύμβησης·
Σανίδες κυματοδρομίας με κουπί (Paddleboards)·
Σανίδες του σκέιτμπορντ·
Σανίδων ιστιοπλοήγησης (Ιμάντες συγκράτησης -)·
Σβούρες [αθύρματα]·
Σετ δημιουργίας μοντέλων κλίμακας [ατομικά παιχνίδια]·
Σκάκι·
Σκακιέρες·
Σκηνές για παιχνίδι·
Στέκες μπιλιάρδου·
Στόχοι σκοποβολής·
Συναρμολόγησης παιχνίδια [παζλ]·
Συναρμολογούμενα [αθύρματα]·
Συσκευές άσκησης και γυμναστικής·
Συσκευές για παιχνίδια·
Συσκευές εκτόξευσης κομφετί για πάρτι·
Συσκευές επίπλευσης για κολύμβηση·
Συσκευές παιχνιδιών βίντεο·
Σφεντόνες [αθλητικά είδη]·
Σωσίβιες ζώνες κολύμβησης·
Τάβλι·
Ταχυδακτυλουργικές συσκευές·
Τένις (Δίχτυα για -)·
Τεχνητά δολώματα ψαρέματος·
Τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη [είδη παιχνιδιών]·
Τηλεκατευθυνόμενα οχήματα παιχνίδια·
Τόξα τοξοβολίας·
Τοξοβολίας εξαρτήματα·
Τραμπολίνα·
Τραπέζια του μπιλιάρδου·
Τρίκυκλα για νήπια [αθύρματα]·
Τροχοί ρουλέτας·
Τσάντες ειδικά σχεδιασμένες για χιονοπέδιλα και σανίδες κυματοδρομίας·
Τσουλήθρες·
Φελλοί αλιείας·
Φιγούρες για παιχνίδι·
Φορητά παιχνίδια και αθύρματα με ενσωματωμένες λειτουργίες τηλεπικοινωνίας·
Φορητά παιχνίδια με οθόνες υγρών κρυστάλλων·
Φουσκες (σαπουνό -) [παιχνίδια]·
Φουσκωτά είδη κολύμβησης για πισίνες·
Φουσκωτά παιχνίδια για πισίνες·
Χαρταετοί·
Χαρταετού (Ανέμες -)·
Χάρτινα καπέλα για πάρτι·
Χαρτοπόλεμος (κονφετί)·
Χειριστήρια ατομικών παιχνιδιών·
Χιόνι τεχνητό για χριστουγεννιάτικα δέντρα·
Χιονοπέδιλα·
Ψαροντούφεκα [είδη αθλητισμού]

Bulgogi [κορεατικό πίατο με βοδινό κρέας]·
Galbi [πιάτο από κρέας ψημένο στη σχάρα]·
Kimchi (πιάτο λαχανικών που έχει ζύμωση)·
Prostokvasha [ξινόγαλο]·
Ryazhenka [γάλα σε ζύμωση]·
Smatana [ξινή κρέμα]·
Tajine [πιάτο αποτελούμενο από μαγειρεμένο κρέας, ψάρι ή λαχανικά]·
Yakitori (γιαπωνέζικο πιάτο)·
Αβγά σαλιγκαριών για κατανάλωση·
Αβγά ψαριών, παρασκευασμένα·
Αγγουράκια·
Αγκινάρες, διατηρημένες·
Αϊβάρ [διατηρημένες πιπεριές]·
Αλβουμίνη για μαγειρική χρήση·
Αλβουμινούχο γάλα·
Αλγινικά άλατα για μαγειρική χρήση·
Αλεσμένα αμύγδαλα·
Αλόη παρασκευασμένη για κατανάλωση από τον άνθρωπο·
Αντσούγιες, όχι ζωντανές·
Αρακάς κονσερβοποιημένος·
Αράπικα φιστίκια, παρασκευασμένα·
Ασπράδι αυγού·
Αστακοί (Αγκαθωτοί -), όχι ζωντανοί·
Αστακοί [μη ζώντες]·
Αυγά·
Αυγά σε σκόνη·
Αχηβάδες [μη ζώσες]·
Βούτυρο·
Βούτυρο-κακάο·
Βούτυρο καρύδας·
Βούτυρο (Κρέμα από -)·
Βούτυρο, μαργαρίνη·
Βρώσιμα έντομα, μη ζώντα·
Γάλα·
Γάλα αμυγδάλου για μαγειρική χρήση·
Γάλα από αμύγδαλα·
Γάλα από σόγια·
Γάλα αραχίδας·
Γάλα βρώμης·
Γάλα καρύδας·
Γάλα καρύδας για μαγειρική χρήση·
Γάλα ρυζιού·
Γάλα ρυζιού για μαγειρική χρήση·
Γάλα φιστικιού για μαγειρική χρήση·
Γαλακτοκομικά (- προϊόντα)·
Γαρίδες κόκκινες [μη ζώσες]·
Γαρίδες τεφρές [μη ζώσες]·
Γιαούρτι·
Γλασαρισμένα (σακχαρόπηκτα) φρούτα·
Γλυκό καλαμπόκι, επεξεργασμένο·
Γουακαμόλε [πουρές αβοκάντο]·
Γύρη επεξεργασμένη για διατροφή·
Εγκ-νογκ (μη οινοπνευματώδες)·
Εδώδιμα αραβοσιτέλαια·
Εδώδιμα έλαια·
Εδώδιμα έλαια καρύδας·
Εδώδιμα λίπη·
Εδώδιμα σησαμέλαια·
Εκχυλίσματα κρέατος·
Εκχυλίσματα φυκιών για τα τρόφιμα·
Έλαια και λίπη καρύδας [για τρόφιμα]·
Ελιά (έλαια -άς) εδώδιμο·
Ελιές κονσερβοποιημένες·
Έντερα για λουκάνικα, φυσικά ή τεχνητά·
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο·
Επαλείμματα με βάση ξηρούς καρπούς·
Εσκαμόλ [βρώσιμες προνύμφες μυρμηγκιών, επεξεργασμένες]·
Εχινόδερμο θαλάσσιο αγγούρι όχι ζωντανό·
Ζαχαρωμένοι ξηροί καρποί·
Ζελατίνες·
Ζελατίνη·
Ζυμομύκητες (γαλακτικοί) για μαγειρική χρήση·
Ζωμοί·
Ζωμοί σούπας [κονσομέ]·
Ζωμοί συμπυκνωμένοι·
Ζωμών (Προϊόντα για την παρασκευή -)·
Ηλιέλαιο εδώδιμο·
Θηράματα·
Ιχθυάλευρα για κατανάλωση από τον άνθρωπο·
Ιχθυόκολλα για διατροφή·
Κlippfish [αλατισμένος και αποξηραμένος βακαλάος]·
Καραβίδες [μη ζώσες]·
Κάρυα φοινικίδων (έλαια από -) [είδη διατροφής]·
Καρύδας (Καρποί -) αποξηραμένοι·
Κατεψυγμένα φρούτα·
Κεφίρ·
Κεφίρ·
Κομπόστα από βατόμουρα·
Κονσέρβες λαχανικών·
Κονσέρβες φρούτων·
Κονσέρβες ψαριού·
Κουκιά κονσερβοποιημένα·
Κραμβέλαιο για τρόφιμα·
Κρέας (Ζελέδες από -)·
Κρέας κονσερβοποιημένο·
Κρέας κονσερβοποιημένο·
Κρέας χοιρινό·
Κρέατα·
Κρέατα·
Κρέατα ξηράς ψύξης·
Κρέμα (γάλακτος) [γαλακτοκομικά προϊόντα]·
Κρέμα με βάση λαχανικά·
Κρεμμύδια [λαχανικά] κονσερβοποιημένα·
Κροκέττες·
Κρόκος αυγού·
Λαρδί·
Λαχανικά αποξηραμένα·
Λαχανικά βρασμένα·
Λαχανικά κονσερβοποιημένα·
Λαχανικά ξηράς ψύξης·
Λαχανικών χυμοί για το μαγείρεμα·
Λεκιθίνη για μαγειρική χρήση·
Λεπτά φύλλα τόφου (tofu skin)·
Λινέλαιο για μαγειρική χρήση·
Λίπη εδώδιμα (λιπαρές ουσίες παρασκευής -ων -ών)·
Λίπος εδώδιμο·
Λίπος (μίγματα με περιεκτικότητα -ους) για επάλειψη·
Λουκάνια (χοτ- ντογκ) παναρισμένα σε καλαμποκάλευρο·
Λουκάνικα·
Λουκάνικα·
Λουκάνικα για χοτ ντογκ·
Λουκάνικα πανέ·
Λουκάνικα Φρανκφούρτης·
Λυοφιλιωμένα κρέατα·
Λυοφιλιωμένα λαχανικά·
Μαλάκια εδώδιμα [μη ζώντα]·
Μανιτάρια συντηρημένα·
Μαρμελάδες·
Μαρμελάδες εσπεριδοειδών·
Μη ζώντα οστρακόδερμα και οστρακοειδή·
Μη ζώντα στρείδια·
Μικρογεύματα (- με βάση τα φρούτα)·
Μούρα, διατηρημένα·
Μους (λαχανικών)·
Μους (ψαριών)·
Μπέικον·
Μπιφτέκια από τόφου·
Μπιφτέκια σόγιας·
Μυελός ζωικός για διατροφή·
Μυζήθρα·
Νιφάδες γεώμηλων·
Ντάμπλινγκ με βάση την πατάτα·
Ξηροί καρποί παρασκευασμένοι·
Ξηροί καρποί σε διάφορες γεύσεις·
Οστά (Έλαιο από -) εδώδιμο·
Οστρακόδερμα [μη ζώντα]·
Παρασκευάσματα για σούπες·
Πάστα από συμπιεσμένα φρούτα·
Παστά κρέατα·
Παστό ψάρι·
Πατατάκια με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά·
Πατατοκεφτέδες·
Πατέ από κολοκυθάκι·
Πατέ μελιτζάνας·
Πατέ (συκωτιού)·
Πατσάς·
Πηκτίνη για μαγειρική χρήση·
Πίκλες·
Πιπερόρριζα [μαρμελάδα]·
Πολτοί φρούτων·
Πολτός τομάτας·
Πολτός τομάτας·
Ποτά από γάλα (με κύριο συστατικό το γάλα)·
Ποτά από χτυπητό γάλα (μιλκ-σέικ)·
Πουλερικά [κρέας]·
Πυτία·
Ρέγκες, όχι ζωντανές·
Ροδέλες κρεμμυδιού·
Ροφήματα με βάση το γάλα αμυγδάλου·
Ροφήματα με βάση το γάλα αραχίδας·
Ροφήματα με βάση το γάλα καρύδας·
Σαλάτες λαχανικών·
Σαλάτες φρούτων·
Σαντιγύ (κρέμα χτυπημένη)·
Σαρδέλες, όχι ζωντανές·
Σκόνη γάλακτος·
Σκόρδο (διατηρημένο)·
Σογιέλαιο για τρόφιμα·
Σολομός, όχι ζωντανός·
Σουκρούτ [ξινολάχανο]·
Σπόροι,επεξεργασμένοι·
Σπόροι ηλίανθου,επεξεργασμένοι·
Σπόροι σόγιας διατηρημένοι για διατροφή·
Σταφίδες·
Συκώτι·
Συμπυκνωμένο γάλα·
Συνθέσεις επεξεργασμένων φρούτων·
Ταχίνι [πολτός σπόρων σουσαμιού]·
Τηγανίτες με νωπό άπαχο τυρί (cottage)·
Τομάτας (Χυμός -) για το μαγείρεμα·
Τόνος, όχι ζωντανός·
Τοφού [φαγητό με σόγια]·
Τρούφες κονσερβοποιημένες·
Τρόφιμα παρασκευασμένα από ψάρι·
Τσιπς [πατατάκια]·
Τυρόγαλα·
Τυροκομικά προϊόντα·
Υποκατάστατα γάλακτος·
Φακές [όσπρια] κονσερβοποιημένα·
Φαλάφελ·
Φλοιός φρούτων·
Φοινικέλαιο [είδη διατροφής]·
Φουντούκια, έτοιμα·
Φρούτα διατηρημένα σε οινόπνευμα·
Φρούτα (ζελέδες -ων)·
Φρούτα κομπόστα·
Φρούτα κομπόστα·
Φρούτα κονσερβοποιημένα·
Φρούτα σε μορφή τσιπς·
Φρουτόκρεμα μήλου·
Φυστικοβούτυρο·
Φωλιές εδώδιμων πτηνών·
Χαβιάρι·
Χοιρομέρι·
Χορτόσουπες [ζωμοί]·
Χούμος [πολτός ρεβυθιού]·
Χουρμάδες·
Χρυσαλλίδες μεταξοσκώληκα για ανθρώπινη κατανάλωση·
Χυμός λεμονιού για μαγειρική χρήση·
Ψάρι κονσερβοποιημένο·
Ψάρια·
Ψαριού φιλέτα·
Ψημένη πορφύρα

Baozi [γεμιστά ψωμάκια]·
Bibimbap [ρύζι ανάμικτο με λαχανικά και βοδινό]·
Gimbap [κορεατικά πιάτα με βάση το ρύζι]·
Jiaozi [γεμιστά ντάμπλινγκ]·
Lomper [γαλέτα με βάση την πατάτα]·
Okonomiyaki [ιαπωνικές αλμυρές τηγανίτες]·
Onigiri [μπαλίτσες ρυζιού]·
Pastila [γλύκισμα]·
Ramen [γιαπωνέζικα πιάτα με βάση τις νούγιες]·
Άζυμο ψωμί·
Αλάτι μαγειρικό·
Αλάτι συντήρησης για τρόφιμα·
Άλευρα από ξηρούς καρπούς·
Αλεύρι·
Αλεύρι από μαύρο σιτάρι για τρόφιμα·
Αλεύρι ταπιόκας·
Άλευρο αραβοσίτου·
Άλμες μαριναρίσματος·
Αμύγδαλα (Ζαχαρωτά με βάση τα -)·
Αμυγδαλωτά [γλυκά]·
Αμυλο διατροφής·
Ανάμικτο τουρσί [καρύκευματα]·
Άνθη και φύλλα για χρήση ως υποκατάστατα τσαγιού·
Αραβόσιτος αλεσμένος·
Αραβόσιτος ψημένος·
Άρτος·
Αρτυματικές ύλες·
Αρωματικά μέσα, εκτός των αιθέριων ελαίων, για κέικ·
Αρωματικά (Παρασκευάσματα -) για διατροφή·
Αρωματικά συστατικά για τρόφιμα, εκτός από εκτός από αιθέρια αρωματικά συστατικά και αιθέρια έλαια·
Αρωματικές ουσίες για τρόφιμα, εκτός των αιθέριων ελαίων·
Αφεψήματα μη φαρμακευτικά·
Βανίλια [αρωματικό]·
Βανιλίνη [υποκατάστατο βανίλιας]·
Βαρένικι [ζυμαρικά με γέμιση]·
Βασιλικός πολτός·
Βότανα κήπου, διατηρημένα [αρτύματα]·
Βρώμη·
Βρώμη·
Βρώμη·
Βρώμη·
Βρώμη (Τροφές με βάση την -)·
Βρώσιμο ριζόχαρτο·
Βρώσιμο χαρτί·
Βύνη για διατροφή·
Βύνη για διατροφή·
Γάλα (Κακάο με -)·
Γάλα (Καφές με -)·
Γάλα (σοκολάτα με -) [ρόφημα]·
Γαρύφαλλα [μπαχαρικά]·
Γιαούρτι παγωτό[εδώδιμα παγωτά]·
Γλασαρισμένο χοιρομέρι·
Γλάσο [για τούρτες]·
Γλουτένη παρασκευασμένη ως τρόφιμο·
Γλυκά·
Γλυκά·
Γλυκά·
Γλυκά·
Γλυκά·
Γλυκάνισο (βαδιανή) σε κόκκους·
Γλυκάνισου (Σπόροι -)·
Γλυκαντικά φυσικά·
Γλυκόζη για μαγειρική χρήση·
Γλυκόριζα [ζαχαροπλαστική]·
Γρανίτες με γλυκά κόκκινα φασόλια·
Γρανίτες [παγωτά ύδατος]·
Γυαλιστερό γλάσο [γλάσο-καθρέφτης]·
Δημητριακά·
Δημητριακών αποξηραμένων (Νιφάδες -)·
Διττανθρακικό νάτριο μαγειρικής χρήσης [διττανθρακικό από σόδα για ψήσιμο]·
Επαλείμματα με βάση τη σοκολάτα·
Επαλείμματα σοκολάτας με ξηρούς καρπούς·
Επεξεργασμένη κινόα·
Επεξεργασμένοι σπόροι για χρήση ως καρυκεύματα·
Έτοιμα γεύματα με βάση νούγιες·
Ζάχαρη·
Ζάχαρη από χουρμάδες·
Ζαχαρόπηκτα (φονταν)[ζαχαρωτά]·
Ζαχαρώδεις διακοσμήσεις για τούρτες·
Ζαχαρώδη·
Ζαχαρώδη·
Ζαχαρώδη·
Ζαχαρωτά για διακόσμηση σε δένδρα χριστουγεννιάτικα·
Ζαχαρωτά μέντας·
Ζεφίρ [γλύκισμα]·
Ζυμαρικά·
Ζύμη·
Ζύμη για αρτοσκευάσματα·
Ζυμωτική σκόνη·
Ηπατοπολτοί (πατέ) με κρούστα από ζύμη·
Ινδικό πιπέρι·
Κακάο·
Κανέλλα [μπαχαρικά]·
Κάπαρη·
Καραμέλα γάλακτος·
Καραμέλες·
Κάρρυ [μπαχαρικό]·
Καρυκεύματα·
Καφέ (Αρωματικά για τον -)·
Καφές·
Καφές [ακαβούρντιστος]·
Κεικ·
Κέικ ρυζιού·
Κέτσαπ·
Κις·
Κιχώριο [υποκατάστατα καφέ]·
Κορεάτικες τηγανίτες κίμτσι [kimchijeon]·
Κουκιά (Άλευρο από -)·
Κουλί (φρούτων) [σάλτσες]·
Κουρκουμάς·
Κουσκούς [σιμιγδάλι]·
Κράκερ·
Κράκερ ρυζιού [σενμπέι]·
Κρεατόπιτες·
Κρέατος σάλτσες·
Κρέμα αμυγδάλου·
Κρέμα ταρτάρ για μαγειρική χρήση·
Κρέμας χτυπημένης -σαντιγύ-(Προϊόντα για την πήξη της -)·
Κριθάρι (άλευρο -ού)·
Κριθάρι αποφλοιωμένο·
Κριθάρι κονιοποιημένο·
Λιναρόσπορος για μαγειρική χρήση [καρύκευμα]·
Λυοφιλιωμένα πιάτα με κύριο συστατικό τα ζυμαρικά·
Λυοφιλιωμένα πιάτα με κύριο συστατικό το ρύζι·
Μαγειρικά βότανα, μπαχαρικά·
Μαγειρικά βότανα, μπαχαρικά·
Μαγειρική χρήση (Προϊόντα πηκτικά για -)·
Μαγιά·
Μαγιά για ζύμες·
Μαγιονέζα·
Μακαρόνια·
Μαλτόζη (βυνοσάκχαρο)·
Μαρμελάδα βατόμουρου [καρύκευμα]·
Μαρσιπάν (αμυγδαλωτά ή πολτός αμυγδάλου)·
Μείγματα για την παρασκευή κέικ·
Μείγματα χτυπητής ζύμης για παρασκευή okonomiyaki [ιαπωνικές αλμυρές τηγανίτες]·
Μέλι·
Μέντα ζαχαροπλαστικής·
Μέντες για δροσερή αναπνοή, ως αποσμητικά στόματος·
Μέσα ενθήκευσης για λουκάνικα·
Μικρογεύματα (σνακ) με βάση τα δημητριακά·
Μικρογεύματα (σνακ) με βάση το ρύζι·
Μοσχοκάρυδο·
Μους (επιδόρπια) [είδη ζαχαροπλαστικής]·
Μους (σοκολάτας)·
Μούσλι·
Μουστάρδα [σινάπι]·
Μπισκότα βουτύρου·
Μπουρίτος·
Μπύρας (Ξύδι -)·
Νερό (θαλασσινό) για μαγείρεμα·
Νιφάδες αραβοσίτου·
Νούγιες σόμπα (γιαπωνέζικες νούγιες από μαύρο σιτάρι, ωμές)·
Ντάμπλινγκ [γεμιστά ή σκέτα ζυμαρικά με στρογγυλό ή κυλινδρικό σχήμα] με βάση το αλεύρι·
Ντομάτας σάλτσα·
Ξηροί καρποί με επικάλυψη σοκολάτας·
Ξύδι·
Ούντον (νούγιες ιαπωνικού τύπου)·
Παγάκια·
Πάγος ακατέργαστος, φυσικός ή τεχνητός·
Πάγος σε κύβους·
Πάγος σε μορφή μεγάλου κύβου·
Παγωτά και κρέμα παγωτό·
Παγωτά και κρέμα παγωτό·
Παγωτά και κρέμα παγωτό·
Παρασκευάσματα φυτικά υποκατάστατα του καφέ·
Παστίλιες [ζαχαροπλαστική]·
Πατατάλευρο·
Πελμένι [ζυμαρικά με γέμιση κρέατος]·
Πέστο [σάλτσα]·
Πηκτικά παγωτών εδώδιμων·
Πιάτα ξηράς ψύξης με κύριο συστατικό τα ζυμαρικά·
Πιάτα ξηράς ψύξης με κύριο συστατικό το ρύζι·
Πικαλίλλι-Piccalilli (καυτερό τουρσί από ψιλοκομμένα λαχανικά)·
Πιπέρι·
Πιπέρια [μπαχαρικά]·
Πιπερόρριζα [καρύκευμα]·
Πίτες·
Πίτσες·
Πλιγούρι·
Πλιγούρι για την ανθρώπινη διατροφή·
Πολτοί από σόγια [καρυκεύματα]·
Πολτός ρυζιού για μαγειρική χρήση·
Ποπκόρν·
Ποτά (αρωματικά για -) [πλην αιθέριων ελαίων]·
Ποτά με βάση το κακάο·
Ποτά με βάση το τσάι·
Ποτά με βάση τον καφέ·
Πουτίγκες·
Πουτίγκες·
Πραλίνες·
Προζύμι·
Προϊόντα για το μαλάκωμα του κρέατος για οικιακή χρήση·
Πρόπολη·
Πρόσθετα γλουτένης για μαγειρική χρήση·
Πτιφούρ [είδη ζαχαροπλαστικής]·
Ράβδοι γλυκόριζας [ζαχαροπλαστική]·
Ράβδοι δημητριακών·
Ράβδοι δημητριακών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες·
Ραβιόλια·
Ρολά κινέζικων ορεκτικών [σπρινγκ ρολς]·
Ρόφημα σοκολάτας·
Ροφήματα με βάση το χαμομήλι·
Ρύζι·
Ρυζόγαλο·
Σαγού·
Σάλτσα μήλου [καρύκευμα]·
Σάλτσα πικάντικη από σόγια·
Σάλτσες για ζυμαρικά·
Σάλτσες για σαλάτα·
Σάλτσες [καρυκεύματα]·
Σάντουιτς·
Σάντουιτς με μπιφτέκι και τυρί·
Σάντουιτς χοτ ντογκ·
Σαφράν [καρύκευματα]·
Σέλινο (Αλάτι από -)·
Σιμιγδάλι·
Σιμιγδάλι καλαμποκιού·
Σιμιγδάλι καλαμποκιού·
Σινάπι (Άλευρο από -)·
Σιρόπι αγάβης (φυσική γλυκαντική ουσία)·
Σιρόπια και μελάσες·
Σιρόπια και μελάσες·
Σιτάλευρο·
Σκόνες εδώδιμες για παγωτά·
Σογιάλευρο·
Σοκολάτα·
Σοκολατένιες διακοσμήσεις για τούρτες·
Σούσι·
Σπαγγέτι·
Σπόροι σησαμιού [καρυκεύματα]·
Στιγμιαίαο ρύζι·
Τάκος·
Ταμπουλέ·
Ταπιόκα·
Τάρτες·
Τηγανιτά κομμάτια ψωμιού (κρουτόν)·
Τηγανίτες·
Τορτίγια (μεξικανική πίτα)·
Τρίμμα ψωμιού·
Τσάι·
Τσάι παγωμένο·
Τσάτνι [καρύκευματα]·
Τσίχλες·
Τσίχλες για δροσερή αναπνοή·
Υποκατάστατα καφέ·
Φαγόπυρος, επεξεργασμένος·
Φιδές·
Φιδές·
Φρούτων ζελέ [ζαχαρωτά]·
Φρυγανιές·
Φύκια [καρυκεύματα]·
Φυστίκια (Γλυκά με βάση τα -)·
Φύτρα σίτου για κατανάλωση από τον άνθρωπο·
Χαλβάς·
Ψιλοκομμένο σκόρδο [καρύκευμα]·
Ψωμάκια·
Ψωμάκια με καρυκεύματα·
Ψωμί γλυκό με τζίντζερ

Αβγά για εκκόλαψη, γονιμοποιημένα·
Αγγινάρες [νωπές]·
Αγγούρια, νωπά·
Αγκαθωτοί αστακοί, ζωντανοί·
Ακατέργαστο κινόα·
Ακατέργαστο ρύζι·
Ακατέργαστο φαγόπυρο το εδώδιμο [μαύρο σιτάρι]·
Ακατέργαστος φελλός·
Αλγαροβίλλα [ζωοτροφές]·
Άλευρα από λιναρόσπορο για κατανάλωση από ζώα·
Άλευρα για ζώα·
Άλευρο λίνου [ζωοτροφές]·
Άλευρο ορύζης [ζωοτροφές]·
Αμπέλι (κλήματα -ου)·
Αμύγδαλα [καρποί]·
Άνθη αποξηραμένα για διακόσμηση·
Απόσταξης (υπολείμματα -) [ζωοτροφές]·
Αραβόσιτος·
Αραβόσιτος (ζωοτροφές από υπολείμματα -ου)·
Αρακάς νωπός·
Αραχιδοπλακούντας για ζώα·
Άρκευθος (καρποί -ου)·
Αρωματική άμμος [υγιεινής] για κατοικίδια ζώα·
Άσβεστος για ζωοτροφή·
Αστακοί, ζωντανοί·
Αυγά μεταξοσκώληκα·
Άχυρο [βέργες δημητριακών]·
Άχυρο [ζωοτροφή]·
Αχυρόστρωμα·
Βαγάσση για περιποίηση [πρώτη ύλη]·
Βολβοί ανθέων·
Βρώμη·
Βρώσιμα έντομα, ζώντα·
Βρώσιμο σουσάμι [ακατέργαστο]·
Βρώσιμοι λιναρόσποροι, ακατέργαστοι·
Βύνη ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας·
Βύνης υπόλειμμα·
Γαύροι, ζωντανοί·
Γλεύκος σιτηρών για πάχυνση ζώων·
Γύρη [πρώτη ύλη]·
Δενδρύλλια·
Δέντρα[φυτά]·
Δημητριακά σε σπόρους μη επεξεργασμένα·
Δημητριακά (υπολείμματα προϊόντων) για ζωοτροφές·
Δολώματα αλιείας, ζωντανά·
Εδώδιμα είδη προς μάσηση για ζώα·
Εκτροφή ζώων φάρμας·
Ελαιόπιτα [ζωοτροφή]·
Ελιές νωπές·
Εμπλουτισμένες ζωοτροφές·
Εμπλουτισμένες ζωοτροφές για ζώα·
Επώαση πουλερικών (Προϊόντα για την -)·
Εσπεριδοειδή, νωπά·
Ζαχαροκάλαμο·
Ζώα (Αλάτι για -)·
Ζώα ζώντα·
Ζώα θηριοτροφείου·
Ζώα κατοικίδια (Ποτά για -)·
Ζώων φάρμας (Προϊόντα για τη πάχυνση -)·
Ιχθυάλευρα για κατανάλωση από ζώα·
Κακάο (Σπόροι ακατέργαστοι -)·
Καραβίδες, ζωντανές·
Κάρυ κόλας·
Καρύδας (Καρποί -)·
Καρύδια·
Κάστανα νωπά·
Κελύφη καρύδας·
Κιχώριο, νωπό·
Κιχώριου ρίζες·
Κλήματα αμπέλου·
Κολοκύθες, νωπές·
Κολοκύθια πεπονόμορφα, νωπά·
Κόπρα·
Κορμοί δένδρων·
Κουκιά νωπά·
Κραμβόπιττα για ζωοτροφή·
Κρασιού [μετά την απόσταξη ίζημα]·
Κρεμμύδια [λαχανικά] νωπά·
Κριθάρι·
Κυπρίνοι, ζωντανοί·
Κώνοι λυκίσκου·
Λαχανικά νωπά·
Λεμόνια, νωπά·
Λιναρόσπορος για κατανάλωση από ζώα·
Λουλούδια·
Λυκίσκος·
Μαγιά για κατανάλωση από ζώα·
Μαλακόστρακα, ζωντανά·
Μανιτάρια φρέσκα·
Μαρούλι, νωπό·
Μεταξοσκώληκες·
Μη επεξεργασμένα στάχυα γλυκού καλαμποκιού [αποφλοιωμένα ή μη]·
Μη πριστή ξυλεία·
Μπισκότα για σκύλους·
Μύδια, ζωντανά·
Μύδια, ζωντανά·
Μυκήλλιο μανιταριού·
Νωπά λαχανικά·
Νωπά φρούτα·
Ξυλεία ακατέργαστη·
Ξύλου (Ροκανίδια -) για την κατασκευή ξυλοπολτού·
Ολοθούρια, ζωντανά·
Πατάτες·
Πιπεριές [φυτά]·
Πίτυρο·
Πλιγούρι για πουλερικά·
Πορτοκάλια·
Πουλερικά [ζώα ζώντα]·
Πράσα, νωπά·
Πτηνά (Τροφές για -)·
Ραβέντι, νωπό·
Ρέγγες, ζωντανές·
Ρίζες για ζωική κατανάλωση·
Σανός·
Σαρδέλες, ζωντανές·
Σηπιόλιθος για πτηνά·
Σιτάρι·
Σκόρδο, νωπό·
Σολομός, ζωντανός·
Σπανάκι, νωπό·
Σπόροι [βοτανικής]·
Σπόροι [δημητριακά]·
Σπόροι σίκαλης·
Σπόροι φυτών·
Σπόροι ως ζωοτροφή·
Σταφύλια νωπά·
Στέμφυλα·
Στεφάνια φυσικών ανθέων·
Στρείδια, ζωντανά·
Στρωμνές και άχυρα για ζώα·
Στρωμνή [Προϊόντα για -]·
Συνθέσεις νωπών φρούτων·
Τεύτλα, νωπά·
Τόνος, ζωντανός·
Τριανταφυλλιές·
Τρούφες φρέσκιες·
Τροφές και ζωοτροφές για ζώα·
Τροφές και ζωοτροφές για ζώα·
Τροφή για ζώα κατοικίδια·
Τσουκνίδες·
Φακές [όσπρια] νωπές·
Φιστίκια, νωπά·
Φλοιοί ακατέργαστοι·
Φοινικόδενδρα·
Φοινικόφυλλα·
Φουντούκια·
Φρούτα νωπά·
Φύκια, μη επεξεργασμένα, για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση·
Φυράματα [ζωοτροφές]·
Φυσικός χλοοτάπητας·
Φυστικάλευρο για ζώα·
Φυτά·
Φυτά αλόης·
Φυτά αποξηραμένα διακοσμητικά·
Φυτάρια·
Φύτρα σίτου για κατανάλωση από ζώα·
Χαρούπια [ακατέργαστα]·
Χαρτί επικαλυμμένο με άμμο [υγιεινής] για κατοικίδια ζώα·
Χριστουγεννιάτικα δέντρα·
Ψάρια ζώντα·
Ψαριών αυγά

Αναψυκτικά με γεύση καφέ·
Απεριτίφ μη οινοπνευματώδη·
Βύνη (μούστος -ης)·
Βύνη (μπύρα -ης)·
Γρανίτες [ποτά]·
Δισκία για ποτά αεριούχα·
Εκχυλίσματα φρούτων μη αλκοολούχα·
Ελαφρά παχύρρευστα ποτά φρούτων·
Επιτραπέζιο ύδωρ·
Ζύθος·
Ισοτονικά ποτά·
Κβας [μη οινοπνευματώδες ποτό]·
Κοκταίηλ μη οινοπνευματώδη·
Κοκτέιλ με βάση την μπίρα·
Λεμονάδες·
Λεμονάδες (Σιρόπια για -)·
Λυκίσκος (εκχυλίσματα -ου) για τη ζυθοποιία·
Μη αλκοολούχα ποτά·
Μη αλκοολούχα ποτά·
Μη αλκοολούχα ποτά με γεύση τσαγιού·
Μη αλκοολούχα ποτά φρούτων·
Μη οινοπνευματώδη νέκταρ φρούτων·
Μη οινοπνευματώδη ποτά·
Μη οινοπνευματώδη ποτά με βάση το μέλι·
Μηλίτης, μη οινοπνευματώδης·
Μούστος·
Μούστος, που δεν έχει υποστεί ζύμωση·
Μπύρας (Μούστος -)·
Οίνος από κριθάρι [ζύθος]·
Παρασκευάσματα ποτοποιίας·
Ποτά από αλόη, μη οινοπνευματώδη·
Ποτά για αθλητές εμπλουτισμένα με πρωτεΐνες·
Ποτά για τόνωση της ενέργειας·
Ποτά και χυμοί φρούτων, χυμοί λαχανικών·
Ποτά με βάση τη σόγια, εκτός από υποκατάστατα γάλακτος·
Ποτά με βάση το ρύζι, εκτός από υποκατάστατα γάλακτος·
Ποτά με βάση τον ορό γάλακτος·
Ποτά μη αλκοολούχα·
Ποτά (μη οινοπνευματώδη)·
Ποτά που έχουν υποστεί αφαίρεση του οινοπνεύματος·
Ποτών (Εκχυλίσματα για την παραγωγή -)·
Σαρσαπαρίλλη (σμίλαξ) [μη οινοπνευματώδες ποτό]·
Σιρόπια για ποτά·
Σκόνες για ποτά αεριούχα·
Σόδα·
Σουμάδα·
Τζίντζερ έιλ·
Τομάτας (χυμός -) [ποτά]·
Ύδατα αεριούχα (προϊόντα παρασκευής -ων -ών)·
Ύδατα μεταλλικά [ποτά]·
Ύδατα [ποτά]·
Ύδωρ αεριούχο·
Ύδωρ λιθιούχο·
Ύδωρ Σελτς [τεχνητό μεταλλικό ύδωρ]·
Χυμοί·
Χυμοί, αναψυκτικά

Baijiu [κινέζικο αποσταγμένο οινοπνευματώδες ποτό]·
Nira [αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται από ζαχαροκάλαμο]·
Αλκοολούχα αποστάγματα·
Αλκοολούχα δυνατά ποτά·
Αλκοολούχα εκχυλίσματα·
Αλκοολούχα ποτά από ρύζι·
Αλκοολούχα ποτά (εκτός μπύρας)·
Απεριτίφ·
Απίτης οίνος·
Αποστάγματα οίνου·
Αποσταγμένα ποτά·
Αράκ [είδος ρακί]·
Βότκα·
Γλυκάνισου [λικέρ]·
Γλυκάνισου [λικέρ]·
Εκχυλίσματα στεμφύλων·
Εκχυλίσματα φρούτων, οινοπνευματώδη·
Ηδύποτα·
Ηδύποτα από μέντα·
Κίρς [απόσταγμα από κεράσια]·
Κοκταίηλ·
Κουρακάο (ηδύποτο από φλούδες πορτοκαλιού)·
Κρασί·
Μηλίτης·
Μπίτερ (ηδύποτα με την προσθήκη πικρών χόρτων)·
Οινοπνευματώδη ποτά με φρούτα·
Ουίσκυ·
Προαναμεμειγμένα οινοπνευματώδη ποτά, εκτός από αυτά με βάση τον ζύθο·
Ρούμι και ηδύποτα από ρούμι·
Σακέ·
Τζιν·
Υδρόμελι·
Χωνευτικά [αλκοολούχα και ηδύποτα]

Αναπτήρες για καπνιστές·
Ανάφλεξη (πέτρες -ης) [τσακμακόπετρες]·
Αρωματικές ύλες, εκτός από αιθέρια έλαια, για καπνό·
Αρωματικές ύλες, εκτός από αιθέρια έλαια, για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα·
Βαζάκια για καπνό·
Δεσμίδες από τσιγαρόχαρτα·
Διάτρητες θήκες για πίπες·
Επιστόμια από κίτρινο ήλεκτρο για πίπες πούρων και τσιγάρων·
Επιστόμια για πίπες τσιγάρων·
Ηλεκτρονικά τσιγάρα·
Θήκες για πούρα·
Θήκες (για πούρα)·
Θήκες (για τσιγάρα)·
Θήκες σπίρτων·
Καθαριστήρες πίπας·
Κάπνισμα (Βότανα για -)·
Καπνός·
Καπνός για μάσημα·
Καπνός, πούρα και τσιγάρα·
Καύσιμα, θρυαλλίδες για αναπτήρες·
Κουτιά για πούρα [με υγραντήρα]·
Περιέκτες αερίου για αναπτήρες·
Πίπες καπνίσματος·
Πουράκια·
Πούρων κόπτες·
Πτυελοδοχεία για καταναλωτές καπνού·
Σακουλάκια καπνού·
Σπίρτα·
Σπιρτόκουτα·
Σταχτοδοχεία·
Στοματικός ατμοποιητής για καπνιστές·
Ταμπακοθήκες·
Ταμπάκος·
Τσιγάρα·
Τσιγάρα με υποκατάστατα καπνού όχι για χρήση ιατρική·
Τσιγαρόχαρτο·
Τσιγάρων (Συσκευές τσέπης για περιτύλιξη -)·
Υγρά διαλύματα για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα·
Υποδοχές για τσιγάρα·
Φίλτρα για τσιγάρα·
Φίλτρα για τσιγάρα·
Χαρτί απορροφητικό για πίπες

Αναζήτηση χορηγίας·
Ανάλυση τιμής κόστους·
Αναπαραγωγή εγγράφων·
Αφισοκόλληση·
Αφισοκόλληση·
Βελτιστοποίηση κίνησης διαδικτυακών τόπων·
Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης για προώθηση πωλήσεων·
Γραμματείας (Υπηρεσίες -)·
Δηλώσεων φορολογικών (Σύνταξη -)·
Δημοσίευση διαφημιστικών κειμένων·
Δημοσκόπηση·
Διαδικτυακή ευρετηρίαση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς·
Διακόσμηση βιτρινών·
Διανομή διαφημιστικών μηνυμάτων·
Διαπραγμάτευση επιχειρηματικών συμβάσεων για λογαριασμό τρίτων·
Διαπραγμάτευση και διακανονισμός εμπορικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων·
Διαφήμιση·
Διαφήμιση on line σε δίκτυο πληροφορικής·
Διαφήμιση με αλληλογραφία·
Διαφήμιση με πληρωμή ανά κλικ·
Διαφημιστικά ραδιοφωνικά μηνύματα·
Διαφημιστικά τηλεοπτικά μηνύματα·
Διαφημιστικού υλικού μίσθωση·
Διαφημιστικών χώρων μίσθωση·
Διαχείρηση αρχείων πληροφορικής·
Διαχείριση προγραμμάτων αποζημίωσης για λογαριασμό τρίτων·
Διαχείριση προγραμμάτων για πιστούς πελάτες·
Διαχείριση προγραμμάτων για τακτικούς χρήστες αερογραμμών·
Διοίκηση (Υπηρεσίες συμβουλών για την επιχειρησιακή -)·
Διοικητική επεξεργασία παραγγελιών αγοράς·
Εκθέσεις για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς·
Εκμίσθωση εξοπλισμού γραφείου σε εγκαταστάσεις επαγγελματικής στέγης κοινής χρήσης (co-working),·
Εκμίσθωση πάγκων πώλησης·
Εκμίσθωση πινάκων ανακοινώσεων [διαφημιστικοί πίνακες]·
Εκτιμήσεις επιχειρηματικές·
Εμπορική διοίκηση αδειών εκμετάλλευσης προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων·
Ενημέρωση για υλικό διαφημιστικό·
Ενημέρωση και συντήρηση πληροφοριών σε μητρώα·
Ενημέρωση και τήρηση στοιχείων σε βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Ενοικίαση μηχανών αυτόματης πώλησης·
Επαγγελματική διαχείριση αθλητών·
Επεξεργασία κειμένου·
Επιγραμμικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης για τηλεφορτώσιμους ήχους κλήσης·
Επιγραμμικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης μεταφορτώσιμης ψηφιακής μουσικής·
Επιγραμμικές υπηρεσίες λιανικής πώλησης τηλεφορτώσιμων προεγγεγραμμένων ταινιών και μουσικής·
Επίδειξη προϊόντων·
Επιχειρηματικές έρευνες·
Επιχειρηματική έρευνα·
Επιχειρηματική πραγματογνωμοσύνη·
Επιχειρήσεων (Συμβουλές για οργάνωση και διεύθυνση -)·
Εργασίες έκδοσης τιμολογίων·
Έρευνα αγοράς·
Εφοδιασμού για τρίτους (υπηρεσίες -) [αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για άλλες επιχειρήσεις]·
Καλλιτεχνικών υποθέσεων επιχειρηματική διαχείρηση·
Κατάρτιση καταστάσεων μισθοδοσίας·
Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων·
Καταχώριση γραπτών ανακοινώσεων και δεδομένων·
Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων·
Λογιστικός έλεγχος επιχειρήσεων·
Μέθοδοι ψυχοτεχνικές για επιλογή προσωπικού·
Μελέτες αγοράς·
Μεταγραφή επικοινωνιών (εργασίες γραφείου)·
Μετάδοση [διανομή] δειγμάτων·
Μίσθωση διαφημιστικού χρόνου σε μέσα επικοινωνίας·
Μίσθωση μηχανών και συσκευών γραφείου·
Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων·
Μοντέλων (Υπηρεσίες -) για σκοπούς διαφημιστικούς ή προώθησης πωλήσεων·
Ξενοδοχείων διαχείρηση·
Οργάνωση εκθέσεων εμπορικών για σκοπούς εμπορικούς ή διαφημιστικούς·
Οργάνωση επιδείξεων μόδας για προωθητικούς σκοπούς·
Οργάνωση συνδρομών σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών για λογαριασμό τρίτων·
Παραγωγή διαφημιστικών ταινιών·
Παραγωγή εκπομπών τηλεαγορών·
Παρουσίαση αγαθών σε μέσα επικοινωνίας με σκοπό τη λιανική πώληση·
Παροχή βοηθείας στον τομέα της εμπορικής ή βιομηχανικής διαχείρισης·
Παροχή εμπορικών πληροφοριών και παροχή συμβουλών σε καταναλωτές [καταστήματα παροχής συμβουλών σε καταναλωτές]·
Παροχή εμπορικών πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας επιχειρήσεων·
Παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου·
Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών·
Παροχή συμβουλών σε σχέση με στρατηγική επικοινωνίας μέσω δημοσίων σχέσεων·
Παροχή συμβουλών σε σχέση με στρατηγική επικοινωνίας μέσω διαφήμισης·
Παροχή υπηρεσιών πληροφοριών αγορών·
Παροχή χώρων αγορών επί γραμμής για αγοραστές και πωλητές προϊόντων και υπηρεσιών·
Πληροφόρηση για επιχειρήσεις·
Πληροφόρησης σε αρχεία πληροφορικής (αναζήτηση -) [για τρίτους]·
Πρακτορεία διαφημιστικά·
Πρακτορεία εισαγωγών-εξαγωγών·
Πρακτορεία εμπορικών πληροφοριών·
Πρακτορεία εύρεσης εργασίας·
Προβλέψεις οικονομικές·
Πρόσληψη προσωπικού·
Προσωρινή διαχείριση επιχειρήσεων·
Προώθηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω χορηγίας αθλητικών εκδηλώσεων·
Προώθηση πωλήσεων [για τρίτους]·
Στενογραφίας (Υπηρεσίες -)·
Συγγραφή διαφημιστικών κειμένων·
Συγγραφή σεναρίων για διαφημιστικούς σκοπούς·
Συλλογή δεδομένων σε βάσεις δεδομένων·
Συμβουλευτική για θέματα διοίκησης προσωπικού·
Συμβουλευτική σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων·
Σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων για λογαριασμό τρίτων·
Σύνταξη στατιστικών·
Σύσταση ευρετηρίων πληροφοριών για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς·
Συστηματοποίηση δεδομένων σε βάσεις δεδομένων·
Σχεδιασμός διαφημιστικών υλικών·
Υπεργολαβική διοικητική διαχείριση επιχειρήσεων·
Υπηρεσίες αυτόματου τηλεφωνητή για μη διαθέσιμους συνδρομητές·
Υπηρεσίες δακτυλογράφησης·
Υπηρεσίες δημοπρασιών·
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων·
Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων μέσων ενημέρωσης·
Υπηρεσίες διάταξης για διαφημιστικούς σκοπούς·
Υπηρεσίες διαφημιστικού ταχυδρομείου·
Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών έργων για κατασκευαστικά έργα·
Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών·
Υπηρεσίες ειδικού στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων·
Υπηρεσίες εμπορικής διαμεσολάβησης·
Υπηρεσίες εμπορικών ομάδων συμφερόντων·
Υπηρεσίες επιχειρηματικής διαμεσολάβησης σε σχέση με αντιστοίχιση υποψήφιων ιδιωτικών επενδυτών με επιχειρηματίες που χρειάζονται χρηματοδότηση·
Υπηρεσίες εργολάβων παροχής μισθωτών υπηρεσιών (portage salarial)·
Υπηρεσίες εταιρικών επικοινωνιών·
Υπηρεσίες λιανικής ή χονδρικής για προμήθειες φαρμακευτικών, κτηνιατικών, ιατρικών και ειδών υγιεινής·
Υπηρεσίες λιανικής πώλησης έργων τέχνης παρεχόμενες από γκαλερί·
Υπηρεσίες λίστας δώρων·
Υπηρεσίες μάρκετινγκ·
Υπηρεσίες μάρκετινγκ στον τομέα της έκδοσης λογισμικού·
Υπηρεσίες μετεγκατάστασης για επιχειρήσεις·
Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου·
Υπηρεσίες παραγωγής φωτοαντιγράφων·
Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σχετικά με τον ανταγωνισμό·
Υπηρεσίες στοχευμένου μάρκετινγκ·
Υπηρεσίες συγκέντρωσης αποκομμάτων ειδήσεων·
Υπηρεσίες σύγκρισης τιμών·
Υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων·
Υπηρεσίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων·
Υπηρεσίες συνδρομών σε περιοδικά για λογαριασμό τρίτων·
Υπηρεσίες τηλεμπορίας (τηλεμάρκετινγκ)·
Υπηρεσίες υπενθύμισης ραντεβού (εργασίες γραφείου)·
Υπηρεσίες υπεργολαβίας [παροχή βοηθείας σε επιχειρήσεις]·
Υπηρεσίες χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών και κτηνιατρικών παρασκευασμάτων, παρασκευασμάτων υγιεινής και ιατρικών ειδών·
Υπηρεσίες χρονοπρογραμματισμού ραντεβού (εργασίες γραφείου)·
Υποστήριξη στον τομέα της διαχείρισης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Αγοραπωλησία συναλλάγματος και υπηρεσίες συναλλάγματος·
Αγροτικών (Μίσθωση εκμεταλλεύσεων -)·
Ανάληψη ασφαλιστικού κινδύνου ζωής·
Ανάληψη ασφαλιστικού κινδύνου πυρός·
Αναλογιστική·
Ανάλυση χρηματοοικονομική·
Αξιογράφων κατάθεση·
Ασθενείας (Ασφάλεια -)·
Ατυχημάτων (Ασφάλειες κατά των -)·
Γραφεία χρηματοπιστωτικού συμψηφισμού·
Δάνεια σταδιακής εξόφλησης (με δόσεις)·
Δάνειοδότηση [χρηματοδότηση]·
Διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες·
Διαχείριση ακινήτων·
Διαχείριση πολυκατοικιών·
Είσπραξη ενοικίων·
Έκδοση κουπονιών·
Έκδοση ταξιδιωτικών επιταγών·
Εκμίσθωση γραφείων για συστέγαση·
Εκμίσθωση διαμερισμάτων·
Εκμίσθωση καταλυμάτων (διαμερισμάτων)·
Εκτιμήσεις φορολογικές·
Εκτιμήσεις χρηματοοικονομικές [ασφάλειες, τράπεζες,ακίνητα]·
Εκτίμηση αντικών·
Εκτίμηση γραμματοσήμων·
Εκτίμηση έργων τέχνης·
Εκτίμηση κόστους επισκευών [χρηματοπιστωτική εκτίμηση]·
Εκτίμηση νομισμάτων·
Έλεγχος επιταγών·
Ενεχυροδανεισμός·
Ενεχυροδανεισμός·
Ενυπόθηκα δάνεια·
Επένδυση κεφαλαίων·
Επένδυση κεφαλαίων·
Επεξεργασία πληρωμών με πιστωτικές κάρτες·
Επεξεργασία πληρωμών μέσω χρεωστικής κάρτας·
Έρανοι·
Καταπιστευτικές υπηρεσίες·
Κεφαλαίων (Σύσταση αμοιβαίων -)·
Κοσμημάτων (Εκτίμηση -)·
Κτηματομεσιτικά γραφεία·
Μεσιτεία·
Μεσιτεία ακινήτων·
Μεσιτεία ασφαλιστική·
Μεσιτεία πιστώσεων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·
Μεσιτεία χρηματιστηρίου·
Μεταφορά κεφαλαίων (ηλεκτρονικά)·
Μίσθωση γραφείων [ακίνητα]·
Ναυτική (Ασφάλεια -)·
Οικονομικές υπηρεσίες τελωνειακής μεσιτείας·
Οικονομική αξιλολόγηση εξόδων ανάπτυξης σε σχέση με τις βιομηχανίες πετρελαίου, αερίου και εξόρυξης·
Οργάνωση μίσθωσης ακινήτων·
Οργάνωση χρηματοδότησης για κατασκευαστικά έργα·
Παροχή εκπτώσεων σε συμμετέχοντα ιδρύματα τρίτων με τη χρήση καρτών μέλους·
Παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω δικτυακού τόπου·
Πιστωτική χρηματοδοτική μίσθωση·
Πιστωτικών καρτών έκδοση·
Πληροφόρηση για ασφάλειες·
Πληροφόρηση χρηματοοικονομική·
Πρακτορεία είσπραξης οφειλών·
Πρακτόρευση·
Συμβουλετική για χρέος·
Συμβουλευτική για ασφάλειες·
Συμβουλευτική χρηματοοικονομική·
Ταμείων πληρωμής συντάξεων (Υπηρεσίες -)·
Τραπεζιτικές υπηρεσίες·
Υπηρεσίες αποτίμησης ακίνητης περιουσίας·
Υπηρεσίες ασφάλισης·
Υπηρεσίες εγγυήσεων·
Υπηρεσίες εγγυήσεων·
Υπηρεσίες εκκαθάρισης επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικές·
Υπηρεσίες θησαυροφυλακίων (κατάθεση σε θυρίδες -)·
Υπηρεσίες οικονομικής έρευνας·
Υπηρεσίες πρακτορείων πίστωσης·
Υπηρεσίες ταμείου πρόνοιας·
Υπηρεσίες ταμιευτηρίου·
Υπηρεσίες χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων για συμμετοχή σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών·
Φιλανθρωπικοί έρανοι·
Χορηγία χρηματοοικονομική·
Χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση μετοχών και ομολογιών·
Χρηματιστηρίου (Δημοσίευση τιμών -)·
Χρηματιστηρίου (Μεσιτεία -)·
Χρηματοδότησης (Υπηρεσίες -)·
Χρηματοοικονομική αξιολόγηση μαλλιού·
Χρηματοοικονομική διαχείριση·
Χρηματοοικονομική διαχείριση εξόφλησης πληρωμών για λογαριασμό τρίτων·
Χρηματοπιστωτική αξιολόγηση ιστάμενης ξυλείας

Αεροσκαφών (Συντήρηση και επισκευή -)·
Ακόνισμα μαχαιριών·
Αναγόμωση ελαστικών·
Ανασύσταση κινητήρων μεταχειρισμένων ή μερικά κατεστραμμένων·
Ανασύσταση μηχανών μεταχειρισμένων ή μερικά κατεστραμμένων·
Ανελκυστήρων (Εγκατάσταση και επισκευή -)·
Αντιοξειδωτική επεξεργασία·
Αντιοξειδωτική προληπτική επεξεργασία για οχήματα·
Αντλιών (Επισκευή -)·
Αποθηκών (Εγκατάσταση και επισκευή -)·
Αποκατάσταση επίπλων·
Απολύμανση·
Αποστείρωση ιατρικών εργαλείων·
Άρδευσης (Εγκατάσταση και επισκευή μηχανισμών -)·
Ασφαλτόστρωση·
Βερνίκωση·
Βουλκανισμός ελαστικών [επισκευή]·
Γεώτρηση φρεάτων·
Γουναρικών (Συντήρηση, καθαρισμός και επιδιόρθωση -)·
Γουναρικών (Συντήρηση, καθαρισμός και επιδιόρθωση -)·
Γραφείου (Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συσκευών -)·
Γυψοποιίας (Εργασίες -)·
Διάνοιξη πετρελαιοπηγών ή πηγών φυσικού αερίου·
Εγκαταστάσεις θυρών και παραθύρων·
Εγκατάσταση και επισκευή εξοπλισμού προστασίας από πλημμύρες·
Εγκατάσταση και επισκευή συσκευών κλιματισμού·
Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων·
Εγκατάσταση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε εργοτάξια·
Εκμίσθωση πλυντηρίων πιάτων·
Εκμίσθωση στεγνωτήρων πιάτων·
Εκχιονισμοί·
Ελαιοχρωματουργικές εργασίες·
Εξολόθρευση επιβλαβών ζωυφίων, εκτός από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την κηπουρική και τη δασοκομία·
Εξολόθρευση τρωκτικών·
Επαναπλήρωση φυσιγγίων μελάνης·
Επανόρθωση μουσικών οργάνων·
Επίβλεψη κατασκευαστικών έργων·
Επιγραφών (Βαφή ή επισκευή -)·
Επιδιόρθωση ενδυμάτων·
Επιδιόρθωση ενδυμάτων·
Επικασσιτέρωση·
Επίπλων (Συντήρηση -)·
Επίπλων (Ταπετσάρισμα -)·
Επισκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας·
Επισκευή κλειδαριών·
Επισκευή οχημάτων, ειδικότερα στο πλαίσιο της οδικής βοήθειας·
Επισκευή πλοίων (Ναυπηγική)·
Επισκευή ρολογιών χεριού και τοίχου·
Επισκευή υποβρύχια·
Επισκευή υποδημάτων·
Εργασίες κάλυψης στέγης·
Εργοστασίων (Κατασκευή -)·
Ζυγοστάθμιση ελαστικών·
Ηλεκτρικών (Εγκατάσταση και επισκευή συσκευών -)·
Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή υλικού -)·
Θέρμανσης (Εγκατάσταση και επισκευή -)·
Καθάρισμα στεγνό·
Καθαρισμός για βρεφικές πάνες·
Καθαρισμός ενδυμάτων·
Καθαρισμός κτηρίων [εξωτερική επιφάνεια]·
Καθαρισμός κτηρίων [εσωτερικός]·
Καθαρισμός οχημάτων·
Καθαρισμός παραθύρων·
Καπνοδόχων (Καθαρισμός -)·
Κάρφωμα·
Κατασκευή·
Κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων και καταστημάτων·
Καταστολή παρεμβολών σε ηλεκτρικές συσκευές·
Καυστήρων (Συντήρηση και επισκευή -)·
Κινηματογραφικών (Επισκευή και συντήρηση μηχανών προβολής -)·
Κλοπής (Εγκατάσταση και επισκευή μηχανισμών αντικλεπτικού συναγερμού -)·
Κονιοποίηση·
Κουζινών (Εξοπλισμός -)·
Κούρδισμα μουσικών οργάνων·
Κτηρίων (Κατεδάφιση -)·
Κτηρίων μόνωση·
Κτηρίων στεγανοποίηση·
Κυματοθραυστών (Κατασκευή -)·
Λατομείων (Εκμετάλλευση -)·
Λεβήτων (Καθαρισμός και επισκευή -)·
Λείανση·
Λιμένων (Κατασκευή -)·
Λίπανση οχημάτων·
Μεταλλευμάτων εξόρυξη·
Μηχανήματα εκσκαφής (εκμίσθωση)·
Μηχανών καθαρισμού μίσθωση·
Μίσθωση αντλιών (Αποχέτευσης -)·
Μίσθωση αυτοκίνητων μηχανών για οδοκαθαρισμό·
Μίσθωση γερανών [μηχανές εργοταξίου]·
Μίσθωση εκσκαφέων·
Μίσθωση κατασκευαστικού εξοπλισμού·
Μίσθωση πλυντηρίων·
Ξυλουργικές υπηρεσίες·
Οδικών ασφαλτοστρώσεων εκτέλεση·
Οδοκαθαρισμός·
Ομπρελών βροχής (Επισκευή -)·
Ομπρελών ηλίου (Επισκευή -)·
Οχημάτων πλύσιμο·
Οχημάτων στίλβωση·
Οχημάτων συντήρηση·
Παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονα για θέματα που αφορούν κατασκευές·
Πετρελαιαγωγών (Εγκατάσταση και συντήρηση -)·
Πληροφόρηση για θέματα επισκευής·
Πληροφόρηση για θέματα κατασκευών·
Πλύσιμο·
Πλύσιμο ασπρορούχων·
Πλυσιμο ρούχων·
Προσθήκη μελάνης και αναγόμωση σε κασέτες γραφίτη και μελανοδοχεία·
Πυρκαγιάς (Εγκατάσταση και επισκευή μηχανισμών συναγερμού -)·
Σιδέρωμα ασπρορούχων·
Σιδέρωμα ασπρορούχων·
Σκαλωσιών (Συναρμολόγηση -)·
Συνεργεία οχημάτων [για ανεφοδιασμό και συντήρηση]·
Συντήρηση έργων τέχνης·
Συντήρηση πισίνας·
Ταπετσαρίας (Επιδιόρθωση -)·
Ταπετσαρίας τοίχων (Τοποθέτηση -)·
Τεχνητού χιονιού (Υπηρεσίες παραγωγής -)·
Τηλεφώνων (Εγκατάσταση και επισκευή -)·
Τοιχοποιία·
Τοιχοποιία·
Τοποθέτηση καλωδίων·
Υδραυλικές εργασίες·
Υπηρεσίες ελέγχου παρασίτων, εκτός όσων σχετίζονται με γεωργία, υδατοκαλλιέργεια, κηπουρική και δασοκομία·
Υπηρεσίες ηλεκτρολόγου·
Υπηρεσίες ρωγμάτωσης·
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων·
Υπηρεσίες υδρορωγμάτωσης·
Υποβρύχια (Κατασκευή -)·
Φόρτιση μπαταρίας οχήματος·
Φούρνων (Εγκατάσταση και επισκευή -)·
Φωτογραφικών (Επισκευή συσκευών -)·
Χρηματοκιβωτίων (Συντήρηση και επισκευή -)·
Χρηματοκιβωτίων (Συντήρηση και επισκευή -)·
Ψύξης (Εγκατάσταση και επισκευή συσκευών -)

Ανακοινώσεων ηλεκτρονικών (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας -)·
Αναμετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών·
Αποστολής (Υπηρεσίες -) και σύνδεσης για τηλεπικοινωνίες·
Ασύρματη εκπομπή·
Βιντεοδιάσκεψη·
Διαβίβαση μηνυμάτων και εικόνων με ηλεκτρονικό υπολογιστή·
Διαβίβαση τηλεγραφημάτων·
Δορυφορική μετάδοση·
Εκμίσθωση χρόνου πρόσβασης σε παγκόσμια ηλεκτρονικά δίκτυα·
Εκπομπές ραδιοφωνικές·
Εκπομπή καλωδιακής τηλεόρασης·
Επικοινωνία μέσω δικτύων οπτικών ινών·
Επικοινωνία μέσω κινητών τηλεφώνων·
Μετάδοση βίντεο κατά παραγγελία·
Μετάδοση ευχετήριων καρτών διαδικτυακά·
Μετάδοση μηνυμάτων (Διαβίβαση -)·
Μετάδοση τηλεομοιοτυπίας·
Μετάδοση ψηφιακών αρχείων·
Μίσθωση μόντεμ·
Μίσθωση συσκευών για διαβίβαση μηνυμάτων·
Μίσθωση τηλεπικοινωνιακών συσκευών·
Μίσθωση τηλετυπικών μηχανημάτων·
Μίσθωση τηλεφώνων·
Παροχή on-line φόρουμ·
Παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων·
Παροχή σε χρήστες πρόσβασης σε παγκόσμια δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Παροχή τηλεπικοινωνιακών καναλιών για υπηρεσίες τηλεφωνικών αγορών·
Πληροφόρηση τηλεπικοινωνιών·
Πρακτορεία τύπου·
Ραδιοεπικοινωνία·
Σύνδεση τηλεπικοινωνιακή σε παγκόσμιο δίκτυο πληροφορικής·
Συνεχής ροή δεδομένων·
Ταχυδρομείο ηλεκτρονικό·
Τέλεξ (Υπηρεσίες -)·
Τηλεγραφικές (Υπηρεσίες -)·
Τηλεγραφικές (Υπηρεσίες -)·
Τηλεδιασκέψεων (Υπηρεσίες -)·
Τηλεειδοποίησης (υπηρεσίες -) [ραδιοφωνική, τηλεφωνική ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας]·
Υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω τερματικών ηλεκτρονικού υπολογιστή·
Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας·
Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας·
Υπηρεσίες φωνητικού (ηλεκτρονικού) ταχυδρομείου·
Φόρουμ [χώροι συζήτησης] για κοινωνική δικτύωση

Αγαθών διανομή [παράδοση]·
Αερομεταφορές·
Αλόγων (Μίσθωση -)·
Αμαξαγώγιο·
Ανέλκυση πλοίων·
Ανέλκυση πλοίων·
Ανεφοδιασμός αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ) με μετρητά·
Αποθήκευση αγαθών·
Αποθήκευση αγαθών·
Αποκομιδή ανακυκλώσιμων ειδών (μεταφορά)·
Αποστολής (Υπηρεσίες -)·
Ασθενοφόρο (Μεταφορά με -)·
Ατελής ταχυδρομική αποστολή·
Γκαράζ (Μίσθωση -)·
Δεμάτων (Διανομή -)·
Διακανονισμός της αποθήκευσης αποσκευών·
Διάσωση υποβρύχια·
Διοργάνωση εκδρομών·
Εκμίσθωση αεροσκαφών·
Εκμίσθωση ελκυστήρων·
Εκμίσθωση ηλεκτρικών κελαριών οίνου·
Εκμίσθωση καταψυκτών·
Εκμίσθωση σιδηροδρομικών βαγονιών·
Εκμίσθωση σκαφών·
Εκμίσθωση συστημάτων ναυσιπλοΐας·
Εκτόξευση δορυφόρων για τρίτους·
Ενέργειας διανομή·
Ενεργοποίηση θυρών υδατοφρακτών·
Ενοικίαση αυτοκινήτων·
Ενοικίαση κινητήρων αεροσκαφών·
Εφημερίδων διανομή·
Εφοδιαστική σε σχέση με μεταφορές·
Ηλεκτροδότηση·
Θέσεων ταξιδιωτικών (Κράτηση -)·
Θραύσης πάγου (Υπηρεσίες -)·
Κατανομη νερού·
Κατανομη νερού·
Κρατήσεις θέσεων για μεταφορά·
Κρατήσεις ταξιδιών·
Μεσιτεία μεταφοράς·
Μεσιτεία ναυτιλιακή·
Μετακόμιση·
Μεταφορά επίπλων·
Μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων·
Μεταφορά με πετρελαιαγωγούς·
Μεταφορά με φορτηγίδες·
Μεταφορές·
Μεταφορές με λεωφορείο·
Μεταφορικές εργασίες·
Μίσθωση αγωνιστικών αυτοκινήτων·
Μίσθωση αναπηρικών αμαξιδίων·
Μίσθωση αποθηκών·
Μίσθωση εμπορευματοκιβωτίων αποθηκευτικών·
Μίσθωση εσχαρών οροφής για οχήματα·
Μίσθωση και εκμίσθωση οχημάτων·
Μίσθωση κωδώνων καταδυτικών·
Μίσθωση χώρων στάθμευσης·
Μίσθωση ψυγείων·
Ναύλα [μεταφορά εμπορευμάτων]·
Ναυλομεσιτεία·
Ναύλωση·
Ναύλωση λεωφορείων·
Ναύλωση λεωφορείων·
Οδηγού προσωπικού (Υπηρεσίες -)·
Οργάνωση θαλάσσιων ταξιδιών αναψυχής (κρουαζιερών)·
Οργάνωση ταξιδίων και μεταφορά επιβατών·
Οργάνωση ταξιδίων και μεταφορά επιβατών·
Οργάνωση υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών για λογαριασμό άλλων προσώπων, μέσω επιγραμμικής εφαρμογής·
Παράδοση ανθέων·
Παράδοση εμπορευμάτων μέσω ταχυδρομείου·
Παράδοση μηνυμάτων·
Παροπλισμός πλοίων·
Παροχή κατευθύνσεων οδήγησης για ταξίδια·
Παροχή πληροφοριών σχετικά με την κίνηση·
Πληροφόρηση για αποθήκευση·
Πληροφόρηση για μεταφορές·
Πλήρωση αυτόματων πωλητών·
Πλοήγηση·
Πλοίο επιβατικό οχηματαγωγό (Μεταφορά με -)·
Πλοίων αναψυχής (Υπηρεσίες -)·
Πλωτή μεταφορά·
Ρυμουλκήσεις·
Ρυμούλκηση·
Σιδηροδρομική (Μεταφορά -)·
Σκαφάνδρων μίσθωση [βαρέων]·
Συσκευασία αγαθών·
Συσκευασία αγαθών·
Συσκευασία δώρων·
Σωστικές υπηρεσίες·
Σωστικές υπηρεσίες·
Ταξιδιωτών συνοδεία·
Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς·
Τραμ (Υπηρεσίες -)·
Υδροδότηση·
Υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών οχημάτος·
Υπηρεσίες εκφόρτωσης φορτίων·
Υπηρεσίες εμφιάλωσης·
Υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών·
Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων με φορτηγίδα·
Υπηρεσίες μεταφοράς με αυτοκίνητο·
Υπηρεσίες μεταφορών για τουριστικές περιηγήσεις σε αξιοθέατα·
Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων·
Υπηρεσίες συνεπιβατισμού σε αυτοκίνητα·
Υπηρεσίες ταξί·
Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς [μηνυμάτων ή εμπορευμάτων]·
Φορτοεκφορτώσεις·
Φυλασσόμενη μεταφορά τιμαλθών·
Φυσική αποθήκευση ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμων δεδομένων ή εγγράφων

Αδιαβροχοποίηση υφασμάτων·
Αέρα (Αφαίρεση οσμών -)·
Αέρα (Αφαίρεση οσμών -)·
Αέρα (Καθαρισμός -)·
Άλεσμα·
Αλευροποιία·
Ανακύκλωση απορριμάτων και αποβλήτων·
Αντισκωριακή επεξεργασία γούνας·
Αντισκωριακή επεξεργασία υφαντουργικών·
Ανωκύκλωση [ανακύκλωση απορριμμάτων]·
Αποβλήτων (επεξεργασία -) [μεταποίηση]·
Απολύμανση από επικίνδυνα υλικά·
Απόξεση·
Αποτέφρωση αποβλήτων και απορριμμάτων·
Ατσαλάκωτα υφάσματα (Επεξεργασία για -)·
Αφαίρεση επιστρώσεων·
Βαφείου (Υπηρεσίες -)·
Βαφή γουνών·
Βαφή υφασμάτων·
Βαφή υφασμάτων·
Βιβλιοδεσία·
Βουλκανισμός [επεξεργασία υλικών]·
Βυρσοδεψία·
Βυρσοδεψίας (Υπηρεσίες -)·
Γουναρικών επεξεργασία·
Δέρματος (Επεξεργασία -)·
Διαλογή αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλών [μεταποίηση]·
Διάσιμο [αργαλειοί]·
Διυλιστηρίων υπηρεσίες·
Διυλιστηρίων υπηρεσίες·
Έκθλιψη φρούτων·
Εκμίσθωση λεβήτων·
Εκμίσθωση συσκευών θέρμανσης χώρου·
Εκμίσθωση συσκευών κλιματισμού·
Εκτύπωση μεταξοτυπιών·
Εκτύπωση όφσετ·
Εκτύπωση φωτογραφιών·
Ελασματοποίηση·
Ελαφρύς χρωματισμός παραθύρων αυτοκινήτου·
Επαργύρωση·
Επεξεργασία διαχωρισμού χρωμάτων·
Επί παραγγελία συναρμολόγηση υλικών για λογαριασμό τρίτων·
Επικασσιτέρωση·
Επιμετάλλωση·
Επιμετάλλωση·
Επινικελίωση·
Επιχρύσωση·
Επιχρύσωση·
Επιχρωμίωση·
Ζύμωση ζύθου·
Ηλεκτρόλυση (Επίστρωση με -)·
Καδμίου (Επιστρώσεις -)·
Καπιτονάρισμα υφασμάτων·
Κατά παραγγελία παρασκευή άρτου·
Καταστροφή αποβλήτων και απορριμμάτων·
Κατάψυξη τροφίμων·
Κέντημα, ραπτική·
Κεντητική·
Κινηματογραφικών (Επεξεργασία ταινιών -)·
Κλειθροποιίας (Υπηρεσίες -)·
Κοπή και τεμαχισμός ξύλου·
Λεβητοποιία·
Λείανση (καλαντράρισμα) υφασμάτων·
Λείανση [πλάνισμα] υλικών·
Λιθογραφική εκτύπωση·
Μαγνήτιση·
Μαλλιού (Επεξεργασία -)·
Μετάλλων (Επεξεργασία -)·
Μεταποίηση ενδυμάτων·
Μίσθωση γεννητριών·
Μίσθωση πλεκτικών μηχανών·
Ξύλου (Επεξεργασία -)·
Οδοντοτεχνίτη (Υπηρεσίες -)·
Οπτικού γυαλιού στίλβωση·
Παραγωγή ενέργειας·
Πλαισίωση έργων τέχνης·
Πλαισίωση (ρέλιασμα) υφασμάτων·
Πληροφόρηση για επεξεργασία υλικών·
Πριονισμός υλικών·
Πτύχωση υφασμάτων·
Ράψιμο γουναρικών επί παραγγελία·
Σατινάρισμα γουνών·
Σελλοποιία·
Σκλήρυνση μετάλλων·
Στίλβωση [απόξεση]·
Στίλβωση γουνών·
Συγκόλληση μετάλλων·
Συντήρηση ποτών και τροφίμων·
Σφαγη ζώων·
Σφυρηλάτησης (Εργασίες -)·
Σχεδίαση με λεϊζερ·
Σχεδίων (Εκτύπωση -)·
Ταρίχευση·
Τελική επεξεργασία υφαντουργικών·
Τελική επεξεργασία υφαντουργικών·
Τελική επεξεργασία χαρτιού·
Τελική επεξεργασία χαρτιού·
Τρισδιάστατη εκτύπωση·
Τροφίμων (Κάπνιση -)·
Τυπογραφία·
Ύδατος (Επεξεργασία -)·
Υπηρεσίες αμμοβολής·
Υπηρεσίες κρυοσυντήρησης·
Υπηρεσίες ραπτικής κατά παραγγελία·
Υπηρεσίες συγκόλλησης·
Υποδημάτων (Βαφή -)·
Υφαντουργικών αλεξίπυρη προστασία·
Υφασμάτων κοπή·
Υφασμάτων λεύκανση·
Υφασμάτων (συρρίκνωση -) [στο στάδιο της παραγωγής]·
Φρεζάρισμα·
Φύσημα γυαλιού·
Φωτογραφικού φιλμ εμφάνιση·
Φωτοσύνθεση·
Φωτοχαρακτική·
Χαρακτική·
Χρωματισμός δερμάτων·
Χρωματισμός παραθύρων με επίστρωση επιφανειών·
Χύτευση μετάλλων·
Ψήσιμο ειδών κεραμικής

Αθλητικων δραστηριοτήτων χρονομέτρηση·
Αλληλογραφία (Διδασκαλία με -)·
Ανταποκριτών (Υπηρεσίες -)·
Ατομική εκπαίδευση·
Βιβλιοθηκών κινητών (Υπηρεσίες -)·
Βιντεοταινιών (Μίσθωση -)·
Γυμναστικής (Διδασκαλία -)·
Δεξιώσεων σχεδιασμός [ψυχαγωγία]·
Δημοσίευση βιβλίων·
Δημοσίευση ηλεκτρονική βιβλίων και περιοδικών on line·
Δημοσίευση κειμένων [εκτός από κείμενα διαφημιστικά]·
Διαγωνισμών (οργάνωση -) [μόρφωση ή αναψυχή]·
Διάθεση εξοπλισμού καραόκε·
Διανομή κινηματογραφικών ταινιών·
Διδασκαλία sado [εκμάθηση τελετής σερβιρίσματος τσαγιού]·
Διεξαγωγή μαθημάτων γυμναστικής·
Διεξαγωγή ξεναγήσεων·
Διερμηνεία νοηματικής γλώσσας·
Διοργάνωση και διεξαγωγή κατ’ ιδίαν εκπαιδευτικών φόρουμ·
Εγγραφές σε μικροφίλμ·
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων·
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων·
Εκμετάλλευση γηπέδων γκολφ·
Εκμίσθωση αθλητικού εξοπλισμού, εκτός οχημάτων·
Εκμίσθωση αθλητικών γηπέδων·
Εκμίσθωση ατομικών παιχνιδιών·
Εκμίσθωση ενυδρείων εσωτερικού χώρου·
Εκμίσθωση εξοπλισμού παιχνιδιών·
Εκμίσθωση μηχανών κινηματογραφικής λήψης·
Εκμίσθωση τηλεοράσεων και ραδιοφώνων·
Εκπαίδευση ζώων·
Εκπαίδευση θρησκευτική·
Εκπαιδευτικές εξετάσεις·
Εκπαιδευτικές εξετάσεις για χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια χειριστή μη επανδρωμένου αεροσκάφους·
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από βοηθούς ατόμων με ειδικές ανάγκες·
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από σχολές·
Εμίσθωση συσκευών βιντεοεγγραφής·
Ενοικίαση βιντεοκαμερών·
Ενοικίαση έργων τέχνης·
Επαγγελματική επανακατάρτιση·
Επεξεργασία ήχου (ντάμπινγκ)·
Ηλεκτρονικές επιτραπέζιες εκδόσεις·
Καζίνο [παιχνίδια] (υπηρεσίες -)·
Κατασκηνώσεων διακοπών (υπηρεσίες -) [αναψυχή]·
Κέντρα νυχτερινά·
Κράτηση θέσεων σε θεάματα·
Λεσχών (υπηρεσίες -)[αναψυχή ή μόρφωση]·
Μαθήματα αϊκίντο·
Μαθήματα τζούντο·
Μεταφορά τεχνογνωσίας [επιμόρφωση]·
Μετάφραση και ερμηνεία·
Μίσθωση γηπέδων τέννις·
Μίσθωση εξοπλισμού υποθαλάσσιας κατάδυσης·
Μίσθωση ηχητικών συσκευών·
Μίσθωση ηχογραφήσεων·
Μίσθωση κινηματογραφικών ταινιών·
Μίσθωση σκηνικών για θεάματα·
Μίσθωση σκηνικών για θεάματα·
Μίσθωση σταδίων·
Μίσθωση συσκευών φωτισμού για θεατρικά σκηνικά ή τηλεοπτικά στούντιο·
Μοντάζ βιντεοταινιών·
Μουσείων (υπηρεσίες -) [παρουσίαση, εκθέσεις]·
Νηπιαγωγεία [μόρφωση]·
Οικοτροφεία·
Οργάνωση αγώνων αθλητικών·
Οργάνωση διαγωνισμών ομορφιάς·
Οργάνωση εκθέσεων για σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς·
Οργάνωση επιδείξεων μόδας για ψυχαγωγικούς σκοπούς·
Οργάνωση θεαμάτων [υπηρεσίες θεατρικών επιχειρηματιών]·
Οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων·
Οργάνωση και διεξαγωγή διασκέψεων·
Οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων·
Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων·
Οργάνωση και διεξαγωγή συμποσίων·
Οργάνωση και διεξαγωγή συναυλιών·
Οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων·
Οργάνωση λοταριών·
Οργάνωση χορών·
Ορχηστρας (Υπηρεσίες -)·
Παιχνιδιού (υπηρεσίες -) που παρέχονται on-line [από δίκτυο πληροφορικής]·
Παραγωγή θεαμάτων·
Παραγωγή μουσικής·
Παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων·
Παραγωγή ταινιών, εκτός από διαφημιστικές ταινίες·
Παραστάσεις θεατρικές·
Παράσταση θεαμάτων·
Πάρκα αναψυχής·
Παρουσιάσεις κινηματογραφικών αιθουσών·
Παρουσίαση θεαμάτων ποικίλου περιεχομένου·
Παροχή διαδικτυακών βίντεο, μη μεταφορτώσιμων·
Παροχή εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας·
Παροχή ηλεκτρονικών εκδόσεων on-line μη τηλεφορτώσιμων·
Παροχή κατάρτισης·
Παροχή κινηματογραφικών ταινιών, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης βίντεο επί παραγγελία·
Παροχή τηλεοπτικών προγραμμάτων, μη τηλεφορτώσιμων, μέσω υπηρεσιών μετάδοσης βίντεο επί παραγγελία·
Παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών παιχνιδιών·
Πληροφόρηση αναψυχής·
Πληροφόρηση για εκπαίδευση·
Πληροφόρηση για θέματα αναψυχής·
Πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες παρεχόμενες από γκαλερί·
Πρακτική κατάρτιση [επιδείξεις]·
Πρακτορεία μοντέλων για καλλιτέχνες·
Προπόνηση [εκγύμναση]·
Προσανατολισμός ενδιαφερόντων (κλίσης)·
Ραδιοφωνική ψυχαγωγία·
Σκηνοθεσία ταινιών, εκτός από διαφημιστικές ταινίες·
Στούντιο ηχογραφήσεων·
Στούντιο κινηματογραφικά·
Συγγραφή κειμένων, εκτός των διαφημιστικών κειμένων·
Συγγραφή σεναρίων·
Συγγραφή σεναρίων, όχι για διαφημιστικούς σκοπούς·
Σύνθεση τραγουδιών·
Σύνθεσης μουσικής (Υπηρεσίες -)·
Σχολές [εκπαιδευτικά ιδρύματα]·
Ταινίες βίντεο (εγγραφή [γύρισμα ταινιών] σε -)·
Τσίρκα·
Τυχερά παιχνίδια·
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης·
Υπηρεσίες βιντεομοντάζ για εκδηλώσεις·
Υπηρεσίες διάταξης, όχι για διαφημιστικούς σκοπούς·
Υπηρεσίες διερμηνέων·
Υπηρεσίες επιμόρφωσης παρεχόμενες μέσω προσομοιωτών·
Υπηρεσίες ζωολογικού κήπου·
Υπηρεσίες ηχοληψίας για εκδηλώσεις·
Υπηρεσίες καλλιγραφίας·
Υπηρεσίες λεσχών υγείας [εκγύμναση για υγεία και διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης]·
Υπηρεσίες ντισκοτέκ·
Υπηρεσίες οργάνωσης εκδρομών αναρρίχησης με οδηγό·
Υπηρεσίες οργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με κοστούμια cosplay·
Υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης εισιτηρίων [ψυχαγωγία]·
Υπηρεσίες προσωπικού προγυμναστή [εκγύμναση για διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης]·
Υπηρεσίες τεχνικού φωτισμού για εκδηλώσεις·
Υπηρεσίες υπεύθυνων μουσικής ψυχαγωγίας (DJ)·
Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου·
Υποτιτλισμός·
Φυσική αγωγή·
Φωτογραφία·
Φωτοειδησεογραφία·
Ψηφιακή μουσική (μη τηλεφορτώσιμη) διαθέσιμη στο Διαδίκτυο·
Ψυχαγωγία τηλεοπτική·
Ψυχαγωγίας (Υπηρεσίες -)

Ανάκτηση δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Ανάλυση για εκμετάλλευση πετρελαιοπηγών·
Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Ανάλυση υδάτων·
Ανάλυση χειρόγραφων [γραφολογία]·
Ανάπτυξη πλατφορμών ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Ανίχνευση γεωλογική·
Αντιγραφή προγραμμάτων πληροφορικής·
Αξιολόγηση της ποιότητας της ιστάμενης ξυλείας·
Αξιολόγηση της ποιότητας του μαλλιού·
Απασφάλιση κινητών τηλεφώνων·
Αρχιτεκτονική συμβουλευτική·
Βαθμονόμηση·
Βακτηριολογικές έρευνες·
Βιολογικές έρευνες·
Γεωλογικές έρευνες·
Γεωλογικές έρευνες·
Γραφικό σχέδιο·
Γραφικός σχεδιασμός υλικού προώθησης·
Δημιουργία και συντήρηση ιστοθέσεων για τρίτους·
Δημιουργία και σχεδιασμός ευρετηρίων πληροφοριών βάσει ιστοθέσης για λογαριασμό τρίτων [υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών]·
Διακόσμηση εσωτερικών χώρων·
Διακόσμηση εσωτερικών χώρων·
Διασπορά νεφών·
Διεξαγωγή μελετών τεχνικών έργων·
Δοκιμή [επιθεώρηση] οχημάτων όσον αφορά την καταλληλότητά τους για κυκλοφορία·
Εγκατάσταση λογισμικού·
Εκμίσθωση διακομιστών Παγκόσμιου Ιστού·
Έλεγχος ποιότητας·
Ενεργειακός έλεγχος·
Ενημέρωση λογισμικού·
Εξερεύνηση υποθαλάσσια·
Εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών·
Επιστημονική ερευνα·
Επιστημονική και τεχνολογική έρευνα σε σχέση με τη χαρτογράφηση ευρεσιτεχνιών·
Επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στον τομέα των φυσικών καταστροφών·
Εργαστηριακές (επιστημονικές) υπηρεσίες·
Ερευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων για άλλους·
Έρευνα πετρελαίου·
Έρευνα σε σχέση με τεχνικές τηλεπικοινωνίας·
Έρευνα στον τομέα της ηλεκτροσυγκόλλησης·
Έρευνα στον τομέα της κατασκευής κτιρίων·
Έρευνα στον τομέα των πρωτεϊνών της περιβαλλοντικής προστασίας·
Εφεδρική αποθήκευση δεδομένων εκτός του χώρου εργασίας·
Ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων·
Ηλεκτρονική παρακολούθηση δραστηριότητας πιστωτικών καρτών για ανίχνευση περιστατικών απάτης μέσω του διαδικτύου·
Ηλεκτρονική παρακολούθηση πληροφοριών αναγνώρισης ταυτότητας για ανίχνευση κλοπής ταυτότητας μέσω του διαδικτύου·
Ηλεκτρονικών υπολογιστών μίσθωση·
Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Προγραμματισμός -)·
Ιατρική έρευνα·
Κλινική έρευνα·
Κοσμητολογία (Έρευνες για -)·
Λειτουργία μηχανής αναζήτησης για το Διαδίκτυο·
Λογισμικό σαν υπηρεσία·
Μελέτες κοιτασμάτων πετρελαίου·
Μετατροπή δεδομένων ή εγγράφων από φυσική σε ηλεκτρονική υποστήριξη·
Μετατροπή προγραμμάτων και δεδομένων υπολογιστών, εκτός από φυσική μετατροπή·
Μετεωρολογικές προβλέψεις·
Μετεωρολογικές προβλέψεις·
Μηχανολογικές υπηρεσίες·
Μηχανολογικής (Έρευνες -)·
Μορφοποίηση [βιομηχανικό σχέδιο]·
Παρακολούθηση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανίχνευση βλαβών·
Παρακολούθηση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παραβίασης δεδομένων·
Παρακολούθηση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω τηλεπρόσβασης·
Παροχή επιστημονικών πληροφοριών και συμβουλών σε σχέση με την αντιστάθμιση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα·
Παροχή πλατφόρμας ως υπηρεσίας·
Παροχή πληροφοριών σχετικά με τεχνολογία πληροφοριών και προγραμματισμό μέσω δικτυακού τόπου·
Παροχή συμβουλών σε θέματα ασφάλειας διαδικτύου·
Παροχή συμβουλών σε θέματα τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Παροχή συμβουλών σε θέματα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών·
Παροχή συμβουλών σε σχέση με λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Παροχή συμβουλών σε σχέση με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Παροχή συμβουλών στον τομέα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Παροχή συμβουλών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας·
Παροχή τεχνολογικών συμβουλών·
Πετρελαιοπηγών δοκιμές·
Πιστοποίηση γνησιότητας έργων τέχνης·
Συμβουλές σε θέματα σχεδιαμού σελίδων·
Σύνταξη τεχνικών κειμένων·
Συντήρηση λογισμικού·
Σύσταση σχεδίων κατασκευών·
Σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών·
Σχεδιασμός λογισμικού·
Σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής·
Σχεδιασμός χωροταξικός·
Σχεδιαστών συσκευασίας (Υπηρεσίες -)·
Σχέδιο μόδας·
Τεχνικές έρευνες·
Τοπογράφηση·
Υλικών δοκιμασία·
Υλικών δοκιμασία·
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού στο πλαίσιο της έκδοσης λογισμικού·
Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής·
Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού·
Υπηρεσίες ερευνών στον τομέα των βιομηχανιών πετρελαίου, φυσικού αερίου και εξορύξεων·
Υπηρεσίες κρυπτογράφησης δεδομένων·
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με την τεχνολογία πληροφοριών·
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων·
Υπηρεσίες προστασίας από ιούς για ηλεκτρονικούς υπολογιστές·
Υπολογιστικό νέφος·
Φιλοξενία server·
Φιλοξενία ιστοθέσεων·
Φυσικής (Έρευνες -)·
Χαρτογραφία·
Χημείου (Υπηρεσίες -)·
Χημικές (Έρευνες -)·
Χημική ανάλυση·
Χρηματοδοτική μίσθωση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Χωρομετρία·
Ψηφιοποίηση εγγράφων [σάρωση]

Βρεφονηπιακοί σταθμοί·
Γλυπτική τροφίμων·
Διακοσμήση τούρτας·
Διακόσμηση τροφίμων·
Εκμετάλλευση εγκαταστάσεων για κατασκήνωση·
Εκμίσθωση διανομέων πόσιμου νερού·
Εκμίσθωση μαγειρικών συσκευών·
Εκμίσθωση συσκευών φωτισμού·
Εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης·
Εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης·
Εστιατόρια ταχείας και διαρκούς εξυπηρέτησης [σνακ-μπαρ]·
Ευγηρίας οίκοι·
Κατασκηνώσεων διακοπών (υπηρεσίες -) [φιλοξενία]·
Καφετέριες·
Κράτηση εποχιακής στέγασης·
Κυλικεία·
Μίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων·
Μίσθωση εποχιακής στέγασης·
Μίσθωση καρεκλων, τραπεζιών,τραπεζομάντηλων και γυαλικών·
Μίσθωση κατασκευών λυόμενων·
Μίσθωση σκηνών·
Μοτέλ (Υπηρεσίες -)·
Μπαρ (Υπηρεσίες -)·
Ξενοδοχειακές υπηρεσίες·
Ξενοδοχείων (Κράτηση -)·
Οικοτροφεία ζώων·
Παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε σχέση με την παρασκευή γευμάτων·
Πρακτορεία παροχής στέγης [ξενοδοχεία, πανσιόν]·
Τουριστικές κατοικίες·
Τροφοδοσία·
Υπηρεσίες εστιατορίου·
Υπηρεσίες εστιατορίου για udon και soba [νούγιες ιαπωνικού τύπου]·
Υπηρεσίες εστιατορίων washoku·
Υπηρεσίες ξενοδοχειακών κρατήσεων, κρατήσεων προσωρινών καταλυμάτων, κρατήσεων σε ξενώνες·
Υπηρεσίες προσωπικού μάγειρα·
Υπηρεσίες υποδοχής για προσωρινή κατάλυση [διαχείριση αφίξεων και αναχωρήσεων]·
Χώροι προσωρινής διαμονής (πανσιόν)

Αισθητικής ινστιτούτα·
Ανακουφιστική και παρηγορητική αγωγή·
Ανάρρωσης και ανάπαυσης οίκοι·
Ανάρρωσης και ανάπαυσης οίκοι·
Αποτοξίνωση τοξικομανών·
Αποτρίχωση με κερί·
Αρχιτεκτονική κήπων·
Αρωματοθεραπεία (Υπηρεσίες -)·
Άσυλα·
Βοήθεια ιατρική·
Γεωργικές (Μίσθωση εξοπλισμού για εκμεταλλεύσεις -)·
Γονιμοποίησης in vitro (Υπηρεσίες -)·
Δερματοστιξία (τατουάζ)·
Διασπορά εναέρια ή όχι λιπασμάτων και άλλων χημικών προϊόντων που προορίζονται για τη γεωργία·
Διάταξη λουλουδιών·
Διάτρηση του σώματος (body piercing)·
Εκμίσθωση ζώων για χρήση στην κηπουρική·
Εκμίσθωση ιατρικού εξοπλισμού·
Εκμίσθωση κυψελών·
Εκτροφή ζώων·
Εμφύτευση μαλλιών·
Εξολόθρευση επιβλαβών ζωυφίων για τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την κηπουρική και τη δασοκομία·
Εξολόθρευση ζιζανίων·
Θεραπεία υποβοηθούμενη από ζώα·
Θεραπευτικές υπηρεσίες·
Ιατρικές εξετάσεις·
Ιατρικές υπηρεσίες·
Ιατρική νοσηλεία·
Κατασκευή στεφάνων (ανθοτεχνία)·
Κέντρα υγείας·
Κλάδευση δένδρων·
Λογοθεραπεία·
Λουτρά δημόσια για σκοπούς υγιεινής·
Λουτρά τούρκικα·
Μαιευτικές υπηρεσίες·
Μασάζ·
Μίσθωση εγκαταστάσεων υγιεινής·
Νοσοκομεία (Υπηρεσίες για -)·
Οδοντιατρική·
Ορθοδοντικές υπηρεσίες·
Παροχή ιατρικών συμβουλών σε άτομα με αναπηρίες·
Περιποίησης νυχιών (Υπηρεσίες -)·
Πλαστική χειρουργική·
Προετοιμασία συνταγών από φαρμακοποιούς·
Σανατόρια·
Συντήρηση χλοοταπήτων·
Σχεδιασμός τοπίου·
Τεχνητή γονιμοποίηση (υπηρεσίες -ς -ς)·
Τραπεζών αίματος (Υπηρεσίες -)·
Υπηρεσίες αναδάσωσης·
Υπηρεσίες ατμόλουτρων φινλανδικού τύπου·
Υπηρεσίες ελέγχου παρασίτων για τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την κηπουρική και τη δασοκομία·
Υπηρεσίες εναλλακτικές ιατρικής·
Υπηρεσίες ιαματικών λουτρών·
Υπηρεσίες ιατρικής κλινικής·
Υπηρεσίες ιατρικών αναλύσεων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς παρεχόμενες από ιατρικά εργαστήρια·
Υπηρεσίες καλλωπισμού ζώων·
Υπηρεσίες καλλωπισμού ζώων·
Υπηρεσίες κομμωτικής·
Υπηρεσίες μακιγιέρ·
Υπηρεσίες νοσηλευτικών ιδρυμάτων·
Υπηρεσίες οπτικών·
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας·
Υπηρεσίες τηλεϊατρικής·
Υπηρεσίες τράπεζας ανθρώπινων ιστών·
Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ζώων·
Υπηρεσίες υδατοκαλλιέργειας·
Υπηρεσίες χώρων ηλιοθεραπείας με λάμπες υπεριωδών (solarium)·
Φαρμακευτική συμβουλευτική·
Φυσιοθεραπεία·
Φύτευση δέντρων με σκοπό την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·
Φυτοκομία·
Φυτοκομία·
Φυτοκομικές υπηρεσίες·
Χειροπρακτική·
Ψυχολόγου (Υπηρεσίες -)

Yπηρεσίες νομικής υπεράσπισης·
Αγνοουμένων αναζητήσεις·
Απελευθέρωση περιστεριών σε ειδικές εκδηλώσεις·
Αποτέφρωσης (Υπηρεσίες -)·
Γενεαλογική έρευνα·
Γραφεία συνοικεσίων·
Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
Διεξαγωγή θρησκευτικών τελετών·
Διεξαγωγή νεκρώσιμων τελετών·
Διερευνήσεις παρελθόντος ατόμων·
Δικαστικές υπηρεσίες·
Διοργάνωση πολιτικών συνεδριάσεων·
Εκμίσθωση πυροσβεστήρων·
Εκμίσθωση συναγερμών πυρκαγιάς·
Εκμίσθωση χρηματοκιβωτίων·
Εκχώρηση αδειών χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·
Έλεγχος ασφαλείας αποσκευών·
Ενοικίαση ρούχων·
Εντοπισμός κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων·
Επιθεώρηση εργοστασίων για λόγους ασφαλείας·
Επίλυση διαφορών χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη ή σε διαιτησία·
Επιστροφή απωλεσθέντων αντικειμένων·
Καταχώριση ονομάτων τομέα [νομικές υπηρεσίες]·
Λέσχες γνωριμιών·
Μίσθωση βραδινών κουστουμιών·
Νομικές υπηρεσίες παρακολούθησης δικαιωμάτων·
Νομικές υπηρεσίες σε σχέση με τη διαπραγμάτευση συμβάσεων για λογαριασμό τρίτων·
Νομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο συμμετοχής σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών·
Νομική διαχείριση αδειών·
Νομική έρευνα·
Οργάνωση θρησκευτικών συναντήσεων·
Παραβίαση κλειδαριών ασφαλείας·
Παρακολούθηση αντικλεπτικών συναγερμών·
Παρακολούθηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την παροχή νομικών συμβουλών·
Παραχώρηση άδειας χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών [νομικές υπηρεσίες]·
Παροχή βοήθειας για την ένδυση κιμονό·
Παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με τη χαρτογράφηση ευρεσιτεχνιών·
Παροχή πνευματικών συμβουλών·
Παροχή προσωπικών υπηρεσιών στιλιστικής σε θέματα ένδυσης·
Παροχή συμβουλών σε σχέση με τα ζώδια·
Πρακτορείων υιοθεσίας (Υπηρεσίες -)·
Προγραμματισμός και διοργάνωση γαμήλιων τελετών·
Προσωπικών σωματοφυλάκων (Υπηρεσίες -)·
Πυροσβεστικές υπηρεσίες·
Συμβουλευτική για θέματα προσωπικής ασφάλειας·
Συνοδεία σε κοινωνικές εκδηλώσεις [άτομα συνοδείας]·
Σύνταξη προσωπικής αλληλογραφίας·
Υπηρεσίες βαλσαμώματος·
Υπηρεσίες γραφείου τελετών·
Υπηρεσίες γραφείου τελετών, εργολαβιών κηδειών·
Υπηρεσίες διαιτησίας·
Υπηρεσίες θυρωρείου·
Υπηρεσίες ιδιωτικών αστυνομικών (ντετέκτιβ)·
Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επί γραμμής·
Υπηρεσίες μεσολάβησης·
Υπηρεσίες νυκτερινής ασφάλειας·
Υπηρεσίες παραχώρησης αδειών χρήσης στο πλαίσιο έκδοσης λογισμικού [νομικές υπηρεσίες]·
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας·
Υπηρεσίες περιπάτου σκύλων·
Υπηρεσίες σύνταξης νομικών εγγράφων·
Υπηρεσίες φύλακα·
Υπηρεσίες χαρτομαντείας·
Φύλαξη κατοικίδιων ζώων·
Φύλαξη οικιών·
Φύλαξη παιδιών·
Χρηματοδοτική μίσθωση ονομάτων τομέα στο διαδίκτυο·
Ωροσκοπίων (Σύνταξη -)