Διεθνές Σήμα - OnlineLaw

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε διεθνές επίπεδο γίνεται ταυτόχρονα για πολλές χώρες ή μία μία ξεχωριστά. Η διαδικασία εκτελείται με κατάθεση σχετικού αιτήματος στη Wipo και απαιτεί μεγάλη εμπειρία καθώς οι εταιρείες που εμπλέκονται είναι πολλές και συχνά εγείρονται αντιρρήσεις (κυρίως από Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες εταιρείες).

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος είναι μια διαδικασία σύνθετη και απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί καθώς μία λάθος περιγραφή σε μία υπηρεσία δύναται να πυροδοτήσει διαδικασία αντιρρήσεων από ισχυρές εταιρείες του παγκόσμιου στερεώματος.