Εθνικό Σήμα - OnlineLaw

Η διαδικασία κατοχύρωσης ενός Εθνικού Εμπορικού Σήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Α. Προεργασία

1. Έλεγχος Διαθεσιμότητας και Εγκυρότητας

Αρχικά το εν δυνάμει εμπορικό σας σήμα πρέπει να περάσει από έλεγχο διαθεσιμότητας και εγκυρότητας, ώστε να βεβαιωθούμε αν το σήμα σας είναι εφικτό να κατοχυρωθεί και δεν αντιτίθεται στους κανονισμούς διεθνών και εθνικών σημάτων. Κατόπιν θα πραγματοποιήσει έρευνα στη διεθνή βάση δεδομένων σημάτων για να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα του.

Σε αυτό το σημείο θα λάβετε ένα μήνυμα με το αποτέλεσμα της έρευνας και τις οδηγίες πληρωμής για να ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης.

Β. Διαδικασία Κατάθεσης

1. Τελική αξιολόγηση και πρόταση αλλαγών

Σε περίπτωση που το σήμα σας είναι ήδη κατοχυρωμένο σε κάποιες κλάσεις ή έχει μειωμένες πιθανότητες έγκρισης υπό τη μορφή που το υποβάλλατε, νομικός σύμβουλος της ομάδας μας θα σας ενημερώσει αναλυτικά μέσω email και θα σας προτείνει εναλλακτικές μορφές και τροποποιήσεις του σήματος ούτως ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησης σας.

2. Επιλογή Μορφής Σήματος

Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να είναι λεκτικό, μονόχρωμο ή έγχρωμο σήμα απεικόνισης (μονόχρωμο ή έγχρωμο λογότυπο) ή άλλης πιο ιδιαίτερης μορφής. Οι ειδικοί μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καλύτερη μορφή για την αίτηση του σήματος σας αυξάνοντας τις πιθανότητες έγκρισης.

Αν περιλαμβάνει χρώματα θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τους κωδικούς χρωμάτων που θα χρειαστεί να αναφερθούν στην αίτηση κατοχύρωσης.

3. Επιλογή Κατηγοριών

Το εν δυνάμει εμπορικό σας σήμα πρέπει να ταξινομηθεί σε κλάσεις. Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών στις οποίες θα μπορούσε να εντάσσεται το σήμα σας ανάλογα με την εμπορική σας δραστηριότητα. (Αναλυτική περιγραφή των κλάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ)
Ο νομικός μας σύμβουλος θα σας στείλει τη σχετική λίστα μέσω email. Κατόπιν μπορείτε να επιλέξετε τις κλάσεις τις οποίες και θα συμπληρώσουμε στην τελική αίτηση προς το υπουργείο.

4. Έγγραφα και Δικαιολογητικά

Ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης σας και την περίπτωση του σήματος χρειάζονται διαφορετικά έγγραφα για τη συμπλήρωση του φακέλου.

Θα λάβετε ένα email με αναλυτικές οδηγίες και τα στοιχεία του νομικού μας συμβούλου που θα σας εκπροσωπήσει. Αναλυτικά το μήνυμα θα περιλαμβάνει:

  • Λίστα των εγγράφων που θα πρέπει να συγκεντρώσετε (όπως αντίγραφο ταυτότητας, έναρξη κτλ.)
  • Πληρεξούσιο και συμφωνητικό του δικηγόρου
  • Οδηγίες ελέγχου φακέλου

Αφού συγκεντρώσετε τα παραπάνω έγγραφα θα μας τα στείλετε μέσω email για να τα ελέγξουμε.

5. Κατάθεση

Για την κατοχύρωση εθνικού εμπορικού σήματος κατατίθεται δήλωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας) η οποία λαμβάνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης και καταχωρείται στο μητρώο σημάτων. Για κάθε δήλωση δημιουργείται μία καρτέλα, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η οποία κατ’ ελάχιστο περιέχει τα εξής στοιχεία: αριθμό δήλωσης, ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ώρα κατάθεσης δήλωσης, αποτύπωση του εμπορικού σήματος καθώς και αναφορά με χρονολογική σειρά στις αποφάσεις που εκδίδονται επί της δήλωσης κατάθεσης, τις ανακοπές, τις προσφυγές, τις αιτήσεις έκπτωσης και ακυρότητας στις πράξεις που εγγράφονται επί του σήματος.
Σε αυτό το στάδιο σας δίνουμε το αποδεικτικό της κατάθεσης.

6. Απόφαση

Στη συνέχεια η Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας και ο αρμόδιος εξεταστής εξετάζει εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της εν λόγω δήλωσης κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

  • Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της δήλωσης εμπορικού σήματος, τότε η δήλωση γίνεται δεκτή και δημοσιεύεται η σχετική απόφαση.
    Σε αυτό το σημείο είστε πλέον ο κάτοχος του εμπορικού σήματος – στις κλάσεις που επιλέξατε – για 10 χρόνια.
  • Εάν εγερθούν αντιρρήσεις από την Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, ο καταθέτης θα κληθεί εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός να καταθέσει παρατηρήσεις.

Κόστος

490€ για μία κλάση (+ 20€ για κάθε επιπλέον κλάση)

(Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)